Gå til innhold

Omikron: Slik lager man en ny vaksine som også beskytter mot muterte koronavirus


Anbefalte innlegg

_Brukernavn_ skrev (På 17.12.2021 den 19.25):

Det står i ukesrapporten jeg lenket, både i sammendraget og på side 22. Her er utklippet med grafen:

376818003_Screenshot_20211216-105006_AdobeAcrobat.thumb.jpg.a5a154bff241f00f1013db646e5bff84.jpg

Det er jo merkelig at det ikke var mulig å finne noen medier som skriver om den totale belastningen, det er nøkkeltall for helsemyndighetene. Hvis man bare skriver om covid-andelen på utvalgte sykehus så gir jo ikke det et riktig bilde. 

Statistikken på totale innleggelser går helt tilbake til mars 2020, så det er klart det vil være flest uvaksinerte som har vært innlagt, for vi hadde ikke vaksine tilgjengelig majoriteten av den tidsperioden. 

Rett før grafen står det 

Sitat

. Merk at tallene for innleggelser med covid-19 i disse analysene vil avvike fra øvrig informasjon i rapporten og offisiell statistikk for covid19 fordi ulike datakilder legges til grunn.

Videre står det litt lenger ned i en note

Sitat

*Diagnosekodene settes senest ved utskrivelse, og det er derfor en viss forsinkelse i dataene. Tallene for siste uke er av denne årsak ikke inkludert. Tallene for de siste ukene er ikke komplette, og tallene for tidligere uker kan også bli etterjustert

Tar en hensyn til tidsforsinkelsen - dvs at toppen av RS-virus allerede er over og den kortere innleggelsestiden for RS-viruset (kontra covid) så gir vel egentlig ikke grafen så mye nyttig info utover noen trender.

 

Total-tallene for Covid innlagte er greit synlige i VG's statistikk - grafen under er sakset fra dagens VG.

122 innlagte på intensiv tilsvarer nesten halvparten av de vanlige 250 intensivplassene og tall fra siste uker har vist 60% uvaksinerte - og da er vi tilbake til at det kun er 10-12% uvaksinerte i samfunnet som står for 60% av innleggelsene (jfr https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/KzlQby/akuttsjef-jeg-regner-med-at-uvaksinerte-i-norge-tenker-seg-grundig-om )   

image.thumb.png.d77fa8023eba96eb09a005dd4a6431d7.png

Endret av Rune_says
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Annonse

[1] Random productId 9891520 from global

Rune_says skrev (8 timer siden):

Rett før grafen står det 

Videre står det litt lenger ned i en note

Tar en hensyn til tidsforsinkelsen - dvs at toppen av RS-virus allerede er over og den kortere innleggelsestiden for RS-viruset (kontra covid) så gir vel egentlig ikke grafen så mye nyttig info utover noen trender.

Så når FHI tar dette med i sammendraget som nøkkeltall, så mener du at de har misforstått, og at vi heller må stole på VG for å få et korrekt bilde? 

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Selv om det ennå er svært liten forekomst av influensa i Norge, er det en klar økning i influensapåvisninger A(H3N2) siste uke, noe som indikerer at det nå er spredning med influensa i Norge. Samme trend sees i flere andre Europeiske land, blant annet Sverige.
 • Denne høstens uvanlig tidlige topp med sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon har de siste ukene vært i retur. I uke 48 var den prosentvise fordelingen av innleggelser med de ulike gruppene luftveisinfeksjoner følgende: nedre luftveisinfeksjoner 44 %, RS-virus 23 %, covid-19 22 %, øvre luftveisinfeksjoner 10 % og influensa 1 %.
 • Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkningen er fremdeles betydelig. Forekomsten av RS-virus og rhinovirus dominerer. (Ukesrapport for influensa og annen luftsmitte, Influensasesongen i Norge 2021–2022. Ukerapporter – FHI)
Rune_says skrev (8 timer siden):

122 innlagte på intensiv tilsvarer nesten halvparten av de vanlige 250 intensivplassene og tall fra siste uker har vist 60% uvaksinerte - og da er vi tilbake til at det kun er 10-12% uvaksinerte i samfunnet som står for 60% av innleggelsene  

Man kan selvfølgelig velge å fokusere på de tallene man ønsker, men utfordringen for øyeblikket er den totale kapasiteten, ikke intensivplasser. Jeg regner med at konklusjonen med 60% av innleggelser er en skrivefeil, og at du mener innleggelser på intensiv? 

