Gå til innhold

NVE Svarer: Ukorrekt om nettleien


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse

Næringslivet slipper ikke gratis unna, heller. Det som mangler i regnestykket ditt er hvor mange prosent av nettleien som faktisk brukes til nettet. Hvis jeg tolker mitt eget innlegg riktig, er det en av de tingene jeg baserer kritikken min på. Men kan være vanskelig å tolke, jeg er en ork.

Endret av tommyb
 • Liker 3
Lenke til kommentar

"NVEs analyser tyder på at i årene framover vil stadig flere bruke mye strøm samtidig".

Kan ikke NVE legge fram disse analysene så vi alle kan gjøre oss opp en fornuftig mening om dem og hva de innebærer. Det vi så langt har sett er ikke særlig "fornuftig" som at all lading av elbiler skjer på morgenen og ettermiddagen. Hvis dette er det analysene/prognosene til NVE går ut på så skjønner jeg at de ikke vil dele dem med noen!

Med stadig bedre muligheter for avansert styring av elbillading, så er det vel heller en trend mot at strømbruk spres ut over døgnet og til tider som passer nettet langt bedre. Altså en utvikling som er den motsatte av det NV hevder!

Varmepumper blir også stadig mer effektive, ikke minst ved lave temperaturer. Dette er også en sterk driver for å redusere strømforbruket på tidspunkter det er mest kritisk (ved ekstra kalde dager).

Hva med frivillige ordninger der folk lar netteier slå av varmebereder, elbillader og varmepumpe mot at husholdningen kompenseres? Hvorfor tar ikke NVE tak i like løsninger. Neida NVE vil dra oss tilbake til femtitallets primitive ordninger for å hindre overbelastning (overforbruk), til tross for at nettet i dag er atskillig mer robust og at ved AMS kan en ha uendelig mer raffinerte måter å styre bruken på. For eksempel bare straffe effektbruk når kapasiteten utfordres (ettermiddagen på ekstremt kalde dager).

NVE later som det er rushtrafikk hver time i hele året og det eneste de vil oppnå at nettet typisk stort sett belastes med 32% av nettets kapasitet mot før 34%. Hva er vitsen i dette, tatt i betraktning alle ulemper folk flest påføres ved slike vanvittige tariffer?

NVE bør forstå at vi ikke lenger lar oss by svada om ditt og datt, men at de må legge fram alle relevante tall, virkelighetsnære prognoser og NVE's reelle målsettinger (hva de enn måtte være).

 • Liker 9
Lenke til kommentar

Tja ja. Mulig NVE mener de ikke er ute etter å 'ta' noen.

 

Men slik saken etterhvert nå står, så kan NVE først som sist innstille seg på at jeg, som forbruker, definitivt er ute etter å 'ta' NVE. Og kommer således til å ha det i mente ved neste stortingsvalg… 

 

Dessverre er NVE en statlig organisasjon Høyre ikke er ute etter å legge ned, da NVE har bestemt seg for å jobbe for den fakturerende enden av næringskjeden heller som forbrukeren.

Endret av 1P4XZQB7
 • Liker 3
Lenke til kommentar
LasseP skrev (6 minutter siden):

Meget saklig og informativt om nettleien. At nettet må bygges ut eller forbruket spres pga effekttopper er innlysende og har intet å gjøre med om strømmen er norsk eller ikke.

Ja, jeg også tror det må til - nå som trenden er å kvitte seg med varmepumper og montere tilbake panelovner under vinduene igjen. Tynnere vegger er også inn, nyere hus skal kun ha 5 cm isolasjon har jeg hørt - og alt annet en et lags vinduer blir forbudt.

Da må vi ta høyde for at husholdningene kommer å bruke mer strøm og energibelaste nettet mer.

Endelig noen som har litt innsikt.

 • Liker 4
Lenke til kommentar

Først vil jeg vil takke Kjetil lund som tar seg tid til og svare på kommentarer og ønsker at alle holder seg til saklige kommentarer og ikke person angrep.

Jeg er jobber i elektro bransjen og har fulgt med på denne debatten med nettleie og forstår ikke argumentene til NVE om effekt tariffer.

