Jump to content

dahln

Medlemmer
 • Content Count

  89
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

74 :)
 1. Amerikanerne har grunn til å være skeptisk til vindmøller. De har allerede opplevd at vindfarmer blir forlatt uten at det blir ryddet. Og vindkraft er dyrt, så det betyr subsidier.
 2. Sjansen for at dette blir noe norsk satsingsområde er temmelig små. Dette er snakk om serieproduksjon og det gjør andre billigere enn oss. Det er liten sjanse for at vi klarer å komme på dette med mindre vi klarer å automatisere byggeprosessen. Da blir det ikke så mange arbeidsplasser. Se hvordan det er på land: Der er det moduler som blir satt sammen av folk som kommer fra østeuropa. De som kommer til å tjene penger på dette er de som eier vindmøllene og kan håve inn subsidiene. Men det haster! Det vil bli vanskelig å holde kineserne ute av kraftmarkedet når de leverer et produkt som koster 1/5 av vindmøllene.
 3. [ Skal vi bygge kjernekraftverk for å fremskaffe drivstoff så bør vi heller bruke energien til å fremstille syntetiske CO2-nøytrale drivstoffer enn til å redusere prisen på pumping av fossile hydrokarboner ut til verden. ] Det er planen til kineserne.
 4. Reaktorene i Halden og på Kjeller er stort sett meningsløse. Man forbedrer sikkerheten på noe som aldri burde ha vært bygd. Hvis man virkelig ville ha gjordt noe for reaktorsikkerheten, så burde man ha sørget for at verden kunne ta i bruk sikre reaktorer. Vi burde ha utviklet og bygd en fullskala flytende salt reaktor. Da ville man hatt noe som kan industrialiseres og trykkvannsreaktorer ville vel stort sett ha vært uselgelige. Nå er det vel mest sannsynlig at kineserne er de første med en kommersialiserbar reaktor. Det er vel all grunn til å tro at de kommer til å tjene en bråte med penger på dette. De sier at den første reaktoren vil ta to år å bygge, de neste vil ta ett år.
 5. Reaktoren i Finland er vel ikke i stand til å levere nevneverdig med industrivarme siden temperaturen i trykkvannsreaktorene er relativt lave. Det som er morsomt med reaktoren i Finland er at de kunne ha utviklet en flytende salt reaktor og satt den i drift i løpet av den tiden det har medgått til å få trykkvannsreaktoren på lufta. Det hadde vel blitt billigere også. Og de ville ha hatt en industri med et produkt etterpå. Verden er full av Thorium som gruveselskapene ikke blir kvitt. Hvorfor skal vi utvinne mer av det?
 6. Arealbruken som er nevnt i artikkelen er nok basert på trykkvannsreaktorer og ikke på flytende salt reaktorer. Flytende salt reaktorer prøver å holde på varmen og avgi den til varmeveksleren, så det er ikke bruk for kjøletårn. Salter er ikke korrosive. DVS de er ikke i nærheten så korrosive som vann er. Siden det ikke er vann i reaktoren så er det ikke noe stort problem. I Indonesia vil ThorCon Power bytte reaktorbøtta hvert fjerde år. Det betyr at de kan bytte deler der det trengs før bøtta blir sendt tilbake. Flytende salt reaktorer er ikke interessant for eksisterende kjernefysisk industri fordi de tjener enormt med penger på å forsyne reaktorene med dyre brenselstaver. Brensel til en flytende reaktor er billig. Den manglende sikkerheten teller ikke så mye som pengene gjør. Verden flyter over av thorium. Alle gruver som utvinner tunge sjelden jordarter får minst like mye thorium som sjeldne jordarter. En gruve kan forsyne hele verden med nok thorium til å produsere strøm og industriell varme. Flytende salt reaktorer kunne ha vært en måte for vår oljeindustri å trappe ned. Men hvis kineserne kommer med sine flytende salt reaktorer i år, så er det ikke mye håp der. Om flytende salt reaktorer og trykkvannsreaktorer https://www.youtube.com/user/gordonmcdowell
 7. Artikkel om flytende salt reaktorer. https://en.wikipedia.org/wiki/Molten_salt_reactor
 8. Han snakker lite om det budskapet som han og likesinnede formidler. Det kan nok kanskje ha en del å si for i hvilken grad folk tror på menneskeskapte klimaendringer. Generelt synes jeg at formidling av budskapet er dårlig. Man forklarer ikke hvordan man har oppnådd forståelsen av klimaendringene. Formidlerne lite flinke til å gi inntrykk av at forskerne er kompetente. Så vidt jeg kan se så er det at han mener at vi må endre livsstil det eneste som er direkte feil. Det er bare de som ikke vet at det finnes andre løsninger enn vindkraft og solceller som tror at nye løsninger ikke vil gi billigere og mer energi. Det han ikke kommer inn på er at industri som trenger mye varme antagelig må organiseres annerledes eller investere tungt i nytt CO2-fritt utstyr. https://www.youtube.com/user/gordonmcdowell