Men selv for intensivplasser så er utregningen din ikke riktig. Helsedirektoratet oppgir 278 intensivplasser i en normalsituasjon (som kan økes ved behov). Hvis 122 av disse er covid-pasienter og 60% av disse er uvaksinert (det har vært nærmere 50% de siste ukene, men ok), så utgjør det 26% av intensivplassene.

Lenke til kommentar
_Brukernavn_ skrev (2 timer siden):

Så når FHI tar dette med i sammendraget som nøkkeltall, så mener du at de har misforstått, og at vi heller må stole på VG for å få et korrekt bilde? 

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Selv om det ennå er svært liten forekomst av influensa i Norge, er det en klar økning i influensapåvisninger A(H3N2) siste uke, noe som indikerer at det nå er spredning med influensa i Norge. Samme trend sees i flere andre Europeiske land, blant annet Sverige.
 • Denne høstens uvanlig tidlige topp med sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon har de siste ukene vært i retur. I uke 48 var den prosentvise fordelingen av innleggelser med de ulike gruppene luftveisinfeksjoner følgende: nedre luftveisinfeksjoner 44 %, RS-virus 23 %, covid-19 22 %, øvre luftveisinfeksjoner 10 % og influensa 1 %.
 • Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkningen er fremdeles betydelig. Forekomsten av RS-virus og rhinovirus dominerer. (Ukesrapport for influensa og annen luftsmitte, Influensasesongen i Norge 2021–2022. Ukerapporter – FHI)

Man kan selvfølgelig velge å fokusere på de tallene man ønsker, men utfordringen for øyeblikket er den totale kapasiteten, ikke intensivplasser. Jeg regner med at konklusjonen med 60% av innleggelser er en skrivefeil, og at du mener innleggelser på intensiv? 

Men selv for intensivplasser så er utregningen din ikke riktig. Helsedirektoratet oppgir 278 intensivplasser i en normalsituasjon (som kan økes ved behov). Hvis 122 av disse er covid-pasienter og 60% av disse er uvaksinert (det har vært nærmere 50% de siste ukene, men ok), så utgjør det 26% av intensivplassene.

Hvis man ser på laboratorie testede dødsfall for f.eks uke 47 (Tabell 7) for de 4 siste ukene , så var det 35 dødsfall blant uvaksinerte og 124 dødsfall blant vaksinerte. Dvs ca 22 % dødsfall blant uvaksinert og hele 78 % blant vaksinerte. Se : "https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-uke-47-22.11---28.11.21.pdf". Dette rimer ikke veldig godt med påstanden om at de vaksinerte utgjør en forholdsvis stor andel av alvorlige sykdomstilfelle pga covid -epidemien. Det kan jo være at jeg har misforstått tallene, men de skulle være ganske klare etter min mening. Så de som påstår at man er sikret mot alvorlig sykdom om bare lar seg injisere , de må nå tro om igjen. Det ser jo ut som at folk dør omtrent like mye om de er vaksinert som om de er uvaksinert.  

