Jump to content
Mflj

Sannhet eller selvbedrag?

Recommended Posts

Sannhet eller Selvbedrag. Trues sannhetsbegrepet?

Forsøkes sannhetsbegrepet å omdefineres? En utbredt tanke er at sannhet er relativt, og at man kan eie sin egen sannhet. En høyere, universell og objetiv sannheten forsøkes visket ut. Denne type tankegang flyter utover ved sin diffuse og ukonkrete natur og fordufter i sin egen urimelighet. Mitt synspunkt på dette føles for meg selvfølgelig, men påstander om at sannhet er relativt er utbredt. og derfor verdt å tenke over og diskutere mener jeg.

Argumenter for relativ sannhet faller for sin egen urimelighet mener jeg, da den ikke er fundert noe konkret og håndfast.
Dersom en mener at sannhet er relativ og mener at hvem som helst kan mene frem en sannhet har en vel ikke noe argument for å si at det en annen mener om at det finnes universelle/ objektive sannheter er usant? Eller er det bare relativister som kan påberope seg retten til at meningen sin er sannhet? Hvis alle meninger kan kvalifisere til å kalles sannhet må vel også menigen om at det finnes en objektiv sannhet være gyldig. Det en da egentlig sier er at alt er sant. Men hvis en mener at alt er sant bare man mener det, vil det være null konsensus og det en egentlig sier er at det ikke finnes noen sannhet.  Postmodernismen skyter seg selv i foten.

Denne tankegangen ligger ikke langt unna ateisme, da sanhetsbregrepet blir misbrukt og utvannet. Definisjonen av sannhet blir endret til menneskets subjektive mening, mens den samtidig utelukker at en høyere sannhet finnes. Argumentet blir ofte " hvem eier sannheten?" Er det ikke langt mindre arrogant å hevde at det er en sannhet høyere enn sin egen mening, enn det er å hevde at ens egen mening er en sannhet. Tvert imot vil jeg si at det er ydmykt å si at det finnes en sannhet utover menneskets egen mening.  Å si at man tror på en objektiv sannhet, en sannhet utover sin egen mening, er helt enket å hevde at man ikke eier sannheten. Å tro på noe må være lov.

Hvis man skal ta det enda lenger, så kan man vel med denne type sannhet si er at jeg er frisk til tross for hva en lege forteller meg, dersom jeg bestemmer meg for at det er sant. Kanskje vi bare dropper legevitenskapen, og kanskje også vitenskap generelt, ja til og med etikken? Dette er kanskje å ta det lagt, men det kommer i forlengelsen av denne sannhetsteorien. Er det ikke lenger sannheten, men selvbedraget som skal sette oss fri? 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Dette spørsmålet er kjernen i mye av den politiske uro vi ser etter at nettet ble åpnet for allmenheten og der særlig Murdoch pressen ikke driver pressevirksomhet med politisk propaganda.

En kunne ha sagt mye om erkjennelsesfilosofi og mer sammensatte og komplekse problemstillinger i den del av empirien som er vanskelig tilgjengelig, og der det er fullt ut forsvarlig å være faktisk uenige slik at to personer kan være innehavere av to ulike "sannheter."

Men å hevde at nedgangen i arktisk sjøis, at Trump vant valget eller at forsyningsproblemene i GB i det minste har noe med Brexit å gjøre, er rene løgner, og der de som fremsetter disse løgnene i det minste må forstå at det er løgner.    

Share this post


Link to post
Mflj skrev (3 timer siden):

Argumenter for relativ sannhet faller for sin egen urimelighet mener jeg, da den ikke er fundert noe konkret og håndfast.

Her er jeg helt enig med deg. Sannheten er ikke relativ. Vår kunnskap om den kan være mangelfull og vår oppfattelse av den kan variere, men sannheten er allikevel ikke relativ. 

"Sant for meg" er derfor et meningsløst uttrykk. 

Sitat

Denne tankegangen ligger ikke langt unna ateisme, da sanhetsbregrepet blir misbrukt og utvannet.

Du må ha misforstått totalt hva ateisme er, da denne tankegangen så vidt jeg kan se, er omtrent så langt unna ateisme som du kan komme. 

