Jump to content
lada1

Hva skjer med Rødt?

Recommended Posts

Hva er forklaringen på at Rødt gjør det bra på meningsmålinger for tiden?

 

En økonomiprofessor ved UiO "beroliger" med at Rødt ikke vil vinne fram fordi vi har det så godt i Norge. Han bruker tall om arbeidsledighet for å begrunne dette.

 

Folk prøver gjerne å bruke/anta fornuft når de prøver å forstå politiske prosesser. Dersom verden var så enkel så ville f.eks. krig være utenkelig :-)  

 

Jeg tror at framgangen til Rødt kan delvis forklares ut fra en slags terror-balanse tankegang (protest). Det samme gjelder delvis tilfellet Donald Trump. Dersom folk føler at de mister verdighet, så stemmer de gjerne på noe som de egentlig ikke tror på. Så får en heller ordne opp når problemene kommer :-) Alternativt er Rødt et slags "overklasse-fenomen" ?

 

Rødt ser ut til å ha et opplegg for å desimere det kapitalistiske systemet og lage kaos. Imidlertid, dagens harde kapitalistiske politikk er jo heller ikke så forståelig og meningsfull og kan føre til noe helt meningsløst på sikt :-) Så da kan vel enkelte stemme på Rødt for å utfordre litt?

 

Jeg tror at den egenlige "plan b" for Rødt i praksis vil være å fortsette med dagens kapitalistiske system uten vesentlige justeringer. En vil i praksis satse på at fagforeninger og deres politikere skal regulere så godt de kan - slik som AP. En har ingen egenlig plan for å pensle det kapitalistiske systemet over på noe som skaper verdighet for alle. En snakker ned utfordringene rundt global migrering, utvikling mot meningsløse jobber etc. En vil la tingene skure og tråkke vannet som best en kan :-)

Edited by lada1
 • Like 2

Share this post


Link to post

Merkelig professor du har. Skal ikke autoritetspersoner være nøytrale?

 

Hvorfor skal ikke Rødt få en sjans? Kaptialistene har fått sin sjans, og vi ser resultatet, økte forskjeller, alt blir dyrere og de fattige lider. Flere uføretrygdede og færre som får være med å bidra fordi kravene blir så ekstremt høye. Er det sånn vi vil ha det?

 

Jeg vil ha det psykologisk beste av mennesker i fokus, alle skal få lov til å bidra og føle mestring. Det er bedre om alle gjør litt og det de kan, og får det de trenger, enn at noen få skal få enerett på makt og ressurser. Dét er det beste i oss mennesker.

 

Fordommer om kommunisme som aldri har virket i andre land er simpelthen feilslått, fordi 1) Norge er et rikt land, vi har råd til å innføre en slik politikk, alle vil få god levestandard. 2) Nordmenn har en annen kultur, vi er lydhøre og snille, slåss ikke med alt og alle rundt oss, så en slik politikk passer bedre for nordmenn. 3) Vi er ikke så mange, så det er bedre å holde en liten befolkning samlet enn å sette dem opp mot hverandre for å skape større forskjeller. Alle jobber på ett lag, enn å jobbe mot hverandre og staten hele tiden, som jo kapitalisme og fritt marked er bygget på.

 

 

Jeg sier ikke at de to politiske styreformene ikke har sin plass, men de kan ikke være den styrende retningen. Det skaper for mye lovløshet, rike kjøper seg fri fra loven og fattige blir retts- og maktesløse.

 

Den eneste reelle forskjellen blir at økonomien og ressurser styres som planøkonomi, det blir mer likt og mer rettferdig for alle. Dét blir ikke opprør og bullshit som i andre land. Dette har med kultur å gjøre, som skrevet, nordmenn er et mer lojalt folkeslag.

Edited by Taurean
 • Like 2

Share this post


Link to post

Litt for mange av de some stemmer sosialisisk er folk med penger på bok, men som alikevel finner ut at pengene ikke kan kjøpe dem god samvittighet. Det er deres måte å "kjøpe" seg god samvittighet uten å faktisk gjøre noe med situasjonen.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Litt for mange av de some stemmer sosialisisk er folk med penger på bok, men som alikevel finner ut at pengene ikke kan kjøpe dem god samvittighet. Det er deres måte å "kjøpe" seg god samvittighet uten å faktisk gjøre noe med situasjonen.