Lenke til kommentar

 

Sitat

Det er nok på dette punktet vi ikke er enige, og der jeg føler vi har gått litt i ring med noen omveier. Så lenge det er snakk om ulik belastning på helsevesenet så blir enhver begrensning av enkeltes frihet en indirekte straff. Derfor ser jeg ingen moralske belegg for å begrense noens frihet med den begrunnelse ut fra den norske modellen. For en privatisert modell så kunne man argumentert med forskjellsbehandling basert på risikoen man utgjør i forhold til snittet. Private helseforsikringer har f.eks. høyere satser for personer med høyere risiko, men det kan ikke forsvares med den norske modellen som er basert på fordeling. Tvert imot så forutsetter den norske modellen at de friske subsidierer de syke. Hvis man begynner å forskjellsbehandle mennesker ut fra belastningen de utgjør på helsevesenet, så undergraver man hele systemet. 

Jeg tror at vi må skille mellom medisinske sanksjoner og sivile sanksjoner. En lege som nekter å kurere en uvaksinert vil være problematisk av mange grunner, selv om jeg kan forstå at legen har noen slike tanker for sitt indre. En sivil sanksjon trenger ikke å være like problematisk.

Vi godtar at røykere må betale en ekstra avgift på tobakk fordi røyking er skadelig. Er det en indirekte straff av røykere? Vi godtar at de som kjører bil i rushet må betale rushtidsavgift. Er det indirekte straff av bilister? Hvis jeg kjøper en liter 40% til å lage likør så betaler jeg inn 324,- til fellesskapet for å piske meg til å drikke mindre. Er det straff?

Ja, for en som vektlegger liberalisme tungt så er det kanskje "straff". Jeg tror at de fleste sosialdemokrater på et nivå synes at det er greit å bruke "pisk og gulrot" på dette viset for å oppfordre borgere til å endre oppførsel til samfunnets beste.

Hvordan vil det å begrense uvaksinerte adgang til dansegulvet på pubben være vesensforskjelig fra at vi krever en ekstra avgift fra bilister som kjører kl 9? Vi har en begrenset offentlig pool (enten av vei eller av sykehus), og hvis ditt bruksmønster stresser denne poolen mer enn andre så møter du begrensninger som prøver å få deg til å endre oppførsel.

 

-k

Lenke til kommentar
knutinh skrev (2 timer siden):

 

Jeg tror at vi må skille mellom medisinske sanksjoner og sivile sanksjoner. En lege som nekter å kurere en uvaksinert vil være problematisk av mange grunner, selv om jeg kan forstå at legen har noen slike tanker for sitt indre. En sivil sanksjon trenger ikke å være like problematisk.

Vi godtar at røykere må betale en ekstra avgift på tobakk fordi røyking er skadelig. Er det en indirekte straff av røykere? Vi godtar at de som kjører bil i rushet må betale rushtidsavgift. Er det indirekte straff av bilister? Hvis jeg kjøper en liter 40% til å lage likør så betaler jeg inn 324,- til fellesskapet for å piske meg til å drikke mindre. Er det straff?

Ja, for en som vektlegger liberalisme tungt så er det kanskje "straff". Jeg tror at de fleste sosialdemokrater på et nivå synes at det er greit å bruke "pisk og gulrot" på dette viset for å oppfordre borgere til å endre oppførsel til samfunnets beste.

Hvordan vil det å begrense uvaksinerte adgang til dansegulvet på pubben være vesensforskjelig fra at vi krever en ekstra avgift fra bilister som kjører kl 9? Vi har en begrenset offentlig pool (enten av vei eller av sykehus), og hvis ditt bruksmønster stresser denne poolen mer enn andre så møter du begrensninger som prøver å få deg til å endre oppførsel.

 

-k

Vesensforskjellen ligger i at bevegelsesfrihet er en grunnlovsfestet rett, mens avgiftpolitikk ikke er det. Avgifter kan fordeles ulikt i et demokrati, men rettigheter kan ikke det. Grunnlovens §94 forbyr vilkårlig frihetsberøvelse, §106 sikrer bevegelsesfrihet i riket, §98 om likhet for loven og forbud mot forskjellsbehandling, osv. Lave avgifter på tobakk og alkohol er ikke menneskerettigheter, men kroppslig autonomi, vern mot diskriminering og bevegelsesfrihet er grunnleggende menneskerettigheter - derfor er terskelen for å begrense disse mye, mye høyere enn å innføre høyere avgifter på enkelte varer. 