Jeg kan ikke se at du har noen som helst begrunnelse for denne koblingen, så jeg ville like å se begrunnelsen du har for denne påstanden. 

Det eneste ateisme sier, er at det ikke finnes gode nok bevis til å tro at det finnes en gud. På hvilken måte mener du det utvannet sannhetsbegrepet? 

 • Like 1

Share this post


Link to post
5 hours ago, Mflj said:

Er det ikke langt mindre arrogant å hevde at det er en sannhet høyere enn sin egen mening, enn det er å hevde at ens egen mening er en sannhet. Tvert imot vil jeg si at det er ydmykt å si at det finnes en sannhet utover menneskets egen mening.  

En påstands riktighet defineres ikke av hvem som fremmer påstanden. Noen påstander er støttet av så mange objektive bevis og kan testes, slik at det gir mening å kalle det for objektive fakta.

Å trekke en påstands riktighet i tvil bare fordi et spesifikt menneske fremmet den er ikke i tråd med å komme frem til sannheten. 

Edited by debattklovn

Share this post


Link to post
Mflj skrev (6 timer siden):

Er det ikke langt mindre arrogant å hevde at det er en sannhet høyere enn sin egen mening, enn det er å hevde at ens egen mening er en sannhet. Tvert imot vil jeg si at det er ydmykt å si at det finnes en sannhet utover menneskets egen mening.  

Hvis du hevder at det finnes en høyere sannhet, så hevder du jo det  nettopp fordi du mener det selv.

Det går ikke an å både påstå at det finnes en høyere sannhet, og så late som om du er ydmyk og  ikke mener at det finnes en høyere sannhet. 

Edited by Capitan Fracassa

Share this post


Link to post
Capitan Fracassa skrev (2 timer siden):

Her er jeg helt enig med deg. Sannheten er ikke relativ. Vår kunnskap om den kan være mangelfull og vår oppfattelse av den kan variere, men sannheten er allikevel ikke relativ. 

"Sant for meg" er derfor et meningsløst uttrykk. 

Personlig så liker jeg ikke begreper som sannhet. Jeg tror de fleste benytter begrepet sånn at sannhet betyr at en eller flere kilder er overbevist om at gitt ting er veldig veldig veldig trolig.
Alle observasjoner går jo via sansene våres som er feilbarlige og vi oppdager hele tiden nye ting som endrer hvordan vi objektivt anser at ting fungerer. Altså hva som "er sant".

Vi er vel alle enige i at den vitenskapelige metode er den nåværende beste metoden vi har for å finne frem til det som er korrekt? Og det er en grunn til at vitenskapen ikke omtaler ting som sannhet/fakta. Alt i alt er viten en skala som går fra veldig lite trolig til ekstremt trolig. Det folk selv anser som ekstremt trolig blir ofte omtalt som "sant for meg", noe som bunner i informasjonen de besitter.

Jeg er enig med deg i at det trolig er en objektiv sannhet.. Det er bare vanskelig for oss med våre medfødte verktøy å vite om man faktisk er i mål eller om man fortsatt besitter mangler og hopper til en tilnærmet riktig konklusjon.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Noxhaven skrev (18 minutter siden):

Vi er vel alle enige i at den vitenskapelige metode er den nåværende beste metoden vi har for å finne frem til det som er korrekt? Og det er en grunn til at vitenskapen ikke omtaler ting som sannhet/fakta. Alt i alt er viten en skala som går fra veldig lite trolig til ekstremt trolig. Det folk selv anser som ekstremt trolig blir ofte omtalt som "sant for meg", noe som bunner i informasjonen de besitter.

Ja, det er den beste metoden innenfor sitt område, som kan være omfattende nok. Men dekker den alt det er å si noe om, som Meningen Med Livet? Alt det som ikke kan måles og veies?

For meg er dette forskjellen mellom fakta og sannhet og det er her jeg opplever at troende og ateister sliter med å forstå hverandre.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Romeren skrev (17 minutter siden):

Ja, det er den beste metoden innenfor sitt område, som kan være omfattende nok. Men dekker den alt det er å si noe om, som Meningen Med Livet? Alt det som ikke kan måles og veies?

For meg er dette forskjellen mellom fakta og sannhet og det er her jeg opplever at troende og ateister sliter med å forstå hverandre.

