Jump to content

Inge Rognmo

Medlemmer
 • Content Count

  5771
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

981 :)

About Inge Rognmo

 • Birthday 10/18/1979

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. https://lovdata.no/forskrift/2016-09-14-1064/§19
 2. og videre: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/salg/salg-av-bolig-eller-annen-eiendom-som-er-arvet-eller-fatt-i-gave/diskontinuitet/ Det innebærer altså, som du selv skrev i ditt andre svar, at trådstarter vil måtte skatte av differansen mellom antatt markedsverdi i januar 2022 og salgsprisen (eller, for å si det på en annen måte; det blir skatt kun på gevinst oppstått etter gavetidspunktet, i den tiden fritaksregelen ikke lenger er oppfylt (jfr siste setning; "du skal ikke overta eier- og brukstid"). Dere skatter ikke for gevinsten som oppsto når/før far ga bort gaven, bare for gevinst som kom etterpå, i tiden ingen av dere har bodd der). Det innebærer igjen at for at det beløpet på 700.000 som trådstarter har kastet ut i lufta skal være tilfelle, så må verdien av boligen ha steget med (700.000/0,22) 3,8 millioner fra januar til mars...
 3. Hva med å lese det som er linket til allerede? https://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/tilbakelevering-av-forerkort/er-forerkortet-inndratt-pa-grunn-av-helsen-din/ Når du fikk førerkortet ditt inndratt på grunn av helsen din, får du det ikke tilbake før du har levert en helseattest til politiet. Du får helseattesten av legen din etter en helseundersøkelse. Den kan ikke være eldre enn tre måneder når du leverer den. Gyldigheten for det nye førerkortet blir satt ut fra den datoen helseattesten ble utstedt. Du må levere politiets vedtak og helseattesten til oss Når du igjen har godkjent helse, får du et vedtak om tilbakelevering fra politiet. Du må møte opp på din lokale trafikkstasjon for å få utstedt nytt førerkort og levere vedtaket og helseattesten til oss. Da må du først bestille time. Hvis politiet har beholdt originalutgaven av helseattesten din, kan du levere en kopi av den på trafikkstasjonen, men da må den være stemplet av politiet. Hvis politiet også krever at du tar teoriprøve eller kjører opp Hvis politiet krever at du i tillegg til å levere helseattest må ta teoriprøve eller kjøre opp, får du ikke automatisk tilbake førerkortet. Se hvilke regler som gjelder da.
 4. I to år, ikke fem, og bare om man ikke avtaler seg bort fra det, ettersom det er kjøpsloven, ikke forbrukerkjøpsloven, som vil gjelde her. Man kan jo hevde at trådstarter ved et sånt salg opptrer som fullmektig for arbeidsgiver/firmaet som fortsatt eier det (med mindre det blir overdratt og fordelsbeskattet på lovlig vis), men da er det i tilfelle firmaet som vil få fem års reklamasjonsansvar, ikke fullmektigen. At kjøper antar, (som gjesteposten påpeker) uten å undersøke/få det bekreftet, at det er fem års reklamasjon til opprinnelig selger/forhandler, fordi det er kjøpt nytt for under fem år siden, (men ikke av forbruker...) kan jeg ikke se påfører trådstarter noe ansvar utover det den ordinære kjøpsloven gir (og som man kan avtale seg bort fra).
 5. Jeg antar han ikke vil at forbrukerkjøpsloven skal komme til anvendelse.
 6. Du mener det ene året (2010) i perioden 2007-2021 (som er det jeg har giddet å lete frem statistikker for)? Vel, guess what: om vi hadde vært litt mer fornuftige (forsiktige) og ikke eksportert fullt så mye i 2008 og 2009, så hadde vi ikke hatt noe kraftunderskudd, da hadde kraftmagasinene vært fullere ved inngangen til 2010. Riktignok med den risikoen (som alltid når man "holder igjen vann" i magasinene) at man kanskje hadde måttet slippe vann i overløp utenom turbinene om 2010 hadde blitt et ekstremt vått år og man ikke hadde hatt mulighet for høy eksport. https://www.statkraft.no/nyheter/nyheter-og-pressemeldinger/arkiv/2019/energi-har-vi-kraft-nok-til-a-mote-fremtiden/ https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/tall-og-data-fra-kraftsystemet/import-og-eksport/ "Det er større usikkerhet på lang sikt, men trass i elektrifisering og økt forbruk er det sannsynlig med kraftoverskudd i Norge (...) i mange år fremover" Ellers finnes faktisk ordet "rasjonering" i det norske ordforrådet fremdeles. Nå, med dagens elektroniske målere, ville det også vært mye enklere enn det i sin tid opprinnelig var med et topris-system (som i og for seg ikke er hard rasjonering i betydningen "du får så mye, ikke mer", bare en brukbar kombinasjon av regulering og marked som gjør at folk frivillig reduserer forbruket, samtidig som de fattige ikke fryser ihjel for å spare penger på "grunnforbruket"), altså lav pris opp til en grense på f.eks. 5kW, og f.eks. ti ganger så høy pris når man bruker "for mye".
