Jump to content
Redaksjonen.

Rolls-Royce vil bygge 15 små nøkkelferdige atomreaktorer i Storbritannia

Recommended Posts

Jeg skjønner ikke hvorfor folk her er så anti alt fornybart, elbiler, elfly, klimakrise, og klager på at vindkraft er et subsidiesluk osv osv også heier man liksom på 70 øre kwt kjernekraft. Dyre ting. Også klager man på å rive ned vindturbiner når man ser kostnadene med å rive ned atomkraftverk.

Jeg er 100% for kjernekraft om det også kan levere konkurransedyktig strøm men p.t. er det ikke bedre enn vind og sol og da er det rart at dere er så vilt imot det. De har seff en fordel om de er mer regulerbare. Er de veldig regulerbare?

 • Like 3

Share this post


Link to post

"Hvert kraftverk vil kunne levere en el-effekt på 440 MW og forventes å ha en levetid på 60 år. De anslåtte produksjonskostnadene per kWh produsert strøm ligger på drøyt 70 øre per kWh."

Man skal altså bygge 15 stk. Neppe trolig at dette går. 440 MW er ikke en lilleputt, Oskarshamn , nedlagt var på 495 MW, dvs. ca. halvparten av hva som er vanlig for kjernekraftverk. Jeg mener man sterkt undervurderer problemene. Ellers, brukstid for kjernekraftverk er vanligvis i størrelsesorden ca. 7000 timer, så produksjon fra et enkelt verk vil bli, ca. 3 Twh.

 

Share this post


Link to post

Jeg leste noen lurte på når thorium kommer. Spurte en kjernefysiker om det på en fest. Han sa at det finnes thorium reaktorer, men at grunne til at det ikke er brukt i stor skala er prisen for å bygge reaktorkammeret. Den krever mye større volum for å produsere samme mengde strøm som en vanlig uraniums reaktor. Reaktor rommet er innkapslet i veldig tykke vegger for å stoppe stråling og motstå trykk og eksplosjoner(tror jeg). Når volumet øker blir disse veggene veldig dyre og derfor ikke serlig konkurranse dyktige på pris.

Share this post


Link to post

Kjernefysikeren din vet ingen ting om flytende salt raktorer. Svaret var antagelig basert på trykkvannsreaktorer. Der er thorium helt feil valg i utgangspunktet.

Når det er sagt, så blir det blir laget brenselstaver for trykkvannsreaktorer i dag som inneholder thorium.

 • Like 1

Share this post


Link to post
1 hour ago, Roger Hansen said:

70 øre per kWh?

Dagens strømpris (for Rogaland) i følge Fjordkraft og Norges Energi = 25-26 øre/kWh.

Hva er dagens priser for strøm i Storbritannia da?

Varierer frå 27 til 54 øre/kWh.  Var oppe i 70 øre/kWh i ein time mellom klokka 18 og 19 (CET) den 23. januar.  Ja, kjernekraft er dyrt.  Det krev enorme subsidiar.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Fantastisk. Modulære atomkraftverk vil virkelig kunne gjøre noe med co2 utslipp, klimagasser og partikkelutslipp. Vi skulle hatt en håndfull av disse i Norge også.

Share this post


Link to post
23 minutes ago, bojangles said:

Fantastisk. Modulære atomkraftverk vil virkelig kunne gjøre noe med co2 utslipp, klimagasser og partikkelutslipp. Vi skulle hatt en håndfull av disse i Norge også.

Kva skal vi med tre gonger dyrare straum når vi allereie produserer den krafta vi treng utan utslepp av noko som helst?  Fordi det er viktig at straumen er dyr eller fordi vi er so sabla gode til å handtere radioaktivt avfall frå dei tre reaktorane vi har hatt?

https://www.tu.no/artikler/atomopprydding-pa-kjeller-blir-tre-ganger-dyrere-enn-antatt/472431

https://www.tu.no/artikler/fant-vann-i-enda-et-lager-for-atomavfall-pa-kjeller-kvalitetskontrollen-har-sviktet-fundamentalt/347185

 • Like 2

Share this post


Link to post

Avfallshåndtering og kjernekraft er bare så dyrt fordi noen har bestemt det skal være dyrt, og de har bestemt det skal være dyrt, fordi de kategorisk er imot at atomkraft skal være lønnsomt. Om det var samme krav til sikkerhet for vannkraft som atomkraft, hadde ikke det blitt bygget en eneste demning.

Det ble bygget hundrevis av atomkraftverk i en tid der oljen kostet 5 dollar fatet, og der fantes ingen co2 avgift. Er det noen som tror den strømprisen virkelig kostet mange ganger et petroleumskraftverk eller kullkraftverk?

