Jump to content
Redaksjonen.

Equinor uten troverdig svar til de unge

Recommended Posts

aanundo skrev (11 minutter siden):

Det største problemet med hydrogen direkte er sikkerhet.

Metanol dreper et menneske med inntak av 30g, og er direkte giftelig. Så jeg ser ikke helt argumentet på at et metanolsamfunn automatisk sett er tryggere? Er du enig, eller uenig i at hydrogensamfunnet er målet - der metanol isåfall ville vært et mellomstadie på vei mot målet? Hvis sikkerheten er eneste barriere, og vi har flere og flere eksperter som mener at man kan få til dette på en trygg måte, så må man isåfall diskutere hva som er akseptabel risiko og ikke. 

 

aanundo skrev (20 minutter siden):

Dersom hydrogen bli utbredt er hver eneste bil og båt en kilde til utslipp, og når hydrogen er eksplosjonsfarlig helt fra 4% til 70% innblandet i luft har vi et problem.

Hydrogen stiger såpass kjapt at du kan ha en åpen flamme direkte over en lekkasje uten at det antenner. Det som er farlig er om hydrogen-gassen ikke får noe sted å stige. 

 

aanundo skrev (21 minutter siden):

Hva med lekkasje i garasjeanlegg og tunneler?

Ventilasjon. 

Med metanol, så er alt giftig med en gang, og du vil slite veldig hardt om du sitter fast i en konveks tunell, der alt renner mot deg. 

1g/kg kroppsvekt på mennesker er dødelig, og allerede ved kun 7-8 gram så kan du starte å miste synet. Så det å ha en ulykke i en tunnel er ikke akkurat heldig med metanol heller. 

Share this post


Link to post
The Very End skrev (1 time siden):

Sier karen som hverken har forståelse for klimaendringer og deres seriøsitet eller behovet for at kunnskap utvikler seg. *golfclap*

Det virker som du tror prat om klimautslipp er noe nytt. Men det er ikke akkurat nybrottsarbeid du bedriver. Man har plapret om dette i snart 50 år, og stort sett er det slik at de som slipper ut mest, også plaprer mest. 
Hva er egentlig greia med å avslutte innlegg med amerikanske memes, er det arven etter «lol», «plz», «rtfm» og lignende som min generasjon begynte med etter at vi fikk mIRC? Husker det var kult da vi var 13, morsomt at det har blitt trendy igjen. 

Edited by coffeee

Share this post


Link to post
Zeph skrev (1 time siden):

Kva skal Equinor og alle andre som utvinner olje og gass innsjå? Det er forbrukarane som kjøper alt oljeindustrien leverer råvarer til. Skal du redusere produksjonen så må du redusere forbruket. Om ein brått kutta ein større del av oljeproduksjonen så ville det påverka store delar av samfunnet, så det er lite realistisk. 

I tillegg er Equinor og norsk produksjon ein veldig liten del av den totale i verda. Om heile Norge hadde stoppa produksjonen så ville andre land tatt over. Det hadde vel vore ein fin måte å bidra til litt meir på kontoen til sjeikane i midt-austen. 

Om ein verkeleg skal gjere dramatiske kutt i produksjonen utan å bry seg stort om behovet så må det koma frå statane i heile verda, og lukke til med det.

Det store problemet er leterefusjonsordningen som gjør at staten tar mye av risikoen for å lete etter olje i Barentshavet.

DERSOM verden om 15 år gjør det som skal til for å unngå de verste klimaendringene (i motsetning til sånm det ser ut i dag -- men er det helt utenkelig?); så får vi ikke solgt den olja, eller selger den med netto tap for å dekke in n investeringer. Det er funnet så mye billigere olje allerede.

Det minste en kunne gjort er å la være å la staten ta så mye av risikoen med leterefusjonsordningen. Leterefusjonsordnignen forsterker en innebygd risko for at aktører ikke opptrer rasjonelt; fordi fortsatt investering nå opprettholder aktivtetsnivået, mens det er noen andre som er på jobb når nettoregnskapet gjøres opp 20 år etter at investeringene skjedde.

