Gå til innhold

SIAN blir kjørt av veien (Video)


Anbefalte innlegg

Just now, Theo343 said:

Dokumentet inneholder mer enn kun de enkle ulykkene.

Ja, jeg leser gjennom det, og lærer om slett politiarbeid. Men jeg er usikker på om det vil være gjeldende dersom de skal dømmes for grov kropsskade, eller evt. mordforsøk, det har riktignok foregått i traffikken, men er det hovedsakelig en trafikkulykke? Ikke vet jeg..

Riksadvokaten sier:

Ikke sjelden rammes en handling av flere bestemmelser i vegtrafikkloven eller for skrifter gitt i medhold av loven, eller også av bestemmelser i straffeloven.
Tiltaler
og forelegg skal søkes utformet slik at de gjenspeiler de vesentlige sider ved overtredelsen.
Særlig praktisk er dette ved uaktsom kjøring som rammes av vegtrafikk loven § 31, jf. § 3.
Ved dødsulykker og ulykker med personskade skal således både
vegtrafikkloven § 3 og straffeloven § 239, § 238 eller § 237 være med når vilkårene for dette er oppfylt.

Dermed vet jeg ikke om det er rimelig å ta utgangspunkt i denne saksbehandlingstiden som foreslås (120 dager) da jeg får intrykk av at den gjelder rene trafikkulykker, altså ikke saker som strekker seg over flere ulike lovverk.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Og lenger ned så kommer det litt statistikk og tilleggsinformasjon om sakstyper. Som jeg limte inn mens jeg editerte saken :).

Men sidene nedover gir en ytterligere god oversikt. Jeg ser også at trafikkhendelser med rus er involvert. Men det spørs hva slags sak de kommer til å kjøre på dette.

Endret av Theo343
 • Liker 1
Lenke til kommentar
29 minutes ago, The Avatar said:

Eg har forstått det slik at koplinga mot rus/psykiatri har gjort at det både vart mindre mediakøyr på saka i samsvar med vær varsom plakaten, og at dette forlenger tida før det blir tatt ut tiltale ettersom det i tillegg til det reint objektive som har skjedd nok også skal gjennomførast ei utredning på om dei mistenkte er strafferettsleg tilreknelege og når dei eventuelt er i stand til å gjennomføre ei rettssak. Ein kan ikkje føre ei sak før dei tiltalte ei i stand til å forklare seg.

I saken hvor lørenskog kvinnen drepte sine egne barn var det vesentlig mer mediadekning enn i denne saken. Jeg vil tro den hadde flere av disse elementene, deriblant psykiatri.

Men uansett, i mellomtiden venter vi på saksdekning.

Endret av Theo343
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
2 minutes ago, Theo343 said:

Og lenger ned så kommer det litt statistikk og tilleggsinformasjon om sakstyper. Som jeg limte inn mens jeg editerte saken :). Men sidene nedover gir en god oversikt. Jeg vil tro at også trafikkhendelser med rus involvert også er involvert i de punktene. Men det spørs hva slags sak de kommer til å kjøre på dette.

Okei, jeg har ikke noe å tilføye, utover hva Avatar sa, at vær varsom-plakaten gjøres mer relevant når det er psykiatri inne i bildet.
Jeg tror trafikkhendelse med rus er inkludert i ren trafikkulykke, men ikke trafikkhendelse med rus, hvor siktede aktivt forsøker å dytte de andre av veien, uten at jeg skal påstå noe, jeg er ingen jurist.

Dere venter sikkert ikke forgjeves på dom, selv om det er litt ventetid, og bør sikkert holde dere for gode for å påstå at lengre behandlingstid innebærer ulikhet for loven, eller at siden Thorsen er dømt for helt andre forhold, så må disse bilførerne også dømmes i samme tidsrom.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
8 minutes ago, Atib Azzad said:

Dere venter sikkert ikke forgjeves på dom, selv om det er litt ventetid, og bør sikkert holde dere for gode for å påstå at lengre behandlingstid innebærer ulikhet for loven, eller at siden Thorsen er dømt for helt andre forhold, så må disse bilførerne også dømmes i samme tidsrom.

Dette er ren intensjonell stråmannsargumentasjon. Umulig å ta deg seriøst på dette.