Nei, dagens priser er høy på samme måte som prisen på alt hadde vært høy, om du kun bygget stykkvise prototyper med sinnsyke reguleringer på. Det er som å sammenligne prisen på den første moderne vindturbinen med prisen på en masseprodusert en.

Edited by likferd

Share this post


Link to post
31 minutes ago, likferd said:

Det ble bygget hundrevis av atomkraftverk i en tid der oljen kostet 5 dollar fatet, og der fantes ingen co2 avgift. Er det noen som tror den strømprisen virkelig kostet mange ganger et petroleumskraftverk eller kullkraftverk?

Trur du det var straumen dei som bygde kjernekraftverk på slike vilkår var ute etter?  Straumen var heller å rekne som eit heldig bi-produkt som gjorde produksjonen av kjernevåpen litt mindre dyr.

 

Elles vart dei fleste av dagens kjernekraftverk bygd etter oljekrisa i 1973, då mange land fann ut at dei måtte verte meir sjølvforsynt med energi.  Dei ville gjere seg uavhengige av olje til kraftproduksjon av politiske grunnar, ikkje økonomiske.  Tyskland, Japan og Korea har bygd kjernekraftverk av same grunn.  IEA vart oppretta som fylgje av oljekrisa og promoterte kjernekraft spesielt.  Ikkje fordi det var billig, men fordi det gjorde landa mindre avhengige av OPEC.

 • Like 3

Share this post


Link to post
16 hours ago, Emil said:

Jeg skjønner ikke hvorfor folk her er så anti alt fornybart, elbiler, elfly, klimakrise, og klager på at vindkraft er et subsidiesluk osv osv også heier man liksom på 70 øre kwt kjernekraft. Dyre ting. Også klager man på å rive ned vindturbiner når man ser kostnadene med å rive ned atomkraftverk.

Jeg er 100% for kjernekraft om det også kan levere konkurransedyktig strøm men p.t. er det ikke bedre enn vind og sol og da er det rart at dere er så vilt imot det. De har seff en fordel om de er mer regulerbare. Er de veldig regulerbare?

Og hva koster kraften i Norge??, eller i Danmark, for å ta ett "tilfeldig" vindturbin-land eksempel? Danmark med sine tusinder "turbiner på staur", ligger på toppen av strømpris barometeret, og gjett hvem som er like bak? Tyskland med sin storsatsing på... ja nettopp Vindturbiner. Norge ligger langt ned på listen like ved siden av (!)atomkraftlandet Frankrike.. Bulgaria, interessant nok på bunnen av listen, har vel ca 35% atomkraft, i tillegg til hydro og kull. 

Følgende er en litt gammel statistikk, 2017.. men allikevel opplysende nok. https://1-stromvergleich.com/electricity-prices-europe/

Dette er gjengs over hele linja. Der Vindkraft får stort fotfeste er kostnaden for folket også større. Derfor undres jeg til stadighet på hvor disse vindturbin favoriserende tallene kommer i fra. Som nevnt tidligere så har de fleste atomkraft inn-kalkulert håndtering av sitt avfall som en del av prisen. ..   Vindkraft derimot, enten man liker det eller ikke, har stort-sett subsidiene inn-kalkulert i prisen..

---

Men for å ta livet av en myte en gang for all.

         Folk er ikke anti...

Men hvorfor noen tror at bare de er radikale nok så er alt riktig.. se det er for MEG en gåte...

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
2 minutes ago, EremittPåTur said:

Og hva koster kraften i Norge??, eller i Danmark, for å ta ett "tilfeldig" vindturbin-land eksempel? Danmark med sine tusinder "turbiner på staur", ligger på toppen av strømpris barometeret, og gjett hvem som er like bak? Tyskland med sin storsatsing på... ja nettopp Vindturbiner.

Det er direkte feil.  Danmark og Tyskland er på toppen på avgiftsbarometeret.  Straumprisen er omlag den same.  Faktisk betalte industrien gjennomsnittleg mindre pr kWh i Danmark enn i Noreg i fjor.  Danmark har alltid hatt høge avgifter på kraft, sidan dei før var avhengige av importert kol og olje for å generere krafta.  No har dei kanalisert avgiftene mot fornybar kraftproduksjon i staden, og dermed gjort seg mindre avhengige av import av råstoff til kraftproduksjon.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (33 minutter siden):

Det er direkte feil.  Danmark og Tyskland er på toppen på avgiftsbarometeret.  Straumprisen er omlag den same.  Faktisk betalte industrien gjennomsnittleg mindre pr kWh i Danmark enn i Noreg i fjor.  Danmark har alltid hatt høge avgifter på kraft, sidan dei før var avhengige av importert kol og olje for å generere krafta.  No har dei kanalisert avgiftene mot fornybar kraftproduksjon i staden, og dermed gjort seg mindre avhengige av import av råstoff til kraftproduksjon.

