Jump to content

Mflj

Medlemmer
 • Content Count

  85
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

50 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Jeg kan gi en fred det å ha en tro, så ja det er nok behadelig på den måten, men det har nok også ofte en pris. For meg blir det å dele troen min å sammenligne med ett ønske om å dele det fineste man har med noen. Men jeg vil ikke å presse den på noen, men hvis noen spør meg så deler jeg gjerne. Jeg dømmer ikke de som ikke tror, jeg har jo ikke alltid trodd slik jeg gjør i dag. Jeg skrev at relativisme ikke var så ulikt ateisme.. Jeg er lei meg for en negativt ladet formulering der. Noen av de fineste menneskene jeg har kjent har ikke trodd, men holdt det åpent. Gud er kjærlighet. Og jeg vil bare legge til tre bibelvers: 1 Johannes 4:8-12 NB Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. 1.Korinter 13: 8 Kjærligheten tar ikke slutt. Men når det gjelder profetier, de vil ta slutt som for språk, de vil opphøre som for kunnskap, det vil komme til en slutt. Johannes 13:34 NB Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre.
 2. Jeg mener jo som du vet, at den mest sannsynlige forklaringen på dette er at det ikke finnes noen Gud eller annet overnaturlig som hører bønnene mine eller dine. Men la oss anta at Bibelens Gud faktisk eksisterer, men allikevel, og til tross for bibelsitatet du kom med om at bønner vil gi resultat, så hører vi ingenting: Det betyr jo da at Gud velger å ikke følge sin egen Bibel, og velger å ikke gi seg til kjenne når jeg eller andre ber, slik at resultatet blir at jeg og andre slutter å tro, og dermed ender opp i evig fortapelse i stedet for himmelen. Så det er ikke min frie vilje som gjør at jeg ender i fortapelsen, men at Gud leker gjemsel og ikke viser seg. Hva slags rettferdighet er dette? Jeg mener ikke å si at bibelen garanterer dette. Jeg mener heller ikke at alle skal oppleve åndelige ting i den grad jeg har gjort dersom en ber. Hvis jeg gir inntrykk av det så er jeg lei meg for det. Jeg tror jo at Gud hører oss, selv om en ikke har fått bekreftelse eller bevis på at Gud har hørt. Jeg tror at noe av grunnen til at jeg har hatt mye sterke åndelige opplevelser er pga at jeg har vært svært dypt i synd, svært dypt, og langt borte fra Jesus. Jeg har åpnet opp for mye. Derfor tror jeg at jeg har fått se hva jeg har hatt med å gjøre. Men det står at hvis vi tilstår våre synder, så er han trofast og tilgir oss våre synder, og jeg holdt fast i det.
 3. Jeg har også bedt mange ganger uten å føle at det skjedde noe, så jeg mener ikke at det må skje noe. Personlig kan jeg si at det var ikke før jeg gav alt til Gud at jeg opplevde det. Jeg mener vel egentlig ikke at det trenger å skje så mye, men Jesus kjenner oss bedre enn oss selv og vet hvordan han vil snakke til oss personlig. Uansett om det ikke er bevisst at man hører han nødvendigvis, så tror jeg han leder og hjelper oss Og hvis du har bedt denne bønnen og ment det så kan du være trygg på at han har hørt deg, og det er det jeg opplevde så sterkt at Gud har stor kjærlighet for deg🙂 Personlig var det lenge jeg ikke trodde på at Gud kunne tilgi meg,og jeg var absolutt ikke sikker på om han elsket meg, men jo mer jeg søkte han jo mer fred fikk jeg ifht dette
 4. Bønn åpner opp for Gud, og han kan åpenbare seg for oss. Jesus lærte oss en bønn. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så òg på jorden. 3 Gi oss hver dag vårt daglige brød. 4 Og forlat oss våre synder, for også vi tilgir hver den som står i skyld til oss. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. 5 Og han sa til dem: Sett at en av dere har en venn og kommer til ham midt på natten og sier til ham: Venn, lån meg tre brød! 6 For en venn av meg er kommet til meg fra reise, og jeg har ikke noe å sette fram for ham. 7 Skulle da han der inne svare: Bry meg ikke! Døren er alt stengt, og småbarna mine er i seng med meg. Jeg kan ikke stå opp og gi deg det. 8 Jeg sier dere: Om han ikke står opp og gir ham det fordi han er hans venn, så vil han stå opp fordi han er så pågående, og gi ham alt det han trenger. 9 Og jeg sier dere: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. 10 For hver den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, for ham skal det lukkes opp.11 Hvem av dere som er far, vil gi sønnen sin en stein når han ber om et brød? Eller når han ber om en fisk, gi ham en orm i stedet for fisken? 12 Eller når han ber om et egg, gi ham en skorpion? 13 Hvis da dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal da den himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham. Lukas 11:1-13 1 Korinter 2:9-10 NB Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. 1 Johannes 4:16-21 NB Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag.