Du never ikke noen alternativer eller hvordan alternativet ditt kan brukes til å gi bekreftende svar.
Hvilken metode synes du fungerer når det kommer til å få svar man kan bekrefte at er trolig korrekte når det kommer til vage filosofiske intetsigende spørsmål som "meningen med livet" og andre ting som ikke kan undersøkes? (måles, veies, observeres)

Men sånn for å ta eksempelet ditt; en mening blir gitt av noen, du kan gi ditt eget liv mening, dine nærmeste kan gi ditt liv mening, vi kan også sette hypotetiske mål som å klare å fø seg selv, klare å finne seg en partner, klare å formere seg. Men til syvende og sist så kan vi aldri komme oss frem til fakta eller noe som kan ligne sannhet her da vi ikke en gang kan vite hvor vi skal starte eller noe å undersøke som kan få oss fremover mot en korrekt konklusjon.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Noxhaven skrev (44 minutter siden):

Du never ikke noen alternativer eller hvordan alternativet ditt kan brukes til å gi bekreftende svar.
Hvilken metode synes du fungerer når det kommer til å få svar man kan bekrefte at er trolig korrekte når det kommer til vage filosofiske intetsigende spørsmål som "meningen med livet" og andre ting som ikke kan undersøkes? (måles, veies, observeres)

"..å få svar man kan bekrefte" - da forutsetter du igjen at man må anvende vitenskapelige metode som hypotese, test og (mulig) falsifisering også i dette feltet? Da har vi vel fortsatt ikke kommet utenfor vitenskapens begrensinger?

Filosofi og religiøse skrifter som Koranen og Bibelen beskriver noe utenfor det som umiddelbart kan erfares og verifiseres / falsifiseres. Det samme gjøre diverse skriftløse retninger. Mediene i Åndenes makt prøvde seg på en verifiserbar utfordring, men bommet, og Joralf Gjerstad takket vel nei til det samme(?). Det betyr ikke at ikke mange faktisk har ulike erfaringer i dette området.

Troende vil si at religionene kommer til oss utenfra, fra Gud(er) som ikke er en del av vår observerbare verden. Det vi vet, eller tror, om dette er vist oss - åpenbart - fordi Gud(ene) vil det slik. Og er det slik kan de verken verifiseres eller falsifiseres, det må tros.

Noxhaven skrev (3 timer siden):

Men sånn for å ta eksempelet ditt; en mening blir gitt av noen, du kan gi ditt eget liv mening, dine nærmeste kan gi ditt liv mening, vi kan også sette hypotetiske mål som å klare å fø seg selv, klare å finne seg en partner, klare å formere seg.

Enig.

Noxhaven skrev (3 timer siden):

Men til syvende og sist så kan vi aldri komme oss frem til fakta eller noe som kan ligne sannhet her da vi ikke en gang kan vite hvor vi skal starte eller noe å undersøke som kan få oss fremover mot en korrekt konklusjon.

Fakta eller sannhet (Sannheten)? Jo, vi kan komme videre i spørsmålet om sannhet, men da kan det være nødvendig å gi litt slipp på troen at Metoden er veien til alle svar.

 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
Romeren skrev (2 timer siden):

"..å få svar man kan bekrefte" - da forutsetter du igjen at man må anvende vitenskapelige metode som hypotese, test og (mulig) falsifisering også i dette feltet? Da har vi vel fortsatt ikke kommet utenfor vitenskapens begrensinger?

Du kan godt komme med alternativer der man ikke kan bekrefte resultatet. Men da må du også klare å skille denne metoden fra rene påfunn. Klarer du ikke det så havner fort de tomme påstandene i samme bås som rene påfunn. Jeg er glad i fantasy sjangeren men tja.. jeg tar det for hva det er.
 

Romeren skrev (2 timer siden):

Troende vil si at religionene kommer til oss utenfra, fra Gud(er) som ikke er en del av vår observerbare verden. Det vi vet, eller tror, om dette er vist oss - åpenbart - fordi Gud(ene) vil det slik. Og er det slik kan de verken verifiseres eller falsifiseres, det må tros.

