Jump to content
Badeball1234

Reklamasjon på pc-komponenter. Hva har jeg krav på?

Recommended Posts

Hei!

Jeg har samlet kjøpt hovedkort, cpu og minne hos en norsk nettbutikk. Nå har *dette* feilet, uten at jeg med sikkerhet kan peke på feilkilden(det er mest sannsynlig HK eller CPU). Utstyret er innenfor reklamasjonsrett. 

Sett at det skulle være f.eks CPU som er feilkilden her og at denne ikke er å fremskaffe lenger - kan/må jeg da akseptere penger tilbake for denne komponenten alene, eller må de sikre "en fungerende pakke" for meg? Hva kan jeg kreve her?  

Share this post


Link to post

For det første kan selger prøve å reparere CPU. Hvis dette ikke går så kan du kreve omlevering. Du har da krav på "tilsvarende" vare. 

Hvis varen kan skaffes hos en annen produsent/selger, så betyr dette at selgeren kan skaffe varen.

Hva som utgjør "tilsvarende" vare er noe usikkert. Jeg antar at kjerneegenskapene må være de samme. Praksis fra forbrukerklageutvalget tyder på at hvis du skal være sikker så må produktet være tilnærmet identisk. 

Hvis ikke dette er mulig så må du avgjøre om du skal heve kjøpet og få pengene tilbake og bruke pengene til å kjøpe en CPU som kan fungere med det du har allerede. 

 

Share this post


Link to post

Pengene tilbake eller nytt tilsvarende produkt i prisklassen.
Om din 8700k ryker så kan du feks ikke kreve en 11700k tilbake. Da vil du heller få cash/markedspris for defekt vare. 

Jeg jobber med reklamasjon. 
Jeg hadde gitt deg penger tilbake eller kanskje en 9700k som det hadde vært liggende å støvet ned. 

Share this post


Link to post

Det er ikke prisen, men egenskapene ved produktet som er avgjørende ved omlevering. 

Man vil fortsatt ha krav på omlevering selv om kostnadene blir større for selger.

Det som begrenser omleveringsplikten (gitt at selger ikke kan rette) er at selger kun trenger å omlevere "tilsvarende" vare. En forbruker vil altså ikke ha krav på en forbedret vare med andre/bedre egenskaper enn den varen han kjøpte.

Skulle det være tilfellet at man kjøpte en mobil til 8700kr, selger kan ikke selv skaffe varen, men denne kan skaffes fra en annen leverandør til 11700 så er omlevering mulig og selger må gjøre dette. 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
MrLuni skrev (På 3.4.2021 den 22.02):

Om din 8700k ryker så kan du feks ikke kreve en 11700k tilbake. Da vil du heller få cash/markedspris for defekt vare. 

Jo man kan kreve en 11700k om de ikke har noe tilsvarende som 8700k på lager. 

Share this post


Link to post
On 3/30/2021 at 7:32 PM, pedr0a said:

For det første kan selger prøve å reparere CPU.

Nå er det vel ingen selger eller reparatør i Norge som kan reparere en defekt CPU. Når en CPU ryker så skydes det vel i 99.99 % av tilfellene feil bruk, for eksempel feilmontering eller manglende kjøling og termisk overbelastning.

Det som står over om omlevering og reklamasjon, osv kan nok gjelde for en ny PC, når man kan sannsynliggjøre at feilen skydes mangler ved produktet som var der allerede da produktet var nytt. Når det gjelder "selvbygg" så skal det nok sannsynligvis litt til for å sansynliggjøre at feilen ikke skyldes "feilbygg".

Det går jo an å prøve og noen leverandører kan jo være "snille". Jeg kjøpte for eksempel en ferdig stasjonær-pc en gang i tiden. Så fikk jeg lynnedslag i det elektriske anlegget. Da var det jo ganske brunsvidd inne på hovedkortet og PC var helt død. Så gikk jeg til forretningen og sa som sant var at lynet har slått ned i PC'en min, kan dere skaffe meg et nytt hovedkort? Jeg fikk beskjed at da måtte jeg levere inn PC'en min. Jeg prøvde å stå på mitt at den har jo brent opp, så det har ingen hensikt, så jeg vil forsøke å kjøpe ett nytt hovedkort. PC'en ble da levert inn og etter et par uker så fikk jeg beskjed om at PC'en ikke kunne repareres og at jeg fikk alle pengene tilbake. Jeg hadde jo tenkt å betale, men her fikk jeg alle pengene mine tilbake, og et par år med gratis PC. 

