Jump to content
Tabby

Kommunal snøbrøyting

Recommended Posts

Hei

 

Kan virkelig kommunens snøbrøytere disponere eiendommene våre nøyaktig som de vil ved brøyting av veien?

Har man som veinabo ingen reelle rettigheter?

Jeg er ganske fortvilet fordi kommunen under snøfresing nå har frest flere 10-talls kilo med strøgrus blandet med snø inn i min hage. Mens de utførte dette "sandblåste" de et nytt gjerde og brakk et lite tre og skadet et annet tre.

Ved henvendelse sier kommunen at de ikke rydder opp hos private!

 

Jeg føler meg fullstendig overkjørt og helt rettsløs.

 

Det sies at nabolovens §2 om ikke å gjøre skade eller ulempe på naboeindom også gjelder for kommunen, men denne paragrafen annuleres slik jeg ser det i et nesten 30 år gammelt brev fra Statens vegvesen.  Der skrives det bla at ulemper som følge av normal snøbrøyting på offentlig vei, herunder snøopplag på private naboeiendommer, er gjennomgående forhold veiens oppsittere erstatningsfritt må finne seg i. At ulemper som følge av normalt vintervedlikehold må tåles uten erstatning, innebærer at det heller ikke utløser ansvar om snøen er sand- eller saltblandet.

 

Hva i all verden kan jeg gjøre?

 

 

Share this post


Link to post

Jeg driver selv med brøyting, også for kommunen.

 

For meg virker dette helt merkelig. Ødelegger vi noe på andres eiendom (og det skjer), er vi der temmelig raskt for å fikse det.

 

Vi får stort sett klagene direkte, og ikke via kommunen, så kanskje du kan prøve å kontakte firmaet som utfører vintervedlikeholdet direkte...

Share this post


Link to post

Takk for svar.

 

Høres ut som du har/jobber for et seriøst firma og en ansvarlig kommune.

 

Ved henvendelse til min kommune fikk jeg inntrykk av at det var kommunen selv som brøytet.

Vedkommende jeg snakket med var svært negativ og avvisende og stilte seg helt uforstående til at dette var et problem.

 

Det er ikke de ødelagte trærne som er hovedproblemet, men de mange kiloene med strøgrus som kommer i plenen når snøen har smeltet. Alle - unntatt "min" kommune - forstår problemet med plenklipping og stor mengde strøgrus.

Jeg skulle nok klart å rake opp litt strøgrus fra plenen, men her er det snakk om store mengder.

Mitt nye gjerde vil jeg også tro har fått skader.

Edited by Tabby

Share this post


Link to post

Godt forslag Dubious!

Det er til vurdering!

Er ikke særlig glad i slik publisitet, men må jeg så må jeg!

 

Bilder er allerede tatt.

Share this post


Link to post

Naboloven § 2 sier ikke at det ikke skal gjøres skade eller ulempe på naboeiendom.

 

Naboloven § 2 sier at det ikke skal gjøres eller iverksettes noe som urimelig eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom, og videre at det skal legges vekt på om det er teknisk og økonomisk mulig å unngå eller begrense skaden/ulempen, hensynet til naturmangfold, og om det er ventelig etter forholdene på stedet eller verre enn det som kan forventes etter vanlige bruks- og driftsforhold.

 

Vegdirektoratet uttalte i brev 19. februar 1989 til Vegvesenet i Oppland at veiens naboer har fordeler av at veien er brøytet, slik at "normalt vintervedlikehold" må tåles uten at grensen oversittes. (Sentrale deler av brevet er gjengitt i Bømlo kommunes orienteringsbrev her.)

 

Her har kommunen rett - hvis situasjonen er som beskrevet i vegmyndighetenes brev, selvsagt. Du har fordeler av veien, da må du leve med normal veiforvaltning.

 

Et annet spørsmål er om dette er normalt vintervedlikehold.

Share this post


Link to post

Bare en kommentar fra siden her, min kommune praktiserer stadig mer brøyting inn i oppkjørslene til folk. Brøytebilsjåførene sier de har hatt et økende arbeidspress og at dette er et bevisst ledd i å effektivisere hverdagen deres, fordi det tar lengre tid å brøyte på andre måter. Resultatet er at der brøytebilen før brukte 3 minutter og nå bruker 2 på veien forbi 10 oppkjørsler, så må folk måke tyngre og hardere snøkanter med diverse håndredskaper i kanskje 30 minutter i stedet for 20, i hver av de ti oppkjørslene. Kommunens synlige besparelse er kanskje 33% på brøytebudsjettet til veistubben vår, mens samfunnskostnaden er totalt 100 minutter økt beslag på fritida vår. (Fortsatt kjappe anslag). Dette er selvsagt ikke synlig på kommunens brøytebudsjett og ignoreres dermed. Hvor mye bør kommunens besparelse veie mot våre tidsmessige kostnader? Bør vi fortsette å finne oss i det?

 

For å snu saken på hodet, hvis kommunen hadde økt kvaliteten på brøytinga (f.eks brukt mer tid på å unngå ulemper for beboerne, så kunne vi spart veldig mye tid samlet sett. Hvordan kan vi få forståelse for at dette er en netto samfunnsgevinst?

