Jump to content
jmm@tu.no

Norsk gass til Europa er smart og viktig

Recommended Posts

Det er veldig klart at Norge kan ikke komme med med en innstilling om at gass er grønn (bare om den konverteres til hydrogen og CO2 fanges). Å påstå og hevde over for EU at naturgass er grønn er å gå bak ryggen på det norske folk.

Norge må også slutte med den håpløse argumentasjonen om zt vi kan fortsette å levere gass og olje fordi vår produksjon er mer klimavennlig. 95% av CO2-utslippet kommer etter at gass og olje er tatt i land (eller ført bort fra oljebrønnen).

 • Like 2

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (1 time siden):

Det er veldig klart at Norge kan ikke komme med med en innstilling om at gass er grønn (bare om den konverteres til hydrogen og CO2 fanges). Å påstå og hevde over for EU at naturgass er grønn er å gå bak ryggen på det norske folk.

Den jobben gjør EU for oss: https://www.theguardian.com/world/2022/jan/03/fury-eu-moves-ahead-plans-label-gas-nuclear-green

 • Like 3

Share this post


Link to post
sk0yern skrev (1 time siden):

Første setning i din referanse:

"The European Commission is facing a furious backlash over plans to allow gas and nuclear to be labelled as “green” investments, as Germany’s economy minister led the charge against “greenwashing”".

Hvis alle investeringer blir grønne, faller hele vitsen med taksonomi bort! Sikkert bra for norsk gass, men ikke for Norge og EU og verdens klima.

Edited by Ketill Jacobsen
 • Like 1

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (1 time siden):

Hvorfor skal ikke Norge kunne levere gass når etterspørselen er der. Det er til og med gassmangel.

Klart vi skal levere gass nå og så mye vi kan. Det er noe helt annet enn at vi etter hvert skal klare oss uten å brenne naturgassen.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Hva Haltbrekken med sin syltynne bakgrunn forstår av teknologiske barrierer er ikke godt og si, han gjør vel bare miljøverner-jobben sin på TV dvs forteller gjenkjennelige historier. Om de er mulige eller ikke vet ikke den typiske SV velger heller. Barth Eide er i en annen liga og har gjort et godkjent+ inntrykk, positivt overrasket.

 

Share this post


Link to post

Europa trenger nå trolig mer gass enn hva Norge og Russland til sammen klarer å levere (Europa er i tillegg også avhengig av å importere mye gass fra Nord-Afrika og Midt-Østen mfl). Blir det krig i Ukraina kan energi situasjonen i Europa bli helt katastrofal. Russland kan eksportere stadig mer gass til Asia og Kina.

.

Det kan eksistere gassmangel i flere år fremover. Man har nå både klimakrise, strømkrise, gasskrise og energikrise samtidig. Og dette er kriser som også kan føre til matmangel i verden. Og samtidig med dette legges det altså ned atomkraftverk i Europa. Det er nesten ikke til å tro. Det er fullstendig svikt i alt som har med planlegging å gjøre, man tror kanskje at markedet automatisk og helt av seg selv skal løse alle problemer?

.

I dag bruker norsk oljebransje ca 7,5 TWh med strøm fra land for å pumpe olje og gass og eksportere denne. Svikter norsk strømforsyning vil det kunne oppstå reduksjon i norsk gasseksport samtidig som det er stor gassmangel i Europa. (Og med økt elektrifisering av sokkelen vil dette faremoment øke).

.

I årets vinter bør vi være glade om vi slipper å oppleve strømmangel og strømrasjonering i Norge, men neste vinter i 2022-2023 kan derimot bli mye verre med muligens enda større nedtømming av vannkraft magasinene enn i inneværende vinter (2021-2022).

 • Like 5
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Olje- og energiminister Persen og flere i regjeringen vil bruke omtrent 50 milliarder kroner på å elektrisifisere sokkelen, noe som gir null miljøgevinst globalt (lufta er for alle!)

Detteblir konsekvensene:

1. Gassen som brennes på plattformene brennes i Europa.
2. 50 milliarder svis av uten grunn.
3. Underskudd på norsk kraft.
4. Kraftig prisstigning på strøm.
5. Utflagging av norsk industri pga tapt konkuransekraft i form av skyhøye kraftpriser.