Jeg hadde virkelig forventet et noe mer saklig nivå. Jeg har svart deg på i hvilken sammenheng "likhet for loven" kom inn som utspill og dette vet du godt.

"Vær varsom plakaten" benyttes heller ikke likt i  alle saker hvor psykiatri kan være involvert. 

Endret av Theo343
 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Snikpellik skrev (54 minutter siden):

og de forulempede i SIAN-bilen tidligere er straffedømte.

Jeg mener at dette skal ikke ha noe å si. Man kan ikke kjøre ned folk man ikke liker eller folk som har gjort gale ting før bare fordi man ikke liker de eller la oss si det er snakk om objektivt sett dårlige mennesker (voldtektsforbrytere, drapsmenn e.l).

Ellers har du gode poeng. Man må kanskje forvente at det tar litt tid. Jeg er dog litt sjokkert, jeg trodde at et slikt mordforsøk ble tatt langt hardere tak i.

 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
DukeNukem3d skrev (4 minutter siden):

Jeg mener at dette skal ikke ha noe å si. Man kan ikke kjøre ned folk man ikke liker eller folk som har gjort gale ting før bare fordi man ikke liker de eller la oss si det er snakk om objektivt sett dårlige mennesker (voldtektsforbrytere, drapsmenn e.l).

Det er ikke sikkert det har noe å si i det hele tatt, det er derfor man etterforsker.

Sitat

Ellers har du gode poeng. Man må kanskje forvente at det tar litt tid. Jeg er dog litt sjokkert, jeg trodde at et slikt mordforsøk ble tatt langt hardere tak i.

At det tar tid er ofte et tegn på nettopp det at saken har høy prioritet og sees på som alvorlig. I tillegg til det tidligere nevnte som gjør saken ganske kompleks.

Har ikke sett noe som indikerer at dette ikke blir tatt tak i som det skal.

Endret av Snikpellik
 • Liker 1
Lenke til kommentar
3 minutes ago, Theo343 said:

Dette er ren intensjonell stråmannsargumentasjon. Umulig å ta deg seriøst på dette.

Jeg hadde virkelig forventet et noe mer saklig nivå. Jeg har svart deg på i hvilken sammenheng "likhet for loven" kom inn som utspill og dette vet du godt.

Er forklaringen din på ulikhet i loven, at du hadde forventet å finne mer informasjon?
Jeg aner ikke hvordan du har rasjonalisert dette utspillet.
Det er ikke urimelig tolkning av utsagnene på forrige side;

2 hours ago, Brother Ursus said:

Uansett er det viktig og riktig at damene straffes, og dette er åpenbart en sak av allmenn interesse, alikevel har vi ikke hørt noenting.

Derimot har SIANs leder i mellomtiden blitt dømt for å forsvare seg med forsvarsspray.

Derimot, altså i kontrast til manglende informasjon, har Thorsen blitt dømt, som om dette var i motsetning til hverandre.
Uten at jeg forventer at du skal ta eierskap eller ansvar for dette utsagnet, jeg synes bare det maler et bilde om et ekstra ønske om straff på grunn av situasjonens aktører.

1 hour ago, Theo343 said:

Jeg synes ikke det alene er Frp sin oppgave å opprettholde at loven er lik for alle. Dette burde i det minste AP gjøre.

Det er helt hårreisende at det ikke ble flere straffereaksjoner til begge de involverte i bilen som gjorde dette. Uavhengig om det var SIAN eller hvem de var ute etter.

Du sier det mangler informasjon, men det hindrer deg likevel ikke i å påstå at det er mangel på straff og ulikhet i loven.

Kanskje virker utspillet ditt mer seriøst slik du ser det for deg, men jeg synes ikke jeg oppfører meg useriøst ved å peke på at det er urimelig å mistenkelliggjøre rettsstaten fordi saksbehandlingen er lenger enn man trodde.

 

 • Liker 2
Lenke til kommentar
9 minutes ago, DukeNukem3d said:

Jeg mener at dette skal ikke ha noe å si. Man kan ikke kjøre ned folk man ikke liker eller folk som har gjort gale ting før bare fordi man ikke liker de eller la oss si det er snakk om objektivt sett dårlige mennesker (voldtektsforbrytere, drapsmenn e.l).