Leting etter olje i Barentshavet er risikoinvesteringer. Alt som skal til for å tape det en satser er at verdenssamfunnet tar klimaendringer på alvor neste 20 år.

Venter vi til den dagen vi vet svaret med sikkerhet, så kan vi tape hundrevis av milliarder på investeringer i feil bransje.

 

 

 

 

 

  • Like 3

Share this post


Link to post

@cofee

Jeg besitter ingen svar eller skal late som jeg vet noe som helst, det arbeidet får jeg / vi la være opp til de som forsker på dette. Men når du nevner "plapret", tenkte du det samme når man klagde på gassene som ble benyttet i spraybokser ol. som viste seg å skade ozonlaget? Takket være at vi lyttet til forskerne og tok handling utgjorde dette en faktisk forskjell, og nettopp litt av det poenget jeg forsøker å få frem; vi må faktisk handle, for forskningen er ikke trivelig.

Og en ting på tampen før vi får være enige om å være uenige. Du er klar over hvorfor noen land forurenser så latterlig mye mer enn oss? Befolkning og fordi de faktisk må produsere all dritten vår. Det er helt tullete å se på utslipp fra et land som det eneste parametere uten å ta med seg alle de andre. Om vi faktisk ser på utslipp per hode, ligger vi i Norge nokså høyt på listen - ergo, vi må feie for egen dør.

  • Like 3

Share this post


Link to post

Problemet er å tilføre MER karbon, ikke at det brukes til å bære hydrogen som i metanol. Om vi tar karbonet fra luften kan det brukes igjen uten å øke innholdet i atmosfæren, og et flytende brennstoff fra fornybar energi er en genial mulighet til å gjenbruke en enorm investering i infrastruktur for å frakte, lagre og bruke flytende brennstoff mens vi beveger oss sakte ut av oljerusen og inn i det elektriske århundret ☺️

Share this post


Link to post

Et moderne Li-ione batteri har en energitetthet på kanskje 250 Wh/kg, ikke 500 kWh/kg som aanundo hevder - sikkert en glipp. Det betyr at metanol inneholder 40 ganger mer energi pr kg enn et batteri. Kombinasjon metanol/brenselcelle er en klar kandidat til fremtidens mobile energibærer for våre transportsystemer.

Share this post


Link to post

Statoil sin kampanje er smakløs og umusikalsk. Holdt på å sette kaffen i halsen da jeg forstod at de hadde kjøpt seg inn i Aftenposten Forklart. Avlat drev man med i middelalderen i Norge, og propaganda av denne kaliberen trodde jeg forsvant i 1945. Shame on you.

  • Like 2

Share this post


Link to post

Synd at barn og ungdom har blitt indoktrinert og hjernevasket til å tro på denne religiøse dommedagsprofetien. Men europeere har jo det med å bli hjernevasket.

Synd at flere ikke legger merke til at prognosene ikke slår til, at havet ikke stiger, at det ikke finnes problemer knyttet til klimaendringer. 

Share this post


Link to post

Gode poenger. La oss vente til vi faktisk ser at havet har steget og til temperaturen har gått opp 3-4 grader. Da kan vi gjøre noe, for da vet vi at ingen dommedagsprofeter prøvde å lure oss. God ide. Tro bare på det du selv ser. Alt annet er en illusjon tenker jeg. Jorden er nok flat. Den ser sånn ut herfra.

  • Like 3

Share this post


Link to post

CO2 konsentrasjonen i atmosfæren er alt for lav. Ideelt for planter bør det være rundt 1200 ppm. Nå er det kun ca 400 ppm. Diesel bilene er blitt så rene at de renser forurenset byluft.

Fortsett med oljeutvinneing og sats på diesel som drivstoff for bilene. Fjern all CO2 avgift.

