Jump to content
Simen1

Er høye drivstoff priser det som skal til for å få flere til å gå over til Elbil?

Meningsmålinger  

146 members have voted

 1. 1. Hvordan tror du folk reagerer på markant høyere drivstoffpriser?

  • Får mer lyst på elbil
   47
  • Strekker seg lengre for å bytte til elbil
   39
  • Synes det er bra at fossilbilistene får svi for forbruket sitt
   11
  • Gir elbileiere skadefryd
   43
  • Påvirker ikke lysten på elbil
   21
  • Føler seg økonomisk skviset
   68
  • Frustrasjon over den internasjonale oljeprisen
   33
  • Frustrasjon over skatter og avgifter på drivstoff
   85
  • Gir folk mer lyst til å kjøre fossilbil
   8
  • Gir mer sosial status til folk som viser at de har råd til det høyere prisnivået
   16
  • Føler det straffer svake grupper og de med dårlig råd
   83
  • Føler at det bare skulle mangle at det er dyrt å forurense
   10
  • Tror at fossilbilister vil kjøre mindre i hverdagen / velge andre transportformer oftere
   19
  • Tror at fossilbilister vil kjøre mindre i feriene / fly, toge eller annet i stedet for.
   18
  • Tror at fossilbilister vil oppgradere til mer drivstoffgjerrig fossilbil/hybrid
   13
  • Tror prisene vil svinge motsatt vei om en stund så det på sikt ikke betyr så mye
   10
 2. 2. Hvilken NETTO effekt tror du det gir elektrifiseringen av personbilmarkedet?

  • Fremskynder
   68
  • Ingen netto effekt
   64
  • Forsinker
   15


Recommended Posts

Dårlig til å lese Sverreb? I hele innlegget poengterer jeg at kollektivtrafikk er egnet i rushen i byene.

"...løsningen i Norge sett bort fra Oslo og i rushen i noen av de andre byene"

 

Edited by Wisd0m

Share this post


Link to post
48 minutes ago, Wisd0m said:

Dårlig til å lese Sverreb? I hele innlegget poengterer jeg at kollektivtrafikk er egnet i rushen i byene.

"...løsningen i Norge sett bort fra Oslo og i rushen i noen av de andre byene"

 

Hvis det var det du mente kommer det svært dårlig frem. Det later til at du mener at bil er best nesten universellt men at kollektiv er i grenseland akseptabelt i byer som bergen/oslo/trondheim:

On 3/13/2022 at 10:51 AM, Wisd0m said:

Dess mer man fordyper seg inn i tallene rundt transport dess mer skjønner man at det elbil i kombinasjon med elsykkel er nærmest eneste løsningen i Norge sett bort fra Oslo og i rushen i noen av de andre byene.

Tallene du oppga omhandlet kun utslipp ikke arealbruk. (I tilegg til å bruke urealistiske forutsetninger)

Som jeg sa problemet er ikke bare i Oslo og de største byene. Reis litt rundt i USA så finner du bilbaserte småbyer på noen titusner av innbyggere som geografisk er omtrent så store som Oslo med en halv million innbyggere.

Tibyr du kollektivtransport kun i rushtidene så blir resultatet dårlig, da må alle ha alternativer for alle de andre reisene som gjerne betyr bil. Man må ha et alternativ som muliggjør at en vesentlig del av befolkningen kan klare seg uten. Utfordringen er ikke bare bilene som kjører, men også alle de parkerte.

Edited by sverreb

Share this post


Link to post

Som astmatiker takker jeg alle som påtar seg den store ulempen det er å tilpasse seg kollektivtransporten. Jeg skjønte ikke hvordan dere fikk det til da jeg var småbarnsfar, og enda mindre nå når jeg frakter rullestoler og utstyr til og fra skole mm. Også som sjåfør vil jeg takke alle som fjerner en bil fra rushtrafikken ved å stige inn i en buss. Jeg mener seriøst at prisen på kollektivtransport burde reflektere hvor mye kommunene sparer på redusert biltrafikk og fortetning. Ser ikke bort fra at det betyr så mye økonomisk at man kunne fått skattereduksjon for å kjøre kollektivt.

