Gå til innhold

Omikron: Slik lager man en ny vaksine som også beskytter mot muterte koronavirus


Anbefalte innlegg

En studie gjort av Universitetet i Hong Kong viser at alvorligheten av sykdoms forløp pga av omicron er mindre alvorlig enn for de andre variantene av covid.

Men den er mye mere smitsom.

La oss håpe at antall smittede ikke vil oppveie for at alvorlighetsgraden er mindre for omicron enn for de andre variantene. Noen blir jo alvorlig syke selv av sykdommer som normalt ikke er farlige kan det se ut for. Men la oss slippe vaksinehysteriet denne gangen . Antageligvis vil tidlig behandling av sykdommen være et mye bedre alternativ. Det er vel bedre at de som er syke blir behandlet, mens de som ikke blir syke slipper behandling .

Se : "https://www.med.hku.hk/en/news/press/20211215-omicron-sars-cov-2-infection"

This method uses lung tissue removed for treatment of the lung, which is normally discarded, for investigating virus diseases of the respiratory tract. Dr Chan and his team successfully isolated the Omicron SARS-CoV-2 variant and used this experimental model to compare infection with the original SARS-CoV-2 from 2020, the Delta variant and the recent Omicron variant. They found that the novel Omicron variant replicates faster than the original SARS-CoV-2 virus and Delta variant in the human bronchus. At 24 hours after infection, the Omicron variant replicated around 70 times higher than the Delta variant and the original SARS-CoV-2 virus. In contrast, the Omicron variant replicated less efficiently (more than 10 times lower) in the human lung tissue than the original SARS-CoV-2 virus, which may suggest lower severity of disease.

Lenke til kommentar
Annonse

[1] Random productId 5404790 from global

5CJ56A5D skrev (53 minutter siden):

En kjenning og venn av meg ble fraktet med ambulanse til AHUS pga at han fikk høy feber og hadde store problemer med å puste . Han var fullvaksinert. De holdt han et par timer på sykehuset. Så ble han sendt hjem. Oksygen metningen var på 85. Etter mitt skjønn kunne han like godt ha omkommet som at han overlevde. Kan det være sånn at sykehusene i høyere grad legger inn uvaksinerte enn vaksinerte pga at de antar at faren for et alvorlig sykdomsforløp er større. "Fasit" viser etter mitt skjønn et helt annet resultat: nesten 80 % av de som dør er vaksinert, mens ca 20 % er uvaksinert. Ihevrtfall de 4 siste ukene i Norge i følge FHI rapporten for uke 47:

 https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-uke-47-22.11---28.11.21.pdf 

Etter hvert som effekten av vaksinen forsvinner, så vil vel tallene utjevne seg enda mere. Vi kan vel ikke fortsette med injeksjoner i det uendelige . Og det kan komme langtids side effekter etterhvert også. Og , hvis vi ikke har en vesentlig del av befolkningen som uvaksinert så har vi jo ikke noe referansegrunnlag for å se side effektene heller. Jeg tror at helse myndighetene er litt i affekt fordi at de ikke klarer å få vaksinert alle, slik at de kan slippe å stå til ansvar om det skulle dukke opp genetiske defekter på de vaksinerte etter hvert.

 

At enkelttilfeller av feilvurderinger kan oppstå, kan overhode ikke brukes som grunnlag for å diskreditere hele sykehusmiljøet. Jeg er ikke i stand til å vite om oksygenmetning på 85 er farlig eller ikke, det kan være ganske så individuelt, selv om tallet normalt sett skulle tilsi respirator. Erfaring og en individuell vurdering kan altså si at innleggelse og respirator ikke var påkrevd.

https://no.wikipedia.org/wiki/Oksygenmetning

Med tanke på at dine tall avviker så veldig fra hva ekspertisen sier, og slik du klarer å blåse opp til 20 høns av en fjær, så kan vi vel ganske greit konkludere med at vi bør høre på ekspertisen. At du dessuten missfortsår artikkelen du selv lenker til ovenfor, gjør ikke at dine argumenter får særlig vekt. Artikkelen fra "The Epoch Times" sier definitivt ikke at uvaksinerte står seg bedre enn vaksinerte, den påpeker forskjellen i resistans mellom forskjellige vaksiner, altså hvor effektiv de er mot Omikron. De er fremdeles bedre enn ingen vaksine, og siste studie tilsier dessuten at man normalt sett har 70% sjanse på å unngå å bli alvorlig syk av Omikron. Som sagt, les linken til artikklene jeg linket til i innlegget du svarte på.