 9. Svolvær, Stokmarknes og Evenes er vel ingen gode flyplasser. De to første har vel svært begrensede muligheter for utvidelse og Evenes har vindproblemer. Andøya som har blitt nevnt er en flybase som visstnok våre NATO allierte ønsker, men som våre politikere ikke synes passer inn i sine planer. Disse planene involverer nok ikke å flytte fjell for å fikse vindproblemene.
 10. At skogbrannen i Australia ble adskillig værre en den kunne ha vært fordi man ikke har drevet med ryddebrenning betyr ikke at ikke klimaendring var en medvirkende årsak til at brannen fikk det omfanget den har hatt. Manglende rydding av skogbunnen en velkjent årsak til store skogbranner. Vi arbeider i Norge for å sørge for at skogbrannene skal ha tilgjengelig så mye brennbart materiale som mulig.
 11. Typisk kommentator som ikke har satt seg inn i temaet. Hopper galant over nødvendigheten av å ta i bruk atomkraft. Til og med EU har konkludert med at de ikke kan fase ut fossilkraft uten å bruke atomkraft. India, Indonesia og Kina arbeider med å fase inn billig atomkraft. DVS flytende salt reaktorer. I følge planen skal Kina ved disse tider fase inn en reaktor som bruker flytende salt til kjøling. Neste trinn er en flytende salt reaktor. Disse skal visstnok serieproduseres.
 12. Hvis MDG kommer til makten vil de oppdage det samme som FrP : Verden er ikke slik som partiprogrammet forutsetter. Mesteparten av miljøpratet fra Oslo-regionen er basert på at de ikke ser eller skjønner at aktiviteten utenfor Vestlandet finansierer velstanden deres. Når kranen skrues igjen, så vil det merkes ettertrykkelig av alle. Vi har INGEN erstatning for oljevirksomheten. Vi kunne ha hatt det, men Vestlandet er like oljefyrt som Østlandet. Til de som tror at vindmøller kan gi arbeidsplasser : Dette er saker som vil bli masseprodusert der arbeidskraft er billig. I beste fall vil det være snakk om automatisk sveising med roboter. Det gir få arbeidsplasser.
 13. Vekst på oljeforbruk i India og Kina? Disse to landene satser hardt på atomreaktorer for å begrense forbruk av fossile resurser og å fjerne luft-forurensingen. Kina har sagt at de ønsker å bruke billige reaktorer til å syntetisere drivstoff basert på atmosfærisk CO2. Med andre ord : resirkulering av CO2.
 14. Hvis man ikke vet noe om flytende salt reaktorer så er man i godt selskap. Selv folk som burde vite om dem, vet ikke. Reaktorer som bruker trykk-kammer (mao alle nåværende kommersielle reaktorer) er i utgangspunktet oppskalerte reaktorer beregnet på ubåter. De er sikre på ubåter, men definitivt IKKE sikre for kommersielle reaktorer. Flytende salt reaktorer er sikre fordi man bruker en salt-plugg for å holde smelten i reaktoren. Hvis denne salt-pluggen smelter fordi smelten blir for varm, så tømmes reaktoren og kjernereaksjonen stopper. Reaktoren avgir to gasser i normal drift : Xenon og tritium. Resten av avfallstoffene forblir i smelten med mindre man fjerne dem. Flytende salt er på IEA sin liste over generasjon IV reaktorer. Litt rart egentlig siden konseptet ble testet på slutten av 60 tallet på Oak Ridge National Laboratory. Det gikk så bra at de ville lage en full-skala reaktor, men fikk nei. Man regner med at flytende salt reaktorer vil bli viktige til produksjon av strøm, industriell varme og for produksjon av diverse isotoper. De vil også kunne brukes til å forbruke høyradioaktivt avfall. DVS forbrukt brensel fra nåværende reaktorer. En liten del av avfall fra en flytende salt reaktor er farlig i omtrent 300 år. Prøv å søk på Thorium på YouTube. Du kan se kanalvideoen til https://www.youtube.com/user/gordonmcdowell PBS har en video Wikiepdia artikkel : https://en.wikipedia.org/wiki/Molten-Salt_Reactor_Experiment
 15. Den enkle løsningen vil være å utkonkurrere kullkraftverkene. Flytende salt reaktorer produserer strøm adskillig billigere (40%) enn kullkraftverkene kan i følge ThorCon Power.
×
×
 • Create New...