For å slippe og bygge ut mere og kraftigere nett en det som er nødvendig, er det viktig og begrense forbruks toppene, disse er normalt midt på dagen og størst i januar og februar.

Når vi har da fått AMS måler er det enkelt å legge på en avgift i disse periodene for å stimulere kundene til å flytte forbruket. 

Det blir litt på den samme måten som kraft prisen forandre seg gjennom et døgn. 

Alle som bruker effekt når det er stort forbruk vil da måtte betale litt ekstra.

Flytting av effekt utak kan enkelt gjøres hos en vanlig forbruker, ved at Varmtvanns bereder kobler seg ut i de periodene med høyt forbruk. I en normal enebolig vil står varmt vann for ca 30% av energi forbruket. Og for de som har el bil kan denne lades utenom disse toppene.

Lenke til kommentar
A6HJ3EP0 skrev (30 minutter siden):

Først vil jeg vil takke Kjetil lund som tar seg tid til og svare på kommentarer og ønsker at alle holder seg til saklige kommentarer og ikke person angrep.

Jeg er jobber i elektro bransjen og har fulgt med på denne debatten med nettleie og forstår ikke argumentene til NVE om effekt tariffer.

For å slippe og bygge ut mere og kraftigere nett en det som er nødvendig, er det viktig og begrense forbruks toppene, disse er normalt midt på dagen og størst i januar og februar.

Når vi har da fått AMS måler er det enkelt å legge på en avgift i disse periodene for å stimulere kundene til å flytte forbruket. 

Det blir litt på den samme måten som kraft prisen forandre seg gjennom et døgn. 

Alle som bruker effekt når det er stort forbruk vil da måtte betale litt ekstra.

Flytting av effekt utak kan enkelt gjøres hos en vanlig forbruker, ved at Varmtvanns bereder kobler seg ut i de periodene med høyt forbruk. I en normal enebolig vil står varmt vann for ca 30% av energi forbruket. Og for de som har el bil kan denne lades utenom disse toppene.

Slutter meg til at det er overraskende bra at Kjetil Lund svarer. Svaret er greit ved at det påpeker hovedutfordringene NVE ser vi har foran oss, men fullstendig ubrukelig til å vurdere om det er noe hold i vurderingene. Håper at Lund i det minste kan komme tilbake med referanser til eksisterende eller nye analyser som går tilstrekkelig dypt inn i materien (har lest NVE utredning om effekttariffer, meget svakt uten grunngiving om behovet og dårlig konklusjon).

Diskusjonen på dette feltet (TU) går mest på strøm til husholdningene. Derfor er A6HJ3EPO's påpekning av at effekttoppen er høyest midt på dagen, lite relevant for oss. Problemet som vi mest diskuterer er lokalnettet til husholdningen (som oftest uten firmaer koplet på). Her er maks effektbruk i tidsrommet 16 til 18 (håper A6HJ3EPO er enig i det).

Slik jeg ser det er transformatorer mest utsatt ved forhøyet effektbruk. En transformator kan byttes ut og den gamle brukes et annet sted med mindre krav til kapasitet. En økning av diameteren på kabler med 30% gir 69% høyere kapasitet. Det som koster mest er å grave grøfta og bygge transformatorhuset og arbeidet med koplinger. Er disse antagelser riktige A6HJ3EPO?

Dine vurderinger er ellers helt i tråd med mine!

 

Lenke til kommentar
Mutant_100 skrev (13 minutter siden):

Solkraft benyttes nært til forbrukeren. Derfor reduserer solkraft lasten på nettet. Det bør redusere behovet for nettinvesteringer og dermed også nettleien.

Det er viktig å huske på at nettet kun er kritisk belastet noen få dager på vinteren - noen år skjer det ikke.

Dette er på morgenen og ettermiddagen på spesielt kalde dager, typisk tidlig i januar. Da er det mørkt både på morgenen og ettermiddagen.

For at det skal bli kritisk på flere nivåer skal flere landsdeler gjerne ha rekordkulde samtidig og gjerne at det har vært slik en stund, slik at trafoer har gått med stor overlast en viss tid.

