Jump to content
jmm@tu.no

Norsk gass til Europa er smart og viktig

Recommended Posts

Snowleopard skrev (17 minutter siden):

Men om man skal bygge dyr elektrifisering bare for å flytte forbrenningen

Der har en igjen forutsetningen som er feil. Det er ikke sagt at økt leveranse fra en plattform gir en økning av totalt forbruk i verden. Det du herved sier er at Saudi-Arabia godt kan fordoble sin produksjon og det blir automatisk konsumert uten noen annen effekt enn øket CO2-utslipp (ingen andre må produsere mindre, ingen påvirkninger på priser. Prøv å ta innover deg den tankefeilen du gir uttrykk for)

Hvorfor tror du Troll  (start 1995)  ble elektrifisert og senere Johan Sverdrup, det første feltet Norges største gassfelt og Johan Sverdrup tredje største oljefelt etter Ekofisk og Statfjord (Johan Sverdrup vil være i drift i 50 år og startet opp produksjon i 2019)?

Til og med Equinor (tidligere Statoil) går nå inn for elektrifisering av de fleste av sine feltet, mye på grunn av at det er god økonomi (helt omvendt av hva de sa for ca 10 til 15 år siden). Slik jeg ser det må all kraft til plattformene komme fra turbiner ute på havet (altså nett null fra land).

Share this post


Link to post
Sitat

 

Håvard Aksnes Vi som krever billigere strøm
12. januar kl. 22:38
·
Å bruke 50 milliarder på å elektrifisere installasjoner på sokkelen høres jo fornuftig ut👍Da slipper vi jo å brenne gass for å produsere strøm, og gassen kan sendes til Tyskland👍 Og i Tyskland brukes/brennes gassen i gasskraftverk for å produsere strøm👍 Og denne strømmen kan jo vi importere til Norge gjennom utenlandskablene som ligger der👍slik at vi kan sende denne strømmen ut til installasjoner på sokkelen👍 slik at de skal slippe å brenne gass for å produsere strøm...👍 Og gassen de slipper å brenne, kan de sende til.....👍

 

 

:)

 

 • Like 3
 • Heart 1

Share this post


Link to post
Jarmo skrev (2 timer siden):

 

:)

 

Tyskland skal også fase ut naturgassen etter hvert. Naturgass stod for 10,4% av strømproduksjonen i juni i fjor.  Andelen har ligget rundt 12% ca ti siste år og må nok økes, men denne naturgassen vil etter hvert erstattes av hydrogen fra fornybar strøm.

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (2 timer siden):

Der har en igjen forutsetningen som er feil. Det er ikke sagt at økt leveranse fra en plattform gir en økning av totalt forbruk i verden. Det du herved sier er at Saudi-Arabia godt kan fordoble sin produksjon og det blir automatisk konsumert uten noen annen effekt enn øket CO2-utslipp (ingen andre må produsere mindre, ingen påvirkninger på priser. Prøv å ta innover deg den tankefeilen du gir uttrykk for)

Hvorfor tror du Troll  (start 1995)  ble elektrifisert og senere Johan Sverdrup, det første feltet Norges største gassfelt og Johan Sverdrup tredje største oljefelt etter Ekofisk og Statfjord (Johan Sverdrup vil være i drift i 50 år og startet opp produksjon i 2019)?

Til og med Equinor (tidligere Statoil) går nå inn for elektrifisering av de fleste av sine feltet, mye på grunn av at det er god økonomi (helt omvendt av hva de sa for ca 10 til 15 år siden). Slik jeg ser det må all kraft til plattformene komme fra turbiner ute på havet (altså nett null fra land).

Du glemmer at byggingen av kabler og struktur for å sende strøm ut til plattformen faktisk representerer mer utslipp av CO2. Dette som sakt i tillegg til at forbrenning på plattform og forbrenning på land i utgangspunktet gir likt utslipp. Altså, all infrastruktur gir tilleggsutslipp. Og inngrep i naturen.

Så lenge man kan få Staten til å betale store deler av regninga for elektrifiseringen, og man får strøm til subsidiert pris, så vil dette være lønnsomt. Tross alt gir det økt mengde gass man kan selge på markedet, til en langt høyere pris enn det de betaler for den subsidierte strømmen.