Share this post


Link to post
11 hours ago, The Very End said:

@cofee

Jeg besitter ingen svar eller skal late som jeg vet noe som helst, det arbeidet får jeg / vi la være opp til de som forsker på dette. Men når du nevner "plapret", tenkte du det samme når man klagde på gassene som ble benyttet i spraybokser ol. som viste seg å skade ozonlaget? Takket være at vi lyttet til forskerne og tok handling utgjorde dette en faktisk forskjell, og nettopp litt av det poenget jeg forsøker å få frem; vi må faktisk handle, for forskningen er ikke trivelig.

Og en ting på tampen før vi får være enige om å være uenige. Du er klar over hvorfor noen land forurenser så latterlig mye mer enn oss? Befolkning og fordi de faktisk må produsere all dritten vår. Det er helt tullete å se på utslipp fra et land som det eneste parametere uten å ta med seg alle de andre. Om vi faktisk ser på utslipp per hode, ligger vi i Norge nokså høyt på listen - ergo, vi må feie for egen dør.

Det ironiske er at gassene vi nå benytter i stedet for KFK er svært potente klimagasser.

Det var heller ikke slik at noen land var avhengige av produksjon av KFK eller at fortjenesten var veldig stor. Og ikke minst kom det brukbare alternativer, noe vi rett og slett ikke har når det gjelder energi (pr i dag).

Share this post


Link to post

Det er helt naturlig at ungdommer har feite femtiåringer opp halsen, men vi må faktisk samarbeide, da ungdommen ikke sitter på de samme ressursene som dem som har jobbet seg til formue og posisjon mye lenger.

Så lenge verden trenger olje, bør den komme fra fredlige Norge og ikke terror/diktatorer/fundamentalister

Equinor er ett nødvendig onde, også i morgen. Vi bør slutte å brenne olje, men vi trenger petrokjemisk industri som viktig råvare til alt mulig.

Fracking industrien i USA slipper løs mye metan fra grunnen. Norsk olje er mye bedre enn fracking. Viktig å øke beskogning i Europa, og stenge de åpne dagbrudd kullgruvene. De fjerner skog og flytter småbyer for å komme til fossil klimafiendtlige kullforekomster. Gir mye utslipp å få det utvunnet, og enda mer når det brennes. Vi må slutte å gjøre de «største feilene» før man vår løs på norsk oljeproduksjon.

Viktig å drive «naturlig beite» i Afrika og andre steder for å få naturlandskapet tilbake og ørkenspredning minket. Desert Reforestation har stadig nye metoder og bedre kunnskap. Australias villmark gjenplantet, og kullfraft fjernet og erstattet med sol/vind og batterier i både grid og distribuert til boliger.

Etablere en verdens brannberedskap med stor flåte med brannfly fra ombygget 747 Hercules etc. slik at vi evner å bevarer i skogene i California og andre steder man vet at ørken er mest sannsynlig tar over etter en skogbrann. Etablere internasjonal rett til å slå ned skogbranner i Amazonas.

Det er mye klimafiendtlig som gjøres med lønnsomhet som eneste beslutninsparameter. Miljøbelastningen må inn i beslutningene. Hvis man tar med CO2 utslipp inn i rivingen i byggebransjen, vil mange bygg blitt stående og rehabilitert istedenfor. det bør bli utvidet produsent garanti. Produkter bør fokuseres på lenger levetid og krav til tilgjengelighet på reservedeler i mer en 10-år. Søppel bør gjenbrukes, men ikke skip det rundt hele verden.

Nyere Atomkraftverk i Tyskland bør gjenåpnes.

Her er en hel del praktiske oppgaver å ta tak i for å løse probleme. Få tak i noen feite femtiåringer som kan være med å bidra. Alle må med i kampen mot klimakrisen.