Hvor mange er "litt for mange"?

 • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg tror det er fordi Rødt har moderert seg, og SV har mistet kredibilitet.

 

Når jeg skal sjekke hva et parti egentlig bryr seg om, så er det lurt å ikke grave for dypt inn i deres partiprogram. Jeg går derfor inn på siden deres, trykker på de 4 fanene og inkluderer bare konkrete forslag som er mulig å gjennomføre. F.eks. jeg fjernet reforhandling av EØS, siden det kommer aldri EU til å godta.

 

Arbeidsliv

Flere arbeidsplasser i grønn industri

30 timers arbeidsuke

Styre arbeidsmiljøloven

Gi de som er på vei til å miste dagpenger tilbud om jobb eller utdanning

Stille strengere krav til utenlandsk arbeidskraft

 

Solidaritet

Støtte Palestina og Kurdistan

Trekke oljefondet ut av selskaper med feil verdier

Norge ut av Nato og kjøpe færre våpen

La asylsøkere jobbe før de får svar på søknaden

Ikke ta fra folk statsborgerskap

Kjempe imot firmaer som behandler sine ansatte i fattige land dårlig

 

Miljø

Nei til oljeleting og fjerning av subsidier

Ja til offshore vindkraft og mer vannkraft

Todeling av strøm, billigere strøm ved lavt forbruk

Ingen kraftkabler til utlandet

Styrke kollektivtransport

 

Feminisme

Lavere skatt for lavtlønnede og en likelønnspott.

Mer penger til krisesentere

Mer seksualundervisning i skolen

Flere uker pappapermisjon

 

De nevnte det ikke, men dette må naturligvis finansieres med høyere skatter. Det er lett å se fra forslagene at Rødt ikke lenger fokuserer på klassekamp, de har blitt et sosialdemokratisk parti som SV.

Edited by Camlon
 • Like 7

Share this post


Link to post

Hva er forklaringen på at Rødt gjør det bra på meningsmålinger for tiden?

 

En økonomiprofessor ved UiO "beroliger" med at Rødt ikke vil vinne fram fordi vi har det så godt i Norge. Han bruker tall om arbeidsledighet for å begrunne dette.

 

Folk prøver gjerne å bruke fornuft når de prøver å forstå politiske prosesser. Dersom verden var så enkel så ville f.eks. krig være utenkelig :-)  

 

Jeg tror at framgangen til Rødt kan delvis forklares ut fra en slags terror-balanse tankegang (protest). Det samme gjelder delvis tilfellet Donald Trump. Dersom folk føler at de mister verdighet, så stemmer de gjerne på noe som de egentlig ikke tror på. Så får en heller ordne opp når problemene kommer :-) Alternativt er Rødt et slags "overklasse-fenomen" ?

 

Rødt ser ut til å ha et opplegg for å desimere det kapitalistiske systemet og lage kaos. Imidlertid, dagens harde kapitalistiske politikk er jo heller ikke så forståelig og meningsfull og kan føre til noe helt meningsløst på sikt :-) Så da kan vel enkelte stemme på Rødt for å utfordre litt?

 

Jeg tror at den egenlige "plan b" for Rødt i praksis vil være å fortsette med dagens kapitalistiske system uten vesentlige justeringer. En vil i praksis satse på at fagforeninger og deres politikere skal regulere så godt de kan - slik som AP. En har ingen egenlig plan for å pensle det kapitalistiske systemet over på noe som skaper verdighet for alle. En snakker ned utfordringene rundt global migrering, utvikling mot meningsløse jobber etc. En vil la tingene skure og tråkke vannet som best en kan :-)

 

 

Er enig i en del av dette, men tror ikke på noen egentlig "plan b".

De ønsker virkelig å fjerne kapitalismen.

 

Rent faktuelt og historisk er det ganske spesielt at man ønsker å fjerne hele kapitalismen. 

Det er helt klart noen utfordringer i vårt samfunn, men som alltid er det forskjell på å barbere seg og fjerne hele hodet.

 

Vi har aldri hatt det så bra som vi har det i dag. Norge topper fortsatt de fleste statistikker på hvor lykkelige vi er og hvor bra vi har det.