Legg til at alt man ikke brenner selv, trekkes ut fra eget utslipp, selv om totalutslippet blir det samme. Men det er da forbrukeren i andre enden sitt problem. Det gir mindre CO2-avgifter. Altså vinn-vinn for Equinor og andre oljeselskap. Klart de ønsker å utvide elektrifiseringen når Staten og norske skattebetalere får regningen.

 • Like 1

Share this post


Link to post
4 hours ago, Jens Kr. Kirkebø said:

Denne teknologien finnes jo, det heter pumpekraftverk. Men de må legges til land som har de naturgitte forutsetningene, og der stiller vi sterkest av alle. For å utnytte de forutsetningene må vi selvsagt også ha utenlandskabler. 

Om du setter tall på ting vil du finne at løsningen er ikke så enkel som du syntes å tro. EU har en genereringskapasitet på 950 GW. Av dette er omlag halvparten fossilkraft. Norge er Europas største vannkraftprodusent - vår kapasitet er 32 GW. Skal all EU fossilkraft erstattes med sol og vind, og pumpekraft alene være balansekraft, må Europa utvide sin pumpekraftkapasitet 20 ganger fra dagens 22 GW, med et lagringsvolum som tillater i hvert fall en ukes drift (4 TWh). Jeg tviler sterkt på at det er mulig i dagens Europa.

 • Like 1

Share this post


Link to post
1 hour ago, Ketill Jacobsen said:

Tyskland skal også fase ut naturgassen etter hvert. Naturgass stod for 10,4% av strømproduksjonen i juni i fjor.  Andelen har ligget rundt 12% ca ti siste år og må nok økes, men denne naturgassen vil etter hvert erstattes av hydrogen fra fornybar strøm.

Du overser det store bildet. I EU utgjør elektrisitet 1/4 av energiforbruket - av den utgjør sol og vind halvparten. F.eks. har en tysk husholdning et årlig strømforbruk på 3500 KWh. Det er akkurat nok til å drive familiens elbil, men da blir det mørke kvelder og null TV. Så skal EU oppnå sin drøm om å bli fossilfri, må fornybar energiproduksjon ti-dobles, og teknologi for å lagre energi må utvikles og implementeres. Det vil gå mange ti-år før det målet er nådd.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Denne galskapen er et sykdomstegn. Man gjør det kun for å pynte på miljøregnskapet på norsk sokkel mens det i helhet har null betydning. Det blir som når man skyfler tall på arbeidsledige over til aap og andre budsjetter for å si at "arbeidsledigheten har sunket med 2% siden vi overtok i regjering". 

Kan man ikke snart begynne å gjøre noe fornuftig. Dropp elektrifisering av plattformene.

Edited by Theo343
 • Like 2

Share this post


Link to post
Proton1 skrev (2 timer siden):

Du overser det store bildet. I EU utgjør elektrisitet 1/4 av energiforbruket - av den utgjør sol og vind halvparten. F.eks. har en tysk husholdning et årlig strømforbruk på 3500 KWh. Det er akkurat nok til å drive familiens elbil, men da blir det mørke kvelder og null TV. Så skal EU oppnå sin drøm om å bli fossilfri, må fornybar energiproduksjon ti-dobles, og teknologi for å lagre energi må utvikles og implementeres. Det vil gå mange ti-år før det målet er nådd.

Det du her skriver, har jeg gått i gjennom gang på gang er på TU. For ikke å gjenta meg selv her (på TU), kan jeg sitere mitt innlegg på IngDK i kveld:

"Om alt utvikler seg som EU og andre forutsetter så vil elproduksjonen etter hvert måtte tredobles for å ta over for fossile brensler (stikkord: omfattende elektrifisering). Da får en mesteparten av tiden et strømoverskudd som en konverterer til hydrogen. Dette hydrogen vil bli brukt til ammoniakk (gjødsel og drivstoff), til oppvarming i industriprosesser (jern og stålverk, sement etc), til transport og til erstatning av naturgass til gasskraftverk som kun kjøres som backup til sol og vind.

Sol og vind vil være dimensjonert til å produsere all energi som behøves (pluss en sikkerhetsmargin) slik at de vil gå kontinuerlig hele året og produsere så langt de evner.

Så du har rett, om vi ikke setter hydrogen (og lagring) inn i likningen og gasskraftverk (på hydrogen) som fyller ut hullene til sol og vind".