  • Like 1

Share this post


Link to post

På den ene siden har man økonomikjempen, og sektoren, som har vært, er og kommer til å fortsette å være særdeles viktig for Norge. De kan ikke bare legge ned driften. Hva skal da betale for velferden og luksusen vår? Skjønner ikke folk hvor store verdier dette genererer? Hvilken enorm effekt dette har på livene til folk. Se over til land hvor levestandarden ikke er skyhøy. Der er man mest opptatt med å overleve og få noe ut av livet - ikke hva som skjer 50-80 år frem i tid. Slike tilstander ville vi fått i Norge også uten luksusen. 

 

På den andre siden, hvis Equinor og sektoren generelt, ikke satser mye kraftigere på fornybar energi og oppsamling av CO2, graver de sin egen grav. De har en veldig god mulighet nå til å investere. Utvikle nye teknologier. Effektivisere. Da kan de også enklere regulere markedet slik at de kan fortsette å være økonomiske kjemper uten drastiske forandringer over natten. Man ser jo allerede nå at hvis en teknologi betyr at du må betale noen få tusen ekstra i året sammenlignet med klassisk fossilt brennstoff er det helt krise. Både for forbrukerne, og som sådan bedriftene. Så selskaper som Equinor får jo litt blandet signal fra forbrukerne. Det er ikke klimaet og utslipp av klimagasser som styrer noe som helst - det er pengene. Penger de helst vil ha nå, neste kvartal og i beste fall 5-10 år frem i tid. Kortsiktig. For de av oss med 60-70 år igjen på planeten føles det utrolig arrogant og egoistisk at det ikke stilles større krav til selskaper som Equinor.
 

Nekter å tro at det ikke er mulig å tjene grovt nok til å bli styrtrik selv, forsyne den norske stat OG skifte fokuset over på en evolusjon av næringen. De leverer energi. Fortsett med det, men begynn skiftet av investerings og forskningsmidler fra oljerelatert over til fornybart helst i går. 
 

Synd at Equinor ikke virker spesielt villig til det. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
TFEDGGHF skrev (3 timer siden):

Gode poenger. La oss vente til vi faktisk ser at havet har steget og til temperaturen har gått opp 3-4 grader. Da kan vi gjøre noe, for da vet vi at ingen dommedagsprofeter prøvde å lure oss. God ide. Tro bare på det du selv ser. Alt annet er en illusjon tenker jeg. Jorden er nok flat. Den ser sånn ut herfra.

Men så er realiteten at verden slipper ut stadig mer. Betyr dette slik du ser det at mennesker egentlig er selvutslettende skapninger? Etter titusenvis av år, hvor vi har kjempet og overlevd i helt forferdelig lite gjestfrie omgivelser, vært smartere og mer tilpasningsdyktig enn alle andre arter vi har konkurrert med, så kuliminerer det hele i at vi plutselig er så dumme at vi utsletter oss selv. K

Share this post


Link to post
Dag Sverre Seljebotn skrev (14 timer siden):

Det store problemet er leterefusjonsordningen som gjør at staten tar mye av risikoen for å lete etter olje i Barentshavet.

Hvor stort er problemet? I 2018 hadde vi 147 milliarder i skatteinntekter fra oljebransjen og det ble brukt 3,4 milliarder på refusjonsordningen, penger som man får tilbake med renter om satsingen lønner seg.

Når det gjelder hva som lønner seg og ikke så ser jeg at oljeselskapene og myndighetene selv mener det er lurt å satse på nye felt, mens Grønn Ungdom med flere mener det motsatte. Jeg vet ikke selv så da blir det et spørsmål om hvem man skal stole på i bedrifts- og samfunnsøkonomiske betraktninger. MDG vil legge ned oljenæringen så fort som mulig og få befolkningen over på borgerlønn. Mulig at de har mer peiling på dette enn fagfolk.

