Jump to content

Emil

Medlemmer
 • Content Count

  409
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

938 :)

2 Followers

Recent Profile Visitors

2203 profile views
 1. Ja et slikt regnskap hadde vært veldig ok. Men da kan den gjerne ta med langsiktig energiforsyningssikkerhet. Samt gå i dybden på om det er verdiskapning som gikk tapt i Norge og hva dette har ført til av mindre produksjon av tjenester og produkter pga. høy strømpris. Man har jo hørt om endel produksjonsstans m.m. rundtom som koster masse utover deres strømkostnader. Det lønner seg jo også å subsidiere egen næring for å få egen nasjonal industri, arbeidsplasser, kompetansebygging som bidrar igjen til inntekter for staten. Det er jo konkurransevridende og ulovlig i mange tilfeller ovenfor utenlandske aktører, men strømpriser er jo en måte vi har gjort det på som nå forsvinner som fordel. På lik linje med at indirekte subsidier som gratis utdanning og FoUmilliarder også er en fordel for våre verdiskapende organisasjoner.
 2. Bare limer inn svaret mitt på tråden fra gårsdagens sak da det er mer relevant her: https://www.tu.no/artikler/norge-er-ikke-invitert-nar-danmark-holder-toppmote-om-havvind-i-nordsjoen/519392 Det store spørsmålet som stortingsmeldingen [Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser s.87] dere henviser til skriver er fremtidens strømpriser. Det er veldig usikre spådommer skriver de selv. Meldingen er fra i fjor sommer, som igjen vil si at tallgrunnlaget nok er fra årsskiftet 2020-2021. Da var det ingen som snakket om de prisene vi har operert med fra høsten 2021 av og som viser seg å strekke videre ut i tid. Da er ikke lengre alternativet til havvind bare å kjøpe inn mer fra EU, fordi det er kraftmangel og ekstremt dyrt. Om vi skal leve av noe etter oljen så har vi jo mange industrimuligheter som presenteres om dagen - felles for de aller fleste er at de krever energi - mer energi. Så Norge må produsere mye mer eller kjøpe mye mer. Med vannkraft som balansekraft så har vi alle forutsetninger til å få til veldig mye med havvind. Produksjonsprisen for kraften er ikke i nærheten av avskrekkende om man ser det mot et potensielt fremtidig ustabilt kraftmarked i Europa/ bare LITT høyere fremtidige priser enn hva de opererte med i 2020/2021. For å si det som bøndene - det gir også en trygghet gjennom høyere selvforsyningsgrad i et mer energikrevende Norge. Samt ikke minst - industrien selv som sier hvor mye de kan tjene på å foredle kraften her (bruke den i Norge til produksjon) enn å bare selge kraften til utlandet. Jeg kan ikke se foredlingseffekten er prissatt i stortingsmeldingen - de forutsetter bare at om vi ikke produserer kraften selv så kan vi kjøpe den fra utlandet? Jeg har ikke lest mer enn sidene dere har henvist til. Jeg ser heller ikke meldingen prissette teknologiutviklingen, kompetanseutviklingen, samt produsentutviklingen som vil foregå i Norge en slik vindkraftsatsing vil medføre. Den virker rett og slett nokså sped den samfunnsanalysen.
 3. Det store spørsmålet som stortingsmeldingen dere henviser til skriver er fremtidens strømpriser. Det er veldig usikre spådommer skriver de selv. Meldingen er fra i fjor sommer, som igjen vil si at tallgrunnlaget nok er fra årsskiftet 2020-2021. Da var det ingen som snakket om de prisene vi har operert med fra høsten 2021 av og som viser seg å strekke videre ut i tid. Da er ikke lengre alternativet til havvind bare å kjøpe inn mer fra EU, fordi det er kraftmangel og ekstremt dyrt. Om vi skal leve av noe etter oljen så har vi jo mange industrimuligheter som presenteres om dagen - felles for de aller fleste er at de krever energi - mer energi. Så Norge må produsere mye mer eller kjøpe mye mer. Med vannkraft som balansekraft så har vi alle forutsetninger til å få til veldig mye med havvind. Produksjonsprisen for kraften er ikke i nærheten av avskrekkende om man ser det mot et potensielt fremtidig ustabilt kraftmarked i Europa/ bare LITT høyere fremtidige priser enn hva de opererte med i 2020/2021. For å si det som bøndene - det gir også en trygghet gjennom høyere selvforsyningsgrad i et mer energikrevende Norge. Samt ikke minst - industrien selv som sier hvor mye de kan tjene på å foredle kraften her (bruke den i Norge til produksjon) enn å bare selge kraften til utlandet. Jeg kan ikke se foredlingseffekten er prissatt i stortingsmeldingen - de forutsetter bare at om vi ikke produserer kraften selv så kan vi kjøpe den fra utlandet? Jeg har ikke lest mer enn sidene dere har henvist til. Jeg ser heller ikke meldingen prissette teknologiutviklingen, kompetanseutviklingen, samt produsentutviklingen som vil foregå i Norge en slik vindkraftsatsing vil medføre. Den virker rett og slett nokså sped den samfunnsanalysen.
