Gå til innhold
Trenger du råd om juss? Still spørsmål anonymt her ×

Parkere på samme plass to ganger. Juss/lovverk


plankeby

Anbefalte innlegg

Hei. Er det noe i lovverket som forbyr å parkere på samme plass to ganger rett etterhverandre? 

Eks. gateparkering med maks to timer tid. Kjører ut, en liten runde etter annen plass og ser samme lomme (ikke merket lomme) er ledig ennå, parker der på nytt (i fravær av annen plass) for to nye timer. For ordens skyld med bil snudd motsatt vei. Så det er tydelig at bilen har vært flyttet på. 

Forøvrig gratis parkering inntil to timer... 

Endret av plankeby
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
xClaymanx skrev (29 minutter siden):

Skulle ikke tro det.

Hele meningen er vel at du ikke skal stå å ta opp en plass i flere timer, men du risikerer dog at noen snapper plassen før du har kjørt rundt å kommet tilbake

Fint om noen kan mer om jussen. Skal uansett ikke stå i mange timer. Men samme plass i to omganger kan skje en sjelden gang. 

3-5 cm blir vel feil. Vet vakter tar bilde av hjulstilling og ventiler.

Stilles det krav om å finne ny plass? Selvsagt må bilen ha vært flyttet av slik grad at det er helt klart den har forlatt plassen og kommet tilbake. 

Endret av plankeby
Lenke til kommentar
  • plankeby endret tittelen til Parkere på samme plass to ganger. Juss/lovverk

I følge parkeringsklagenemnda så er hensikten

Sitat

..et ønske om en viss sirkulasjon av parkering. Dette medførte etter nemndas mening at man rent faktisk må frigi plassen etter endt makstid.

Det medfører at man da ikke automatisk har rett til å stå videre på samme plass selv om hjulene har rotert litt.

På den andre siden så er det parkeringsselskapet som må dokumentere at overtredelsen har funnet sted. Om du står på samme plass med hjulene i samme stilling dokumentert ved en ventilstillingskontroll så regnes overtredelsen som dokumentert. Om du derimot står snudd med hjulene rotert på en annen måte så kan neppe parkeringsselskapet dokumentere at du har opptatt plassen i mellomtiden og kan da ikke gi deg gebyr for å ha stått der lengre enn hva som er lovlig.
Parkeringsklagenemda presiserer nemlig at

Sitat

...det er virksomhetens ansvar å sørge for at kjøretøyet holdes under oppsikt under hele tidskontrollen. Det er virksomheten som har bevisbyrden for at kjøretøyet faktisk har stått parkert ut over maks p-tid. Dette kan enkelt dokumenteres av virksomheten ved bruk av foto, ventilstillingskontroll eller lignende.

Det medfører i mine øyne at en bil snudd motsatt vei må antas å ikke ha stått over tiden, selv om den opptar samme plass som den gjorde tidligere - med mindre de har dokumentasjon på at fraværet fra plassen var veldig kort.

  • Liker 1
Lenke til kommentar

Jeg er ikke helt inne på jussen, men tenk også at det er en grunn til at det er maks tid på plassene. Det er fordi folk skal ha en mulighet til å kunne parkere der. Hvis noen okkuperer plassene over tid er det noen andre som ikke finner parkeringsplass. Selv om du snur bilen, roterer hjulene eller gjør noe annet lurt er det fortsatt du som har disponert plassen og hindrer andre i å kunne parkere der. 

Med maks tid må noen flytte seg slik at andre kan få stå der. Det er hele poenget. Det er med bakgrunn i at folk okkuperer plassen slik at andre ikke kan stå der, som gjør at slike regler blir innført. 

Endret av Tullballj
  • Liker 2
Lenke til kommentar
Gjest e9432...7df

Bilen skal "ha vært i næring" som uttrykket er parkeringsvaktene bruker, noe som vaktene tolker som at du skal hatt grunn/ærend til å bruke bil til å kjøre et sted og parkere. Altså ikke 5-10-50m unna, da dette ikke er en grunn å kjøre bilen dit, du kan jo stort sett bære vare/besøke noen ved å gå 5-10-50m.
Med denne tolkning er heller ikke det å finne en ny plass andre siden av gata eller lignende greit i prinsippet, men det tror jeg ikke blir slått ned på så ofte.
Men bilen må definitivt flyttes, og helst mye, å stå i en parkeringsrekke, flytte bil til ledig plass 2 ruter nedenfor er ikke greit i følge vaktene.
Husk noen ivrige vakter tar bilde, eller bruker kritt på dekk.
så kan man jo ha flaks eller uflaks om det er en ivrig vakt eller ikke.....