 

 

Share this post


Link to post

Norge har betalt ut over 130 milliarder i subsidier til oljeleting, gjennom lete- og opphørsrefusjonen. Dette siden 2005 - fordi det moderne samfunnet som ble bygget opp med hjelp av oljepengene, ble bygget før refusjonsordningen kom til. Hvis man i stedet subsidierte arbeidet med fornybar energi tilsvarende mye, ville det både drevet fram ny teknologi og kompetanse, og naturlig tatt ned framtidig oljeproduksjon fra ikke-oppdagede felter.

Beskjed til politikerne:

Jeg ser ingen unnskyldning for politikere i å beskytte denne ordningen, når alle observasjoner viser at dette ikke kan fortsette. Brett opp ermene, og begynn å jobb. Noen trenger å utforme en politikk der man finner alle alternative fornybare energikilder, og ser på hvordan man får bygget opp kompetanse, teknologi og produksjon for hver eneste av dem.

Beskjed til ungdommen:

Sorry. Vi har visst om dette siden åttitallet. Likevel fortsatte vi å la LO og NHO styre på omgang og tenkte sosialdemokratiet fungerte, at politikerne liksom skulle ta de store avgjørelsene. Men det er sånn at politikere er mennesker som oppsøker makt, og de som har makt er de som politikerne jobber for. Konservativ politikk betyr at de som har makt fortsatt skal ha makt, markedsliberal politikk betyr at de som har makt skal få større frihet til å styre den selv, og sosialistisk politikk betyr at de som har makt skal få litt mer fornøyd arbeidskraft som kan bidra mer til økonomisk vekst styrt av de som har makt. Hvis noen politikere leste forrige avsnitt, eldre eller unge, satte de seg ned for å bygge den ultimate argumentasjonsteknikk mot det, og fryder seg nok over det også,. Men ingenting vi har gjort eller valgt handler om de store utfordringene. Dere må finne deres egne måter å få gjennom endring. Vi etablerte er for satte og er ikke villige til å gjøre ukomfortable grep.

Stikkordet for å la kloden reparere seg selv er 'smertefulle reguleringer'. Men de kommer ikke. Sorry.

 

Share this post


Link to post
tommyb skrev (3 timer siden):

Norge har betalt ut over 130 milliarder i subsidier til oljeleting, gjennom lete- og opphørsrefusjonen. Dette siden 2005 - fordi det moderne samfunnet som ble bygget opp med hjelp av oljepengene, ble bygget før refusjonsordningen kom til.

Du må gjerne være imot ordningene, men les deg opp på hva de handler om. Samfunnsøkonomisk kost er null. Hvis ordningene fjernes vil letingen bare flyttes over på de etablerte aktørene (de med skattbar inntekt å trekke fra). Ordningene er der for å bidra til fri konkurranse. De som hevder at pengene kunne vært brukt til noe annet, utnytter at folk ikke skjønner skatt.  I beste/verste fall vil fjerning av ordningene ta ned letenivået litt, men man vil altså ikke få disse pengene tilgjengelig over statsbudsjettet på magisk vis Det er en overraskende seiglivet bløff.

Share this post


Link to post
uname -l skrev (13 timer siden):

Hvor stort er problemet? I 2018 hadde vi 147 milliarder i skatteinntekter fra oljebransjen og det ble brukt 3,4 milliarder på refusjonsordningen, penger som man får tilbake med renter om satsingen lønner seg.

Når det gjelder hva som lønner seg og ikke så ser jeg at oljeselskapene og myndighetene selv mener det er lurt å satse på nye felt, mens Grønn Ungdom med flere mener det motsatte. Jeg vet ikke selv så da blir det et spørsmål om hvem man skal stole på i bedrifts- og samfunnsøkonomiske betraktninger. MDG vil legge ned oljenæringen så fort som mulig og få befolkningen over på borgerlønn. Mulig at de har mer peiling på dette enn fagfolk.