Smittevernloven gir rom for å begrense enkelte rettigheter som bevegelsesfrihet i ekstreme tilfeller, for å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer. Her er det krav om forholdsmessighet i tiltak som kan innføres. Men det finnes ingen lovhjemmel for å gjøre tilsvarende mot utvalgte grupper med begrunnelse i ulik belastning av helsevesenet. Det ville heller ikke vært moralsk akseptabelt etter mitt syn. At man frivillig endrer oppførsel fordi man er i en risikogruppe er selvfølgelig noe man kan oppfordre til, som det blir gjort for kosthold, trening, rusmidler osv. Men det må nødvendigvis være frivillig. For å ta et ytterliggående eksempel så er frivillighet forskjellen mellom samleie og voldtekt når det gjelder kroppslig autonomi. 

Vi har hatt et underbemannet helsevesen lenge. Allerede i 2015 og 2016 kom det ut rapporter om mennesker som døde eller ikke fikk behandling på grunn av for lav bemanning på norske sykehus. Siden den gang har kapasiteten bevisst blitt redusert ytterligere. At man skal vurdere å begrense de grunnleggende rettighetene til en vilkårlig gruppe mennesker (som ikke en gang utgjør den største belastningen) for å svare på denne utfordringen er helt absurd for meg. Men jeg skjønner at vi ikke nødvendigvis tenker likt om den saken. Du begrunner i hvert fall ikke synet ditt ut fra hevn eller straff, og det er gledelig. 

Lenke til kommentar
sedsberg skrev (4 timer siden):

Det jukses kraftig med vaksinebevis i bl.a. Tyskland og Frankrike. Ingen grunn til å tro at Norge er noe bedre. Mange av de "vaksinerte" innlagte kan like godt være uvaksinerte.


Skjer i mange former det. En mann i New Zealand tok seg betalt for å ta vaksinen for andre. 

 

https://www.huffpost.com/entry/new-zealand-man-vaccine-10-times_n_61b68829e4b089ee1c3603e0

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Serpentbane skrev (På 12.12.2021 den 15.23):

Ingen, det er ikke jeg som først påtok med denne rollen, det var du.

Det er du som utfordrer beslutninger gjort gjennom demokratiske beslutninger i det at de er gjort av en demokratisk regjering som har støtte i befolkningen, og påstår dette river bort grunnmuren i demokratiet. 

Vaksinering er frivillig, men det betyr ikke at resten av samfunnet skal måtte bære en ekstra risiko av dine valg. Enn så lenge betyr dette restriksjoner du nå forholde deg til. Fram i tid kan disse restriksjonene løftes. 

At du som individ hevder at din personlige frihet er bedrøvet får så være sin sak. Jeg forventer at våre folkevalgte tar hensyn til den overordnede befolkning, så får du hyle og skrike 1984 så mye du bare vil for min del. 

Antall laboritorietestede dødsfall i uke 47 og 48 er totalt 159 + 169  dvs totalt 328 dødsfall. Blant disse var det 72 uvaksinerte pasienter som døde dvs ca 21 %. Det var hele 256 dødsfall i den vaksinerte pasientgruppen. Dette slår et stort hull i myten om at vaksinerte er godt beskyttet.

Se: 

"https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-uke-47-22.11---28.11.21.pdf"

"https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-uke-48-29.11---05.12.21.pdf"

 

Lenke til kommentar
5CJ56A5D skrev (5 timer siden):

Antall laboritorietestede dødsfall i uke 47 og 48 er totalt 159 + 169  dvs totalt 328 dødsfall. Blant disse var det 72 uvaksinerte pasienter som døde dvs ca 21 %. Det var hele 256 dødsfall i den vaksinerte pasientgruppen. Dette slår et stort hull i myten om at vaksinerte er godt beskyttet.

