Gå til innhold

_Brukernavn_

Medlemmer
 • Innlegg

  1 671
 • Ble med

Nylige profilbesøk

Blokken for nylige besøkende er slått av og vises ikke for andre medlemmer.

_Brukernavn_ sine prestasjoner

637

Nettsamfunnsomdømme

 1. Skjønner ikke helt karakteren etter anmeldelsen. Et av de beste kameraene på markedet, med medfølgende pro versjon av apper. En av de beste skjermene på markedet. Beste lyd på markedet, med reell stereo. Beholder 3,5mm inngang som alle andre fjerner, i tillegg til sd-kort. Ytelse på toppnivå med all den nyeste teknologien kombinert med god batteritid. Software-bugs er jo den ene tingen man vil forvente å blir forbedret med oppdateringer. Merkelig anmeldelse.
 2. "Det er opp til OED om dette faller inn under petroleum eller havvind. Det blir ikke avgjørende for oss for å få prosjektet frem, understreker Opedal." Man kan heller se på dette som en måte å redusere risiko på to områder. For strøm til plattformer har man en fastpris som er lavere enn de høye prisene vi har har sett i det siste, og man reduserer risiko for enda høyere strømpriser når etterspørselen øker. For vindparken har man en avtale med storbruker til en fast pris som garanterer nok inntekt til at prosjektet blir lønnsomt.
 3. Du mener de samme teknologene som mente at det var en god idé å legge ned alle atomkraftverkene og gjøre seg avhengig av russisk gass for å få til det grønne skiftet i Tyskland? Nei, jeg tror ikke våre politikere, som mente at flere strømkabler til utlandet ikke ville føre til dyrere pris på strøm i Norge, vet noe bedre. De er like dårlige til å forutse konsekvensen av handlingene sine hele gjengen.
 4. Vesensforskjellen ligger i at bevegelsesfrihet er en grunnlovsfestet rett, mens avgiftpolitikk ikke er det. Avgifter kan fordeles ulikt i et demokrati, men rettigheter kan ikke det. Grunnlovens §94 forbyr vilkårlig frihetsberøvelse, §106 sikrer bevegelsesfrihet i riket, §98 om likhet for loven og forbud mot forskjellsbehandling, osv. Lave avgifter på tobakk og alkohol er ikke menneskerettigheter, men kroppslig autonomi, vern mot diskriminering og bevegelsesfrihet er grunnleggende menneskerettigheter - derfor er terskelen for å begrense disse mye, mye høyere enn å innføre høyere avgifter på enkelte varer. Smittevernloven gir rom for å begrense enkelte rettigheter som bevegelsesfrihet i ekstreme tilfeller, for å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer. Her er det krav om forholdsmessighet i tiltak som kan innføres. Men det finnes ingen lovhjemmel for å gjøre tilsvarende mot utvalgte grupper med begrunnelse i ulik belastning av helsevesenet. Det ville heller ikke vært moralsk akseptabelt etter mitt syn. At man frivillig endrer oppførsel fordi man er i en risikogruppe er selvfølgelig noe man kan oppfordre til, som det blir gjort for kosthold, trening, rusmidler osv. Men det må nødvendigvis være frivillig. For å ta et ytterliggående eksempel så er frivillighet forskjellen mellom samleie og voldtekt når det gjelder kroppslig autonomi. Vi har hatt et underbemannet helsevesen lenge. Allerede i 2015 og 2016 kom det ut rapporter om mennesker som døde eller ikke fikk behandling på grunn av for lav bemanning på norske sykehus. Siden den gang har kapasiteten bevisst blitt redusert ytterligere. At man skal vurdere å begrense de grunnleggende rettighetene til en vilkårlig gruppe mennesker (som ikke en gang utgjør den største belastningen) for å svare på denne utfordringen er helt absurd for meg. Men jeg skjønner at vi ikke nødvendigvis tenker likt om den saken. Du begrunner i hvert fall ikke synet ditt ut fra hevn eller straff, og det er gledelig.
