Jump to content
AnonymDiskusjon

Åpne post før evt. videresending - straffbart/kritikkverdig.

Recommended Posts

Hei

 

 

Jeg mottar fra tid til annen post til gamle beboere i leiligheten min.

 

Hvis jeg setter brevene på toppen av postkassa slik at postmannen kan ta dem i retur, blir brevene bare puttet tilbake i kassa.

 

Det er litt heft med å finne riktig adresse, omadressere, poste.

 

Derfor har jeg gjort det til min praksis å åpne brev for å kunne avgjøre om dette er noe jeg må legge litt innsats i å viderebringe til rett person, eller om det er noe jeg kan kaste.

 

I går mottok jeg et brev som viste seg å være fra kemneren. Det var adressert til en fyr med mange z-er i navnet (med høy sannsynlighet polsk). Denne personen har aldri bodd på adressen.
Adreseringen var av type "Adam Malysz c/o Peder Ås, Portveien 2".
Peder Ås har ikke bodd på denne adressen på snart 10 år.

 

To spørsmål:
- Hvor ulovlig er det å snik-kikke på brev for å avgjøre om de er kastbare?
- Hvilken plikt har jeg til å bidra til at et brev når rett adressat?

For ikke å inkriminere meg selv, tar jeg denne som anonym.Anonymous poster hash: 7d88a...2cd

Share this post


Link to post

Det du skal gjøre er å krysse ut den gale adressen og merker brevet med "Retur ukjent" og leverer den tilbake til posten/en av postens røde postkasser slik at avsender får vite at adressen er feil og får oppdatert dette i deres systemer og sendt brevet på nytt til riktig adresse ellers vil du bare fortsette å få brev. Det er ikke du som skal videresende brevet eller åpne det.

  • Like 6

Share this post


Link to post

Ja, det er ulovlig.

§ 145.Den som uberettiget bryter brev eller annet lukket skrift eller på liknende måte skaffer seg adgang til innholdet, eller baner seg adgang til en annens låste gjemmer, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder eller begge deler.

Det samme gjelder den som uberettiget skaffer seg adgang til data eller programutrustning som er lagret eller som overføres ved elektroniske eller andre tekniske hjelpemidler.

 

Voldes skade ved erverv eller bruk av slik uberettiget kunnskap, eller er forbrytelsen forøvet i hensikt å skaffe noen en uberettiget vinning, kan fengsel inntil 2 år anvendes.

 

Medvirkning straffes på samme måte.

Ellers kan du umulig vite sikkert hva som er viktig for andre og ikke, det som virker uviktig for deg kan være viktig for andre og motsatt.

 

Sett kryss/stryk/teip over adressen og putt de i postens postkasse, så tar de jobben med å finne hvem som skal ha brevet.

  • Like 3

Share this post


Link to post

Ja, det er ulovlig.

 

Ellers kan du umulig vite sikkert hva som er viktig for andre og ikke, det som virker uviktig for deg kan være viktig for andre og motsatt.

 

Sett kryss/stryk/teip over adressen og putt de i postens postkasse, så tar de jobben med å finne hvem som skal ha brevet.

 

OK. Så min praksis er ulovlig. Det ser ikke ut til å være mye tvil om det.

 

Er jeg pliktig til å ta meg bryet med å legge brevene i postens røde kasse?

 

Eller kan jeg bare kaste brev som ikke er til meg?

 

Anonymous poster hash: 7d88a...2cd

  • Like 2

Share this post


Link to post

Rett heimling til at det er ulovleg å opne andre sine brev er:

 

 

§ 205. Krenkelse av retten til privat kommunikasjon

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget

a) og ved bruk av teknisk hjelpemiddel hemmelig avlytter eller gjør hemmelig opptak av telefonsamtale eller annen kommunikasjon mellom andre, eller av forhandlinger i lukket møte som han ikke selv deltar i, eller som han uberettiget har skaffet seg tilgang til, b) bryter en beskyttelse eller på annen uberettiget måte skaffer seg tilgang til informasjon som overføres ved elektroniske eller andre tekniske hjelpemidler, c) åpner brev eller annen lukket skriftlig meddelelse som er adressert til en annen, eller på annen måte skaffer seg uberettiget tilgang til innholdet, eller d) hindrer eller forsinker adressatens mottak av en meddelelse ved å skjule, endre, forvanske, ødelegge eller holde meddelelsen tilbake.