 4. Evt. Black Mirror S1E2: https://m.imdb.com/title/tt2089049/?ref_=ext_shr_lnk kommer til å boikotte ethvert produkt som benytter noe slikt.
 5. På tide å supplere de med langtrekkende missiler for å slå ut russiske forsyningslinjer og flåten sør for Ukraina. Russerne må slutte å føle seg trygge og operere som de vil. Mer senking av skip ref. Moskva. Ta ut det dyreste de har så det bare er menn igjen som må vende tilbake slukøret til Russland.
 6. Hvem sier det ikke er i våre interesser å være med i slike organ? Tror du eksportnæringen vår blir behandlet bedre og nasjonale interesser blir bedre ivaretatt om vi ikke er med i dette? Da synes jeg faktisk du har forklaringsbyrden da EU er det klart viktigste markedet vårt.
 7. Er det ok at Finland blir med i Nato da? Herregud. Kan ikke la oss styre av Russlands ønske om militær dominans. Du er helt bortreist når du ikke forstår at det ikke er TILFELDIG at Russland ikke angriper et NATO land. Vi vil ikke gå til krig mot Russland. Elendig stråmannsargument mot Pallehysa her.
 8. Første gang jeg har vært i nærheten av å være enig med deg. Siden en krig er verre for menneskeheten enn utslipp i en overgangsfase til fornybart. Alle diktatorer, Kina, og andre vil merke seg handlingsrommet de har om Putins handlinger ikke slås ned på med en gang men uten bruk av militær makt.
 9. Bygg ut hvis vi tror det kan bli industri av det for norske aktører. Da er noe subsidier lett verdt inngangsbilletten til nye eksportområder. Det er ikke sånn at kraften er bortkastet uansett. Vi trenger visstnok mer kraft enn vannkraft kan tilby fremover (inkl. oppgraderinger). Og da er det bare å bygge kraft som i tillegg kan gi andre industrioppbyggende fordeler. Det vil ikke ødelegge konkurransefortrinnet om vi har 10-20% av kraften vår i form av dyrere fornybar kraft. For snittprisen på produksjon er uansett lav gitt vannkraften og bør gi oss et konkurransefortrinn. Problemet oppstår om vi har for lite kraft. Da må vi kjøpe inn utenfra til potensielt mye høyere priser. Evt. nekte utbygging av ny kraftkrevende industri…
 10. Det som er så idiotisk er at det er samfunnsøkonomisk helt falitt også. Industri Norge (?) var det val som sa at vi som samfunn får tilbake fem gangeren om strømmen foredles ved bruk i norsk industri enn om man bare selger det som råvare ut. Utrolig dårlig av de forøvrig å ikke være en bedre vaktbikkje for egne interesser tidligere i prosessen.
 11. Synes ikke det er så elendig tipping når Beyond 2000 tippa at vi hadde flyvende biler og at folk levde på Mars innen nå 😜
 12. https://www.nve.no/energi/analyser-og-statistikk/kostnader-for-kraftproduksjon/ vet ikke helt hvorfor de opererer med så høye tall på vannkraft gitt info i det siste hvor det sies det er endel billigere. Men stoler likevel mer på NVEs beregninger enn noen utenlandske nettsider. 2kr er i alle fall tull for vindkraft. Vindkraft vurderes som den nest billigste kraftkilden med 22øre/kwt i 2030 (nå vet vi vel at økning i råvareprisene siden 2019 vil endre kostnadsbilde om det vedvarer) Poenget må være å bygget ut så mye kraftproduksjon som mulig av det som koster mindre enn hva man tenker energiprisene i Europa vil koste i snitt fremover, og ta vare på den fordelen for norsk industri og husholdninger. Si at de vil, med atomkraft og fornybart, ligge på rundt 60 øre/kwt når alt er bygget ut og på plass. Med vannkraften vår har vi stort handlingsrom til å bygge ut mye mer annen type kraftproduksjon og påse at vi ligger på rundt 40 øre/kwt f.eks.
 13. Nedbetalt vannkraft er da mye billigere enn solcelleanlegg? Men vi har jo ikke akkurat mye til overs av den kraften, ei heller utbyggingsmuligheter.
 14. Det må i alle fall være strekninger hvor de benyttes absolutt hele tia. Må da være smartest å vente med passasjerer og heller utvikle godstransport først for å gjøre dette litt lettere for de selv… jaja. Lykke til
 15. Han overprøver ingenting. Dere som tolker dommen feil. Det står ikke at det skal rives. Bare at det ikke er gjort nok og at det derfor MÅ gjøres noe for at rettighetene til reindriftseierne ivaretas. Det står ikke hva så vidt jeg har skjønt.….og ja. Hensyn må veies opp mot hverandre. Er egentlig veldig skeptisk og tildels anti Borten Moe pga. oljeeskapadene hans men her synes jeg han er helt innafor.
×
×
 • Create New...