Jeg svarte på et innlegg som sa at ved full utbygging av sol og vind, vil en ha ofte ha både massiv overproduksjon og i lange perioder underskudd på strøm.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Snowleopard skrev (3 timer siden):

Du glemmer at byggingen av kabler og struktur for å sende strøm ut til plattformen faktisk representerer mer utslipp av CO2. Dette som sakt i tillegg til at forbrenning på plattform og forbrenning på land i utgangspunktet gir likt utslipp. Altså, all infrastruktur gir tilleggsutslipp. Og inngrep i naturen.

Så lenge man kan få Staten til å betale store deler av regninga for elektrifiseringen, og man får strøm til subsidiert pris, så vil dette være lønnsomt. Tross alt gir det økt mengde gass man kan selge på markedet, til en langt høyere pris enn det de betaler for den subsidierte strømmen.

Legg til at alt man ikke brenner selv, trekkes ut fra eget utslipp, selv om totalutslippet blir det samme. Men det er da forbrukeren i andre enden sitt problem. Det gir mindre CO2-avgifter. Altså vinn-vinn for Equinor og andre oljeselskap. Klart de ønsker å utvide elektrifiseringen når Staten og norske skattebetalere får regningen.

Jeg må bare konstatere at du over hodet ikke makter å ta til deg mitt poeng. For å gjøre det helt klart for deg: elektrifisering gir (forenklet) null CO2-utslipp fra plattformen (altså en stor reell reduksjon). Den økte mengden gass som sendes i land øker ikke forbruket av gass dit gassen kommer (fordi gassforbruket øker ikke i dette markedet, slik at ny gass må fortrenge annen gass). Netto resultat av elektrifiseringen er derfor at CO2-utslipp minskes (på samme måte som elektrifisering av biler i Norge ikke fører til mer bruk av bensin og diesel i UK).

I stedet for innviklede spekulasjoner i den ene aller andre retning, så er den eneste riktige tenkning at ett tonn med redusert CO2-utslipp er ett tonn reduksjon uansett om det skjer her eller der og på hvilken måte. Det eneste som en skal tenke på er rekkefølgen, ta de reduksjonene som er billigst først. Om elektrifisering av vår oljevirksomhet er lønnsom, så burde den skje lenge før elektrifisering av vår bilpark (den er heller ikke billig)!

Så til dine betraktninger om Equinor og elektrifisering. La oss si at elektrifisering var lønnsomt for Equinor i forhold til å fortsette med gassturbinene (altså sett uavhengig av beskatningssystem). Statkraft har for eksempel turbiner, kabler og transformatorer i vindparker som leverer både til plattformen og til land. Equinor betaler da for eksempel  kr 1,50 per kWh levert til plattformen som er en del mindre enn det koster å produsere strømmen i gassturbinene. Equinor's overskudd vil da øke, hvilket vil gi et større overskudd å skatte av til det norske samfunnet.

Men uansett om økonomien i elektrifisering av plattformer er god eller dårlig, så må den gjøres. Ellers er det ingen mulighet for Norge å redusere våre CO2-utslipp med 55% før 2030.

Turbiner til havs må vi etter hvert uansett bygges ut, slik at de også leverer til plattformene vil være helt naturlig

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (17 minutter siden):

Jeg må bare konstatere at du over hodet ikke makter å ta til deg mitt poeng. For å gjøre det helt klart for deg: elektrifisering gir (forenklet) null CO2-utslipp fra plattformen (altså en stor reell reduksjon). Den økte mengden gass som sendes i land øker ikke forbruket av gass dit gassen kommer (fordi gassforbruket øker ikke i dette markedet, slik at ny gass må fortrenge annen gass). Netto resultat av elektrifiseringen er derfor at CO2-utslipp minskes (på samme måte som elektrifisering av biler i Norge ikke fører til mer bruk av bensin og diesel i UK).

I stedet for innviklede spekulasjoner i den ene aller andre retning, så er den eneste riktige tenkning at ett tonn med redusert CO2-utslipp er ett tonn reduksjon uansett om det skjer her eller der og på hvilken måte. Det eneste som en skal tenke på er rekkefølgen, ta de reduksjonene som er billigst først. Om elektrifisering av vår oljevirksomhet er lønnsom, så burde den skje lenge før elektrifisering av vår bilpark (den er heller ikke billig)!