Når byene fjerner parkeringsplasser og legger opp til trikk, buss og sykkel er det mange som ikke skjønner det større bildet og tror det er symbolpolitikk med miljøstempel. Det en naturligvis pinlig feil. Vekst i trafikk i tettbygde strøk koster ikke bare gjennom økte helsekostnader i bykommuner, men gjennom at det er ufattelig dyrt og vanskelig å skalere opp trafikk når kapasiteten er sprengt og man ikke har naturlige utvidelsesmuligheter. Det er derfor man tvinges ut av naturlig utvidelse og ender opp med ting som biltunnelsystemet i Tromsø, ting som Boring Company og ting som T-banenett i de største byene. Busser motvirker dette på en enkel måte. 

Så de som har tilpasset seg bussystemet er jo hverdagshelter. A4-hverdagshelter. 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Buss utenfor byer er tapsprosjekter.

Bedre at de lager pendlerparkering på grensen inn til byene, så folk kan kjøre dit.

Perfekt med stort parkeringshus der Siemens-bygget sto på/ved Sluppen, rett ved E6.

 • Like 3

Share this post


Link to post
36 minutes ago, Dubious said:

Buss utenfor byer er tapsprosjekter.

Bedre at de lager pendlerparkering på grensen inn til byene, så folk kan kjøre dit.

Perfekt med stort parkeringshus der Siemens-bygget sto på/ved Sluppen, rett ved E6.

Det er alltid en del mennesker som uansett ikke kan bruke bil. Alle har ikke førerkort og noen kan ikke få det p.g.a. alder eller handicapp. Bilen i seg selv er dyr og ikke noe alle kan ta seg råd til, så som et sosialt gode vil man alltid ha behov for et visst kollektivtilbud.

Veldig mye innen transportinfrastruktur er vanskelig å få til som et profittsenter i seg selv. Utfordringen man har som samfunn er at de økonomiske ringvirkningene av å gjøre transport tilgjengelig er mye større enn evnen til å betale for hver enkelt. Dette er derfor et skoleeksempel på et gode som er helt rimelig å finansiere av skatteinntekter. På samme måte som at det er rimelig å fiansiere veier,  skole og helsevesen over skatteregningen.

Skal man bli veldig hands-off slikt du later til å ta orde for, må man jo nesten vurdere veiene også og hvordan de kan gjøres til profittsenter. Hvis du tror du betaler mye i bompenger nå, bare vent til du får se hva regningen blir om alt av transport inklusive veier skal bli bedriftsøkonomisk lønnsomt.

 • Like 3

Share this post


Link to post
sverreb skrev (4 timer siden):

Det er alltid en del mennesker som uansett ikke kan bruke bil. Alle har ikke førerkort og noen kan ikke få det p.g.a. alder eller handicapp. Bilen i seg selv er dyr og ikke noe alle kan ta seg råd til, så som et sosialt gode vil man alltid ha behov for et visst kollektivtilbud.

Behovet vil alltid være der, men mye mindre enn i dag.
En gang i timen med direkte buss holder lenge.  Samme buss kan da kjøre fram og tilbake på samme rute hele dagen, og ha tid til pauser. (På de fleste rutene..)

 • Like 1

Share this post


Link to post
stamkunde skrev (16 minutter siden):

Staten er glad for ekstra inntekter nå. 

Tviler på at Staten er i stand til å ha følelser.

 • Like 2

Share this post


Link to post
2 minutes ago, Hanhijnn said:

Tviler på at Staten er i stand til å ha følelser.

Følelser nok til å bli lei seg og må sykemelde seg når de blir tatt for lovbrudd og ikke klarer å snakke seg bort.

Share this post


Link to post
sedsberg skrev (Akkurat nå):

Følelser nok til å bli lei seg og må sykemelde seg når de blir tatt for lovbrudd og ikke klarer å snakke seg bort.

Ha ha, Staten sykmelder seg forhåpentligvis ikke, men noen av statens representanter gjør det nok ja. 😅

 • Like 1

Share this post


Link to post

Hvis vi snakker om politikerne, så er de folkets representanter, ikke statens representanter. ^^;  

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
50 minutes ago, tommyb said:

Hvis vi snakker om politikerne, så er de folkets representanter, ikke statens representanter. ^^;  

Det var hvertfall sånn det startet. Er usikker på om det er sånn lenger dog.....