En stor del av de som er "fattige" i Norge er personer som har innvandret nylig. At det vil ta noe tid før disse kommer seg opp på et nivå som resten av befolkningen er ikke unaturlig. Noe annet ville føles urettferdig for alle oss andre.

 

Noe av det som trekkes frem:

- Økte forskjeller:

Ja, det ligger kanskje noe i det, men er det egentlig så krise, bare ikke forskjellene blir FOR store og folk generelt har det bra? Hvis det bare er ulikhetene man ikke liker, er det jo kun misunnelse. Jeg vil påstå at alle "normale" mennesker har fulle muligheter i Norge til å få et veldig bra liv.

Vi er også et av de landene med aller høyest sosial mobilitet, dvs et av de landene som er nærmest "den amerikanske drømmen".

Personlig er jeg mest bekymret for den store økningen i offentlige lederlønninger.

 

 

- "De fattige lider": Hæ? Snakker du om Norge nå?... Ja noen ytterst få fattige har det ikke så lett, men å si at "de lider" er helt på viddene. Selv "fattige" i Norge har det ekstremt bra sammenlignet med f.eks. India og mange andre land i verden. 

Noen ytterst få faller utenfor systemet av ulike årsaker, og man må jobbe for å fange opp disse på en god måte. Men å skrote hele systemet fårt for disse ytterst få personene er helt galskap.

 

Veldig mange av de jeg kjenner som vurdere å stemme rødt vasser i penger (sett i et globalt perspektiv), og har det egentlig veldig bra. Det er personer med egen bolig, en OK jobb, ofte i det offentlige, med mulighet til å unne seg luksus man overhodet ikke kunne for bare et par tiår siden. 

 

Jeg synes det er direkte historieløst å ikke innse at vi har det ekstremt bra i Norge, og dette primært skyldes det gode samspillet mellom kapitalisme og enkelte elementer fra sosialistisk tankegang. Dvs det man kaller sosialdemokratiet i Norge.

 

Å skrote dette systemet for KANSKJE å bedre vilkårene for de ytterst få som faktisk har det dårlig, er direkte uansvarlig!!!

 • Like 3

Share this post


Link to post

PS:
Når du ser at halvparten av pengene som går til fattige barn går til å sørge for at de får seg ferie, er det egentlig særdeles godt stilt her i Norge:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Mg83wm/helsedirektoratet-de-rike-blir-rikere-de-fattige-blir-flere

"Bufdir har de siste årene gitt hundrevis av millioner til norske kommuner for å bekjempe fattigdom blant barn.

I 2018 gir de historisk høye summer til formålet: 270 millioner kroner. Rundt halvparten går til ferietiltak alene."

For å si det litt flåsete er altså fattigdom i Norge at du ikke har råd til å dra på ferie, mens det i de fleste andre land i verden ville være snakk om at man ikke har råd til mat eller nye klær....

Du skal være ganske sneversynt før man mener at dette er et så stort problem at man må kaste hele vårt levesett på dynga. 
Så og si ingen
 andre land har klart seg bedre enn oss så langt

At det finnes noen på ytterkanten som hele tiden minner oss på at man skal gjøre sitt beste for å ta vare på alle, er greit.
Men når så mange som 1/4 i Oslo begynner å synes det er greit å skrote hele kapitalismen, er det kun skremmende.


 

Edited by KalleKanin
 • Like 2

Share this post


Link to post

<.........>

 

Det er lett å se fra forslagene at Rødt ikke lenger fokuserer på klassekamp, de har blitt et sosialdemokratisk parti som SV.

Vel dette er vel ikke riktig.

Se i prinsipprogrammet deres (Lenke herfra: https://xn--rdt-0na.no/prinsipprogram):

https://xn--rdt-0na.no/fil/LA5zSofUOP0i_2N7pFtr8dM507EwB7203t9Tp.pdf

 

Hele kapittel 3 er jo viet til "Kapitalismen må avskaffes"

 

Og de sier det jo ganske direkte her:

" Gjennom klassekamp og kvinnekamp må sosialisme utvikles i retning av et samfunn uten klasser, uten undertrykking – og der skillet mellom styrende og styrte er opphevet. Rødts mål er et klasseløst samfunn. Det er dette Karl Marx kalte kommunisme. "

 • Like 2

Share this post


Link to post

PS:

Når du ser at halvparten av pengene som går til fattige barn går til å sørge for at de får seg ferie, er det egentlig særdeles godt stilt her i Norge:

 

Høres mer ut som en feilprioritering.

