Jump to content
NTB - digi

Forskere: 5 % risiko for 2 meter økt havnivå uten utslippskutt

Recommended Posts

Men havet har jo stått høyt før? Så dette kan da umulig være noe problem?  :wee:

 

Nei folkens (ser på dere vitenskapsbenektere), det er på tide å svelge den bitre pilla, AGW er reelt. Ferdig snakka, på tide at vi *gjør noe* med det, fremfor å spinne hjula i gjørma og krangle om CO2 er en drivhus-gass eller ikke. Skjerpings! 

 • Like 3

Share this post


Link to post

Kanskje skoleungdommene går i demonstrasjonstog med god grunn.

Sakte men sikkert vil det gå opp for norske politikere også at vi har allerede for mye olje og gass i verden, så hvorfor lete etter mer?

Kanskje allerede ved neste Stortingsvalg er det flertall for å slutte med leting i Norsk Økonomisk Sone.

De 25 mrd./år vi sparer bør brukes på fornybar energi, og flytende kombinasjonsanlegg mellom fiskeoppdrett og energiopptak fra vind og bølger er god butikk allerede i dag.

Matematikken lyver ikke og legger en inn dagens fiskepriser og strømprisen på Nord Pool i et regneark oppdager en at det er denne energien som er billigst.

Share this post


Link to post

Med tanke på Operaen og mange andre nye bygg som popper opp i fjærsteinene: Det er ikke for tidlig å innføre en nasjonal forebygging mot økt vannstand i forbindelse med bygging i strandkanten. Bygg som føres opp nå bør være sikret mot en stigning på 2,5 meter. Det er utrolig dyrt og ofte ugjennomførbart å sette i verk forebyggende tiltak etter at bygget er oppført, eller ennå verre: reparere etter at skaden har skjedd. Operaen og mange andre store nye bygg har en forventet levetid på minst 50 eller 100 år.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Hvor finnes regnestykket som sier noe om antall kubikk is som finnes på fast land, ekspansjon (eller det motsatte) av vannet på grunn av temperaturforandringer, volumet med vann som må til for å øke verdenshavene med 1cm per cm havene stiger, hvor mye av smeltevannet som vil bli budet i innsjøer, trær og andre levende organismer?

 

Angivelig har enorme mengder is allerede smeltet i min levetid. Fremdeles er det INGENTING som tyder på at havet har steget.

 • Like 2

Share this post


Link to post

 

Den nye studien er delvis basert på ekspertvurderinger

Så det er delvis prediksjoner og resten er antagelser.

Edited by Nautica
 • Like 3

Share this post


Link to post

Hvor finnes regnestykket som sier noe om antall kubikk is som finnes på fast land, ekspansjon (eller det motsatte) av vannet på grunn av temperaturforandringer, volumet med vann som må til for å øke verdenshavene med 1cm per cm havene stiger, hvor mye av smeltevannet som vil bli budet i innsjøer, trær og andre levende organismer?

 

Angivelig har enorme mengder is allerede smeltet i min levetid. Fremdeles er det INGENTING som tyder på at havet har steget.

 

Alle innsjøene er allerede "fulle", eller så hadde de ikke eksistert. En innsjø er et sted som "fanger" vann og som slipper vann når den er full. Vi kan vurdere å lage kunstige innsjøer, og hente elektrisitet fra de. 

Antall organismer er fallende, og vil uansett ikke kunne bidra i noen særlig grad.

 

Sjøis som smelter vil ikke påvirke havnivået, ettersom vannet som frigjøres vil fylle det rommet isen fortrengte i vannet. Det er landisen som er skummel.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Her er tall fra NASA:

 

https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/

Havnivåstigningen har vært helt lineær de siste 30 år. 3,3mm pr år.

 

https://climate.nasa.gov/vital-signs/ice-sheets/

Antarktis smeltingen ser ut til å ha flatet ut siden 2015.

Vet du hva de som har kjørt disse undersøkelsene og prosjektene sier om klimaforskning og fremtiden? Du klipper ut saker du ikke forstår og presenterer de som fakta som beviser din påstand.

 

Anbefaler deg å lese deg litt opp på tema. Det du har postet er del av en større klimarapport, som handler om hvordan vi mennesker raserer klimaet.

Share this post


Link to post

Men faktaene han presenterte stemmer da..

 

3.3mm pr år (så å si lineært) og at det ser ut som smeltingen har flatet ut siden 2015..

 

Eller mener du det er feil, i så fall hvor da?

 • Like 1

Share this post


Link to post

Men faktaene han presenterte stemmer da..

 

3.3mm pr år (så å si lineært) og at det ser ut som smeltingen har flatet ut siden 2015..

 

Eller mener du det er feil, i så fall hvor da?