Share this post


Link to post
On 3/16/2022 at 10:01 AM, sverreb said:

Hvis det var det du mente kommer det svært dårlig frem. Det later til at du mener at bil er best nesten universellt men at kollektiv er i grenseland akseptabelt i byer som bergen/oslo/trondheim:

Tallene du oppga omhandlet kun utslipp ikke arealbruk. (I tilegg til å bruke urealistiske forutsetninger)

Som jeg sa problemet er ikke bare i Oslo og de største byene. Reis litt rundt i USA så finner du bilbaserte småbyer på noen titusner av innbyggere som geografisk er omtrent så store som Oslo med en halv million innbyggere.

Tibyr du kollektivtransport kun i rushtidene så blir resultatet dårlig, da må alle ha alternativer for alle de andre reisene som gjerne betyr bil. Man må ha et alternativ som muliggjør at en vesentlig del av befolkningen kan klare seg uten. Utfordringen er ikke bare bilene som kjører, men også alle de parkerte.

Du klager på urealistiske forutsetninger, men nevner ikke at det er benyttet 60 prosent belegg på bussen. Den du ønsker skal kjøre tom til alle døgnets tider utenfor rushen🤷‍♂️

 • Like 1

Share this post


Link to post
1 minute ago, Wisd0m said:

Du klager på urealistiske forutsetninger, men nevner ikke at det er benyttet 60 prosent belegg på bussen. Den du ønsker skal kjøre tom til alle døgnets tider utenfor rushen🤷‍♂️

Noe mer du vil whataboute? Kikk litt i det du siterte. Jeg snakket om arealbruk, ikke energibruk.

 • Like 1

Share this post


Link to post
15 hours ago, sverreb said:

Noe mer du vil whataboute? Kikk litt i det du siterte. Jeg snakket om arealbruk, ikke energibruk.

Tror du må lese det du selv skriver. Jeg har holdt meg til utslipp. Du har selv dratt inn arealbruk, og ønsket å kommentere utslippstallene med å være urealsitsk

 

On 3/16/2022 at 10:01 AM, sverreb said:

Hvis det var det du mente kommer det svært dårlig frem. Det later til at du mener at bil er best nesten universellt men at kollektiv er i grenseland akseptabelt i byer som bergen/oslo/trondheim:

Tallene du oppga omhandlet kun utslipp ikke arealbruk. (I tilegg til å bruke urealistiske forutsetninger)

 

Jeg har aldri kommentert arealbruk, det er det du som har dratt inn i diskusjonen. Så whatsabout er det du som står for.

Vi er 5,5 millioner innbyggere på et stort land som gjør at vi har den 3. lavest befolkningstettheten i hele Europa (vi er 13 personer per km2). Kvinnene føder ikke nok barn til at vi greier å reprodusere heller så vi blir sannsynligvis færre, så den vanvittige "problemet" med arealbruk er sterkt overdrevet. Det dreier seg hovedsakelig om å la noen få byer få vokse litt grunnet urbanisering. Disse byene blir uansett aldri særlig store med den befolkningsmengden vi har og framskrivningen SSB angir.

Jeg har lest nok innlegg fra deg her inne til å vite at det ikke er verdt å bruke mer tid på deg. Velkommen til min ignore-liste.

Edited by Wisd0m

Share this post


Link to post
On 3/18/2022 at 8:23 AM, Wisd0m said:

Tror du må lese det du selv skriver. Jeg har holdt meg til utslipp.

Ja, det er derfor jeg påpekte at det ikke gir et godt nok grunnlag for beslutninger. Utslipp i isolasjon uten å ta med arealbruk er meningsløst når man vurderer kollektivtransport.

On 3/18/2022 at 8:23 AM, Wisd0m said:

og ønsket å kommentere utslippstallene med å være urealsitsk

Jeg sa at utslippstallene for privatbiler var uarealistiske fordi 2.5 PAX pr. bil er alt for høyt. Jeg har imidlertid ikke kommentert belegget på andre. Mitt hovedpoeng var uansett at du må vurdere arealbruken.

On 3/18/2022 at 8:23 AM, Wisd0m said:

Vi er 5,5 millioner innbyggere på et stort land som gjør at vi har den 3. lavest befolkningstettheten i hele Europa (vi er 13 personer per km2).