 

Dette etter den nye straffelova, paragrafen er ganske lik den gamle.

Punkt c) gir direkte forbod mot å opne brev som er adressert til andre.

Og punkt d) gir forbod mot å hindre adressaten i å få brevet sitt ved å holde tilbake eller øydelegge brevet.

 

Det er med andre ord like ulovleg å forholde seg passiv til feilsendte brev ved å f.eks. kaste det, som det er å opne brevet.

 

 

Opning av feilsendte brev for å finne rett mottakar skal kun gjerast av posten sjølv som tenestetilbyder etter postlova:

 

 

§ 27.Ikke-leverbar postsending

Tilbyderen skal sikre forsvarlig behandling av ikke-leverbar postsending. Med ikke-leverbar postsending menes postsending som grunnet feilaktig eller mangelfull adressering ikke kan formidles til verken mottakeren eller avsenderen.

Myndigheten kan inngå avtale med eller pålegge én tilbyder å ha godkjent system for forsvarlig behandling av ikke-leverbar postsending.

Myndigheten skal godkjenne system for forsvarlig behandling av ikke-leverbar postsending som oppfyller alle krav oppstilt i eller i medhold av loven.

En tilbyder med godkjent system kan åpne ikke-leverbar postsending for å identifisere avsenderen eller mottakeren. Tilbydere som ikke selv har godkjent system, skal overlate ikke-leverbar postsending til en tilbyder med slikt system.

En tilbyder med godkjent system plikter å tilby åpning av ikke-leverbar postsending som en tjeneste på kommersielle vilkår.

Myndigheten kan gi forskrift og fatte enkeltvedtak om behandling av ikke-leverbar postsending og om tilbyderes rett til å selge, gi bort eller destruere slike postsendinger.

 

Posten er forplikta til å ha eit system for å ta seg av feilsendt post.

 

 

Det er ikkje detaljregulert korleis du skal forholde deg til feilsendt post, men personleg så meiner eg at postmannen som representant for tenestetilbyder skal ta brev som er plassert oppå postkassa i retur. Det skal ikkje være nødvendig å oppsøke raude postkasser.

Det einaste du kanskje bør ta sjølvkritikk på er at du ikkje har merka breva før du legg dei fram, for framtida kan du krysse over adressa med tusj/pen og skrive retur eller ukjent på konvolutten.

  • Like 3

Share this post


Link to post

Rett heimling til at det er ulovleg å opne andre sine brev er:

 

Dette etter den nye straffelova, paragrafen er ganske lik den gamle.

Punkt c) gir direkte forbod mot å opne brev som er adressert til andre.

Og punkt d) gir forbod mot å hindre adressaten i å få brevet sitt ved å holde tilbake eller øydelegge brevet.

 

Det er med andre ord like ulovleg å forholde seg passiv til feilsendte brev ved å f.eks. kaste det, som det er å opne brevet.

 

 

Opning av feilsendte brev for å finne rett mottakar skal kun gjerast av posten sjølv som tenestetilbyder etter postlova:

 

Posten er forplikta til å ha eit system for å ta seg av feilsendt post.

 

 

Det er ikkje detaljregulert korleis du skal forholde deg til feilsendt post, men personleg så meiner eg at postmannen som representant for tenestetilbyder skal ta brev som er plassert oppå postkassa i retur. Det skal ikkje være nødvendig å oppsøke raude postkasser.

Det einaste du kanskje bør ta sjølvkritikk på er at du ikkje har merka breva før du legg dei fram, for framtida kan du krysse over adressa med tusj/pen og skrive retur eller ukjent på konvolutten.