Egentlig burde vi ikke ha noe problem - husholdningenes strøm- og effektforbruk har gått ned, økningen som allikevel skjer - er på grunn av at vi blir flere innbyggere.

Dette betyr flere boliger - med nytt nett. Nytt boligfelt altså, med ny lokal trafokrets - som er huket på overliggende trafostasjon som selvfølgelig har dette nye boligfeltet allerede innberegnet i reservekapasitet.

 

 • Liker 2
Lenke til kommentar

Kjetil Lund argumenterer for at de som selger egenprodusert solcellestrøm via kraftnettet bruker kraftnettet. Da synes jeg han bør være konsekvent og prinsippiell og kalle all kraftprodksjon for bruk av kraftnettet. Med andre ord: Kraftprodusenter, uansett type, må betale nettleie.

Videre så argumenterer han for en betalingsmodell som i mindre grad skal følge energiforbruket (kWh) og i større grad effektforbruket (kW). Det betyr at de som forbruker få kWh, men mange kW, f.eks de boligeierne som bruker en 6-platers komfyr (200% over døgnsnittet) må betale mer enn før selv om de fyrer med fjernvarme, ved eller har energieffektiv bolig med god isolasjon og effektiv varmepumpe.

Mens de boligeierne som bruker mye energi f.eks fyrer med panelovner i et trekkfult hus døgnet rundt for å holde lunk, mens komfyrens effekt utgjør bare en +20% topp, vil få lettelse fordi de holder så jevnt (høy) last.

Jeg skjønner jo Kjetil Lund sitt perspektiv, der energi over hodet ikke er et tema, kun effekt, men forslaget er hull i hodet fra et energiperspektiv. Spørsmålet må bli hvordan vi skal balansere nettleien mellom disse to hensynene.

Eller for å se det fra kraftprodusentenes perspektiv: De bryr seg mindre om effekttopper og mer om høy enegipris. Hvis både NVE og kraftprodusentene får viljen sin så blir vel framtidens strømregning slik:

 • Nettleie regnet etter høyeste effekt-topp (selv om den ikke samsvarer med effekt-toppen i nettet og dermed utgjorde noen topp for nettselskapet)
 • Kraftpris regnet etter antall kWh, uansett hvor høy effekttoppene har vært hos kunden eller i nettet.

Til Kjetil Lund:

- Hvordan har du tenkt til at man skal betale for investeringsutløsende oppgraderinger i nettet, ikke bare effekttopper i hjemmet som kan være på et helt annet tidspunkt enn når det kniper i nettet?

- Hva er deres betalingsvillighet for å få ned effekttoppene i folks boliger? Hvis dere kan spare 1 million på å unngå et trafobytte ved å investere i noen titusenlapper i smarte effektregulatorer hos forbrukerne som er tilknyttet den trafoen + noen prosent rabattpå nettleien, er dere villig til å spare både oss og dere penger på denne måten, eller er poenget å maksimere omsetninga, fordi kostnadene uansett skyves over på kundene og kan dokumenteres som reelle utgifter ovenfor Statnett?

 • Liker 5
Lenke til kommentar
Ketill Jacobsen skrev (1 time siden):

Slutter meg til at det er overraskende bra at Kjetil Lund svarer. Svaret er greit ved at det påpeker hovedutfordringene NVE ser vi har foran oss, men fullstendig ubrukelig til å vurdere om det er noe hold i vurderingene. Håper at Lund i det minste kan komme tilbake med referanser til eksisterende eller nye analyser som går tilstrekkelig dypt inn i materien (har lest NVE utredning om effekttariffer, meget svakt uten grunngiving om behovet og dårlig konklusjon).

Diskusjonen på dette feltet (TU) går mest på strøm til husholdningene. Derfor er A6HJ3EPO's påpekning av at effekttoppen er høyest midt på dagen, lite relevant for oss. Problemet som vi mest diskuterer er lokalnettet til husholdningen (som oftest uten firmaer koplet på). Her er maks effektbruk i tidsrommet 16 til 18 (håper A6HJ3EPO er enig i det).