 5. Hvis du er helt ærlig, ville du synes det var greit, at du, og alle som mente drt samme som deg ifht vaksine ble utestengt fra alle sosiale plattformer med en betydelig grad av innflytelse for fordi det ble betraktet som farlige yttringer? Hvis du mener at bla YouTube skal ha denne friheten, burde vel det være noe du måtte være villig til å akseptere?
 6. Dersom noe kan sies å være sant med høy sannsynlighet, kan man jo omtale det som om det er sant, fordi det med høy sannsynlighet er det, selv om det kan jo kan være feil. Det er underforstått. Vitenskapen kan jo også ta feil, men vi forholder oss til den, fordi den går grundig til verks med å prøve en hypotese. Men det betyr ikke desto mindre at sannheten finnes.Jeg mener det blir noe annen enn at man kan eie sin egen sannhet ifht f.eks om pizza er godt, der finnes det ulike meninger. Hvis jeg mener at pizza er godt er vel ikke det en sannet? Det blir vel en preferanse." Det er sant at jeg synes det" Sannheten blir vel da at det finnes det ulike meninger om fordi vi er ulike. Derfor kan ikke subjektive preferanser om noe kalles sannheter, fordi de vil alltid være uenigheter der tenker jeg. Hva pizzaen er laget av kan jeg jo ikke ha preferanser om og ifht det kan man jo si at det finnes en sannhet. Sånn tenker jeg i hvert fall. Mener ikke å være rigid, men det blir bare feil bruk av ordet sannhet mener jeg. Å si at man tror noe er sant burde absolutt være lov. Men å bli enige om at to ulike sannheter er sant, der det ikke er konsensus gir jo ikke mening. Da kan man heller bli enig om at det er ulik tro, mening eller preferanse. Det er bare den "alt kan være sant fra sitt perspektiv" suppen som blir litt for tynn for meg.
 7. Snakker vi ikke da om persepsjon, meninger, synspunkter eller tro? Blir ikke da sannhet feil begrep å bruke?
 8. Slik jeg forstår deg er det greit at sosiale media skal være unntatt å forholde seg lover for å kvalitetsikte og ivareta tjenesten de tilbyr, slik du mener at f.eks ett privat spisested skal. De kan altså dikte opp sine enge regler, men det kan ikke ett privat spisested? Hvordan argumenterer du for dette? Det er jo naturlig at det stilles ulike krav til ulike tjenester og produkter. Vet å være en sosial mediaplattform burde ett medfølgene ansvar ifht å ivareta menneskers rettigheter ifht sosiale aspekter og yttring følge med, mener jeg, ved bla å hindre diskriminering og ivaret yttringsfrihet. Ved å være ett spisested vil hygiene naturligvis være sentralt. Jeg lurer veldig på hvordan hygiene kan ses på som viktigere enn å ivareta menneskerettigheter, og ett demokrati, og skal det ikke taes med i betraktningen hvor dette trolig vil føre oss hen? Jeg snakker ikke om at det ikke allerede finnes lover for å ivareta menneskerettigheter. Jeg ser bare ikke at disse gjør seg gjeldene når det gjelder sosiale media.
 9. Vil bare legge til at han er en Gud som ser, og han er alltid ett skritt foran. At han elsker deg er ikke jeg i tvil om i hvert fall. Jeremia 29:11 N78BM For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.