Jeg er selv skeptisk til den raske innføringen av vaksiner, da man normalt trenger bedre tid til å sjekke for bivirkninger, slik vi bl.a. har sett med AstraZenica-vaksinen. Men nå har vi begynt å få så god erfaring med vaksinen, at det er på tide å legge fra seg den absurde frykten, og gå og vaksinere seg. Spesielt når man ser at tallene peker så klart i retningen at nå lever uvaksinerte farlig.

Det er de uvaksinerte som i meget stor grad fyller opp sykehusene med de alvorligste tilfelle, og snittalderen peker i enda større grad på dette. At det dør flere eldre blant vaksinerte, har nok veldig klar aammenheng med alder, generell helse og bakenforliggende helsetistander. Det kan man ikke i like stor grad si er tilfellet for uvaksinerte.

At uvaksinerte løper en risiko for egen helse, er for min del helt akseptabelt. Deres eget valg. Men å hevde sin rett til å gå runt som potensielle smittere i samfunnet, selv på arbeidsplasser der man har ye sammenkomst med kolleger, kunder og bruker, og på sykehusene pasienter, det har jeg liten sans for. Tar du valget å ikke vaksinere deg, så er det i realiteten og et valg om å leve som en "huleboer/enstøing", for ikke å risikere egen smitte og unngå i spre smitte unødvendig.

Selv er jeg fullvaksinert, og vil sannsynligvis være blant de som nå får en dose 3 snart (har Diabetes type 2, dog kontrollert). Heldigvis har jeg en jobb der jeg nå kan sitte på hjemmekontor, og jeg isolerer meg i stor grad fra andre, ved å ikke dra på unødvendige ærend, og besøker bare folk inne min nære krets.

Velger man å ikke vaksinere seg, burde man egentlig ha et minst like strengt regime for seg selv, frivillig. Det at mange uvaksinerte ikke er villige til dette, er med på å øke forventning og krav om at andre må ta valget for dere, da endel av dere ikke er i stand til å det valget frivillig.

  • Liker 2
Lenke til kommentar

Denne er veldig interessant, den kom nettop på VG

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/EaLaGG/dette-doede-nordmenn-av-i-2020

Dødsfall etter årsak, 2019 og 2020

I den store sammenhengen , nesten ingen dødsfall pga corona:

Kreft

10 842

10 809

Hjerte- og karsystemet

9 718

9 513

Lunger og luftveier

4 378

3 754

Psykiske lidelser

3 111

3 043

Ytre årsaker

2 591

2 622

Nervesystemet og sanseorganer

2 391

2 533

Fordøyelsessystemet

1 291

1 235

Symptomer og ubestemte tilstander

1 218

1 198

Hormoner, stoffskifte og ernæring

1 026

1 276

Covid-19

0

411

Kilde

  • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Snowleopard skrev (26 minutter siden):

At enkelttilfeller av feilvurderinger kan oppstå, kan overhode ikke brukes som grunnlag for å diskreditere hele sykehusmiljøet. Jeg er ikke i stand til å vite om oksygenmetning på 85 er farlig eller ikke, det kan være ganske så individuelt, selv om tallet normalt sett skulle tilsi respirator. Erfaring og en individuell vurdering kan altså si at innleggelse og respirator ikke var påkrevd.

https://no.wikipedia.org/wiki/Oksygenmetning

Med tanke på at dine tall avviker så veldig fra hva ekspertisen sier, og slik du klarer å blåse opp til 20 høns av en fjær, så kan vi vel ganske greit konkludere med at vi bør høre på ekspertisen. At du dessuten missfortsår artikkelen du selv lenker til ovenfor, gjør ikke at dine argumenter får særlig vekt. Artikkelen fra "The Epoch Times" sier definitivt ikke at uvaksinerte står seg bedre enn vaksinerte, den påpeker forskjellen i resistans mellom forskjellige vaksiner, altså hvor effektiv de er mot Omikron. De er fremdeles bedre enn ingen vaksine, og siste studie tilsier dessuten at man normalt sett har 70% sjanse på å unngå å bli alvorlig syk av Omikron. Som sagt, les linken til artikklene jeg linket til i innlegget du svarte på.