Jeg fatter ikke at politikere ønsker å sabotere eget land på denne måten.
Planene om elektrisifisering må stoppes!

 • Like 6
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Europas kraftkrise kan ikke forklares på annen måte enn at de som bestemmer lever i en fantasiverden hvor ønsker overstyrer virkeligheten, Haltbrekken føyer seg inn i rekken av disse. Iflg EU Statista er EU`s totale generingskapasitet 950 GW. Av dette utgjør vind 170 GW og sol 120 - UK kommer i tillegg. Da er det innlysende at det oppstår kraftvakuum etter solnedgang og ved vindstille slik vi har sett i vinter (UK Met Office Wind Chart). Å erstatte titalls, kanskje 100 GW effekt med annet enn gass er ikke mulig i dag. Derfor fremstår det som uforståelig at Tyskland velger å stenge ned sine siste kjernekraftverk, nekte oppstart av Nordstream 2, samtidig som EU dobler sin CO2- kvotepris. Dette henger ikke i hop, Det er innlysende at uforutsigbar sol og vind aldri kan drive et moderne samfunn, som de engang må, uten at teknologi er tilgjengelig for å lagre store mengder energi som kan brukes etter behov. Dette er teknologien vi bør satse på, ikke flere hersens vindmøller.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Xantippe skrev (17 minutter siden):

Olje- og energiminister Persen og flere i regjeringen vil bruke omtrent 50 milliarder kroner på å elektrisifisere sokkelen, noe som gir null miljøgevinst globalt (lufta er for alle!)

Detteblir konsekvensene:

1. Gassen som brennes på plattformene brennes i Europa.
2. 50 milliarder svis av uten grunn.
3. Underskudd på norsk kraft.
4. Kraftig prisstigning på strøm.
5. Utflagging av norsk industri pga tapt konkuransekraft i form av skyhøye kraftpriser.

Jeg fatter ikke at politikere ønsker å sabotere eget land på denne måten.
Planene om elektrisifisering må stoppes!

Jeg fatter ikke at du er så korttenkt som du er (eller rettere sagt, du lider av en tankefeil). La oss si at all olje og gass i verden kom fra plattformer der halvparten ble brukt til gassturbiner. Om da alle disse plattformer ble elektrifisert, så ville verden få adgang til dobbelt så mye gass og olje som tidligere. Indirekte påstår Xantippe at denne ekstra tilførsel av olje og gass vil svelges momentant.

På samme måte som innsparing av 2,5 milliarder liter diesel og bensin (årlig) ved 2,5 millioner elbiler i Norge, vil øyeblikkelig sendt til utlandet og straks konsumert der. Så i følge Xantippe (om en skal følge hans logikk) er enhver reduksjon av CO2-utslipp ved elektrifisering fullstendig meningsløst!

Hvis man tar en mellomting mellom plattformer og biler som gasskraftverket på Melkøya som der lager strøm og som en planlegger å erstatte med vindkraft, så er det også det et meningsløst prosjekt i følge Xantippe

Den grunnleggende feil Xantippe (og millioner andre) gjør er antagelsen om at enhver innsparing av fossile brensler (ved elektrifisering) vil føre til et like stor merbruk av brensler andre steder. Om denne antagelsen er riktig hele tiden, så kan en jo slutte med absolutt alle tiltak som medfører mindre bruk av fossile brensler. Ethvert tiltak vil jo føre til øket bruk et annet sted. Om en ser på EU (og Norge og UK) så skal brenning av fossile drivstoff halveres innen 2030, så hvor skal øket forbruk komme fra?

Den andre tankefeilen Xantippe gjør, er at reduksjon av CO2-utslipp er lurt om det skjer på land, men ikke ute på havet. Altså å redusere CO2-utslipp er i stor grad et spørsmål om geografi!

Så igjen for å sitere Xantippe, jeg fatter ikke hans mangel på logisk og konsekvent tenkning!