Ellers har du gode poeng. Man må kanskje forvente at det tar litt tid. Jeg er dog litt sjokkert, jeg trodde at et slikt mordforsøk ble tatt langt hardere tak i.

Helt enig. Det bør jo være helt diskvalifiserende om de man presser til å havne på taket på motorveien, til fare for alle medtraffikanter, er tidligere straffedømte. Jeg forstår ikke hvorfor det nevnes i sammenhengen.

Endret av Theo343
 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
knutinh skrev (1 minutt siden):

Alle sammen?

Hva med 8-åringen i bilen bak?

-k

Nei, ikke alle - men to av dem (som er kjent).

Åpenbart er ikke en 8-åring tidligere straffedømt.

Sitat

Dette var rystende fra deg.

Hvorfor rystende..? Det kan være relevant for etterforskningen i saken. For eksempel dersom det er relasjoner mellom siktede og forulempede ifbm med tidligere straffesaker.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
2 minutes ago, Atib Azzad said:

Er forklaringen din på ulikhet i loven, at du hadde forventet å finne mer informasjon?
Jeg aner ikke hvordan du har rasjonalisert dette utspillet.
Det er ikke urimelig tolkning av utsagnene på forrige side;

Derimot, altså i kontrast til manglende informasjon, har Thorsen blitt dømt, som om dette var i motsetning til hverandre.
Uten at jeg forventer at du skal ta eierskap eller ansvar for dette utsagnet, jeg synes bare det maler et bilde om et ekstra ønske om straff på grunn av situasjonens aktører.

Du sier det mangler informasjon, men det hindrer deg likevel ikke i å påstå at det er mangel på straff og ulikhet i loven.

Kanskje virker utspillet ditt mer seriøst slik du ser det for deg, men jeg synes ikke jeg oppfører meg useriøst ved å peke på at det er urimelig å mistenkelliggjøre rettsstaten fordi saksbehandlingen er lenger enn man trodde.

 

Igjen ser jeg at du ikke evner å lese det jeg skriver. Innlegget ble skrevet på basis av om saken hadde blitt henlagt og at det ikke ville foreligge noen straffereaksjon. Det ville være opplagt for de fleste som leser innlegget. Du kan kverne så mye du vil på dette men det gjør ikke din "analyse" noe riktigere.

Endret av Theo343
 • Liker 2
Lenke til kommentar
8 minutes ago, Atib Azzad said:

Hvor fikk du det fra at saken ble henlagt?

Hvis... Ordet hvis er vanskelig?

Ellers, siden det er vanskelig for deg å lese forløpet i innleggene så skal jeg forsøke hjelpe deg. (hadde vi ennå hatt et nogenlunde fungerende forum)

Så må du gjerne vise meg hvor jeg du fikk det fra at jeg sier det du påstår.  

7 hours ago, Theo343 said:

Disse kvinnene ble ikke straffet? Da har vi ikke lenger et fungerende samfunn dessverre. Lykke til med det.

 

7 hours ago, knutinh said:

Det må være opp til oss å spørre våre folkevalgte og byråkratiet om hva som skjer i tilfelle noen har «glemt» hele saken.

Er ikke dette en klassisk sak hvor Frp spør justisministeren «hva skjer» på Stortinget?

-k

 

2 hours ago, Theo343 said:

Jeg synes ikke det alene er Frp sin oppgave å opprettholde at loven er lik for alle. Dette burde i det minste AP gjøre.

Det er helt hårreisende at det ikke ble flere straffereaksjoner til begge de involverte i bilen som gjorde dette. Uavhengig om det var SIAN eller hvem de var ute etter.

 

Endret av Theo343
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar

Folk er tyfeligvis villig til å gå til ekstreme handlinger fordi de har blitt fornærmet. Slik jeg ser det er det ikke bestemte grupperinger som er farlige, men hvem som helst som kan komme til å utagere fordi de føler seg krenket.

Det er for mye fokus på at folk med slike og slike meninger er farlige. Det er ikke slik mennesker fungerer. Det er ingen sammenheng mellom meninger og evnen/viljen til å utagere.