Edited by Simen1
  • Like 1

Share this post


Link to post

Bare en kommentar fra siden her, min kommune praktiserer stadig mer brøyting inn i oppkjørslene til folk. Brøytebilsjåførene sier de har hatt et økende arbeidspress og at dette er et bevisst ledd i å effektivisere hverdagen deres, fordi det tar lengre tid å brøyte på andre måter. Resultatet er at der brøytebilen før brukte 3 minutter og nå bruker 2 på veien forbi 10 oppkjørsler, så må folk måke tyngre og hardere snøkanter med diverse håndredskaper i kanskje 30 minutter i stedet for 20, i hver av de ti oppkjørslene. Kommunens synlige besparelse er kanskje 33% på brøytebudsjettet til veistubben vår, mens samfunnskostnaden er totalt 100 minutter økt beslag på fritida vår. (Fortsatt kjappe anslag). Dette er selvsagt ikke synlig på kommunens brøytebudsjett og ignoreres dermed. Hvor mye bør kommunens besparelse veie mot våre tidsmessige kostnader? Bør vi fortsette å finne oss i det?

 

For å snu saken på hodet, hvis kommunen hadde økt kvaliteten på brøytinga (f.eks brukt mer tid på å unngå ulemper for beboerne, så kunne vi spart veldig mye tid samlet sett. Hvordan kan vi få forståelse for at dette er en netto samfunnsgevinst?

Det må taes opp på politisk nivå i kommunen. Dersom det stemmer at private innkjørsler nedprioriteres pga. tidspress/prispress må det nok en instruksjon av administrasjonen i kommunen til.

 

Når det er sagt har vi en veldig flink traktorfører her jeg bor, som freser og brøyter snø vekk fra innkjørslene. Så blir det heller mer i hagene...

Jeg brøyter tidvis selv, og jeg ser at det vil ikke gå rent lite ekstra tid dersom man skal hensynta alle stikkveier man kommer forbi. 

Share this post


Link to post

At de ødelegger gjerder og trær er normalt sett erstatningspliktig, om gjerdet og treet/trærne ellers står der lovverket sier det skal/kan stå. (se f.eks vegloven §45 og 46 om gjerde...) At de rydder kommunal snø (inkludert sand, salt og asfaltstøv) inn på tilgrensende private eiendommer, derimot, er noe man pent må akseptere.

Edited by Inge Rognmo
  • Like 2

Share this post


Link to post

Hei

 

Jeg synes selv det hele er urimelig (ikke uventet).

Det er ikke snakk om litt asfaltstøv i innkjørsel, men kilovis av strøgrus (småstein) ut på plenen min i flere meters lengde.

Om jeg i det hele tatt orker å rake alt sammen, må jeg leie tilhenger og kan hende betale for å bli kvitt all grusen.

 

All grusen ble også frest/blåst tvers igjennom et nettinggjerde som jeg antar ble skadet. Jeg ser at et lite tre er brukket og det er knekt flere kvister på et annet.

 

Med til bildet hører også at min eiendom er den eneste jeg kan se her i nabolaget som har fått plenen full av grus.

 

Det er trist at man skal oppleve slikt når man prøver å holde det pent rundt seg.

Som veinabo er/føler man seg helt rettsløs.

Det må da være en slags rimelighet et sted!

Hvem skal forresten vurdere hva som er rimelig/urimelig? 10 kg strøgrus? 100 kg strøgrus?

 

Tabby

Share this post


Link to post

Strøgrusen fra kommunen på veien her hvor jeg bor (som ligger i min umiddelbare nærhet) koster/raker jeg opp og legger i oppkjørselen, og noe til strøgrus på hytta. Sand er penger det og.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Hadde det samme problemet i fjor og i forfjord og etter der igjen, tror vi har ringt kommunen 3 ganger fordi de har BRUKKET gjerdet hvert år det er mye snø.. :^)

 

(Og de j* brøyte kantene som de KAN PUSHE UT I GRØFTA på motsatt side.. men neida det går inn i gården -_-')

 

Tok kun et bilde (ble sendt til kommunen om skaden) og neste dag kom arbeidere og fikset gjerdet.. (ikke at de utenlandske gjorde noe bra jobb, men det er en annen sak..)

 

Håper virkelig ikke det er så ille som dette hos deg, men snø/grus i hagen? (Dytter de snø / freser det over med vilje / ?)

Share this post


Link to post

Hei

 

Det var hensikten å frese all snøblandet strøgrus langt inn i hagen. "Fresemaskinen" sto på "full guffe". De kunne ha frest det opp på lastebil og kjørt det vekk som de gjorde hos andre.

Jeg har ikke lov å legge strøgrusen ut i veien igjen. Det står klart i brevet det henvises til lengre opp. Det skulle jo tatt seg ut om jeg i tillegg fikk bot for å lempe strøgrusen tilbake!

 

Jeg har ikke behov for så store mengder strøgrus. Vanskelig å anslå mengden, men antagelig over 100 kg. Nytter ikke koste opp elendigheten. 

Skaden på gjerdet blir antagelig synlig først når det begynner å ruste.

 

Tabby

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...