 • Like 1

Share this post


Link to post
Proton1 skrev (26 minutter siden):

Europas kraftkrise kan ikke forklares på annen måte enn at de som bestemmer lever i en fantasiverden hvor ønsker overstyrer virkeligheten, Haltbrekken føyer seg inn i rekken av disse. Iflg EU Statista er EU`s totale generingskapasitet 950 GW. Av dette utgjør vind 170 GW og sol 120 - UK kommer i tillegg. Da er det innlysende at det oppstår kraftvakuum etter solnedgang og ved vindstille slik vi har sett i vinter (UK Met Office Wind Chart). Å erstatte titalls, kanskje 100 GW effekt med annet enn gass er ikke mulig i dag. Derfor fremstår det som uforståelig at Tyskland velger å stenge ned sine siste kjernekraftverk, nekte oppstart av Nordstream 2, samtidig som EU dobler sin CO2- kvotepris. Dette henger ikke i hop, Det er innlysende at uforutsigbar sol og vind aldri kan drive et moderne samfunn, som de engang må, uten at teknologi er tilgjengelig for å lagre store mengder energi som kan brukes etter behov. Dette er teknologien vi bør satse på, ikke flere hersens vindmøller.

Ja det er merkelig at det samme systemet i 2020 virket slik at vi hadde store overskudd på strøm i hele EU, Norge og UK. At det var slik var jo ganske håpløst. Men det håpløse var markedssystemet som ved overskudd (innen hele området EU, Norge UK)  gir ekstremt lave priser og underskudd som gir enda mer ekstreme høye priser. Fjoråret var veldig ekstremt av mange grunner (veldig kald vinter i hele Nord-Europa inkl. Frankrike og samtidig vindstille, sterk etterspørselsvekst  på naturgass i Asia og minimal nedbør i Norge og Sverige andre halvdel av året og for Norges del to nye meget store kabelforbindelser) og det forklarer mye mer den spesielle situasjonen enn Proton1's hypoteser.

Share this post


Link to post
1 hour ago, Xantippe said:

Olje- og energiminister Persen og flere i regjeringen vil bruke omtrent 50 milliarder kroner på å elektrisifisere sokkelen, noe som gir null miljøgevinst globalt (lufta er for alle!)

Detteblir konsekvensene:

1. Gassen som brennes på plattformene brennes i Europa.
2. 50 milliarder svis av uten grunn.
3. Underskudd på norsk kraft.
4. Kraftig prisstigning på strøm.
5. Utflagging av norsk industri pga tapt konkuransekraft i form av skyhøye kraftpriser.

Jeg fatter ikke at politikere ønsker å sabotere eget land på denne måten.
Planene om elektrisifisering må stoppes!

Det må jo gå ann å få til begge deler? Altså jeg mener at plattformene fortsetter å gå på gass og at man selger overskuddet til Europa og Asia? 

20 hours ago, Ketill Jacobsen said:

Klart vi skal levere gass nå og så mye vi kan. Det er noe helt annet enn at vi etter hvert skal klare oss uten å brenne naturgassen.

Hvor gassen brennes bør være uvesentlig så lenge man snakker -global- oppvarming.

Edited by Theo343
 • Like 1

Share this post


Link to post
1 hour ago, Ketill Jacobsen said:

Så igjen for å sitere Xantippe, jeg fatter ikke hans mangel på logisk og konsekvent tenkning!

Du har fullstendig kortslutning, og du tillegger meg meninger jeg ikke har.

 • Like 6

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (1 time siden):

Jeg fatter ikke at du er så korttenkt som du er (eller rettere sagt, du lider av en tankefeil). La oss si at all olje og gass i verden kom fra plattformer der halvparten ble brukt til gassturbiner. Om da alle disse plattformer ble elektrifisert, så ville verden få adgang til dobbelt så mye gass og olje som tidligere. Indirekte påstår Xantippe at denne ekstra tilførsel av olje og gass vil svelges momentant.

På samme måte som innsparing av 2,5 milliarder liter diesel og bensin (årlig) ved 2,5 millioner elbiler i Norge, vil øyeblikkelig sendt til utlandet og straks konsumert der. Så i følge Xantippe (om en skal følge hans logikk) er enhver reduksjon av CO2-utslipp ved elektrifisering fullstendig meningsløst!