Så til dine betraktninger om Equinor og elektrifisering. La oss si at elektrifisering var lønnsomt for Equinor i forhold til å fortsette med gassturbinene (altså sett uavhengig av beskatningssystem). Statkraft har for eksempel turbiner, kabler og transformatorer i vindparker som leverer både til plattformen og til land. Equinor betaler da for eksempel  kr 1,50 per kWh levert til plattformen som er en del mindre enn det koster å produsere strømmen i gassturbinene. Equinor's overskudd vil da øke, hvilket vil gi et større overskudd å skatte av til det norske samfunnet.

Men uansett om økonomien i elektrifisering av plattformer er god eller dårlig, så må den gjøres. Ellers er det ingen mulighet for Norge å redusere våre CO2-utslipp med 55% før 2030.

Turbiner til havs må vi etter hvert uansett bygges ut, slik at de også leverer til plattformene vil være helt naturlig

Godt forsøk på å snu det rundt, når du ikke ser ut til å forstå eller oppfatte poenget med at CO2-utslippet er mer enn bare brenninga av gassen, når man må opp med masse ny infrastruktur for å kunne elektrifisere sokkelen.

Ei heller vil du ta til deg at reduksjon i utslipp på plattform, bare tas et annet sted. Den ekstra strømmen som man må skape for å elektrifisere sokkelen, kunne heller blitt brukt til å erstatte fossil energibruk på land, og sånn sett få lavere energiforbruk totalt. Og jeg vil ikke at vi skal bygge vindmølleparker på land eller bygge ut vernede vassdrag, for at Equinor og de andre oljeselskapene skal tjene mere. Det er bare å gi med den ene handa, og ta med den andre.

Kan de heller plassere ut noen vindmøller til havs som forsyner plattformene, så kan de gjerne elektrifisere plattformene selv. Det har de råd til, og ansvaret burde ligge på dem, ikke norske skattebetalere.

Men skjønner at vi bare vil fortsette i ring her, så avslutter denne diskusjonen for min del.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg er helt enig i at vi slutter her. Du er for å elektrifisere biler og det har effekt, men om en gjør det samme på en plattform så er det dumt. Du er utsatt for en tankefeil!

 • Like 1

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (4 timer siden):

Jeg er helt enig i at vi slutter her. Du er for å elektrifisere biler og det har effekt, men om en gjør det samme på en plattform så er det dumt. Du er utsatt for en tankefeil!

Vel, elektrifisering av biler fører til redusert forbruk av fossilt drivstoff. Elektrifisering av plattformer fører til at vi bare flytter forbruket fra plattformene og til land, og derved IKKE reduserer bruken av fossil energi. 

Jeg tror de fleste ser hvem som sliter med tankefeil her.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
17 minutes ago, Snowleopard said:

Vel, elektrifisering av biler fører til redusert forbruk av fossilt drivstoff. Elektrifisering av plattformer fører til at vi bare flytter forbruket fra plattformene og til land, og derved IKKE reduserer bruken av fossil energi. 

Jeg tror de fleste ser hvem som sliter med tankefeil her.

Man kan jo fint si at elbiler flytter utslipp fra bilen til kraftverket også, men så er det jo da slik at kraftverkene er mer effektive, og mange har ikke utslipp, så totlmengden utslipp blir likevel langt lavere.

Samme argument kan du føre for oljeinstallasjonene også. Overfladisk sett kan man si at det ikke spiller noen rolle om man fyrer opp et kraftverk på en platform eller på land med samme gass, men i praksis er det nok en dramatisk forskjell i virkningsgrad. En enkel gassturbin klarer kanskje 20-40% mens en kombinert-sykel verk kan klare 50-70% virkningsgrad. Har gassverket i tilegg mulighet for bruk av spillvarme kan du komme opp i over 90.

Platformene kan nok også sikkert bruke noe spillvarme, men jeg gjetter at nettovirkningsgraden er mye mye lavere på platformene enn på land.

Når det kommer til stykket er det revnende likegyldig hvilket produkt man produserer når det kommer til hvilke prosesser man skal avkarbonisere. Så lenge de faktisk fortsatt vil være i drift er sparte utslipp sparte utslipp uansett. Det som teller er hvor mye netto karbonutslipp man kan redusere for innsatsen man legger i det.