Jeg vet eller tror at troen deres kommer innenfra. Det er et produkt av sinnet deres og satt i system. Det er en del av denne troen som gjør at dere er overbevist om at troen kommer utenfra, fra et sted som ikke kan undersøkes av andre. Bare dere selv.. og dere klarer som regel aldri oppdrive informasjonen fra dette stedet, ikke i noen større grad enn andre ikke religiøse som gjetter på noe tilfeldig og finner ut noe. Og dere i mellom så samsvarer aldri informasjonen med informasjon andre religiøse mottar.

Hvordan finner vi ut om det jeg vet, eller tror, eller det dere vet, eller tror er korrekt når metoden vi har får å finne ut av om ting er korrekt blir forkastet? Er det uavgjort?

Romeren skrev (2 timer siden):

Fakta eller sannhet (Sannheten)? Jo, vi kan komme videre i spørsmålet om sannhet, men da kan det være nødvendig å gi litt slipp på troen at Metoden er veien til alle svar.

Vi kan så klart sitte å påstå ting som ikke har rot i vår felles virkelige (presiserer observerbare) verden og påstå at dette er veien å gå. Jeg ser dog ikke poenget annet enn som grei underholdning i bøker, filmer eller serier.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Capitan Fracassa skrev (17 timer siden):

Hvis du hevder at det finnes en høyere sannhet, så hevder du jo det  nettopp fordi du mener det selv.

Det går ikke an å både påstå at det finnes en høyere sannhet, og så late som om du er ydmyk og  ikke mener at det finnes en høyere sannhet. 


Ja men å hevde er noe annet en å si at det man hevder automatisk blir en sannhet, bare fordi det oppleves sant for personen, "en personlig sannhet" Jeg prøver helt enkelt å argumentere for at sannheten finnes det ute. Mener du at det ikke er ydmykt å mene noe da? Jeg kan ta feil, og det kan være hull og feil i argumetasjonen min, men dette er min overbevisning. Det jeg påpeker, er det faktum at noen mener at sin subjektive mening kan kalles "sannhet for de" , "deres sannhet" bare fordi det virker sant for pesonen. Det blir feil bruk av begrepet. Alt kan ikke være sant. Det finnes også løgn. Det er bare surrealismen og yttelighetene av denne sannhetsforståelsen jeg vil påpeke. Jeg kom inn på dette med ydmykhet fordi det ofte blir brukt mot de som mener at det finnes en objektiv sannhet. Hva sannheten er kan vi tro, mene eller forsøke å bevise med viteskap, men en objektive universelle sannheter er ikke avhengig av menneskers vitenskapelige metode, mening, tro, aksept for å være sannhet. Sannheten er uavhengig av dette. Det at sannheten finnes der ute, sannhet som er universell og objektiv, mener jeg all logikk forsvarer. Dersom denne logikken blir tatt vekk og sannhet blir akseptert som relativ og subjektiv vil det i neste omgang bli vanskeligere å diskutere hva en evt høyere sannhet er. Jeg mener diskusjonen for AT det finnes en høyere sannhet skiller seg litt fra HVA denne sannheten er og hvordan vi kan finne det ut hva den er. I diskusjonen HVA sannheten er blir sannheten igjen fort satt under vår vitenskapelige metode

Edited by Mflj

Share this post


Link to post
Mflj skrev (7 timer siden):

 Jeg prøver helt enkelt å argumentere for at sannheten finnes det ute.

Fint. Jeg er helt enig med deg at sannheten finnes der ute, og at "Sant for meg" er tull (bortsett fra om rent subjektive ting). 

Sitat

Mener du at det ikke er ydmykt å mene noe da?

Du kan selvsagt være ydmyk samtidig som du mener noe, men hvis du påstår å vite at det finnes en høyere sannhet, og at du kjenner denne, er du ikke mye ydmyk. Og det er akkurat det veldig mange religiøse gjør. 

Sitat

Det jeg påpeker, er det faktum at noen mener at sin subjektive mening kan kalles "sannhet for de" , "deres sannhet" bare fordi det virker sant for pesonen. Det blir feil bruk av begrepet. Alt kan ikke være sant.