 7. Derfor: https://lovdata.no/lov/1999-03-26-14/§6-40 " (5) Det gis ikke fradrag for renter som omfattes av skattebetalingsloven § 11-2, og tilsvarende rente beregnet etter andre lands lovgivning, ved for lite innbetalt skatt. Fradrag gis likevel for renter ved for lite innbetalt skatt på formue i og inntekt av virksomhet etter petroleumsskatteloven § 5" " Jo mer jeg leser, herunder skattebetalingsloven §11-2, jo mer usikker blir jeg imidlertid; tror faktisk man må skille mellom forsinkelsesrenter på forskjellige slags skattekrav... Når det gjelder personinntektsskjemaet, så har du nok rett; det er ikke et krav at gjeldskonto har saldo (dvs renter på nedbetalt foretaksgjeld skal også føres opp, herunder drifts/kassakreditter med positiv saldo) men det stemmer nok at det må være til en finansinstitusjon. (Klarna? Svea? Mange leverandører som bruker slike factoring-tjenester...
 8. Nei, du bør kikke på å gjøre om lånet til et annuitetslån med så høye terminbeløp og så kort løpetid du bare klarer å håndtere. (å gjøre om et annuitetslån til serielån innebærer riktignok at du betaler mer ned på lånet i begynnelsen, men så går rente-andelen ned etterhvert uten at avdrags-andelen øker tilsvarende; helt unødvendig.)
 9. Forsinkelsesrenter på forskuddsskatt er ikke fradragsberettiget, i motsetning til andre forsinkelsesrenter. 😉 At forsinkelsesrenter (de fradragsberettigede, på annet enn skatt...) ikke skal påvirke personinntekten er slik jeg ser det ikke rett; renter på næringsgjeld (herunder også forsinkelsesrenter på leverandørgjeld, etter mitt syn) føres direkte i skattemeldingen, men også på post 1.2 i RF-1224, og kommer slik også til fradrag i personinntekten.
 10. 1/2"-16 BSF, kanskje. Ytterdiameter på 1/2"=12,7mm, og 16 gjenger pr tomme. Ikke en typisk rørgjenge, riktignok... https://eicac.co.uk/Imperial-Threads
 11. Om vi forhåpentligvis er enige i at det er større stigning (lenger avstand) på nippelen enn på gjengelæret, så blir det færre gjenger pr tomme på nippelen. 25,4/18=1,4111mm 25,4/16=1,5875mm Om trådstarter har et metrisk gjengelære tilgjengelig, så ville jeg dessuten prøvd med 1,5.
 12. Den er i nærheten, men når du ser nærmere etter er det tydelig at det må være litt større avstand mellom tennene på måleren for å stemme overens. Ettersom tallene i dette tilfellet viser til antall gjenger pr tomme vil det si et litt lavere tall; prøv med 16. Hvordan er ytterdiameteren?
 13. Av elektriske motorvarmere er det i all hovedsak Defa (norsk) og Calix (svensk) som markedsføres her i landet. Biltema har også sitt eget opplegg, men formodentlig nokså begrenset hvilke biler de leverer til. Så har du dieselvarmerene, i hovedsak Webasto og Eberspächer.
 14. 1: Fullstendig enig. Så lenge vi med "andre steder i landet" mener utenfor rimelig dagpendler-avstand til Stortinget. 2: Delvis uenig; om du bor gratis (som Rotevatn) eller har utgifter med det på hjemstedet er etter min mening irrelevant, om situasjonen er slik at du ikke kan dagpendle. Det du derimot (fortsatt etter min mening...) IKKE bør kunne gjøre (som Ropstad og Gulati) er å eie bolig(er) innenfor dagpendler-avstanden (som Stortinget etter det jeg vet har satt til 40km) og leie ut denne samtidig som du bor gratis på Stortingets regning.
 15. Arbeid i sykemeldingsperioden, i alle fall hva angår selvstendig næringsdrivende, som jeg har erfaring med, regnes totalt for hver sykemeldingsperiode/søknad. Altså man jobber i ditt tilfelle 40% av antall timer man normalt ville gjort i løpet av perioden. Om sykemelding er for en uke blir det jo uansett bare to av fem, men er sykemeldingen for f.eks. to uker blir det fire av ti dager, så vedkommende kan være mye på jobb en uke og mindre den neste. Men om dette gjelder tilsvarende for arbeidstakere bør jo først avklares...
×
×
 • Create New...