 10. Da vet du i hvert fall hvorfor jeg tror på det jeg tror på. Takk for en meningsfull samtale i hvert fall🙂
 11. Her går du i store sirkler rundt det jeg skrev..Jeg snakker om norsk lovgivning, ikke standarder bestemt av den som tilbyr tjenesten selv.. Jeg klarer virkelig ikke å se hvordan helsemessige grunner kan veie tyngre enn menneskerettslige grunner
 12. Skulle da ikke være så gresk.. skulle gjerne likt å få en forklaring på hvordan du tenker ifht det, fremfor påstand om at det ikke er noen sammenheng. Poenget mitt er at privateide selskaper også er ansvarlige for sine tjenester. Når ett privat firma tilbyr tjenestene sine i det offentlige rom, er det visse standarder og lover som bør gjelde for kvaliteten på tjenestene de skal levere, (uansett hvor privat firmaet måtte være.) Jeg mener grunnleggende menneskerettigheter også henger sammen enkeltmenneskets likeverdige verdi, derav lik rett til å yttre seg. Det burde stå langt sterkere enn frykt for at noen med ett galt eller "skadelig" syn skal yttre seg,så man kan ta ett dumt valg.
 13. Synes du det da er greit at privateide spisesteder skal få drive på uten noen form for hygiene, hvis de ønsker det? At det ikke skal være lovgivning ifht dette eller kontroller. Matlagingen er jo deres tjeneste. vaksinen skal man ta, og forøverig kan man gjøre som man vil? (så lenge det er ett privat selskap?)
 14. Med fare for at du vil tro jeg er gal, så deler jeg med deg hvorfor jeg tror så sterkt. Da jeg fant Gud, eller da han fant meg, var jeg veldig sliten. Sliten av prøvelser. En dag jeg var veldig langt nede, ble jeg bevisst på at Jesus var i rommet og satt ved siden av meg, jeg fikk bare en visshet om at det var Jesus, han så rett gjennom meg, på fortiden og på fremtiden min. Jeg kan ikke bevise det, bare fortelle om det. Da jeg gav alt til Gud ikke lenge etterpå var det akkurat som en eksplosjon i hjertet mitt og jeg fikk fred. Jeg fikk også vite (i ånden) at farfar skulle dø om noen mnd, ingen visste at han var alvorlig syk, men det jeg fikk vite skjedde. Jeg fikk også en visshet om at denne informasjonen kom fra en som stod på min høyre side. Jeg skjønte ikke egentlig helt hva som hadde skjedd med meg etter denne opplevelsen, for jeg hadde ikke hørt om noe lignende før. Siden jeg ikke fant noen forklaring på dette la jeg det bort. Ca 3 år senere, hadde jeg soveparalyser nesten hver natt en periode, og jeg så på nett at mange fikk det til å stoppe ved å si "Jesus" , Jeg fikk elektriske støt om natten og måtte holde meg fast så jeg ikke ble blåst ut av kroppen min. Hvis jeg sa "Jesus" når dette skjedde så fikk jeg det ofte til å stoppe. Jeg ble redd og jeg ba om tilgivelse og begynte å lese i bibelen begynte det å skje enda mer rare ting. Jeg forsto at jeg jeg tok imot Jesus for 3 år men aldri hadde bedt om tilgivelse. Etter at jeg fastet og ba i 3 døgn begynte mye å skje. Jeg fikk drømmer om Jesus og drømmer om ting som utspilte seg senere. For eksempel; Jeg drømte om to personer jeg kjenner som diskuterte, og om hva de diskuterte. Dagen etter var jeg vitne til at disse to diskuterte dette temaet. Jeg kan også fysisk kjenne ting i det åndelige bla vind og varme. Og jeg kan kjenne det fysisk hvis jeg ber. Da jeg kjente denne vinden veldig tydelig en gang, ba jeg broren min om å kjenne om han kjente en vind på min venstre side, og han ble ganske satt ut for det gjorde han. Det er ikke bare han som har kjent det. Når jeg syntes hørte Jesus tydelig en gang, ang. at det var en som ikke kom inn en dør til jobben min fordi den var låst, til tross for at jeg hadde lagt noe i