 5. Så når FHI tar dette med i sammendraget som nøkkeltall, så mener du at de har misforstått, og at vi heller må stole på VG for å få et korrekt bilde? Annen luftveisinfeksjon enn covid-19 Selv om det ennå er svært liten forekomst av influensa i Norge, er det en klar økning i influensapåvisninger A(H3N2) siste uke, noe som indikerer at det nå er spredning med influensa i Norge. Samme trend sees i flere andre Europeiske land, blant annet Sverige. Denne høstens uvanlig tidlige topp med sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon har de siste ukene vært i retur. I uke 48 var den prosentvise fordelingen av innleggelser med de ulike gruppene luftveisinfeksjoner følgende: nedre luftveisinfeksjoner 44 %, RS-virus 23 %, covid-19 22 %, øvre luftveisinfeksjoner 10 % og influensa 1 %. Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkningen er fremdeles betydelig. Forekomsten av RS-virus og rhinovirus dominerer. (Ukesrapport for influensa og annen luftsmitte, Influensasesongen i Norge 2021–2022. Ukerapporter – FHI) Man kan selvfølgelig velge å fokusere på de tallene man ønsker, men utfordringen for øyeblikket er den totale kapasiteten, ikke intensivplasser. Jeg regner med at konklusjonen med 60% av innleggelser er en skrivefeil, og at du mener innleggelser på intensiv? Men selv for intensivplasser så er utregningen din ikke riktig. Helsedirektoratet oppgir 278 intensivplasser i en normalsituasjon (som kan økes ved behov). Hvis 122 av disse er covid-pasienter og 60% av disse er uvaksinert (det har vært nærmere 50% de siste ukene, men ok), så utgjør det 26% av intensivplassene.
 6. Jeg brukte ikke uttrykket hatsk, men å kalle de som defineres som uvaksinert for vaksinemotstandere er nedsettende og en del av den retorikken som bekymrer meg. Alle uvaksinerte jeg kjenner er positive til vaksiner og har tatt samtlige anbefalte vaksiner tidligere, noen også en dose av covid-vaksinene. De er heller ikke motstandere av vaksinene mot covid selv om de ikke har tatt nok doser selv. Ved å kalle dem vaksinemotstandere så har man ilagt dem meninger og motivasjon de nødvendigvis ikke har, og gruppert dem sammen med mennesker de ikke identifiserer seg med, men jeg vet ikke om det er bevisst. Ja, det skilles mellom behandlede og ubehandlede meldinger. Av de 45 000 mottatte meldingene er ca. halvparten behandlet så langt, og 4200 av de behandlede meldingene er kategorisert som alvorlige, i tillegg til 233 dødsfall. Legemiddelverket definerer en bivirkninger som alvorlig når hendelsen: • har gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne • har medført livstruende sykdom eller død • har medført fosterskade/medfødte misdannelser • har medført sykehusopphold eller forlenget sykehusopphold • står på EMAs liste over viktige medisinske hendelser (IME-listen) De som ikke kan eller vil ta vaksinen som følge av bivirkning blir fremdeles regnet som uvaksinert. Meg bekjent finnes det ingen underkategorisering av uvaksinerte. Det er også mange som allerede har hatt covid og fått naturlig immunitet som er langt mer robust, men ikke ønsker å ta vaksinen i tillegg. Disse regnes også som uvaksinerte, selv om de har høyere andel av antistoffer enn de med tre doser. Helt enig i dette. Det er nok på dette punktet vi ikke er enige, og der jeg føler vi har gått litt i ring med noen omveier. Så lenge det er snakk om ulik belastning på helsevesenet så blir enhver begrensning av enkeltes frihet en indirekte straff. Derfor ser jeg ingen moralske belegg for å begrense noens frihet med den begrunnelse ut fra den norske modellen. For en privatisert modell så kunne man argumentert