Anonymous poster hash: e9432...7df

Lenke til kommentar

Det mest avgjerande er vel kva som eksakt står i parkeringsvilkåra. Grunneigar kan bestemme om maks to timars parkering skal tolkast frå alt frå ei snill tolking om at det er nok å ha oppsyn med bilen minst kvar andre time, til ei streng tolking av at det er parkering i maks to timar per døgn.

Det sagt så har dei fleste (offentlege) parkeringsselskap relativt like parkeringsvilkår, eller rettar sagt at dei følgjer parkeringsforskrifta og tilhøyrande regelverk om parkering.

Reint praktisk så blir det då opp til kvar enkelt parkeringsvakt å vurdere om det er grunnlag for å ilegge gebyr, og deretter om parkeringsselskapet har innhenta nok dokumentasjon til å oppretthalde gebyret ovanfor parrkeringsklagenemda om gebyret blir innklaga.

 

Mine tankar er at så lenge du har frigjort parkeringsplassen slik at nokon andre kunne ha parkert der så har du oppfylt parkeringsvilkåra så lenge ikkje anna er spesifisert. Altså at du som minimum må ha fjerna bilen heilt vekk frå oppstillingsplassen slik at det i det minste er ein teoretisk muligheit for at ein annan bilist kunne ha perkert der, å berre flytte bilen internt på oppstillingsplassen er etter mitt syn ikkje nok. Eg tenkjer også at det heller ikkje er nok å berre køyre ut av oppstillingsplassen om du fortsatt står i vegen for at andre skal kunne parkere. Om du står på gateparkering så bør du etter mitt syn svinge ut av parkeringsplassen og deretter køyre to plassar fram før du rygger og parkerer på nytt. Om du berre køyrer ut i vegbana og deretter rygger deg på plass igjen så har du etter mitt syn ikkje frigjort plassen fordi ein eventuell anna bil treng å bruke den plassen du okkuperer i vegbana for å kunne rygge seg inn på gateparkeringa.
Men har du køyrt ei runde rundt kvartalet eller tilsvarande så synes eg at det er innafor, då har andre fått reell muligheit til å parkere de og kjem du tilbake og ser at plassen du stod på blitt tatt i mellomtida så parkerer du på ein annan ledig plass.

Det som er spørsmålet er kva som kan bevisast. Sjølv om det i teorien er nok å køyre ut av oppstillingsplassen og så tilbake igjen så vil du på denne måten lett ende opp på nøyaktig same plass og med nøyaktig lik ventilplassering, i så tilfelle vil nok parkeringsselskapet bli trudd når dei hevdar at bilen ikkje har blitt flytta på.
Mange vil nok også kunne sleppe unna med å berre flytte bilen nokre centimeter for å få ei anna ventilstilling fordi parkeringsselskapet ikkje kan bevise du ikkje har forlatt parkeringsplassen i mellomtida.

 

Eg tenkjer at så lenge @plankeby køyrer ei runde og i tillegg parkerer motsatt veg så har du oppfylt både lovens bokstav men også formålet med parkeringsreglane. Om du likevel får gebyr så har du i alle fall nok som talar til din fordel at det blir vanskeleg for parkeringsselskapet å bevise at du har brutt parkeringsvilkåra.
Om du er såpass pertentleg så har du nok ingenting å frykte sjølv om du sikkert må pårekne at parkeringvakta mistenker deg for å berre å ha snudd bilen utan å køyre ei runde.

  • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
nirolo skrev (På 11.5.2023 den 15.35):

I følge parkeringsklagenemnda så er hensikten

Det medfører at man da ikke automatisk har rett til å stå videre på samme plass selv om hjulene har rotert litt.