Edited by sverreb
 • Like 1

Share this post


Link to post
sverreb skrev (3 minutter siden):

Man kan jo fint si at elbiler flytter utslipp fra bilen til kraftverket også, men så er det jo da slik at kraftverkene er mer effektive, og mange har ikke utslipp, så totlmengden utslipp blir likevel langt lavere.

Samme argument kan du føre for oljeinstallasjonene også. Overfladisk sett kan man si at det ikke spiller noen rolle om man fyrer opp et kraftverk på en platform eller på land med samme gass, men i praksis er det nok en dramatisk forskjell i virkningsgrad. En enkel gassturbin klarer kanskje 20-40% mens en kombinert-sykel verk kan klare 50-70% virkningsgrad. Har gassverket i tilegg mulighet for bruk av spillvarme kan du komme opp i over 90.

Platformene kan nok også sikkert bruke noe spillvarme, men jeg gjetter at nettovirkningsgraden er mye mye lavere på platformene enn på land.

Når det kommer til stykket er det revnende likegyldig hvilket produkt man produserer når det kommer til hvilke prosesser man skal avkarbonisere. Så lenge de faktisk fortsatt vil være i drift er sparte utslipp sparte utslipp uansett. Det som teller er hvor mye netto karbonutslipp man kan redusere for innsatsen man legger i det.

Endel flere ord for å omtrentlig si det samme som jeg sier. Det er netto reduksjon som faktisk betyr noe.

Det jeg ikke tok med her for å forenkle veldig, er hele den kjeden som må bygges opp for å levere strøm fra land, inkludert en ikke akkurat billig kabel som skal strekkes noen nautiske mil, uten å tappe oss for energi som vi trenger på land. I realiteten må vi bygge mye landbasert kraft for å dekke opp for dette forbruket.

Som da vil føre til økt CO2-forbruk og ikke minst rasering av land og lanskap. Man lefler allerede med tanken på å redusere/fjerne vern av vernede vassdrag. I tillegg til å bygge masse landbaserte vindkraftverk som endel har veldig mye i mot. Som jeg skrev noe lengre opp, om Equinor finner det lønnsomt, så kan de elektrifisere ved å sett opp en egen liten vindpark til havs, gjerne relativt nært plattformene sine eller infrastruktur som allerede ligger på bunnen i disse områdene.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
sverreb skrev (45 minutter siden):

Når det kommer til stykket er det revnende likegyldig hvilket produkt man produserer når det kommer til hvilke prosesser man skal avkarbonisere. Så lenge de faktisk fortsatt vil være i drift er sparte utslipp sparte utslipp uansett. Det som teller er hvor mye netto karbonutslipp man kan redusere for innsatsen man legger i det.

Overstående er sverreb's konklusjon etter er diskusjon om virkningsgrader (altså uavhengig av virkningsgrader og økonomi)

Ketill Jacobsen skrev (17 timer siden):

I stedet for innviklede spekulasjoner i den ene aller andre retning, så er den eneste riktige tenkning at ett tonn med redusert CO2-utslipp er ett tonn reduksjon uansett om det skjer her eller der og på hvilken måte.

Overstående er hva jeg har sagt i tidligere innlegg, som er nøyaktig det samme som sverreb sier, men med litt andre ord. Han legger til at vi må ta de minst kostbare prosjektene først. Noe som også jeg har påpekt flere ganger.

Snowleopard skrev (36 minutter siden):

Endel flere ord for å omtrentlig si det samme som jeg sier. Det er netto reduksjon som faktisk betyr noe.

Snowleopard har tidligere sagt:

"Du glemmer at byggingen av kabler og struktur for å sende strøm ut til plattformen faktisk representerer mer utslipp av CO2. Dette som sakt i tillegg til at forbrenning på plattform og forbrenning på land i utgangspunktet gir likt utslipp. Altså, all infrastruktur gir tilleggsutslipp".

Han sier altså veldig enkelt at så lenge den innsparte gassen (ved elektrifisering av plattformen) sendes til land og forbrennes der er redusert CO2-utslipp på plattformen null verdt (utlignes). Nettopp det siste er tankefeilen Snowleopard gjør. Denne tankefeilen (som 95% av alle som deltar på TU lider av) har jeg etter beste evne i ca femten år prøvd å argumentere mot, men aldri så mye og konsekvent som jeg har gjort det i denne tråden!