 

Det vi bør hjelpe dem med er å få foreldrene i jobb, og her svikter NAV fullstendig.

 

6336709.jpg?chk=A97321

 

 

https://www.nettavisen.no/na24/norge-far-stadig-flere-fattige-barn-og-de-aller-fleste-er-barn-av-innvandrere/3423595908.html

Share this post


Link to post

Min hypotese er at den vestlige verden no er på vei inn i ei politisk radikalisering.

Folk har vendt seg til å ha det for godt, så i staden for å fokusere på å behalde det vi har fått til så har alle sine eigne personlege meiningar om korleis vi kanskje kan få det enda litt betre, sjølv om forslaget medfører ein betydeleg risiko for at samfunnet blir dårlegare.

 

Det er eit oppbrukt eksempel, men det enklaste eksempelet å dra fra er at USA nå har fått ein splittande president som stoler meir på sin eigen intuisjon enn forskarar, rådgjevarar og media, med det resultat at han dikterer sin eiga sanheit og med det oppfordrer folket til å kun høyre på ei kjelde for informasjon.

 

Slik er det også i norsk politikk, der det er fleire og fleire som stemmer for radikale samfunnsendringar i staden for å støtte den raud/blå/grønne suppa som har regjeringsmakta og som til tross for ulike politiske meiningar alle jobbar for å behalde den norske modellen med ein vellferdsstat som er drevet av markedskrefter med statleg styring.

 

 

 

 

 

Når eg gjekk på barne/ungdomsskulen så kunne eg ikkje forstå korleis ein i mellomalderen ikkje klarte å skille mellom teknologi/utvikling og heksekunst, og derfor var villige til å på organisert og brutalt vis drepe sine naboar som hekser utan eit spor av truverdige bevis (anna enn bevisa som hadde fatalt utfall som at uskyldige kvinner drukna eller brant ein god kristen død, medan dei som ikkje døde av dette var hekser og skulle drepast etterpå).

Men i dag, når folk står og kjemper for at vaksiner er ein konspirasjon, og som ikkje vil akseptere statisktiske bevis fordi dei ikkje sjølv har sett barn døy av meslingar, og dersom dei har sett barn dødd av meslingar så påstår dei tilfeldigheiter for å å kunne fortsette med å dra samfunnet tilbake til ei tid med stor barnedødelegheit og kort levealder fordi ein ikkje lenger stolar på legevitenskapen.

Dersom disse personane får fritt spelerom og får kome til makta, så er det ikkje usannsynleg at vi i 2120 startar å brenne forskarar som mot folkeleg oppfatning meiner at kirurgi er ein betre behandlingsmåte enn blomstersermoni og bønn.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Vel dette er vel ikke riktig.

Se i prinsipprogrammet deres (Lenke herfra: https://xn--rdt-0na.no/prinsipprogram):

https://xn--rdt-0na.no/fil/LA5zSofUOP0i_2N7pFtr8dM507EwB7203t9Tp.pdf

 

Hele kapittel 3 er jo viet til "Kapitalismen må avskaffes"

 

Og de sier det jo ganske direkte her:

" Gjennom klassekamp og kvinnekamp må sosialisme utvikles i retning av et samfunn uten klasser, uten undertrykking – og der skillet mellom styrende og styrte er opphevet. Rødts mål er et klasseløst samfunn. Det er dette Karl Marx kalte kommunisme. "

 

Men de nevnte det ikke på hovedsiden deres, så hvor mye bryr de seg egentlig om kapittel 3?

 

Derimot går jeg inn på Norges kommunistiske parti så får jeg

- NKP vil arbeiderens organisasjoner inn på styrerommene, over tid skal de ta over bedriftene.

- Avvise alle fallskjermer og lederlønninger

- Staten må stå for leting, utvinning og fordeling av gass og olje.

- NKP vil opprettholde "fellesskolen" og ikke tillate private og livssynsskoler

 

Rødt mener nok mye av det samme, men det er ikke noe de fokuserer på, og det har velgerene lagt merke til.