På den andre siden så er det parkeringsselskapet som må dokumentere at overtredelsen har funnet sted. Om du står på samme plass med hjulene i samme stilling dokumentert ved en ventilstillingskontroll så regnes overtredelsen som dokumentert. Om du derimot står snudd med hjulene rotert på en annen måte så kan neppe parkeringsselskapet dokumentere at du har opptatt plassen i mellomtiden og kan da ikke gi deg gebyr for å ha stått der lengre enn hva som er lovlig.
Parkeringsklagenemda presiserer nemlig at

Det medfører i mine øyne at en bil snudd motsatt vei må antas å ikke ha stått over tiden, selv om den opptar samme plass som den gjorde tidligere - med mindre de har dokumentasjon på at fraværet fra plassen var veldig kort.

En utfordring om man vil klage på en bot er at man ikke vet hva parkeringsvaktene har av dokumentasjon. Mange av disse virker å være glade i å dokumentere, og dersom saken går til retten kan det også være andre som har tatt bilder eller film som kan dokumentere at bilen bare har vært flyttet for å unngå å bli oppdaget. Da blir fort saksomkostninger mye høyere enn gebyret, i tillegg til tiden man har brukt.

Lenke til kommentar

Først vil jeg kommentere at slike falske korte flyttinger av bilen med å knapt bevege den noen meter helt klart er tullete. 

Nyere biler (siste 10 år) har GPS logging også, som kan hentes ut om man skulle bli veldig pertentlig.

Uansett virker dette uklart. Finner ikke info på nettsidene hos min kommune hvordan de tolker regelverket heller. 

Lenke til kommentar

I denne sammenhengen er spørsmålet hva som skal til for å sies at parkeringen er ferdig, det vil si at du ikke lenger benytter deg av parkeringsplassen, fordi før du kan begynne å bruke en tjeneste på nytt må du ha sluttet. Er det nok at du rent objektivt har flyttet deg bort fra plassen, eller må du også ha avslutningshensikt, altså at du også subjektivt mener å slutte å bruke plassen?

I norsk parkeringsrett legger man opp til at du faktisk må ønske å avslutte parkeringen. Hvis du ikke har til hensikt å avslutte parkeringen for å gjøre noe annet, så bruker du fortsatt den samme tjenesten - du har ikke avsluttet tjenesten for så å bruke den på nytt. 

Eksempelet i førstepost er derfor et tvilstilfelle. Hvis du faktisk har lett etter en annen plass å parkere, så har du hatt til hensikt å avslutte parkeringen. 

I og med at vi ikke kan lese tanker er det avgjørende i slike saker derfor ofte hva som kan bevises - om bilen er flyttet, og i så fall hvor lenge den har vært borte. 

  • Liker 1
Lenke til kommentar
krikkert skrev (10 timer siden):

I denne sammenhengen er spørsmålet hva som skal til for å sies at parkeringen er ferdig, det vil si at du ikke lenger benytter deg av parkeringsplassen, fordi før du kan begynne å bruke en tjeneste på nytt må du ha sluttet. Er det nok at du rent objektivt har flyttet deg bort fra plassen, eller må du også ha avslutningshensikt, altså at du også subjektivt mener å slutte å bruke plassen?

I norsk parkeringsrett legger man opp til at du faktisk må ønske å avslutte parkeringen. Hvis du ikke har til hensikt å avslutte parkeringen for å gjøre noe annet, så bruker du fortsatt den samme tjenesten - du har ikke avsluttet tjenesten for så å bruke den på nytt. 

Eksempelet i førstepost er derfor et tvilstilfelle. Hvis du faktisk har lett etter en annen plass å parkere, så har du hatt til hensikt å avslutte parkeringen. 

I og med at vi ikke kan lese tanker er det avgjørende i slike saker derfor ofte hva som kan bevises - om bilen er flyttet, og i så fall hvor lenge den har vært borte. 

I mitt eksenpel var ensikten å være mer på lesesalen enn to timer. Flere ganger har jeg kjørt rundt og rundt flere ganger i et byområde uten å finne plass. Det er vel en klassiker i byer. Særlig når antall parkeringsplasser er blitt redusert.

Så jeg hade til hensikt å finne annen plass. Men hvordan bevise at det var fullt ellers er knapt mulig. 

  • Liker 1
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...