Hvis man tar en mellomting mellom plattformer og biler som gasskraftverket på Melkøya som der lager strøm og som en planlegger å erstatte med vindkraft, så er det også det et meningsløst prosjekt i følge Xantippe

Den grunnleggende feil Xantippe (og millioner andre) gjør er antagelsen om at enhver innsparing av fossile brensler (ved elektrifisering) vil føre til et like stor merbruk av brensler andre steder. Om denne antagelsen er riktig hele tiden, så kan en jo slutte med absolutt alle tiltak som medfører mindre bruk av fossile brensler. Ethvert tiltak vil jo føre til øket bruk et annet sted. Om en ser på EU (og Norge og UK) så skal brenning av fossile drivstoff halveres innen 2030, så hvor skal øket forbruk komme fra?

Den andre tankefeilen Xantippe gjør, er at reduksjon av CO2-utslipp er lurt om det skjer på land, men ikke ute på havet. Altså å redusere CO2-utslipp er i stor grad et spørsmål om geografi!

Så igjen for å sitere Xantippe, jeg fatter ikke hans mangel på logisk og konsekvent tenkning!

Si meg, går du inn for å missforstå? For på hvert eneste punkt, så drar du helt motsatt konklusjon av det som faktisk står der. Innlegget ditt fortjener en 🌵...

 • Like 4

Share this post


Link to post
Snowleopard skrev (38 minutter siden):

Si meg, går du inn for å missforstå? For på hvert eneste punkt, så drar du helt motsatt konklusjon av det som faktisk står der. Innlegget ditt fortjener en 🌵...

Jeg kommenterer kun Xantippes punkt 1 og 2! Videre får du forklare hva som er feil i min logikk!

Edited by Ketill Jacobsen

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (31 minutter siden):

Jeg kommenterer kun Xantippes punkt 1 og 2! Videre får du forklare hva som er feil i min logikk!

Måtte ha med ditt innelgg som du skrev, så du ser dette når jeg kommenterer

Snowleopard skrev (1 time siden):

Den grunnleggende feil Xantippe (og millioner andre) gjør er antagelsen om at enhver innsparing av fossile brensler (ved elektrifisering) vil føre til et like stor merbruk av brensler andre steder. Om denne antagelsen er riktig hele tiden, så kan en jo slutte med absolutt alle tiltak som medfører mindre bruk av fossile brensler. Ethvert tiltak vil jo føre til øket bruk et annet sted. Om en ser på EU (og Norge og UK) så skal brenning av fossile drivstoff halveres innen 2030, så hvor skal øket forbruk komme fra?

Den andre tankefeilen Xantippe gjør, er at reduksjon av CO2-utslipp er lurt om det skjer på land, men ikke ute på havet. Altså å redusere CO2-utslipp er i stor grad et spørsmål om geografi!

Så igjen for å sitere Xantippe, jeg fatter ikke hans mangel på logisk og konsekvent tenkning!

Den første er fullstendig misforstått. Dersom elektrifisering fører til at man totalt forbrenner mindre olje/gass, så er det mest sannsynlig verdt det. Men om man skal bygge dyr elektrifisering bare for å flytte forbrenningen, så har man gjort flere store naturinngrep,  og faktisk påført større CO2-utslipp totalt.

Den andre påstanden din er igjen fullstendig misforstått. Men det henger igjen i punkt 1, at dersom forbruket av gass/olje er det samme, så er utslippet like skadelig, fordi det er den totale mengden som  avgjør. Poenget er at det ikke er mer miljøvennlig å slippe ut på land. Altså har du igjen trukket helt motsatt konklusjon ut fra hans  punktliste.

Skjønte du det bedre nå?

 • Like 2

Share this post


Link to post
Proton1 skrev (3 timer siden):

 Dette henger ikke i hop, Det er innlysende at uforutsigbar sol og vind aldri kan drive et moderne samfunn, som de engang må, uten at teknologi er tilgjengelig for å lagre store mengder energi som kan brukes etter behov. Dette er teknologien vi bør satse på, ikke flere hersens vindmøller.

Denne teknologien finnes jo, det heter pumpekraftverk. Men de må legges til land som har de naturgitte forutsetningene, og der stiller vi sterkest av alle. For å utnytte de forutsetningene må vi selvsagt også ha utenlandskabler. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...