Jeg er selv skeptisk til den raske innføringen av vaksiner, da man normalt trenger bedre tid til å sjekke for bivirkninger, slik vi bl.a. har sett med AstraZenica-vaksinen. Men nå har vi begynt å få så god erfaring med vaksinen, at det er på tide å legge fra seg den absurde frykten, og gå og vaksinere seg. Spesielt når man ser at tallene peker så klart i retningen at nå lever uvaksinerte farlig.

Det er de uvaksinerte som i meget stor grad fyller opp sykehusene med de alvorligste tilfelle, og snittalderen peker i enda større grad på dette. At det dør flere eldre blant vaksinerte, har nok veldig klar aammenheng med alder, generell helse og bakenforliggende helsetistander. Det kan man ikke i like stor grad si er tilfellet for uvaksinerte.

At uvaksinerte løper en risiko for egen helse, er for min del helt akseptabelt. Deres eget valg. Men å hevde sin rett til å gå runt som potensielle smittere i samfunnet, selv på arbeidsplasser der man har ye sammenkomst med kolleger, kunder og bruker, og på sykehusene pasienter, det har jeg liten sans for. Tar du valget å ikke vaksinere deg, så er det i realiteten og et valg om å leve som en "huleboer/enstøing", for ikke å risikere egen smitte og unngå i spre smitte unødvendig.

Selv er jeg fullvaksinert, og vil sannsynligvis være blant de som nå får en dose 3 snart (har Diabetes type 2, dog kontrollert). Heldigvis har jeg en jobb der jeg nå kan sitte på hjemmekontor, og jeg isolerer meg i stor grad fra andre, ved å ikke dra på unødvendige ærend, og besøker bare folk inne min nære krets.

Velger man å ikke vaksinere seg, burde man egentlig ha et minst like strengt regime for seg selv, frivillig. Det at mange uvaksinerte ikke er villige til dette, er med på å øke forventning og krav om at andre må ta valget for dere, da endel av dere ikke er i stand til å det valget frivillig.

Jeg har faktisk allerede hatt covid. Jeg var godt forberedt . Jeg brukte 500 mg dose quercetin i stedet for Hydroxyklorokin , minimum 1000 mg vitamin C, en høy dose vitamin D og 30 mg sink iog 2 mg melatonin før leggetid i flere måneder før jeg ble smitet. Mens jeg var syk med  covid så høynet jeg dosen med Quercetin til 1000 mg og dosen med melatonin til 4 mg. Jeg kom aldri over 38,5 i feber og oksygenmetningen kom aldri under 96. Jeg var syk med feber i 3 dager. Så jeg har faktisk blitt utdelt koronapass på min mobiltelefon, så det er jo ganske enestående i seg selv siden jeg synes at coronapass skal forbys. De har ingen medisinsk effekt siden vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte. Ihvertfall så har jeg ikke sett at noen har påvist noen forskjell. Hvis noen har en referanse for det motsatte så vil jeg sette pris på henvisning. Og , det er ikke mine tall jeg har brukt. Det er FHI sine tall. 

Endret av 5CJ56A5D
  • Liker 1
Lenke til kommentar
Kahuna skrev (5 timer siden):

Har du virkelig ikke fått med deg at covid *er* annerledes enn en sesonginfluensa? Pandemi? Hallo?

Mulig omikron-varianten er annerledes, foreløpig ser det ut som den er mer smittsom og kanskje også mindre farlig men det vet vi ikke helt ennå. Det vil si, vi kan være rimelig sikre på at den er mer smittsom, tallene for farlighet er ikke like sikre.

Covid er annerledes på ett felt, den er mer smittsom. Ut over det skiller den seg ikke vesentlig fra sesonginfluensa.

Lenke til kommentar
trikola skrev (4 timer siden):

Disse massegravene har eksistert siden 1869. Her har du en artikkel fra før pandemien så kan du lære litt om Hart Island uten at artikkelen er farget av Corona-panikk

 

https://untappedcities.com/2016/05/16/the-top-10-secrets-of-hart-island-nycs-mass-cemetery/

Lenke til kommentar
Kahuna skrev (2 minutter siden):

Så vi har ikke en pandemi allikevel? Som fører til global overdødelighet?

Det har hatt flere ganger, også med sesonginfluensa. Det er skremmende å se hvilken frykt folk har nør rasjonelle of faktabaserte tall viser at det er lite å frykte. Snittalderen for de som dør er omtrent på forventet levetid. 
 