Man kan jo ha flaks, men ved selvbygg så skyldes nok ganske mange feil at det skjer feil i byggeprosessen

Edited by arne22

Share this post


Link to post
arne22 skrev (2 timer siden):

Man kan jo ha flaks, men ved selvbygg så skyldes nok ganske mange feil at det skjer feil i byggeprosessen

Selger må bevise at det er brukerfeil.

  • Like 1

Share this post


Link to post
44 minutes ago, Dubious said:

Selger må bevise at det er brukerfeil.

Hvordan vil du underbygge et slikt utsagn ?

Det generelle prinsippet i økonomiske saker det er jo ikke krav til "bevis" men at man kan sannsynliggjøre i forhold til en sannsynlighet på mer en 50%.

Hvis man skal fremme et økonomisk krav, så er jo det alminnelige prinsippet det er den som fremmer kravet som må sannsynliggjøre at vedkommende har et krav. 

Sitat: "I sivile saker er det den parten som krever noe (som oftest penger), som har bevisbyrden. Dersom du går til sak er det du som må dokumentere det faktum du hevder."

https://www.paragrafen.no/?id=148

Share this post


Link to post
arne22 skrev (23 minutter siden):

Hvordan vil du underbygge et slikt utsagn ?

Det generelle prinsippet i økonomiske saker det er jo ikke krav til "bevis" men at man kan sannsynliggjøre i forhold til en sannsynlighet på mer en 50%.

Hvis man skal fremme et økonomisk krav, så er jo det alminnelige prinsippet det er den som fremmer kravet som må sannsynliggjøre at vedkommende har et krav. 

Sitat: "I sivile saker er det den parten som krever noe (som oftest penger), som har bevisbyrden. Dersom du går til sak er det du som må dokumentere det faktum du hevder."

https://www.paragrafen.no/?id=148

Vil anbefale deg å lese §18 i forbrukerkjøpsloven.

Det du henviser til er sannsynlighetsovervekt i straffesaker vedrørende bevisføring for dommer.

  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Dubious skrev (4 timer siden):

Jo man kan kreve en 11700k om de ikke har noe tilsvarende som 8700k på lager. 

Ja man kan kreve, men det betyr ikke at man får om det volder urimelig kostnad for selger, jf §29 1. ledd 2. setning.

  • Like 1

Share this post


Link to post
4 hours ago, ExcaliBuR said:

Vil anbefale deg å lese §18 i forbrukerkjøpsloven.

Det du henviser til er sannsynlighetsovervekt i straffesaker vedrørende bevisføring for dommer.

Vedrørende § 18: Sitat: "Dette gjelder likevel ikke dersom formodningen er uforenlig med varens eller mangelens art."

Feil på selvbygg som sannsynligvis er utført av ufaglært på verksted uten korrekt utstyr har vel noe med mangelens art å gjøre.

Hvis PC byggingen skjer på et autorisert verksksted med riktig utstyr og med faglært personell, da blir jo situasjonen en annen. 

Nei, man skal aldri kunne bli dømt ut i fra sannsynlighetsovervekt i straffesaker.

Sitat:  "I straffesaker er derimot regelen at straffeskylden må være bevist utover enhver rimelig tvil, ..."

https://jusleksikon.no/wiki/Bevis

Share this post


Link to post

Prinsippet er jo at for at man skal kunne oppnå medhold i en klage, så å det være sannsynlighetsovervekt for at feilen var der når produktet ble kjøpt. Hvis feilen skyldes mangel på kompetanse eller utstyr eller "feil montering" eller "feil bruk", da må man dekke tapet selv. Hvis man ødelegger komponenter under montering, da skyldes ikke det dårlig kvalitet på produktet.