Edited by Camlon
 • Like 2

Share this post


Link to post

Men de nevnte det ikke på hovedsiden deres, så hvor mye bryr de seg egentlig om kapittel 3?

 

Derimot går jeg inn på Norges kommunistiske parti så får jeg

- NKP vil arbeiderens organisasjoner inn på styrerommene, over tid skal de ta over bedriftene.

- Avvise alle fallskjermer og lederlønninger

- Staten må stå for leting, utvinning og fordeling av gass og olje.

- NKP vil opprettholde "fellesskolen" og ikke tillate private og livssynsskoler

 

Rødt mener nok mye av det samme, men det er ikke noe de fokuserer på, og det har velgerene lagt merke til.

 

Jeg tror dette er mer taktisk, for å bli mer "spiselige", og ikke skremme bort folk.

 

Hele programmet gjennomsyres jo av dette. Fjerning av kapitalisme er den røde tråden.

Fra side 7:

"Kapitalismen har overlevd seg selv. Nå haster det å bli kvitt den. Det tjener interessene til et stort flertall av verdens befolkning."

 

Det nye forslaget til prinsipprogram er enda mer "polert" og "diffust", men er i det store og hele ikke noen stor endring fra tidligere.

Bare veldig mye mer tekst, som sier akkurat det samme som det gamle, bare penere innpakket.

 

Det virker som de spekulerer i at folk ikke skal gidde å lese programmet, og kun høre på det Hr. Moxnes sier.

Han er en oportunism som surfer på enkeltsaker:

https://www.dagbladet.no/kultur/bjornar-moxnes-er-en-topptrent-opportunist/69824914 

(Og det ser jo dessverre ut til å virke!)

 

Mange av sakene som Rødt drar frem er viktig å diskutere, og det kan godt hende de burde vært håndert anderledes.

Men Rødt sin løsning er definitivt ikke svaret!

 • Like 4

Share this post


Link to post

Litt for mange av de some stemmer sosialisisk er folk med penger på bok, men som alikevel finner ut at pengene ikke kan kjøpe dem god samvittighet. Det er deres måte å "kjøpe" seg god samvittighet uten å faktisk gjøre noe med situasjonen.

 

Ser overhodet ikke noe problem med dette. Det skulle bare mangle at folk med høy utdannelse og ansvarsfulle stillinger også ser verdien av å ha et samfunn uten store sosiale forskjeller og alle de problemene det medfører. At færrest mulig faller utenfor er i alles egeninteresse.

 • Like 7

Share this post


Link to post

Høres mer ut som en feilprioritering.

 

Det vi bør hjelpe dem med er å få foreldrene i jobb, og her svikter NAV fullstendig.

 

6336709.jpg?chk=A97321

 

 

https://www.nettavisen.no/na24/norge-far-stadig-flere-fattige-barn-og-de-aller-fleste-er-barn-av-innvandrere/3423595908.html

 

Jeg er enig i at det aller viktigste er å få folk i jobb, og at NAV sikkert har store forbedringsmuligheter.

Men Rødt sine løsninger er fortsatt definitivt ikke svaret. Det er en fullstendig rasering av samfunnet slik vi kjenner det!

 

Og husk også:

Som jeg var inne på, og som artikkelen sier. Dette skyles i stor grad innvandrere. Det er ikke unaturlig at det vil ta lang tid å få disse "opp å stå".

Og definisjonen på fattigdom er at man har under 60% av medianinntekten. Har man "vedvarende lav inntekt", betyr dette at man har hatt dette i mer enn 3 år.  

Det er fortsatt snakk om 60% av et i verdenssammenheng EKSTREMT høyt inntektsnivå. Selv om alt i Norge er veldig dyrt, betyr det likevel at en fattig i Norge er noe helt annet enn en fattig i India. 

 

Og for ikke å bli misforstått:

Vi bør definitivt sørge for å holde denne andelen så lav som muilg, men Rødt sine løsninger er absolutt ikke svaret.

Dette er en ekstremt kortsiktig løsning som over tid vil gjøre at hele vårt trygge, gode samfunn vil forvitre.