Hele pandemien er et stilstudie i hvordan diktatur bygges. Rasjonaliteten og edrueligheten har forlatt de fleste og det er panikken som rår. Taperne er oss alle der vi får et fragmentert samfunn der panikk og mistenksomhet er de rådende regimer.

Lenke til kommentar
On 12/12/2021 at 9:54 AM, Roger Moore said:

Det er ikke fritt valg lenger når samfunnet truer med i direkte straff. For min egen del kan jeg bare si at cornopass innenlands og jeg tar ikke en enste vaksine igjen. Jeg ofrer ikke friheten min for å presse andre til å ta vaksine. Da går jeg over til det andre laget og vil vise null lojalitet til «oss og dem»-samfunnet.

Vi er i verdenstoppen innen vaksinering og langt over det som ekspertene mener trengs for flokkimmunitet. Ikke sett dette i fare med å innføre indirekte tvang.

Det har aldri vert fritt valg. Mine foreldre ville ikke ta vaksinene, nå har de fått 3 dose.

De ville reise til danmark i august i 2020, uten vaksine ville de ikke kommet inn så lett.

Har familie i danmark, broder fant love i danmark, hehe.

 

Lenke til kommentar

Det har ikke vært noen overdødelighet i Norge hverken i 2020 eller 2021. Coronapasset er kun for kontroll og har ingenting med helse å gjøre. Først kontrollerer de at man oppfører seg etter de hellige korona reglene. Deretter kan du straffes for andre misligheter du måtte begå som ikke behager kontroll myndigheten. For eksempel om du skulle begå forbrytelsen et kirkebesøk så skal du få en ekstra vaksine dose , uansett om du tester positivt eller ikke.

Endret av 5CJ56A5D
  • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
5CJ56A5D skrev (19 minutter siden):

Det har ikke vært noen overdødelighet i Norge hverken i 2020 eller 2021. Coronapasset er kun for kontroll og har ingenting med helse å gjøre. Først kontrollerer de at man oppfører seg etter de hellige korona reglene. Deretter kan du straffes for andre misligheter du måtte begå som ikke behager kontroll myndigheten.

Norge har generelt lav dødelighet og har gjort det svært bra under tidligere utbrudd historisk sett, hvor resten av Europa har vært hardere rammet.

Og hvorfor tror du det har vært underdødelighet i 2020-21? Det kan vel ikke ha vært nedstengingen, stor prosentandel vaksinerte og at Norge satte inn tiltak ganske så tidlig i utbruddet, så fort vi så det komme til landet?

Hvis man da ser utenfor Norge så er det en betydelig økt overdødelighet i Europa (45 år og eldre mest).

Endret av atleape
  • Liker 4
Lenke til kommentar

"https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps"

Nå har jeg ikke hatt tid til å studere det veldig mye, men de to landene med størst overdødelighet ser ut for for å være Nederland og Sveits . Det er landene med de strengeste koronatiltakene (vaksinepass overalt). Ha kan det komme av, skulle jo tro at dersom alle viser vaksinepass at problemet skulle vært løst?

Ingen skal dø av korona om man får tidlig behandling med enten hyroxyklookin eller Ivermectin. Så det er en skam at behandling ikke tilbyes øyeblikkelig etter påvist covid sykdom. Alle som bor i samme husholdniing må behandles så fort som et husholdnings medlem har fått påvist covid.

Endret av 5CJ56A5D
Lenke til kommentar
5CJ56A5D skrev (21 minutter siden):

"https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps"

Nå har jeg ikke hatt tid til å studere det veldig mye, men de to landene med størst overdødelighet ser ut for for å være Nederland og Sveits . Det er landene med de strengeste koronatiltakene (vaksinepass overalt). Ha kan det komme av, skulle jo tro at dersom alle viser vaksinepass at problemet skulle vært løst?

For å forstå hvorfor Sveits har høy dødelighet og høy smitte, bare se på kartet. Sveits er midt i Europa mellom land som har store smitteutbrudd, store deler av Sveits' økonomi avhenger av å holde grensene åpne for arbeidere, så det er veldig mye importsmitte. De var treige med å reagere på smitten i første omgang også siden grensene er livsviktige for dem. Så nå er det strengere tiltak der enn de hadde trengt om de reagerte tidsnok.