Hvis man ikke kan peke på feilkilden så har man heller ikke noe krav. Man må kunne peke på hvilken komponent det gjelder og sannsynliggjøre hvorfor det forholder seg slik at det var feil på denne komponenten da man kjøpte den. 

https://www.forbrukerradet.no/forside/varer-og-tjenester/elektronikk/

 

Edited by arne22

Share this post


Link to post
arne22 skrev (3 timer siden):

Vedrørende § 18: Sitat: "Dette gjelder likevel ikke dersom formodningen er uforenlig med varens eller mangelens art."

Feil på selvbygg som sannsynligvis er utført av ufaglært på verksted uten korrekt utstyr har vel noe med mangelens art å gjøre.

Hvis PC byggingen skjer på et autorisert verksksted med riktig utstyr og med faglært personell, da blir jo situasjonen en annen. 

Nei, man skal aldri kunne bli dømt ut i fra sannsynlighetsovervekt i straffesaker.

Sitat:  "I straffesaker er derimot regelen at straffeskylden må være bevist utover enhver rimelig tvil, ..."

https://jusleksikon.no/wiki/Bevis

Hvor står kravet i loven at man skal være faglært for å bygge en PC for at enkeltkomponenter skal være omfavnet av garanti?

Det står ingenting om at det kreves at forbruker skal ha teknisk innsikt i hvordan tingen fungerer og dermed kunne feilsøke for å finne feilen. Dette ligger hos selger, igjen, jf. §18. Linjen du siterer på denne er spesiel hvis en mangel gjør seg gjeldende innen 6mnder. Er enig i at om mangelen er pga. brukerfeil etc så bortfaller garanti/reklamasjonsrett. Men det er fortsatt selger som må bevise/motbevise at dette er årsaken til mangelen.

Share this post


Link to post
19 hours ago, ExcaliBuR said:

Ja man kan kreve, men det betyr ikke at man får om det volder urimelig kostnad for selger, jf §29 1. ledd 2. setning.

Her er forutsetningen at CPU ikke kan repareres. 

Fkjl §29 (1) gjelder bare VALGET mellom omlevering og reparasjon. Det er først hvis forbrukeren krever av feks omlevering istedenfor reparasjon, og dette medfører en urimelig kostnad, at dette vil komme på spissen. 

Fkjl §29 regulerer ikke valget mellom feks omlevering og heving. 

Share this post


Link to post
pedr0a skrev (7 timer siden):

Her er forutsetningen at CPU ikke kan repareres. 

Fkjl §29 (1) gjelder bare VALGET mellom omlevering og reparasjon. Det er først hvis forbrukeren krever av feks omlevering istedenfor reparasjon, og dette medfører en urimelig kostnad, at dette vil komme på spissen. 

Fkjl §29 regulerer ikke valget mellom feks omlevering og heving. 

Nå kommenterte jeg kravet om å få en 11700k for en defekt 8700k. Altså en omlevering.

Heving reguleres i §32, som refererer til §31, som igjen refererer til §§29 og 30.

Share this post


Link to post
Dubious skrev (På 4.4.2021 den 22.44):

Jo man kan kreve en 11700k om de ikke har noe tilsvarende som 8700k på lager. 

11700K tilsvarer ikke 8700K, forskjellig type sokkel og chipset som trengs.

 

TS: Hva er det som ikke funker på PCen? En feilbeskrivelse på hva som skjer og ikke skjer hjelper ofte, hva du har testet osv.

CPUer ryker sjeldent, så det er mest sannsynlig hovedkortet som har tatt kvelden.

  • Like 2

Share this post


Link to post
AndersT2 skrev (5 timer siden):

11700K tilsvarer ikke 8700K, forskjellig type sokkel og chipset som trengs.

Jeg bare siterete Luni og antok at hen visste hva hen snakket om, angående CPUer..

Share this post


Link to post

Det beste tror jeg er å høre med butikken om du kan sende inn hele pakken så kan de finne ut om det er hovedkort, minne eller cpu som feiler. De må sørge for at du får en pakke som fungerer.