(Slik det har skjedd i alle land som har prøvd en eller annen form for "sosialisme"/"Kommunisme")

 • Like 2

Share this post


Link to post

Mye av det er en reaksjon på høyresidens fremtredende.

 

Hadde ikke FRP gått til fascist siden, ville ikke så mange gå til Rødt, det hjelper at Moxnes er en karismatisk leder som snakker godt for seg.

Og som nevnt over Rødt har tatt plassen til SV. Fortid sodne 80tallet med Reagen og Thatcher har all politikk i den vestlige verden gått til høyere.

Høyre er der FRP var før, AP er der Høyre var, SV der AP var osv.

 

Og folk er lei det.

 

Jeg tror ikke 6% av Norges befolkning vil ut av Nato, men i politikk må man svelge noen kameler. Og det store flertallet av rødt velgere vet at Rødt må i regjering med AP og SV for å få flertall, og regner med at Rødt vil være en positiv kraft i en slik regjering samtidig som de aldrig ville få gjennomslag for å trekke seg ut av NATO.

 

Det er defor jeg ble medlem av SV fordi jeg håper på et sterkt SV vil trekke AP til venstre, men AP er nå så langt til høyre at de heller ville kost seg med bare SP.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Ser overhodet ikke noe problem med dette. Det skulle bare mangle at folk med høy utdannelse og ansvarsfulle stillinger også ser verdien av å ha et samfunn uten store sosiale forskjeller og alle de problemene det medfører. At færrest mulig faller utenfor er i alles egeninteresse.

Ja, isolert sett, helt enig. Men at man da stemmer Rødt, er helt uforståelig. Dette er historieløst, og ubegripelig.

Da burde man heller stemt på Ap, i "verste fall" SV.

 

Rødt vil jo fjerne "store" fra "et samfunn uten store sosiale forskjeller".

Og dette er et ekstremt viktig ord i setningen.

Vi må ha NOE forskjeller for å motivere folk til å yte sitt beste. Ellers kan jeg bare fortsette å ligge i senga om morgenen...

 • Like 1

Share this post


Link to post

Mye av det er en reaksjon på høyresidens fremtredende.

 

Hadde ikke FRP gått til fascist siden, ville ikke så mange gå til Rødt, det hjelper at Moxnes er en karismatisk leder som snakker godt for seg.

Og som nevnt over Rødt har tatt plassen til SV. Fortid sodne 80tallet med Reagen og Thatcher har all politikk i den vestlige verden gått til høyere.

Høyre er der FRP var før, AP er der Høyre var, SV der AP var osv.

 

Og folk er lei det.

 

Jeg tror ikke 6% av Norges befolkning vil ut av Nato, men i politikk må man svelge noen kameler. Og det store flertallet av rødt velgere vet at Rødt må i regjering med AP og SV for å få flertall, og regner med at Rødt vil være en positiv kraft i en slik regjering samtidig som de aldrig ville få gjennomslag for å trekke seg ut av NATO.

 

Det er defor jeg ble medlem av SV fordi jeg håper på et sterkt SV vil trekke AP til venstre, men AP er nå så langt til høyre at de heller ville kost seg med bare SP.

 

Jeg synes ikke AP har gått så veldig mye til Høyre. De står stort sett for det samme som tidligere. 

Om noe annet, synes jeg Høyre faktisk i større grad fjerner seg fra en ansvarlig konservativ politikk. 

 

Rødt er mye mer ekstreme mot venstre enn FrP er mot høyre. 

Rødt sitt mostykke på høyresiden er heller liberalistene, som heldigvis er så marginale at "Ingen bryr seg".

 

Så lenge Rødt er marginale, er jeg ellers enig i at dette er greit nok.

Men f.eks. i Oslo ser vi nå at dette får direkte praktisk betydning.

MDG er i de fleste sammenhenger minst like radikale som Rødt.

Sammen får de nå fort 20% av stemmene. Da er det ikke lenger snakk om å "trekke i en retning", men å styre store deler av politikken.

Vi ser jo allerede at ALT av privat initiativ snart er bannlyst i Oslo. Vi ser allerede konturene av en enda større offentlig fattigdom grunnet politikken i Oslo.

Oslo har fått tilfør milliardbeløp både fra regjeringen og fra eiendomskatt, bompenger etc.