Her er jeg igjen helt enig med deg, men det er da ikke ateister som bruker slik argumentasjon. Om det er noen grupper som gjør det, er det gjerne alternativ-folkene som Märtha Louise osv. Det var forsøket ditt på å kritisere ateister for dette jeg mener er både ubegrunnet og feil. 

Sitat

Det at sannheten finnes der ute, sannhet som er universell og objektiv, mener jeg all logikk forsvarer. Dersom denne logikken blir tatt vekk og sannhet blir akseptert som relativ og subjektiv vil det i neste omgang bli vanskeligere å diskutere hva en evt høyere sannhet er.

Jeg kan være tilbøyelig til å være enig med deg, bortsett fra at du ser ut til å snike inn et religiøst premiss i siste setning: Hva er "høyere" sannhet? Sannhet er sannhet, ikke høy eller lav. 

Sitat

Jeg mener diskusjonen for AT det finnes en høyere sannhet skiller seg litt fra HVA denne sannheten er og hvordan vi kan finne det ut hva den er. I diskusjonen HVA sannheten er blir sannheten igjen fort satt under vår vitenskapelige metode

Men hva er "høyere" sannhet, og hvordan skiller den seg fra andre sannheter, og hvorfor mener du dette eksisterer? 

Og du har ikke svart på hva du mener med at ateister uvaner og misbruker sannhetsbegrepet. Står du for dette, og i så fall med hvilken begrunnelse, eller var dette et dårlig sleivspark? 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Romeren skrev (På 28.9.2021 den 17.26):

Ja, det er den beste metoden innenfor sitt område, som kan være omfattende nok. Men dekker den alt det er å si noe om, som Meningen Med Livet? Alt det som ikke kan måles og veies?

For meg er dette forskjellen mellom fakta og sannhet og det er her jeg opplever at troende og ateister sliter med å forstå hverandre.

Sannhet knyttes til fakta, fakta knyttes til målbare observasjoner og bevis. 

Tro knyttes til seg selv alene, tro. 

Share this post


Link to post
Serpentbane skrev (3 timer siden):

Sannhet knyttes til fakta, fakta knyttes til målbare observasjoner og bevis. 

Tro knyttes til seg selv alene, tro. 

Sannhet er sannhet, uavhengig av tro og fakta. Sannhet kan finnes uten at den noen en gang vet om den eller er bevist av vitenskapelige metoder.

Hvis sannhet i seg selv bare er knyttet til fakta, utelukker man at det finnes sannhet utenfor det vi vet noe om. I dette tilfellet kan kan bare tro. Fakta definerer ikke sannhet. Den bare beskriver sannheten. Sannhet definerer fakta.

Share this post


Link to post
Mflj skrev (50 minutter siden):

Sannhet er sannhet, uavhengig av tro og fakta. Sannhet kan finnes uten at den noen en gang vet om den eller er bevist av vitenskapelige metoder.

Det stemmer. Men hvis vi ikke har noen vitenskapelige metoder til å observere den, har vi ingen meningsfull  formening om den heller. 

Mflj skrev (50 minutter siden):

Hvis sannhet i seg selv bare er knyttet til fakta, utelukker man at det finnes sannhet utenfor det vi vet noe om. I dette tilfellet kan kan bare tro. 

Det er vel ingen som utelukker at det finnes sannheter vi fortsatt ikke vet - tvertimot, er da i hvert fall all vitenskap klar på at det er veldig mye vi fortsatt ikke vet om universet vi lever i, og enda mindre om hva som er utenfor, om noe. 

Men det betyr ikke at man skal godta fantasier som sannhet, bare fordi noen tror dem heller. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Mflj skrev (1 time siden):

Sannhet er sannhet, uavhengig av tro og fakta. Sannhet kan finnes uten at den noen en gang vet om den eller er bevist av vitenskapelige metoder.

Hvis sannhet i seg selv bare er knyttet til fakta, utelukker man at det finnes sannhet utenfor det vi vet noe om. I dette tilfellet kan kan bare tro. Fakta definerer ikke sannhet. Den bare beskriver sannheten. Sannhet definerer fakta.

Feil. Jo, det finnes mange sannheter vi ikke kjenner til. Men alle sannheter er utvendig knyttet til fakta av natur, selv de man ikke kjenner til. 

