Gå til innhold

Mflj

Medlemmer
 • Innlegg

  183
 • Ble med

 • Besøkte siden sist

Nylige profilbesøk

830 profilvisninger

Mflj sine prestasjoner

72

Nettsamfunnsomdømme

 1. Ett eksempel er jo kvotering av en kvinne inn i yrke der en mann har bedre kvalifikasjoner. Kanskje er menn generelt sett bedre rustet til lederstillinger og fysisk tunge jobber med høy risiko og mye ansvar? Da vil det kanskje også være naturlig med høyere lønn i disse yrkene Både menn og kvinner må tas vare på i arbeidslivet, uavhengig av kjønn, det er en selvfølge. Dette har egentlig ingen ting med feminisme å gjøre mener jeg. Feminisme slik det blir bruk som begrep, fokuserer ikke på å løfte opp kvinners unikhet slik jeg ser det, men minner mer om ett forsøk på kjønnsnøytralisering i samfunnet, og har derfor ingen ting med sann feminisme å gjøre mener jeg. Feminisme i sin sanne betydning mener jeg handler om å sette verdi på, og å løfte opp kvinners kvaliteter, styrker, roller og privilegier, men også anerkjenne begrensningene og forskjellene mellom mann og kvinne, I steden for å se over gjernet på hva mannen har, og kreve likhet. Men heller å løfte opp mannen også, og anerkjenne og akseptere deres unike kvaliteter, og akseptere at vi har ulike styrker og svakheter.
 2. Feminisme er tradisjonelt forbundet med hår under armene, sterke kvinner i lederstillinger og like rettigheter mellom kjønnene. Burde dette ha noe som helst med feminisme å gjøre i begrepets rette betydning? Burde ikke feminisme handle om "kjønnsunikhet" fremfor "kjønnslikhet." Er målet å etterstrebe likhet mellom kjønnene til en hver pris, i rettferdighetens og likhetens navn, fremfor å være takknemlig for, og se verdien som ligger i kvalitetene til kjønnet en har? Er dette begrepet totalt snudd på hodet? Ved å fokusere på likhet mellom kjønnene, blir fokuset tatt bort fra unikheten ved de to ulike kjønnene. Det er dette feminisme burde handle om mener jeg. En vil aldri bli fornøyd hvis en ikke ser verdien i det en har. Når ble likhet det samme som rettferdig? Det er fordeler og bakdeler ved begge kjønn. Rettferdig eller ikke rettferdig. Skal vi etterstrebe likhet og rettferdighet til en hver pris, der det finnes utallige variabler og der det ikke finnes måleenheter. Hva om livet ikke er rettferdig fra naturens side? Så er det da sånn, og hvis livet er rettferdig, så la det da være sånn. Kanskje blir det rettferdighet en dag, da trenger vi ikke etterstrebe det. Kanskje blir det ikke rettferdighet en dag, hvor bortkastet er det da å etterstrebe det. Likhet er ikke nødvendigvis rettferdighet. Jeg forsvarer ikke undertrykking av noen av kjønnene. At feminister har kjempet frem rettigheter for kvinner er vel og bra, men jeg mener at fokuset blir feil hvis vi glemmer at vi fra naturens side er konstruert forskjellig. Unikheten til kjønnene, både deres styrker og begrensninger bør respekteres og ivaretas, fremfor å forsøkes visket ut i den grad mulig Mann og kvinne er ulike, rettferdig eller ikke. En kvinne har kraft i sin natur og en mann i sin natur. Feminisme i den forstand som begrepet blir brukt er skadelig både for mann og kvinne mener jeg.
 3. Jeg tror du vil finne, fordi du søker. (Jeg tror jo som du vet at Gud er sannhet og at han vet alt om hva som er sant) Sett at Gud er virkelig, tror jo man kan spørre han direkte. Jeg tenker at vi kan lete etter sannheten i verden, blandt mennesker og i vitenskapen bla, men vi har også mulighet til å henvende oss til Gud for svar, hvis man vurderer han som ett alternativ, uansett hvor stor troen måtte være. Og svare kommer kanskje ikke med en gang, og kanskje på rare måter og noen ganger ikke. Men er det ett relevant spørsmål og vi søker med ett helt hjerte tror jeg han svarer, om det så bare er ved å gi tro, og kanskje ikke med en gang heller. Men kanskje også på mer konkrete måter. Det tror jeg. Da kan man kanskje kalle det ett indre bevis..