Likevel er de offentlige tilbudene om noe enda dårligere nå enn tidligere...

Share this post


Link to post

Kan dette bare være en form for protest? Og protester tar man seg råd til mellom valgene, som ofte har gitt mer dramatiske meningsmålinger enn det som viste seg ved neste valg. Så når Rødt, gjerne med i beste fall interessant matematikk, viser at kapitalismen er skyld i alt som er galt (for noe er jo ikke kjempebra også i dag), så er det lett å la seg rive med og i det minste ønske mindre innflytelse til de som fremmer kapitalismen.

Jeg tror uansett at tallene blir annerledes når valget kommer og jeg tror definitivt ikke Rødts løsning er en forbedring. Virkelig det motsatte. Hvorfor gadd jeg bruke 7 år av livet på høyere utdanning etter vgs, dersom jeg uansett får samme lønn som en som knapt fullførte ungdomsskolen eller vgs? Som også Kalle sier, det må være noen betydelig gulrøtter og insentiver til å gjøre noe ekstra.

Husker jeg ikke feil fra skoledagene har vel kommunisme så langt vist seg å gi 30-40% lavere produktivitet. Og det er gjerne ikke så langt ifra sannheten, når innsats ikke belønnes bedre enn "social loafing".

 • Like 1

Share this post


Link to post

Kan dette bare være en form for protest? Og protester tar man seg råd til mellom valgene, som ofte har gitt mer dramatiske meningsmålinger enn det som viste seg ved neste valg. Så når Rødt, gjerne med i beste fall interessant matematikk, viser at kapitalismen er skyld i alt som er galt (for noe er jo ikke kjempebra også i dag), så er det lett å la seg rive med og i det minste ønske mindre innflytelse til de som fremmer kapitalismen.

Jeg tror uansett at tallene blir annerledes når valget kommer og jeg tror definitivt ikke Rødts løsning er en forbedring. Virkelig det motsatte. Hvorfor gadd jeg bruke 7 år av livet på høyere utdanning etter vgs, dersom jeg uansett får samme lønn som en som knapt fullførte ungdomsskolen eller vgs? Som også Kalle sier, det må være noen betydelig gulrøtter og insentiver til å gjøre noe ekstra.

Husker jeg ikke feil fra skoledagene har vel kommunisme så langt vist seg å gi 30-40% lavere produktivitet. Og det er gjerne ikke så langt ifra sannheten, når innsats ikke belønnes bedre enn "social loafing".

 

Støttes!

Jeg tror nok en del av dette er "protester".

Men hva er det egentlig man protesterer mot? Personlig mener jeg det er ganske marginale endringer, og ikke noe som krever en "revolusjon" som Rødt prediker.

 

Jeg tror ikke folk innser hvor ødeleggende slike "protester" kan være hvis de faktisk får gjennomslag for en del ting.

 

Trump og Brexit er vel de to største slike utslagene av protester man har sett i det siste.

På kort sikt går det nok bra, og vil kanskje til og med være positivt.

Men på lang sikt mener jeg det er stor sjanse for at man ødelegger mer enn man vinner.

 

Det er ennå en stund igjen til valget, og enn så lenge får vi håpet at de store partiene tar signalene, og justerer kursen tilsvarende, men er neimen ikke sikker. I Oslo virker det som dette er en mer permanent trend, på tross av at 95% av befolkningen har det ekstremt bra.

Personlig synes jeg dette er en slags avart av hollandsk syke. Man innser ikke hvor ekstremt bra man har det, og hva som gjorde at man kom seg dit. De små "problemene" blir ekstremt store, og man krever radikale endringer for noe som kun hadde behøvd små korreksjoner.

 

Edit/PS: Alle systemer har svakheter som man hele tiden må prøve å forbedre og/eller minimere. Også det tradisjonelle norske sosialdemokratiet. Men se hvor vi har kommet! 

 

Gjerne gå i tog og protester på det som ikke er bra. Dette støtter jeg 100%.

"Bunadsgerilija" og hva det nå må være. Vis deres mening!

Men husk at de man stemmer inn skal sitte der i 4 år. Det er ganske mye mer enn akkurat en plassering av et sykehus eller noen kroner ekstra til ungdomsarbeid som da blir påvirket!

Edited by KalleKanin
 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...