Altså til slutt: Snowleopard og sverreb er overhodet ikke enige ("Endel flere ord for å omtrent si det samme som jeg sier")

Share this post


Link to post

Det er godt mulig jeg har misforstått noe her så jeg gjør et forsøk i å oppklare.

Quote

kombinert-sykel verk kan klare 50-70% virkningsgrad. Har gassverket i tilegg mulighet for bruk av spillvarme kan du komme opp i over 90.

Er tanken som følger? 

All gass sendes til land, ingenting brennes på plattformene. Det bygges kombinert-sykel verk med hensikt å generere strøm dedikert til plattformene hvor overskuddet sendes ut på strømnettet. Spillvarmen kan benyttes som fjernvarme. Overskuddsgass selges. Vi får mer elektrisitet og nytteverdi (fjernvarme) ut av gassen vi brenner og vi får mer gass å selge.

Er dette planen?

Edited by Theo343

Share this post


Link to post
1 hour ago, Theo343 said:

Det er godt mulig jeg har misforstått noe her så jeg gjør et forsøk i å oppklare.

Er tanken som følger? 

All gass sendes til land, ingenting brennes på plattformene. Det bygges kombinert-sykel verk med hensikt å generere strøm dedikert til plattformene hvor overskuddet sendes ut på strømnettet. Spillvarmen kan benyttes som fjernvarme. Overskuddsgass selges. Vi får mer elektrisitet og nytteverdi (fjernvarme) ut av gassen vi brenner og vi får mer gass å selge.

Er dette planen?

Hvorfor sende all gass til land, brenne den i kombi-kraftverk, og så sende kraften tilbake til plattformene, når kombi-kraftverk allerede finnes på Eldfisk, Oseberg og Snorre som alle forsyner omkringliggende plattformer med kraft? Disse 3 plattformene genererer kraft med samme virkningsgrad som et effektivt kombi-kraftverk på land. Å sende kraft fra land er svært kostbart, det genererer energitap, og som et klimatiltak er det fullstendig meningsløst.

 • Like 2

Share this post


Link to post
27 minutes ago, Proton1 said:

Hvorfor sende all gass til land, brenne den i kombi-kraftverk, og så sende kraften tilbake til plattformene, når kombi-kraftverk allerede finnes på Eldfisk, Oseberg og Snorre som alle forsyner omkringliggende plattformer med kraft? Disse 3 plattformene genererer kraft med samme virkningsgrad som et effektivt kombi-kraftverk på land. Å sende kraft fra land er svært kostbart, det genererer energitap, og som et klimatiltak er det fullstendig meningsløst.

Det var det jeg ville ha svar på.

Share this post


Link to post
Proton1 skrev (1 time siden):

Hvorfor sende all gass til land, brenne den i kombi-kraftverk, og så sende kraften tilbake til plattformene, når kombi-kraftverk allerede finnes på Eldfisk, Oseberg og Snorre som alle forsyner omkringliggende plattformer med kraft? Disse 3 plattformene genererer kraft med samme virkningsgrad som et effektivt kombi-kraftverk på land. Å sende kraft fra land er svært kostbart, det genererer energitap, og som et klimatiltak er det fullstendig meningsløst.

Proton1 lider tydeligvis av samme tankefeil som Snowleopard. Det riktige er at ett tonn CO2 fjernet på en plattform er like så bra som et tonn fjernet alle andre steder (elbiler, aluminium basert på strøm i stedet for naturgass, ammoniakk basert på hydrogen i stedet for naturgass etc). Altså uavhengig av hvor det skjer og uavhengig virkningsgrader og økonomi på plattform og på land. Det  forutsetter naturligvis at strømmen til elektrifisering er laget uten CO2-utslipp (eller i liten grad) og det er jo hele forutsetningen for at verden skal unngå å brenne fossilt drivstoff. 

Som tidligere sagt så skjer elektrifisering etter en (ca) rekkefølge som er basert på kostnad per tonn CO2 og hvor omfattende en sektors utslipp er. På plattformene er utslippet både meget stort (ca 30% av Norges samlede C2-utslipp) og relativt billig (noe selv Equinor har innsett).

Det pussige er at politikere skjønner dette bedre enn teknologene her på TU (med visse unntak)! De samme politikerne som gang på gang idiotforklares av en del brukere på dette forum!

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...