Selv med den vitenskaplige metode kan man velge å tro, ofte basert på allerede akkumulert kunskap, fakta og sannheter.

Altså man tror man vet hvordan noe virker, men mangler beviser. I vitenskapen kalles denne troen en hypotese. Gjennom tusenvis av tester av en eller flere hypoteser kan man så bygge en vitenskaplig teori, der ordet teori ikke må forveksles med ordets bruk i dagligtale. Gjennom disse metodene kan man etablere hva som er fakta, som er sannhet.

Sannhet kan naturligvis brukes om andre ting. Du kan velge å si sannheten om noe, men når du sier sannheten så gjenforteller du også fakta.

Men, noen ganger kan det være at det er vanskelig å bedømme om noen sier sannheten, fordi det bare er en person som kjenner til fakta. Man kan da velge å tro eller la være. Man kan da si at man tror at en person sier sannheten, og man kan personlig være fullt og helt overbevist om dette. Men i dette øyeblikket bryter man sannhet og fakta fra hverandre. 

Ut fra den vitenskaplige metode har man da i praksis etablert en hypotese, men så konkludert uten å teste hypotesen nok til å finne fakta.

Det kan være sannhet, men det kan også være løyn. Alt man har er troen, og det faktum at andre kanskje tror det motsatte. Og begge parter er overbevist om at de vet sannheten. Det betyr ikke at de gjør det. Det avdekkes ikke før eksempelvis politi avdekker sannheten ved bruk av den vitenskaplige metode, og knytter fakta til en av de to etablerte sannhetene.

Det samme gjelder religiøs tro. Troende vil definere sin religion som sannhet, men i realiteten har man bare en hypotese. 

Den vitenskaplige metode har blitt brukt på religion, problemet er at fakta som avdekkes i slike situasjoner, som du skriver, plutselig ikke definerer sannhet. Og sannhet blir som i tilfellet over definert ut av tro eller ønsker om at noe skal være sånn eller sånn.

Man har altså en hypotese man ikke klarer å knytte fakta til. Med det sagt, den vitenskaplige metode innebærer faktisk ofte at man starter med det som kalles null-hypotesen. Altså at man prøver å bevise at noe IKKE er sånn og sånn, og om man beviser seg feil så bygger man en hypotese som forklarer hvorfor det faktisk er sånn og sånn. 

I religiøs sammenheng er dette problematisk, for en Null-hypotese kan ikke motbevise noe som eksisterer utenfor målbare prinsipper. Selv om null-hypotesen ikke er eneste metode, så er poenget at vitenskapen ikke kan motbevise eksistensen av Gud. Men den kan se på religion slik den bygges av mennesker og avdekke religionens troverdighet, som er noe ganske annet. 

Fakta er sannhet, og sannhet er fakta. 

Tro er tro. 

Share this post


Link to post
Capitan Fracassa skrev (På 28.9.2021 den 14.16):

Her er jeg helt enig med deg. Sannheten er ikke relativ. Vår kunnskap om den kan være mangelfull og vår oppfattelse av den kan variere, men sannheten er allikevel ikke relativ. 

"Sant for meg" er derfor et meningsløst uttrykk. 

Du må ha misforstått totalt hva ateisme er, da denne tankegangen så vidt jeg kan se, er omtrent så langt unna ateisme som du kan komme. 

Jeg kan ikke se at du har noen som helst begrunnelse for denne koblingen, så jeg ville like å se begrunnelsen du har for denne påstanden. 

Det eneste ateisme sier, er at det ikke finnes gode nok bevis til å tro at det finnes en gud. På hvilken måte mener du det utvannet sannhetsbegrepet? 

Jeg vil si det så enkelt som at jeg kan ikke se hvordan en kan tro på en høyere sannhet hvis man ikke tror at det finnes en objektiv sannhet. Jeg mener at et relativt syn på sannhet utelukker at det finnes en objektiv sannhet. Ulike religioner baserer seg på troen på en høyere sannhet, en objektiv sannhet. Sannhet er sentralt. Jesus sier jeg er sannheten, vegen og livet.