Befolkningen er imidlertid ikke jevnt fordelt og tendensen er at man konsentrerer mer og mer i byer. Dette har naturlige grunner. Mennesker er mer produktive når de er i større grupper fremfor enkeltstående individer, og vi blir stadig mer spesialiserte slik at man trenger større befolkningskonsentrasjoner for å skape produktive samfunn. Å være så opphengt i landegrenser og hvor mye ubenyttet areal man eventuellt skulle ha innenfor de er ikke videre nyttig i denne sammenhengen.

Edited by sverreb
 • Like 1

Share this post


Link to post

IEA foreslår en rekke tiltak mot (fossil) bilismen for å reduserte Europa og USAs avhengighet av russisk olje. Blant annet lavere fartsgrenser, mer hjemmekontor, og bilfrie søndager. Med tiltakene følger estimater over hvor mye olje man kan spare på hvert tiltak.

SV og Naturvernforbundet hiver seg på og nikker og bukker til forslagene. Frp myser og mumler noen banneord over forslagene.

Jeg tenker at mange av disse tiltakene kommer av seg selv som følge av prisnivået. Hva tenker dere?

 • Like 1

Share this post


Link to post

Beste tiltaket for å begrense forbruket er å slutte med transport av søtsaker.

Nidar og Freia kan bare legge ned fabrikkene sine.

Share this post


Link to post
9 minutes ago, Simen1 said:

IEA foreslår en rekke tiltak mot (fossil) bilismen for å reduserte Europa og USAs avhengighet av russisk olje. Blant annet lavere fartsgrenser, mer hjemmekontor, og bilfrie søndager. Med tiltakene følger estimater over hvor mye olje man kan spare på hvert tiltak.

SV og Naturvernforbundet hiver seg på og nikker og bukker til forslagene. Frp myser og mumler noen banneord over forslagene.

Jeg tenker at mange av disse tiltakene kommer av seg selv som følge av prisnivået. Hva tenker dere?

Prisene på mye av råvarene som brukes daglig er sterkt manipulert. Store stater som pumper olje ønsker svært høye priser, det er ingen tvil om det. OPEC og OPEC+ holder igjen betydelige volum fortsatt etter 2020 nedtrappingen.

Share this post


Link to post
13 hours ago, Simen1 said:

IEA foreslår en rekke tiltak mot (fossil) bilismen for å reduserte Europa og USAs avhengighet av russisk olje. Blant annet lavere fartsgrenser, mer hjemmekontor, og bilfrie søndager. Med tiltakene følger estimater over hvor mye olje man kan spare på hvert tiltak.

SV og Naturvernforbundet hiver seg på og nikker og bukker til forslagene. Frp myser og mumler noen banneord over forslagene.

Jeg tenker at mange av disse tiltakene kommer av seg selv som følge av prisnivået. Hva tenker dere?

Jeg mener det er et totalt feil signal å sende. Det man lærer forbrukeren ved både "makspriser" og regulering som medfører lavere pris er at fellesskapet kommer til unnsetning dersom prisene står i fare for å bli høye. De med energieffektive biler blir straffet unødvendig hardt, mens de med ineffektiv biler slipper billig unna.

Kan sammenligne meg og naboen. Han kjører en Tahoe, den bruker 14 mpg (1,7 l/mil) . Teslan min har en mpge (miles per gallon) ekvivalent på 140 (0,14 l/mil). Det vil si at bilen min er 10(!) ganger mer energieffektiv enn hans. Jeg bruker bilen til mye helgekjøring, samtidig bruker han mest sin til jobb. En "søndagsstegning" medfører at han kjører som vanlig, og at jeg må parkere Teslaen i helgene. Åpenbart er det mye mer effektivt at han parkerer bilen hele uka og tar buss hvis han synes prisen blir for høy.

Det er ekstremt vanskelig å erstatte et markedssignal med regulering. Hver enkelt kjenner sin nytte av kjøringen, og sine kostnader per kilometer kjørt (drivstofforbruk). Da må hver enkelt få vurdere om det er verdt kostnaden. De med bilene som bruker mest drivstoff vil forsvinne ut, og kanskje er vi kvitt de for godt. Samme gjelder lastebilnæringen, de som har energieffektive biler er også vinnerne i det lange løp her, mens de med dårlige biler ikke lengre vil kunne konkurrere.  

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...