Jump to content

dahln

Medlemmer
 • Content Count

  146
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

113 :)
 1. Det er vel all grunn til å tro at fremtidige kjernekraftverk som bruker flytende salt vil ha et veldig lavt CO2 avtrykk siden man bruker lite sement og ikke har noen kjøletårn.
 2. Den enkle løsningen med lading av elbil med fører i pølsekø er at bilen plinger sjåføren via mobilen.
 3. IEA ser nok mer for seg at det ender opp med atomkraft. Antagelig fordi det er det eneste alternativet som er noenlunde universelt og som er pålitelig. Det skader vel ikke at man ser for seg at det vil bli billigere enn kullkraft.
 4. Jeg regner med at det er IFE som har sørget for at Norge ikke har sett de industrielle mulighetene som ligger i å utforme og å bygge flytende salt reaktorer. De har vel hatt mer enn nok med å sverte denne typen reaktor. Tatt i betraktning de store sikkerhetsmessige og prismessige fordelene som flytende salt reaktorene har så er det mer enn merkelig at de ikke er kommentert på IFE sine websider. Som side-effekt så har vi fått en haug med propeller rundt om kring i landet i stedet for en målrettet satsing på å bli kvitt avhengigheten av fossilt brennstoff. Den idéen om at det skal være noen kompetanse å ta vare på virker temmelig fjern all den tid at den ikke ser ut til å ha noen fremtid eller relevans.
 5. I en tid da man er opptatt av resirkulering er vel ikke hytter i glassfiber noe godt sjakktrekk. JFR bråket rundt resirkulering av vindmøller. Vil vi egentlig ha flere bygninger som sprer mikroplast i naturen?
 6. Hvorfor skal de på kontinentet bruke norsk kraft ved en antatt erstatning av fossilkraft med atomkraft? EU har allerede demonstrert at de kan variere effekten av en rask flytende salt reaktor med 100%. Det er all grunn til å tro at markedet vil fordampe når man på kontinentet får kniven på strupen og må lage noe som virker og er realistisk.
 7. Både Bygdin og Tyin er allerede regulerte vassdrag. Når det gjelder CO2 fangst så er dette dødfødt utenfor oljeboblen Norge. Kinerserne har sagt at de har tenkt å bruke de nye reaktorene sine til å produsere hydrokarboner basert på atmostfærisk CO2.
 8. All den tid propellene er avhengig av fossilkraft for å glatte over manglene er det vel ikke så sannsynlig at det blir noe grønt skifte. Det blir heller ikke noen ny gullalder for norsk gass. Hvem - bortsett fra nordmenn - vil investere i noe som åpenbart er på hell? Tyskerne sier at de vil erstatte kullkraft med naturgass, men EU sier bastant nei. Det som også er en god indikasjon på at det ikke blir noe grønt skifte er at propellene ikke er noen løsning for behovet for industriell varme. I Finland der man ikke har noen oljeboble som filtrerer virkeligheten har industri og leverandører av fjernvarme bedt myndighetene om at de forbereder et godkjenningsregime for små modulære reaktorer. Siden det nettopp ble stiftet et selskap i Finland for å utvikle slike reaktorer så er det vel sannsynlig at finnene ser en mulighet for å lage en industri av dette. Det er vel ikke bare jeg som ser at det å bygge reaktorer som bare krever at sveiserne kan lese tegninger vil være noe som norsk oljeindustri kan gjøre bedre enn de fleste. Det at kineserne sier at de skal bygge minst 300 thorium reaktorer før 2030 og at EU sine byråkrater ser ut til å sikte seg inn mot samme teknologi, så er det mest sannsynlig at vi beveger oss mot atomkraftverk basert på thorium eller "forbrenning" av atomavfall. Hvis kineserne leverer spillvarmen fra de nye reaktorene til varmekrevende industri, så kan det bli vanskelig å konkurrere for de fleste andre siden varme dominerer kostnadene. Jeg tror at den mest sannsynlige utviklingen er at bygging av flytende salt reaktorer i India og Kina vil føre til at markedet for olje på sikt ikke vil øke. Vi får en stagnasjon. Og etter hvert som elektriske biler blir billigere og industrien går over til billig spillvarme fra kaftverkene, så går oljeprisen i dødsstup. Kineserne ser på deres reaktorer som en løsning på klimaproblemene og vi kan regne med en aggresiv markedsføring basert på byggepris og energipris.
 9. Det betyr jo at de egentlig ikke har noen argumenter. Det er ikke det at jeg ikke er skeptisk til prosjektet. Men min skepsis går mer på at Russerne ikke akkurat er det landet med de færreste reaktorulykkene til havs. Hvis reaktoren er bygd av ispinner og glansbilder, så har man jo en god sak. Men generell synsing hjelper ikke.
 10. Du blander sammen prisene. Du siterer markedspris for sol og vindkraft med den prisen som operatøren til Hinkley Point C får eller må få hvis de ikke blir subsidiert. Hvis du sammenligner kostnad per kilowattime så er det ikke sikkert at prisforskjellen blir stor. Det som er interessant med Hinkley Point C er at Britene skuslet bort sjansen til å etablere en industri basert på flytende salt reaktorer. ThorCon Power sier at deres kraftverk vil ha en kostnad per kilowattime som er 40% under kull. Da de skrev dette var det 3 cent vs 5 cent. Og de kunne ta 7 cent betalt per kilowattime.
 11. Han hopper bukk over dem fordi at han vet at med de typene reaktorer som det er snakk om så bortfaller disse bekymringene i stor grad. Når det gjelder termiske flytende salt reaktorer så trenger restavfallet å oppbevares 2-300 år.
 12. Tyskland alene vil ta livet av flere mennesker med kullkraftverkene de reaktiverte etter Fukushima Daiichi enn Chernobyl har klart. Overdødeligheten i Tyskland er så vidt jeg husker 1 200 mennesker per år.
 13. Jeg tviler på at du vet noe som helst om risikoene av den enkle grunn at du ikke har nevnt noen nye typer reaktorer som begrenser seg basert på fysikkens lover. Ei heller generasjon III reaktorer som med litt flaks stenger seg selv ned. De siste bør helst ikke være lokalisert til en jordskjelvsone. Jeg tror at f.eks. byråkratene i EU sikter seg inn mot at flytende salt reaktorer skal overta for fossilkraftverkene. Det er flere grunner til det. 0. De har bedt alle medlemsland å bekrefte at de forstår at atomkraft er nødvendig for at de skal nå klimamålene sine. 1. Kostnad per kilowattime minst 40% lavere enn kullkraft. Med andre ord subsidiefrie. 2. Pålitelig leveranse. 3. Leverer billig industrivarme. 4. Ingen utslipp. Alt avfall bortsett fra tritium og xenon er oppløst i smelten. Hvis man sprenger reaktoren så kan bitene samles opp så snart smelten har størknet. 5. Avfallet har en sterkt begrenset levetid. Mellom 2-300 år. 6. Kan håndtere produksjon av medisinske isotoper.
 14. Siden både moms og bilavgifter er lønnsdrivende, så er det på tide å se på begge deler.
 15. Det de sier er at en respirator krever folk som skal overvåke pasienten. Hvis du ikke har nok folk, så hjelper det ikke hvor mange respiratorer du har. Og nødrespiratoren er mer arbeidskrevende enn de som de allerede har. Det er også et problem med at behandling må avsluttes gradvis. Det kan ikke disse respiratorene.
×
×
 • Create New...