Slik jeg ser det er transformatorer mest utsatt ved forhøyet effektbruk. En transformator kan byttes ut og den gamle brukes et annet sted med mindre krav til kapasitet. En økning av diameteren på kabler med 30% gir 69% høyere kapasitet. Det som koster mest er å grave grøfta og bygge transformatorhuset og arbeidet med koplinger. Er disse antagelser riktige A6HJ3EPO?

Dine vurderinger er ellers helt i tråd med mine!

 

Vi kan ikke si at et er dem og oss, vi er alle tilknyttet det samme nettet.

Jeg regner med at en også bedriftene skal over på effekt tariffer slik som det diskuteres for husholdningene.

Hvis alle bidrar så burde det være mulig og flytte noe effekt uttak slik at toppene i nette ikke kommer over kritisk grense. Men da må det brukes pisk og gulerot for å få abonnentene til å gjøre forandringer.

 

Med det forslaget til Effekt tariff som er nå vil noe ikke typiske abonnenter betale mere når det ikke effekt topper i nette. 

 

Til slutt så tror jeg dette vil være veldig vanskelig for vanlig folk og forstå hvilken effekt de skal abonnere på. De har lite forståelse av V. W. og KW/t 

 

Har jobbet med El kraft i 35 år og jeg har ikke noen formening om hva mitt abonnerte effekt uttak burde være for å få lavest mulig nettleie. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Ketill Jacobsen skrev (2 timer siden):

 

Diskusjonen på dette feltet (TU) går mest på strøm til husholdningene. Derfor er A6HJ3EPO's påpekning av at effekttoppen er høyest midt på dagen, lite relevant for oss. Problemet som vi mest diskuterer er lokalnettet til husholdningen (som oftest uten firmaer koplet på). Her er maks effektbruk i tidsrommet 16 til 18 (håper A6HJ3EPO er enig i det).

Slik jeg ser det er transformatorer mest utsatt ved forhøyet effektbruk. En transformator kan byttes ut og den gamle brukes et annet sted med mindre krav til kapasitet. En økning av diameteren på kabler med 30% gir 69% høyere kapasitet. Det som koster mest er å grave grøfta og bygge transformatorhuset og arbeidet med koplinger. Er disse antagelser riktige A6HJ3EPO?

Dine vurderinger er ellers helt i tråd med mine!

 

A6HJ3EPO er nok ikke så langt på utsiden som du tror. Strømmen som kommer fra din lokale trafo er ikke det største problemet her. Det er den som mater den som er en mye større utfordring, og der er mye av industrien også koplet på. Det nettet er typisk 11 eller 22kV. Den nettleien private betaler går også til å dekke det nettet.

En typisk trafo som mater 230V (eller 400V) nettet tåler 50% overlast i en time, og er i utgangspunktet heller ikke lavt dimensjonert i Norge så normal bruk av kokeplater er ikke et spesielt kritisk punkt.

 

Jeg skulle også likt å sett reelle bakgrunnstall fra NVE, for de bidrar ikke til noe konstruktivt slik de går frem nå.

 • Liker 3
Lenke til kommentar

Dette handler nok om å levere stabil kraft til utlandet(Vannkraft) og å gi forbrukerne ustabil vindkraft. Da er det kjekt om menigmann lar seg lydig kue med fagre ord og med mer spionasje som AMS egentlig er.

Er det svinkaldt og lite vind får folket svi, og vil mann lage middag og dusje på normale tidspunkt likeså.

De lukrative(for selskapene) utenlandskablene(betalt av oss) sørger for at de får forhøyet strømprisen i Norge og da er det jo klart at folket må få høyere nettleie, slik at tilknytting av vindkraftverkene betales av Ola og Kari.

Ja, og i tillegg betaler Naboer til vindkraftverkene med usalgbare eiendommer, støy, infralyd visuell forsøpling og ødelagte nærområder. Verneverdig natur og utrydningstruede arter ødelegges men det tar ikke nattesøvnen verken fra NVE eller politikere.

Er det rart politikere og etater mister tillit?

 • Liker 4
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
 • Opprett ny...