Edit: Siden butikken ikke vil dette så er det best å sende inn bare hovedkortet først, og eventuelt cpu etterpå.

Edited by Svein M

Share this post


Link to post
On 3/30/2021 at 2:44 PM, Badeball1234 said:

Hei!

Jeg har samlet kjøpt hovedkort, cpu og minne hos en norsk nettbutikk. Nå har *dette* feilet, uten at jeg med sikkerhet kan peke på feilkilden(det er mest sannsynlig HK eller CPU). Utstyret er innenfor reklamasjonsrett. 

Sett at det skulle være f.eks CPU som er feilkilden her og at denne ikke er å fremskaffe lenger - kan/må jeg da akseptere penger tilbake for denne komponenten alene, eller må de sikre "en fungerende pakke" for meg? Hva kan jeg kreve her?  

Det er veldig sjelden at CPU ryker for å si det sånn. Det kan selvsagt skje at noen av minneslot'ene ikke funger pga. CPU, men da virker det mer å gå i korrosjon. Så litt verktøy på boks og uttørking  av sprayen kan kanskje redde CPU.

Du virker også helt noob hva gjelder å feilsøke komponenter. Alle kan jo ikke være gode på det.

  

On 4/4/2021 at 11:13 PM, arne22 said:

Nå er det vel ingen selger eller reparatør i Norge som kan reparere en defekt CPU. Når en CPU ryker så skydes det vel i 99.99 % av tilfellene feil bruk, for eksempel feilmontering eller manglende kjøling og termisk overbelastning.

Det som står over om omlevering og reklamasjon, osv kan nok gjelde for en ny PC, når man kan sannsynliggjøre at feilen skydes mangler ved produktet som var der allerede da produktet var nytt. Når det gjelder "selvbygg" så skal det nok sannsynligvis litt til for å sansynliggjøre at feilen ikke skyldes "feilbygg".

Det går jo an å prøve og noen leverandører kan jo være "snille". Jeg kjøpte for eksempel en ferdig stasjonær-pc en gang i tiden. Så fikk jeg lynnedslag i det elektriske anlegget. Da var det jo ganske brunsvidd inne på hovedkortet og PC var helt død. Så gikk jeg til forretningen og sa som sant var at lynet har slått ned i PC'en min, kan dere skaffe meg et nytt hovedkort? Jeg fikk beskjed at da måtte jeg levere inn PC'en min. Jeg prøvde å stå på mitt at den har jo brent opp, så det har ingen hensikt, så jeg vil forsøke å kjøpe ett nytt hovedkort. PC'en ble da levert inn og etter et par uker så fikk jeg beskjed om at PC'en ikke kunne repareres og at jeg fikk alle pengene tilbake. Jeg hadde jo tenkt å betale, men her fikk jeg alle pengene mine tilbake, og et par år med gratis PC. 

Man kan jo ha flaks, men ved selvbygg så skyldes nok ganske mange feil at det skjer feil i byggeprosessen

Nå har vel de fleste CPU-er hatt termisk beskyttelse siden Pentium 4 dager elns. De throttler bare ned hastighetene så de ikke smelter inni der.

Men, ved selvbygg som du er innom, så vil det som regel alltid være noen av komponentene som fortsatt kan brukes videre.

Trådstarter burde ha listet opp komponentene her i tråden. For det kunne kanskje ledet til at en og annen kanskje kunne uttalt seg om, "å det hovedkortet er det mye tull og mange feil med".

Edited by G

Share this post


Link to post
On 4/4/2021 at 10:44 PM, Dubious said:

Jo man kan kreve en 11700k om de ikke har noe tilsvarende som 8700k på lager. 

Du kan ikke kreve noe som helst. Det er selger som velger om det er lønnsomt for dem å betale den summen du betalte for produktet om de så ønsker. Jo, altså du kan kreve ditt og datt, men det er selger som bestemmer utkommet. Uansett så blir du jo "ivaretatt" ved mange av de valg selger gjør for deg. Gitt at du har reklamasjonsrett da. Inflasjon i PC-komponentmarkedet er jo bare en lei tendens nå, som selger ikke kan klandres for.

Edited by G

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...