døren så den var åpen. Da jeg gikk for å sjekke var det ei som sloss med bakdøren for å komme inn. Jeg fikk plutselig en gang ett syn av venninna til moren min, som jeg sjelden ser, og jeg syntes det var rart at jeg plutselig så henne, så jeg ba for henne, fordi en prest hadde like før fotalt meg dersom man blir minnet på noen så kan det være for å be for de. Senere fikk jeg vite at hun hadde hjerteinfarkt på denne tiden og hun trodde hun skulle dø. Jeg kan få syn av noe jeg ikke vet hva er, og når jeg spør Jesus, så får jeg navnet på hva det er, og når jeg søker på det så stemmer det. Syn får jeg oftest når jeg ber. Alt dette begynte etter at jeg tok imot Jesus. I drømmene jeg har hatt med Jesus har jeg innsett at han refererer til bibelvers. Det ene bibelverset, som det tydelig var en referanse til i en drøm, ble jeg oppmerksom på da jeg leste i bibelen senere. Dette er bevis nok for meg, men det aller viktigste for meg er at jeg har en relasjon til Jesus og at jeg kan føle at han er nær, og at han hjelper meg er jeg ikke i tvil om. Han kan også la meg føle hans følelser noen ganger. Etter at jeg hadde en drøm om at Jesus så rett på ei som jeg nesten ikke kjente på det tidspunktet, var det bare en uforklarlig sorg som jeg følte hver gang jeg tenkte på henne eller drømmen, i den grad at tårene rant. Et annet eksempel er da ei jeg nesten ikke kjente snakket om sønnen sin som jeg aldri har møtt. Da kjente jeg en kraftig varme, og i neste setning etter at jeg hadde denne sterke varmefølelsen, så legger hun til at han er troende. Dette er bare noen eksempler. Siden du spør hvorfor jeg tror så sterkt, så ønsker jeg å dele det meg deg. Det jeg tenker er at jeg kan ikke bevise Jesus for det handler mer om å "kjenne" han. Jeg kan jo aldri få noen til å kjenne en annen person ut ifra hva jeg forteller, men jeg kan introdusere. Ingen kan jo få noen til å bli kjent med deg ut ifra hva de forteller. Det er jo opp til deg å la noen bli kjent med deg. Jeg tror ikke Jesus er den som presser seg på, men som svarer når det er en oppriktig søken. Så vil jeg også oppriktig legge til at jeg kan kjenne Jesus sin kjærlighet for deg. Jeg spør Jesus om han vil si noe i ifht dette, og jeg får ett syn av en som graver med en spade i jorden og finner en stor sten. Og jeg hører "Den som leter skal finne" Jeg ser en heisekran, en betongbil, og en gravemaskin. Jeg hører også "viking" og "transport"
 15. Takk for svar. Jeg ønsker tenke litt gjennom og ta meg litt tid når jeg svarer her, derfor svarer jeg litt sent. Jeg må også omstille hjernen min litt fra politikk/ samfunn ( hvor jeg ikke føler jeg har like mye å bidra med) til filosofi/ religion. Jeg tenker at i forhold til åndelige opplevelser og bevis, så kan det kanskje være riktigere å sammenligne med fysiske hendelser, der bevis er å fremskaffe i form av vitner og ikke vitenskapelige metoder. F.eks bevis for at en persom befant seg ett visst sted til ett visst tidspunkt og hva som har blitt sagt i en samtale. Da er det jo ikke vitenskapelig metode som gjelder nødvendigvis. Men nå må jeg hvile før jeg sier noe dumt, for hjernecellene mine er slitne etter "YouTube sensur" diskusjon. Så jeg må hvile litt på det. Personlig hadde jeg langt mindre tro før jeg fikk personlige opplevelser, og har full forståelse for det du sier om at dersom det er en Gud, hvem er han. For jeg tenkte at de fleste tror jo på det de er vokst opp med eller det helt motsatte, dersom de har dårlig erfaring med det. Skulle gjerne delt mer om hvorfor jeg tror konkret og kanskje jeg gjør det, men nå må jeg sove
×
×
 • Create New...