Nederland tester mange barn og det er tydeligvis der det nå slår ut mest for de i smittespredning. På dødeligheten er jeg ikke sikker, de er jo en grensenasjon til Tyskland som har mye utbredt smitte de også, og i sommer så fjernet de alle tiltak og åpnet landet. Det kan være effekten av det nå som fører til flere i intensiven.

Endret av atleape
  • Liker 2
Lenke til kommentar
Roger Moore skrev (19 timer siden):

Det har hatt flere ganger, også med sesonginfluensa.

Som spanskesyken mener du? Den var jo også 'bare en influensa'. Den drepte mange fler enn verdenskrigen som raste samtidig.

Roger Moore skrev (19 timer siden):

Hele pandemien er et stilstudie i hvordan diktatur bygges.

Virkelig? Vi har fått begrensninger i vår bevegelsesfrihet men *ikke* i vår ytringsfrihet.

  • Liker 1
Lenke til kommentar
_Brukernavn_ skrev (På 16.12.2021 den 0.03):

Nei, det har ingenting med omikorn å gjøre, artikkelen er jo fra april. Du finner igjen den relative effekten (RRR) på 95% i samme artikkel. Dette er tallene man har operert med helt fra starten. Erfaringsdataene man har i etterkant er at RRR på 95% avtar med tid, og har et lavere utgangspunkt for nye varianter som delta, men vaksinene har aldri lovet at de skal hindre smitte. 

Ifølge FHIs siste ukerapport utgjør covid-pasienter kun 22% av alle innleggelser for luftveissinfeksjoner. RS virus (23%) og nedre luftveisinfeksjon (44%) er en større belastning. Hvis uvaksinerte utgjør ca. 50% av covid innleggelser så vil det si ca. 11% av totale innleggelser for luftveisinfeksjoner. Som helsemyndighetene har gjentatt flere ganger i det siste, så er det ikke covid som overbelaster helsevesenet, men den kommer på toppen av alt det andre med en kapasitet som var en utfordring allerede før pandemien. Men selv om det var tilfellet, så ville den norske modellen ikke vedvare hvis man begynte å diskriminere på bakgrunn av personlige valg og livsstil. Lignende retorikk advares det mot i andre land også (link). 

Du leser statistikk på en merkelig måte. 

Har tittet og søkt etter tall på at "covid pasientene utgjør kun 22% av alle innleggelser"  Det finner jeg ikke.  

Tar du hensyn til at snitt-tiden for covid pasienter på sykehus er 14-15 dgr (noen blir liggende i 2 mnd) mens andre som RS virus bare trenger 2-3 dgr?

La oss ta dagens VG tall, innlagte 383 derav 122 på intensiv.

122/,022 = 554 intensivplasser totalt ?    Ser ikke ut til å stemme utifra 250-300 intensivplasser totalt

https://www.nrk.no/vestland/mener-helsemyndighetene-overdriver-intensivkapasiteten-i-norge-1.14938514

Sitat

 Vi regner med at vi har 250 intensivplasser, og 550 overvåkingsenheter i Norge. Dette er basisen for respiratorbehandlingen vi har. Skal vi utover det, er det veldig vanskelig å peke på arealer på sykehusene som er egnet. For du trenger forhold som gassforsyning, elektrisitet, IKT og ventilasjon, sier Flaatten.

Tabellen på s13 i ukerapport er interessant ettersom den viser at for hele pandemien så er uvaksinerte 3 ggr flere innlagte enn vaksinerte (3137 vs 894) og intensivavdelingen er de uvaksinerte 4,4 ggr flere (583 vs 132)   Igjen snakker vi fakta og ikke hypoteser.

Jeg har heller ikke sagt noe om å ikke behandle uvaksinerte, bare et mildt virkemiddel som sier at du får litt lavere standard om du velger å være uvaksinert.

 

  • Liker 2
Lenke til kommentar
Rune_says skrev (5 timer siden):

Du leser statistikk på en merkelig måte. 

Har tittet og søkt etter tall på at "covid pasientene utgjør kun 22% av alle innleggelser"  Det finner jeg ikke.  

Tar du hensyn til at snitt-tiden for covid pasienter på sykehus er 14-15 dgr (noen blir liggende i 2 mnd) mens andre som RS virus bare trenger 2-3 dgr?

La oss ta dagens VG tall, innlagte 383 derav 122 på intensiv.