Jeg mener ikke at det er feil, jeg mener at du tar en enkelt faktor ut av et regnestykke for å presentere en "sannhet" som ikke er riktig.

 

NASA har forklart havnivået og hvordan de måler dette, lokale forskjeller og hvorfor det er forskjeller i måtene de måler på. Du er absolutt ikke førstemann som bruker disse tallene.

 

Igjen, jeg anbefaler deg å sjekke ut hjemmesidene deres for mer info.

 

https://sealevel.nasa.gov/

Share this post


Link to post
Guest Slettet+891348974

Hvorfor kan ingen lese artikkelen i propagandamagasinet Nature

Det som hevdes, er at ANSLAGET er senket med 18% av Bundet ferskvann i alle breer. Det vil si at dersom alt smelter, så vil havene synke med 18% MINDRE enn før antatt. tallet er 25-40 CM......... havekspansjonen på grunn av at all isen smelter hevdes likevel å STIGE. metoden viser at MEAN er 26 cm, men at hvis man trekker ut halen til det usannsynlige så blir havstigningen plutselig 2.5 meter. Dette med uniform 5 graders stigning over hele verden der det er hav. som alle vet er temperaturen mer stabil og lav på havet og temperaturen gjennom vannmassene endrer seg fort. man ville med andre ord måtte kjørt på med noen heftige kjernereaktorer eller vulkanutbrudd for å varme havet så mye på bare 100 år......

 

Glen denne kvasivitenskapen som kun er lagd for å forledet såkalte klimaeksperter. Du vet, dem uten relevant utdanning med høy grad av statlige midler i ryggen..... Keiserens nye klær er nok mer nyttig litteratur for dem. så kan de se seg selv i aksjon, beskrevet for over 100 år siden av H C Andersen.

Share this post


Link to post

 

Men faktaene han presenterte stemmer da..

 

3.3mm pr år (så å si lineært) og at det ser ut som smeltingen har flatet ut siden 2015..

 

Eller mener du det er feil, i så fall hvor da?

Jeg mener ikke at det er feil, jeg mener at du tar en enkelt faktor ut av et regnestykke for å presentere en "sannhet" som ikke er riktig.

 

NASA har forklart havnivået og hvordan de måler dette, lokale forskjeller og hvorfor det er forskjeller i måtene de måler på. Du er absolutt ikke førstemann som bruker disse tallene.

 

Igjen, jeg anbefaler deg å sjekke ut hjemmesidene deres for mer info.

 

https://sealevel.nasa.gov/

Dette er ikke noe regnestykke, det er grunndata om hva som faktisk skjer i naturen. Lokale forskjeller er selvfølgelig interessant for det som bor der, men ikke for å beskrive jordas klima. Lokale målinger er fulle av feilkilder som feks landheving og senking. En masse øystater og kystbyer synker i et fomidabelt tempo fordi de utarmer grunnvannet. Noen så mye som 10-20cm pr år. Å kalle snittverdien av årlig havstigning for en enkeltfaktor blir derfor feil. At jeg ikke er førstemann som bruker tallene er et irrelevant argument. Hjemmesidene deres leser jeg, det er derfor jeg fant disse dataene som er mye mer interessante enn biaserte tolkninger av dem.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Moderatormelding

7 innlegg er fjernet fra tråden pga OT og persondiskusjon, tilbakemeldinger tas på PM eller i tilbakemeldinger-kategorien. Dette innlegget skal ikke kommenteres.

Share this post


Link to post

Alle innsjøene er allerede "fulle", eller så hadde de ikke eksistert. En innsjø er et sted som "fanger" vann og som slipper vann når den er full. Vi kan vurdere å lage kunstige innsjøer, og hente elektrisitet fra de. 

Antall organismer er fallende, og vil uansett ikke kunne bidra i noen særlig grad.

 

Sjøis som smelter vil ikke påvirke havnivået, ettersom vannet som frigjøres vil fylle det rommet isen fortrengte i vannet. Det er landisen som er skummel.

Jeg skrev «is på fast land». Jeg venter ennå å at noen skal finne regnestykket for meg. For jeg har lett og jeg finner det ikke.

Share this post


Link to post

Dette er ikke noe regnestykke, det er grunndata om hva som faktisk skjer i naturen. Lokale forskjeller er selvfølgelig interessant for det som bor der, men ikke for å beskrive jordas klima. Lokale målinger er fulle av feilkilder som feks landheving og senking. En masse øystater og kystbyer synker i et fomidabelt tempo fordi de utarmer grunnvannet. Noen så mye som 10-20cm pr år. Å kalle snittverdien av årlig havstigning for en enkeltfaktor blir derfor feil. At jeg ikke er førstemann som bruker tallene er et irrelevant argument. Hjemmesidene deres leser jeg, det er derfor jeg fant disse dataene som er mye mer interessante enn biaserte tolkninger av dem.