Endret av BadCat
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
10 minutes ago, Theo343 said:

Hvis... Ordet hvis er vanskelig?

Ellers, siden det er vanskelig for deg å lese forløpet i innleggene så skal jeg forsøke hjelpe deg. (hadde vi ennå hatt et nogenlunde fungerende forum)

Så må du gjerne vise meg hvor jeg du fikk det fra at jeg sier det du påstår. 

Okei, så helt utifra din egen fantasi, eller, fraværet av informasjon fikk deg til å spekulere i om saken var henlagt, og hvis det var tilfellet så innebærer det ulikhet for loven.
Greit, jeg er blitt korrigert.

 • Liker 3
Lenke til kommentar
4 minutes ago, Atib Azzad said:

Okei, så helt utifra din egen fantasi, eller, fraværet av informasjon fikk deg til å spekulere i om saken var henlagt, og hvis det var tilfellet så innebærer det ulikhet for loven.
Greit, jeg er blitt korrigert.

Ok så du klarer ikke å lese innleggs kjeden jeg limte inn for deg? Jeg spør om det ikke har blitt noen straffereaksjon (og hva jeg da mener om det, om så er tilfelle) hvorpå Knutinh sier at vi kanskje bør spørre politikerne om saken er "glemt". Verre en det var det ikke.

Det er mulig din egen fantasi legger mer i dette enn hva jeg skrev. Det virker sansynlig. Min antakelse basert på innleggene var heldigvis feil og det synes jeg kommer klart frem.

Endret av Theo343
 • Liker 2
Lenke til kommentar
Just now, Theo343 said:

Ok så du klarer ikke å lese innleggs kjeden jeg limte inn for deg? 

Nei, tydeligvis ikke, såvidt jeg kan se, så tror du bare at kvinnene ikke ble straffet, for deretter å erklære samfunnet fallit, så kommer knut og sier at dersom saken er glemt, så får man spørre FRP hvor den er blitt av, hvorpå du svarer at likhet for loven er APs ansvar, samt et avsnitt om hvor hårreisende det er at ikke disse damene er straffet..

Hva mener du jeg går glipp av? Jeg annerkjenner at du ikke mener det forekommer ulikhet i loven på generelt grunnlag,, men at dersom (eller hvis) det er slik at disse damene ikke straffes, da innebærer det ulikhet for loven..

 • Liker 2
Lenke til kommentar
12 minutes ago, Atib Azzad said:

Nei, tydeligvis ikke, såvidt jeg kan se, så tror du bare at kvinnene ikke ble straffet, for deretter å erklære samfunnet fallit

Jeg feilaktig antar at det ikke har foreligget noen straffereaksjon. Og hvis så er tilfelle så har vi et lite fungerende samfunn ja. Selvsagt om så var tilfelle.

Quote

, så kommer knut og sier at dersom saken er glemt, så får man spørre FRP hvor den er blitt av, hvorpå du svarer at likhet for loven er APs ansvar, samt et avsnitt om hvor hårreisende det er at ikke disse damene er straffet..

Jeg mener det er unaturlig å stille dette spørsmålet til Frp og at de alene skal måtte sørge for at vi har et fungerende rettsystem. AP er det største partiet i sittende regjering og det vil være mer naturlig å adressere spørsmålet dit om så var tilfelle og det skulle gjøres. Evt. da justisministeren om ikke statsministeren ønsker å snakke om saken (som jeg antar at fort ville blitt tilfelle). 

Og selvfølgelig hadde det vært hårreisende om disse damene ikke ble straffet. Det håper jeg virkelig også du er enig med meg i? Eller er du ikke det?

Quote

Jeg annerkjenner at du ikke mener det forekommer ulikhet i loven på generelt grunnlag,, men at dersom (eller hvis) det er slik at disse damene ikke straffes, da innebærer det ulikhet for loven..

Ja og det vil jeg fortsatt mene om dette blir utfallet. Selvsagt.

Utfallet i denne saken vil også kunne fungere som presedens for fremtidige lignende saker. Derfor er den interessant. Ikke fordi det skulle dreie seg om SIAN og Islam.

Endret av Theo343
 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
 • Opprett ny...