122/,022 = 554 intensivplasser totalt ?    Ser ikke ut til å stemme utifra 250-300 intensivplasser totalt

https://www.nrk.no/vestland/mener-helsemyndighetene-overdriver-intensivkapasiteten-i-norge-1.14938514

Tabellen på s13 i ukerapport er interessant ettersom den viser at for hele pandemien så er uvaksinerte 3 ggr flere innlagte enn vaksinerte (3137 vs 894) og intensivavdelingen er de uvaksinerte 4,4 ggr flere (583 vs 132)   Igjen snakker vi fakta og ikke hypoteser.

Jeg har heller ikke sagt noe om å ikke behandle uvaksinerte, bare et mildt virkemiddel som sier at du får litt lavere standard om du velger å være uvaksinert.

 

Det står i ukesrapporten jeg lenket, både i sammendraget og på side 22. Her er utklippet med grafen:

376818003_Screenshot_20211216-105006_AdobeAcrobat.thumb.jpg.a5a154bff241f00f1013db646e5bff84.jpg

Det er jo merkelig at det ikke var mulig å finne noen medier som skriver om den totale belastningen, det er nøkkeltall for helsemyndighetene. Hvis man bare skriver om covid-andelen på utvalgte sykehus så gir jo ikke det et riktig bilde. 

Statistikken på totale innleggelser går helt tilbake til mars 2020, så det er klart det vil være flest uvaksinerte som har vært innlagt, for vi hadde ikke vaksine tilgjengelig majoriteten av den tidsperioden. 

Lenke til kommentar
On 12/16/2021 at 9:21 AM, 5CJ56A5D said:

En kjenning og venn av meg ble fraktet med ambulanse til AHUS pga at han fikk høy feber og hadde store problemer med å puste . Han var fullvaksinert. De holdt han et par timer på sykehuset. Så ble han sendt hjem. Oksygen metningen var på 85. Etter mitt skjønn kunne han like godt ha omkommet som at han overlevde. Kan det være sånn at sykehusene i høyere grad legger inn uvaksinerte enn vaksinerte pga at de antar at faren for et alvorlig sykdomsforløp er større. "Fasit" viser etter mitt skjønn et helt annet resultat: nesten 80 % av de som dør er vaksinert, mens ca 20 % er uvaksinert. Ihevrtfall de 4 siste ukene i Norge i følge FHI rapporten for uke 47:

 https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-uke-47-22.11---28.11.21.pdf 

Etter hvert som effekten av vaksinen forsvinner, så vil vel tallene utjevne seg enda mere. Vi kan vel ikke fortsette med injeksjoner i det uendelige . Og det kan komme langtids side effekter etterhvert også. Og , hvis vi ikke har en vesentlig del av befolkningen som uvaksinert så har vi jo ikke noe referansegrunnlag for å se side effektene heller. Jeg tror at helse myndighetene er litt i affekt fordi at de ikke klarer å få vaksinert alle, slik at de kan slippe å stå til ansvar om det skulle dukke opp genetiske defekter på de vaksinerte etter hvert.

 

Skremmende at han blir sendt hjem når han hadde 85% oksygenmetning et par timer før ?

Lenke til kommentar
Selvstendigsaas skrev (På 11.12.2021 den 20.17):

Vitenskap har vært utrolig viktig for å få mennesker ut av troen på himmel og helvette, hvor vi må adlyd en gud ellers kommer vi til helvette. Dette har ført til stor frihet for oss. Det er synd å se at religion atter en gang entrer vår tilværelse, men denne gangen forkledd som vitenskap, hvor den skal beskytte oss, bare vi ofrer vår frihet og vår kropp for å unngå døden.

Det vi ser i verden nå vil gå inn i historiebøkene som tidenes største regime om vi lar tingene eskalere videre. Et hvert regime etableres med å skape frykt også skal man redde samfunnet fra denne frykten ved å ofre mennesker, gjerne de som er uenige med regimets oppførsel.

De som forsvarer det vi ser rundt om kring i verden nå vil være grunnen til at regimet kan etableres og de vil være bidragsytere til det som kommer til å få handlingene i ww2 til å blekne i forhold. Alle bør i det minste stå opp for frihet og nekte å godta de reglene regimet legger på oss "for vårt eget beste"

Hvordan ofrer man noen ved å gi folk vaksiner som redder liv? 🤔

Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
  • Opprett ny...