Hvis alt kan være sant fra sitt pespektiv, utelukker det at løgn finnes, noe som åpenbart er løgn. Dermed vil jeg påstå at relativ sannhet er løgn

 

Share this post


Link to post
Mflj skrev (8 timer siden):

Jeg vil si det så enkelt som at jeg kan ikke se hvordan en kan tro på en høyere sannhet hvis man ikke tror at det finnes en objektiv sannhet. 

Du har fortsatt ikke sagt hva du mener med det meningsløse uttrykket "høyere sannhet". Jeg antar du egentlig mener "Gud" eller noen tilsvarende. 

I så fall har du rett, men du ser ut til å samtidig antyde at det det ikke går an å tro på en objektiv sannhet uten å tro på noe religiøst - og det er selvsagt helt feil. 

Jeg tror på objektive sannheter, men tror samtidig ikke på noen religiøs "høyere" sannhet. 

Sitat

Jeg mener at et relativt syn på sannhet utelukker at det finnes en objektiv sannhet.

Du har fortsatt ikke gjort et eneste forsøk på å begrunne din påstand om at ateister har relativt syn på sannhet. En påstand jeg mener er helt feil. 

Sitat

Ulike religioner baserer seg på troen på en høyere sannhet, en objektiv sannhet. Sannhet er sentralt. Jesus sier jeg er sannheten, vegen og livet.

At noen påstår at en høyere sannhet finnes, helt uten noe bevis for at deres høyere sannhet er mer enn en fantasi, gjør den ikke på noe måte til en objektiv sannhet.

Det finnes da heller ikke noe i nærheten av bevis for at Jesus har sagt noe sånt, og enda mindre bevis for at dette skulle være sannhet, hverken høy eller lav. 

Sitat

Hvis alt kan være sant fra sitt pespektiv, utelukker det at løgn finnes, noe som åpenbart er løgn. Dermed vil jeg påstå at relativ sannhet er løgn

Hvorfor drar du fram dette om relativ sannhet hele tiden? Det finnes da knapt noen mennesker som mener dette?

Jeg har sterkt inntrykk av at du angriper en stråmann her. 

Edited by Capitan Fracassa
 • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg føler vi går litt i ring nå. Det var jo nettopp relativ sannhet som var sentralt i det jeg skrev. Jeg opplever det også er lett å argumentere imot. Det føles litt som å skyte på åpent mål. Hvor utbredt denne tankegangen er vet jeg ikke, men jeg har observert at det er mange som er veldig relative ifht sannhet. Jeg ville dra denne logikken ut i sin ytterlighet for å vise hvor ulogisk den er.

Share this post


Link to post
Capitan Fracassa skrev (2 timer siden):

Du har fortsatt ikke sagt hva du mener med det meningsløse uttrykket "høyere sannhet". Jeg antar du egentlig mener "Gud" eller noen tilsvarende. 

I så fall har du rett, men du ser ut til å samtidig antyde at det det ikke går an å tro på en objektiv sannhet uten å tro på noe religiøst - og det er selvsagt helt feil. 

Jeg tror på objektive sannheter, men tror samtidig ikke på noen religiøs "høyere" sannhet. 

Du har fortsatt ikke gjort et eneste forsøk på å begrunne din påstand om at ateister har relativt syn på sannhet. En påstand jeg mener er helt feil. 

At noen påstår at en høyere sannhet finnes, helt uten noe bevis for at deres høyere sannhet er mer enn en fantasi, gjør den ikke på noe måte til en objektiv sannhet.

Det finnes da heller ikke noe i nærheten av bevis for at Jesus har sagt noe sånt, og enda mindre bevis for at dette skulle være sannhet, hverken høy eller lav. 

Hvorfor drar du fram dette om relativ sannhet hele tiden? Det finnes da knapt noen mennesker som mener dette?

Jeg har sterkt inntrykk av at du angriper en stråmann her. 

Jeg føler vi går litt i ring nå. Det var jo nettopp relativ sannhet som var sentralt i det jeg skrev. Jeg opplever det også er lett å argumentere imot. Det føles litt som å skyte på åpent mål. Hvor utbredt denne tankegangen er vet jeg ikke, men jeg har observert at det er mange som er veldig relative ifht sannhet. Jeg ville dra denne logikken ut i sin ytterlighet for å vise hvor ulogisk den er.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...