med forskjellsbehandling basert på risikoen man utgjør i forhold til snittet. Private helseforsikringer har f.eks. høyere satser for personer med høyere risiko, men det kan ikke forsvares med den norske modellen som er basert på fordeling. Tvert imot så forutsetter den norske modellen at de friske subsidierer de syke. Hvis man begynner å forskjellsbehandle mennesker ut fra belastningen de utgjør på helsevesenet, så undergraver man hele systemet. Så er heller ikke vaksinering den eneste faktoren som påvirker risiko, langt fra den mest avgjørende, og en minimal belastning på helsevesenet sammenlignet med livsstilsykdommer. Hvorfor skal det plutselig være utslagsgivende for diskriminering eller å frata noen grunnlovfestede rettigheter over andre valg som er like frivillige som livsstil? Det finnes ikke noe som er mer inngripende enn å begrense noens rettigheter, selv om det bare er litt, det er derfor jeg ikke ser noen forholdsmessighet i et slikt forslag. Jeg sitter med inntrykket av at mange er sinte, og har funnet en gruppe de kan skylde på som de vil straffe, men ikke har tenkt gjennom konsekvensene - ikke at det nødvendigvis gjelder deg, du virker mer gjennomtenkt enn som så. Det er også overraskende mange som tror at vaksinene hindrer smitte, og derfor ser på uvaksinerte som en større trussel for smittespredning som en mulig begrunnelse. Men hvis hensikten var å redde mest mulig liv ved å oppta minst mulig kapasitet så er det feil gruppe man fokuserer på. Når man først har åpnet for å diskriminere en gruppe mennesker, så kan samme argument brukes mot andre grupper som utgjør større belastning på helsevesenet. Det er en skummel utvikling, spesielt når utlendinger allerede er overrepresentert i innleggelsestallene. Setter pris på slik klartenkthet.
 7. Jo, jeg er helt enig, og det tror jeg majoriteten i Norge også tenker. Og jeg vil gjerne at samfunnet forblir slik, men jeg er bekymret for retorikken som har utviklet seg i det siste. Jeg kjenner mennesker som ble stoppet etter å ha tatt en dose på grunn av permanente bivirkninger som følge av vaksinen. De har fått redusert livskvalitet, kan ikke ta flere doser og regnes som uvaksinerte. Deres pårørende er naturligvis mer skeptiske til å ta vaksinen som følge av det. Legemiddelverket har mottatt over 45 000 meldinger om bivirkninger relatert til vaksinen, hvorav 4200 er kategorisert som alvorlige med over halvparten av meldingene behandlet, samt 233 meldinger om dødsfall. Så det er ikke få det er snakk om. Nå blir de stemplet som usolidariske og egoistiske, og det diskuteres hvor mange rettigheter man skal ta fra dem. Det gjør dem som allerede har tatt to doser mindre villig til å ta tredje dose. Som Støre og helsemyndighetene har gjentatt flere ganger, så er det langt lavere vaksinedekning i land som ikke baserer seg på frivillighet, for hvis naboen ikke vil være solidarisk mot deg, hvorfor skal du være solidarisk tilbake? Derfor er det viktig at vi ikke undergraver menneskerettigheter og sosialdemokratiet i prosessen.
 8. Men da er vi tilbake til belastningen på helsevesenet, og det er noe helt annet enn røykelovens begrunnelse. Helsevesenet har vært overbelastet lenge før covid dukket opp. Kun 22% av innleggelsene for luftveisinfeksjon er covid-pasienter, og halvparten av disse er uvaksinert. Kapasiteten i helsevesenet er et langt større problem enn covid isolert sett.
 9. Passiv røking er på ingen måte sammenlignbart. Det er en aktivitet som er direkte helseskadelig for de rundt deg. Vaksinering mot covid gjør deg mindre syk, men har ingen effekt på risikoen for dem rundt deg.