Se: 

"https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-uke-47-22.11---28.11.21.pdf"

"https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-uke-48-29.11---05.12.21.pdf"

 

Du mangler flere ekstremt viktig tall. 

1. Hvor stor andel av befolkningen er vaksinerte? 

2. Hvor stor andel av de på sykehus er uvaksinerte? 

3. Hvilken aldersgruppe og bakenforliggende sykdommer har hver av disse to gruppene? 

 

For, om du leser din egen link ser du at "alvorlig covid-19 rammer nå særlig svært gamle fullvaksinerte personer og 
middelaldrende uvaksinerte personer". En ekstremt viktig faktor. 

Videre kan du i samme link lese "insidens av sykehusinnleggelser og dødfall samlet de siste ukene er betydlig høyere for de uvaksinerte enn fullvaksinerte. Blant personer 65 år og over er insidensen klart lavere i gruppene som har fått tre doser. Insidensen for fullvaksinerte over 65 har flatet ut. Insidensen øker blant uvaksinerte 45-64". 

Og like vel klarer du da å overse alle konklusjoner og fakta i dette dokumentet og velger heller koke sammen et tulleregnestykke som passer med din egen virkelighetsoppfatning. 

 • Liker 2
Lenke til kommentar
5CJ56A5D skrev (6 timer siden):

Antall laboritorietestede dødsfall i uke 47 og 48 er totalt 159 + 169  dvs totalt 328 dødsfall. Blant disse var det 72 uvaksinerte pasienter som døde dvs ca 21 %. Det var hele 256 dødsfall i den vaksinerte pasientgruppen. Dette slår et stort hull i myten om at vaksinerte er godt beskyttet.

Se: 

"https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-uke-47-22.11---28.11.21.pdf"

"https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-uke-48-29.11---05.12.21.pdf"

 


Nøyaktig hvilken side er det du henter de dataene fra? 

Lenke til kommentar
Serpentbane skrev (20 timer siden):

Du mangler flere ekstremt viktig tall. 

1. Hvor stor andel av befolkningen er vaksinerte? 

2. Hvor stor andel av de på sykehus er uvaksinerte? 

3. Hvilken aldersgruppe og bakenforliggende sykdommer har hver av disse to gruppene? 

 

For, om du leser din egen link ser du at "alvorlig covid-19 rammer nå særlig svært gamle fullvaksinerte personer og 
middelaldrende uvaksinerte personer". En ekstremt viktig faktor. 

Videre kan du i samme link lese "insidens av sykehusinnleggelser og dødfall samlet de siste ukene er betydlig høyere for de uvaksinerte enn fullvaksinerte. Blant personer 65 år og over er insidensen klart lavere i gruppene som har fått tre doser. Insidensen for fullvaksinerte over 65 har flatet ut. Insidensen øker blant uvaksinerte 45-64". 

Og like vel klarer du da å overse alle konklusjoner og fakta i dette dokumentet og velger heller koke sammen et tulleregnestykke som passer med din egen virkelighetsoppfatning. 

1. 70 % av vefolkningen er vaksinert.

2. Vi behøver ikke å sjekke hvor stor andel av de som er på sykehus som er vaksinerte pga at vi ser på dødsraten.

3. Det er vel ingen som har svar på.

Du/FHI sier at "insidens av sykehusinnleggelser og dødfall samlet de siste ukene er betydlig høyere for de uvaksinerte enn fullvaksinerte". Men statistikken viser klart at kun 72 uvaksinerte døde , mens 256 vaksinerte døde. Så faktum er jo motsatt av det som ble skrevet. Insidens av døde vaksinerte var 4 ganger høyere enn insidens av de uvaksinerte som døde. Se tabell 7 i rapportene. Med forbehold om at jeg har misforstått noe, selvfølgelig. Men den statistikken er jo helt umulig å misforstå så vidt jeg kan skjønne. 

 

Endret av 5CJ56A5D
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...