Du har prøvd å tolke punkt d, men bare retten kan tolke det riktig. Så det er nok ikke helt riktig den tolkningen din. 

Share this post


Link to post

Du har prøvd å tolke punkt d, men bare retten kan tolke det riktig. Så det er nok ikke helt riktig den tolkningen din. 

 

Det har du sjølvsagt heilt rett i.

Men eg kjenner meg ganske sikker på at det å behalde eller kaste feilsendte brev utan å gjere forsøk på å informere posten eller rett mottakar om feilen er det som punkt d er meint å regulere.

Kanskje særleg når trådstarter fyrst har brutt punkt c med å opne brevet, og har funnet ut at det dreier seg om eit brev som sannsynlegvis har store økonomiske konsekvensar for rett mottakar, og no i tillegg vurderer å kaste brevet.

Share this post


Link to post

Jeg hadde dette problemet før. Først merket jeg postkassen med teksten "POSTKASSE KUN FOR *mitt navn* - POST TIL FRAFLYTTEDE BEBOERE BLIR KASTET". Nå kastet jeg selvsagt ikke post til andre, det var en tom trussel, men som minst halverte mengden feilsendt post. Post som ble feillevert merket jeg med "RETUR - FLYTTET TIL UKJENT ADRESSE" og slapp i rød postkasse. Etter en kort stund ble det slutt på post til tidligere beboere.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg trodde alle visste at det er ulovlig å åpne andres brev.

 

Jeg fikk en del post fra tidligere eier når jeg kjøpte hus. Krysset over adressen, skrev at personen ikke bor på adressen og gikk til postkontoret og ga beskjed. Såvidt jeg kan huske ordnet de det der og da slik at brevene ikke lenger kom til meg.

  • Like 2

Share this post


Link to post

Det har du sjølvsagt heilt rett i.

Men eg kjenner meg ganske sikker på at det å behalde eller kaste feilsendte brev utan å gjere forsøk på å informere posten eller rett mottakar om feilen er det som punkt d er meint å regulere.

Kanskje særleg når trådstarter fyrst har brutt punkt c med å opne brevet, og har funnet ut at det dreier seg om eit brev som sannsynlegvis har store økonomiske konsekvensar for rett mottakar, og no i tillegg vurderer å kaste brevet.

Om punkt d i det hele tatt har en mening kan ingen være sikre på før det er avgjort av en domstol. Så at du kjenner deg sikker viser bare hvor lite kjennskap du har til juss.

Share this post


Link to post

Om punkt d i det hele tatt har en mening kan ingen være sikre på før det er avgjort av en domstol. Så at du kjenner deg sikker viser bare hvor lite kjennskap du har til juss.

Hva er i det hele tatt vitsen med dette forumet om ingen her kan forsøke å tolke lovene?
  • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg trodde alle visste at det er ulovlig å åpne andres brev.

 

Har ikke hørt om folk der nærleser konvolutter som er lagt i ens egen postkasse.  Man må kunne anta det er brev sendt til en selv.  

Share this post


Link to post

Om punkt d i det hele tatt har en mening kan ingen være sikre på før det er avgjort av en domstol. Så at du kjenner deg sikker viser bare hvor lite kjennskap du har til juss.

Den som ikke kan juss her er nok deg. Selvfølgelig kan andre enn domstolene ta stilling til innholdet i rettsregler. Det alt vesentlige av rettsanvendelse skjer utenfor rettssalen.
  • Like 2

Share this post


Link to post

Den som ikke kan juss her er nok deg. Selvfølgelig kan andre enn domstolene ta stilling til innholdet i rettsregler. Det alt vesentlige av rettsanvendelse skjer utenfor rettssalen.

De kan ikke gjøre annet enn å spekulere og det burde ihvertfall du vist.

Share this post


Link to post

Viktigste poenget her må være å få gitt tilbakemelding til Posten at disse personene ikke bor på oppgitte adresse lengre. 

 

Ved å returnere det neste brevet vil du forhåpentligvis sette en stopper for fremtidige brev.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...