 10. Ikke når du begynner å snakke om passiv røyking, det er en helt annen sak enn belastning på helsevesenet, som du i utgangspunktet var enig skulle gi lik behandling for alle. Jeg er helt enig i det du skriver her, det er åpningen for å begrense folks rettigheter jeg reagerte på. Men jeg tror det går an å ha et samfunn der vi både tar vare på menneskerettighetene og tar hensyn til hverandre. Det finnes mange måter å redusere risiko for innleggelse på. Hvis en kvinne i 30-årene trener jevnlig, har godt kosthold og ikke er overvektig eller har D-vitaminmangel, så har hun langt lavere risiko for innleggelse enn en overvektig mann i 60-årene som har tatt tre doser vaksine. Hvorfor skal hennes valg om å holde seg frisk ved trening og kosthold være moralsk underlegent hans valg om å holde seg frisk ved medisinering? Hun kunne selvfølgelig tatt vaksinen i tillegg, men så langt er det 3 kvinner under 40 år som er død med covid siden pandemien startet, og 14 dødsfall for personer under 60 av vaksinen ifølge legemiddelverket. Risikovurderingen er ikke rett frem, og derfor viktig at det er frivillig.
 11. For tredje gang så må jeg påpeke at sammenligningen din forutsetter at vaksinerte i mindre grad smitter andre. Hvor har du denne ideen fra? Ingen av produsentene påstår det om sine vaksiner, ingen av de kliniske forsøkene støtter det og helseeksperter advarer mot å komme med slike påstander: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext
 12. Men hvilken sammenheng har dette med vaksinering mot covid, når den ikke hindrer smitte eller at du smitter andre?
 13. Skremmende tankegang, spesielt med tanke på at vaksinene ikke hindrer at du blir smittet eller smitter andre. Hva er argumentet for å legge restriksjoner på livsførselen til en gruppe mennesker for et valg som skal være frivillig? Da er det ikke frivillig lenger. Livsstilsykdommer er en langt større belastning på helsevesenet, og like frivillig som hvilke medisiner man tar. I tillegg er overvekt en av de største risikofaktorene for covid. Burde man ikke heller legge restriksjoner på slik livsførsel først? Feks. pålegge at de må trene en gang i uken for å få sertifikat til å handle mat? Eller hindre at de kjøper usunn mat, og at alle må ha fisk to ganger i uken? Alkohol er et annet enormt samfunnsproblem, og helt frivillig. Hvis du nekter å være avholds så burde du få restriksjoner på livsførselen din så du ikke utsetter andre for fare og belaster helsevesenet unødig. Eller hva med de som har nedsatt immunforsvar og faktisk utgjør en større smittefare for dem rundt seg. De burde ikke ha de samme rettighetene som "vanlige" mennesker når sannsynligheten for smitte er høyere for dem. Vi kan i hvert fall ikke la mennesker med HIV/AIDS gå fritt rundt i samfunnet. Nei, virkelig skremmende å se slike holdninger i Norge. Enten så tror man på menneskerettigheter, eller så gjør man det ikke. Det er ikke rettigheter hvis det bare gjelder for noen, men ikke for andre. Det blir som i Orwells Animal Farm: "All animals are equal but some animals are more equal than others".
 14. Det står i ukesrapporten jeg lenket, både i sammendraget og på side 22. Her er utklippet med grafen: Det er jo merkelig at det ikke var mulig å finne noen medier som skriver om den totale belastningen, det er nøkkeltall for helsemyndighetene. Hvis man bare skriver om covid-andelen på utvalgte sykehus så gir jo ikke det et riktig bilde. Statistikken på totale innleggelser går helt tilbake til mars 2020, så det er klart det vil være flest uvaksinerte som har vært innlagt, for vi hadde ikke vaksine tilgjengelig majoriteten av den tidsperioden.
×
×
 • Opprett ny...