 

 

Tror ikke hverken fagfolk eller Grønn Ungdom egentlig vet oljeprisen om 20 år. Hvor store klimatiltak blir det, kriger, Saudi-Arabia, ...

Det vi vet er at det er funnet mer enn det er plass til i CO2-budsjettet for å unngp ekstrem oppvarming allerede, og at olje i Barentshavet er relativt dyr. Så bestemmes oljepris av evt klimatiltak på verdensbasis og pris på CCS (om det skjer) vs vind/sol/atom.

Investorer har tatt feil før. Kull i USA på 2000-tallet?

MEN: Hvis fremtiden er ekstremt usikker, som her, så er det få ledere som foreslår å slutte investeringer og bare skvise de investeringene som alt er gjort mest mulig for å maksimere utbytte, men garantere avvikling... Holdningskampanjen for fortsatt tro på oljeprisen fra Equinor synes jeg bærer mye preg av dette.

Altså: Tror du at karbonfangst + lagring + hente opp olje fra Barentshavet er billigere per kwh enn havvind/kjernekraft/solkraft.om 20 år? Eller står en overfor ønsketenkning rundt at klimaendringer (eller politikk for å begrense de) kanskje ikke vil skje, selv om 20 år? Eller kanskje til og med kynisme rundt at investeringer nå er sine egne lederjobber nå, mens manglende Return On Investment om 20 år faktisk blir noen andres problem?

Ift hvor mye krise det er at noen milliarder evt går til høyrisiko-investering : Norge er vel et av de eneste landene i Vest-Europa som nå IKKE subsidierer havvind. Om noe først skal være risikofylt hvorfor ikke ta risiko på å få flere bein å stå på enn oljeprisen...

Edited by Dag Sverre Seljebotn
  • Like 2

Share this post


Link to post
14 hours ago, Del said:

Du må gjerne være imot ordningene, men les deg opp på hva de handler om. Samfunnsøkonomisk kost er null. Hvis ordningene fjernes vil letingen bare flyttes over på de etablerte aktørene (de med skattbar inntekt å trekke fra). Ordningene er der for å bidra til fri konkurranse. De som hevder at pengene kunne vært brukt til noe annet, utnytter at folk ikke skjønner skatt.  I beste/verste fall vil fjerning av ordningene ta ned letenivået litt, men man vil altså ikke få disse pengene tilgjengelig over statsbudsjettet på magisk vis Det er en overraskende seiglivet bløff.

Nei, du klarer ikke se bort fra din egen forutsetning om at oljen som finnes skal opp. Verden tåler ikke den oljeproduksjonen vi har i dag. Argumentet om at subsidiene betaler seg tilbake er godt kjent, men komplett irrelevant: samfunnsøkonomisk kostnad er null kun fordi du regner inn fremtidig inntekt fra oljefunn.

Men det som må skje er at oljeutvinning stoppes, og da er det ikke lengre riktig at den er lønnsom. Og lønnsomhet er uansett ikke det viktigste lenger. Subsidiene må inn i annen sektor, lønningene må overføres til annen sektor, personskatten må hentes fra annen sektor og petroleumsskatt kommer til å gå ned uten at tilsvarende inntekt går like mye opp i annen sektor. Det er kostnaden av å gå over til bærekraftig energi. Det beste vi kan få til er å flytte arbeidsplassene over i alternative sektorer. Disse sektorene vil ikke ha like høy fortjeneste fordi de ikke vil ha en lokal fordel på høyde med de nasjonale oljeressursene.

Jeg forstår skatt, det er du som ikke forstår alvoret. Skattefordelene med å fortsette med oljeproduksjon kompanserer ikke for merkostnadene for økte klimakostnader. Oljeproduksjonen må stoppe selv fra et rent samfunnsøkonomisk synspunkt. Fra et etisk synspunkt er det ikke engang lengre verd å diskutere. Diskusjonen nå må gå på hvordan får vi opp lønnsomheten på bærekraftig energi.

Edited by tommyb
  • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...