 

Jeg vil si jeg er biased til å tro forskning fra flere tusen individuelle forskere og rapporter, som samsvarer med forskning ellers og kan bevises og etterprøves av andre. Kanskje er jeg overtroisk, men jeg tror altså jorden er rund også, uten å ha vært i verdensrommet. 

 

Jeg brukte regnestykke som et eksempel på cherrypicking, noe du bedriver.

 

Jeg kan gi deg eksempler på hvorfor jeg mener du cherrypicker fakta og tar de ut av sammenheng:

 

Du sier havniået stiger jevnt og har gjort det de siste 30 år, du bruker dermed en dorullbrille for å belyse at de siste 30 år har havnivået steget jevnt. De siste 30 år har vi også vært godt inne i den mest aktive industrialiseringen og sett den største økningen av både forurensing og økt populasjonen mest.

 

NASA har i årevis prøvd å motbevise tesen om at vi er kilden til dette, det er slik de når resultatene av forskningen. 

 

Videre nevner du at issmeltingen har flatet ut siden 2015. Her bruker du ikke dorull lenger, her bruker du et sugerør. Argumentet faller pladask på sin egen urimelighet idet man ser tilbake i tid og ser svingninger i dette. Vi har til og med, til tider, hatt en økning i ismassene selv innenfor de siste 50 år.  

 

Så, igjen, du tok et liten del av saken ut av sammenheng og presenterte det feilaktig. 

 

 

"While Greenland, Antarctica and most of the world’s glaciers are melting, a distinction must be made between glacial discharge into the oceans, a more permanent type of ice loss, and changes in the precipitation and evaporation that is feeding those glaciers and ice sheets, which fluctuate on the scale of decades."

Share this post


Link to post

 

Kanskje er jeg overtroisk, men jeg tror altså jorden er rund også, uten å ha vært i verdensrommet.

Interessant at du nevner dette, "flat earth" konseptet er noe klimafanatikerne bruker for og virke overlegne overfor mot-debattanter.

 

Du har sikkert hørt om inkvisisjonen og presteskapet som hadde en konsensus på at jorden var flat og universets sentrum, og du har sikkert hørt om stakkar Galileo Galilei som prøvde og forklare de opplyste at jorden var rund samt at den roterte rundt solen og som fikk livstid for sine påstander.

 

Du kan faktisk dra paralleller til dagens klimadebatt der konsensus er at det er en klimakrise, og Galileo Galilei er den som prøver å forklare at jorden er rundt til klimafanatikerne.

Edited by Nautica
 • Like 1

Share this post


Link to post

Interessant at du nevner dette, "flat earth" konseptet er noe klimafanatikerne bruker for og virke overlegne overfor mot-debattanter.

 

Du har sikkert hørt om inkvisisjonen og presteskapet som hadde en konsensus på at jorden var flat og universets sentrum, og du har sikkert hørt om stakkar Galileo Galilei som prøvde og forklare de opplyste at jorden var rund samt at den roterte rundt solen og som fikk livstid for sine påstander.

 

Du kan faktisk dra paralleller til dagens klimadebatt der konsensus er at det er en klimakrise, og Galileo Galilei er den som prøver å forklare at jorden er rundt til klimafanatikerne.

 

Du er ikke lite snau når du prøver å sammenligne deg selv med Galileo Galilei. En vesentlig forskjell på konsensuset den gangen og konsensuset rundt global oppvarming i disse dager er at nesten alle klimaforskere med all sin kunnskap, all sin empiriske data og alle sine instrumenter er enige i at drivhuseffekten eksisterer, den globale temperaturen stiger og at økt global temperatur har økologiske konsekvenser.

 

Den eneste måten du kan få deg selv til å bli Galileo Galilei i denne situasjonen er om du har en form for paranoid ideasjon der du tror at alle kompetente forskere er betalte løgnere eller inkompetente sauer. Sett fra tredjepartsperspektivet (mitt perspektiv) så er det lettere å konkludere at du er inkompetent, og har litt for mye tro på uavhengige outrage-blogger som eksisterer i filterboblen din, blogger som forøvrig ikke engang klarer å bli enig i om temperaturen stiger av klimagasser eller ikke.

Share this post


Link to post

Sett fra tredjepartsperspektivet (mitt perspektiv) så er det lettere å konkludere at du er inkompetent, og har litt for mye tro på uavhengige outrage-blogger som eksisterer i filterboblen din som ikke en gang klarer å bli enig i om temperaturen stiger av klimagasser eller ikke.

Var mer ment som et besvar på bruken av "flat earth" konseptet og historien bak det, og ser at du ble meget truffet av at noen tør og forklare bakgrunnen og ødelegge en av klimafanatikerens yndlingsfrase.

Edited by Nautica
 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...