Eremittpåtur har nok rett her. Kraftprisen er kanskje lav, men det er prisen inkludert avgifter som kunden må betale som er relevant. Og avgiftene blir blant anna brukt til å betale garantert pris til sol og vindkraft. Dette har ført til ei stor utbygging, teknologiutvikling og gradvis lavere priser

 • Like 2

Share this post


Link to post
47 minutes ago, Sturle S said:

Det er direkte feil.  Danmark og Tyskland er på toppen på avgiftsbarometeret.  Straumprisen er omlag den same.  Faktisk betalte industrien gjennomsnittleg mindre pr kWh i Danmark enn i Noreg i fjor.  Danmark har alltid hatt høge avgifter på kraft, sidan dei før var avhengige av importert kol og olje for å generere krafta.  No har dei kanalisert avgiftene mot fornybar kraftproduksjon i staden, og dermed gjort seg mindre avhengige av import av råstoff til kraftproduksjon.

Når det gjelder Tyskland er det ikke heeelt feil fordi avgiftene på strømmen finanserer (bl. a.) tilskuddet som de private solcelleeierne får. Vindkraft-tilskudd vet jeg ikke noe om. Men de kostnadene går jo - og har allerede gått - ned allerede.

Edited by trikola
 • Like 1

Share this post


Link to post
11 minutes ago, HF- said:

Eremittpåtur har nok rett her. Kraftprisen er kanskje lav, men det er prisen inkludert avgifter som kunden må betale som er relevant. Og avgiftene blir blant anna brukt til å betale garantert pris til sol og vindkraft. Dette har ført til ei stor utbygging, teknologiutvikling og gradvis lavere priser

Ein del av avgiftene går til det, men det er heller ikkje ei rettvis framstilling.  Kolindustrien har fått milliardar av Euro i subsidiar gjennom stats- og delstatsbudsjett.  Kjernekraft stikk vel framleis av med omlag halvparten av den delen av offentlege forskningsmidlar som går til forsking på kraftproduksjon.  For folket er det det same om pengane går over straumrekninga eller skattesetelen.  Subsidiar får dei uansett.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det er jo vrøvl at det er det ene eller det andre.. Det finnes mange energialternativer som er dårlig utnyttet.

- bioenergi fra skogsavfall, møkk, matavfall etc.

- oppgraderinger av eksisterende vannkraft og kraftnett

- solceller/solfangere på hvert tak

- geotermisk enegi. Spesielt i områder som Island. Så kan de produsere transportabel energi ut fra den.

- mindre stillegående vindturbiner på store flate tak

+++

Share this post


Link to post
-Birger- skrev (1 time siden):

Det er jo vrøvl at det er det ene eller det andre.. Det finnes mange energialternativer som er dårlig utnyttet.

- bioenergi fra skogsavfall, møkk, matavfall etc.

- oppgraderinger av eksisterende vannkraft og kraftnett

- solceller/solfangere på hvert tak

- geotermisk enegi. Spesielt i områder som Island. Så kan de produsere transportabel energi ut fra den.

- mindre stillegående vindturbiner på store flate tak

+++

Problemet er dei mengdene med energi som trengs, og at mange av dei nye energikildene er periodiske. Ifølge ssb eksporterte Norge 1177 TWh som naturgass i 2018! Dersom England slutter med kullkraft og skal redusere bruken av gass kan 70øre/kWh bli markedspris

Share this post


Link to post
13 hours ago, -Birger- said:

Finnes det operative salt reaktorer eller er dette kun forskning?

 

Det skal være en forskingsreaktor i Nederland som muligens er aktiv. Det var den første flytende salt reaktoren som ble tatt i bruk på 40 år etter at Oak Ridge National Laboratory ble tvunget til å legge ned sin reaktor.

 

Man kan trygt si en ting som kjennetegner kjernekraftindustrien er en serie idiotvalg gjennom tidene. Antagelig som følge av en katastrofal mangel på evne til en realistisk vurdering risikoene ved trykkvannsreaktorer (PWR). Alvin Weinberg som oppfant trykkvannsreaktoren påpekte at de ikke var sikre nok til sivilt bruk. Derfor oppfant han den flytende salt reaktoren som er både sikker, enkel og billig.

 

Hvis Kina følger planen sin skal de sette i drift to flytende salt reaktorer i år. De har relativt lav effekt.

 

Det kan se ut som det skjer ting andre plasser i verden. Det kan se ut som Finland ser muligheter for å utnytte flytende salt reaktorer til å redusere kostnader og å redusere CO2 utslipp.

Finnish regulator prepares for SMR licensing - World Nuclear News

 
Edited by dahln
 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...