 4. Du er jo slettes ikke dum og du søker informasjon og du søker sannhet. det står respekt av synes jeg, det har jeg sagt før, men jeg vil si det igjen. Bevis kan jeg nok ikke gi deg, men jeg kan fortelle hvorfor jeg tror. Jeg tror at hvis du i ditt hjertet søker den sanne Gud og agape, ( Guds kjærlighet) så ser han det. Da ser han at du er ute etter sannheten og ikke bare noe du er vokst opp med og akseptert fordi det er det letteste og mest praktiske, uten å stille spm. tegn. Men at det faktisk er fordi du søker sannheten. Det tror jeg betyr mye. Aktiv tro gir mer tro, Og Gud er for deg
 5. Har du noe å tape på det? Jeg ville synes det ville være vanskeligere å leve med at jeg hadde valgt han bort, hvis han viste seg å være virkelig. Som sagt, alle de personlige bevisene han har gitt meg, har gitt meg overbevisning
 6. Min tro baserer seg ikke på bevis verden har gitt meg, men på min personlige erfaring og hvordan jeg opplever han i livet mitt personlig. Dette skjedde jo etter at jeg tok dette første skrittet mot Gud. Og enda mer når jeg fortsatte i retningen mot ham, da jeg valgte å dykke dypere enn barnetroen min. Mørket i verden kan enten dytte oss i retning av lyset. Eller vi kan velge å tro på mørket. Men lyset vil alltid seire over mørket. I mitt tilfelle opplevde jeg at mørket var så mørkt at jeg tenkte at hvis djevelen er virkelig må Gud være virkelig også. Siden det har han bevist seg for meg på måter jeg aldri tidligere ville trodd. Da jeg var 29 år bestemte jeg meg for dette. Etter at jeg tok imot Gud kan jeg kjenne hans nærvær bla i bønn. Jeg opplever at han hjelper meg i det daglige. Det blir en relasjon som baserer seg på tillit, og ikke full forståelse av alt.
 7. Guds rike er ikke av denne verden sier Gud. Det er satan som er høvding i denne verden, står det. Jesus selv led i denne verden, men han overkom den. Vi kan komme inn i Guds rike/hus hvis vi vil det. Men det er ikke sikkert vi får alle svarene på alt vi lurer på ifht ondskap eller hvorfor ting er som de er generelt. Det er ikke sikkert vi kan kreve å få alle svarene. Hovedpoenget er at Gud har laget en veg ut av denne verden. Vi kan velge å ta imot Gud uten å ha alle svarene på hvorfor ting er som de er, ved tro. Eller vente til vi får alle svarene vi vil ha før vi evt gjør det. Men det er slett ikke er sikkert vi får alle svarene. Kanskje det er Gud som åpenbarer seg selv. Og ikke vi som åpenbarer han ved å stille krav til bevis eller forklaringer på alt. Søker vi Gud for bevis, eller verden for bevis på Gud...Kanskje det er Gud som åpenbarer seg selv og ikke verden som åpenbarer Gud for oss. Kanskje vi ikke kan bevise Gud med bevis som verden gir. Djevelen var en løgner fra starten står det, og han er høvding i denne verden. Han jobber overtid med å holde oss unna Gud. Kanskje vi bare må ta "a leap of faith" Min tro baserer seg ikke på bevis verden har gitt meg, men på min personlige erfaring og hvordan jeg opplever han i livet mitt personlig, etter at jeg valgte å dykke dypere enn barnetroen min. Mørket i verden kan enten dytte oss i retning av lyset. Eller vi kan velge å tro på mørket. Men lyset vil alltid seire over mørket.
 8. Hva om treet også representerer at vi faktisk fikk en mulighet fri vilje. Fri vilje til å velge Gud eller ikke. Fri vilje til å trosse Gud eller ikke. Ville det vært fri vilje hvis Gud så at det lå i oss at vi ønsket fri vilje og ikke gav oss muligjet til fri vilje. Kanskje treet representerer Guds villighet til å gi oss fri vilje fordi han ikke ønsker å tvinge oss til noe. Du vil sikkert ha din frie vilje. Fri vilje innebærer også mulighet til å velge det onde. Siden Gud så at vår frie vilje ville føre vill og føre til død, laget han en veg tilbake til Han og mulighet til evig liv med ham. Uansett hvordan man tenker på det, så er mitt sterkeste argument, at hvis Gud er allmektig så vet han hva han gjør. Jeg tror at kjærligheten er sterkest og vinner over det onde. Derfor må en allmektig Gud være kjærlighet tenker jeg. Selv om vi lever i en forvirret verden betyr det ikke at det skal bli rettferdighet og fred en dag. Det blir som historien om den fortapte sønn i bibelen. Han ville dra fra huset til faren og oppleve verden. Han hadde det ikke bra i verden og dro tilbake til Faren. Da han var på veg tilbake til farens hus så faren ham komme, og faren kom løpende mot han med åpne armer. Slik er det med Gud og oss. Jeg tror ikke Gud ønsker å tvinge oss til å være med han, men velger vi å komme til han tar han imot oss med åpne armer. Vi lever i verden nå. Men Guds rike (hus) er ikke av denne verden. Jeg tror de fleste ønsker å ha en fri vilje..Kanskje vår frie vilje koster oss noe fordi vi gjør dumme valg. Til tross for dette har Jesus betalt gjelden vi har pådratt oss mens vi var ute i verden. Han lot oss få fri vilje og han betalte tillegg gjelden vi pådro oss da vi var vekke fra hans hus. Det kostet at vi fikk leve som vi ville. Det viktigste er kanskje ikke å vite hvorfor ting er som de er, men at det er håp og fremtid, og at Gud har lovt noe mer for hans barn. Vil du selv tvinge noen til å være med deg, eller ønsker du at det skal være deres eget frie valg? Jeg tror ikke Gud ønsker å tvinge noen til å være med ham. Han elsket oss først og det handler ikke om en pliktrelasjon, men en kjærlighetsrelasjon, derfor er det ikke snakk om tvang.
 9. Jeg tror Gud kan forutse mye men om han kan forutse alle våre valg vet jeg ikke. Selv om vi fikk fri vilje og tok dumme valg sier Gud fortsatt at det er en veg tilbake til Han, fordi han er nådig. Han sørget for en veg tilbake selv om vi gjorde dumme veivalg. Han har jo lovet oss en ny verden for den som tror på han. Jeg tror at det er i denne verden hvor det både er godt og vondt, at vi har mulighet til å velge. Det er kanskje en grunn til at vi må være i denne verden og erfare dette for å ta et reelt valg. Det er det jeg tror
 10. Allvitende medfører ikke automatisk forutbestemt. Og som jeg skrev, jeg har ikke beskrevet min Gud som allvitende men som allmektig
 11. Forutbestemt og allvitende er ikke det samme. Jeg har heller ikke brukt ordet allvitende for å beskrive min Gud, men allmektig.
 12. Forutsett og forutbestemt er ikke det samme
 13. Allmektig er ikke det samme som allvitende. Uansett, hvordan kan du mene at en allvitende Gud og fravær av fri vilje for mennesker er synonymt
 14. 36Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden. (Johannes 18:36 NB) Johannes 12:31-32 31 Tiden er nå kommet da denne verden skal bli dømt, for nå skal Satan, som er høvding i denne verden, bli overvunnet. 32 Når jeg har blitt løftet opp[a] fra jorden, skal jeg dra alle til meg.” 1. Peter 5:10 N11BM En kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn. En liten stund må vi være i denne verden hvor Gud tross alt har sin beskyttende hånd over oss. Vi har ett løfte om å komme inn i Guds rike.
×
×
 • Opprett ny...