Jump to content
Michael Yusufsen

Mistet førerretten, mulig å få den tilbake tidligere på grunn av jobbsituasjon?

Recommended Posts

Det er bare å forklare i vei, men jeg tviler på at du kommer noen vei når det tydeligvis er snakk om en såpass grov overtredelse. Svare blir nok raskt at du burde tenkt på dette før du begikk lovbruddet dersom du er så avhengig av førerkortet. 

Du må nok komme med flere detaljer for at vi skal kunne mene noe fornuftig om dette. 

Edited by ITtraktor
 • Like 2

Share this post


Link to post

Jeg regner med du har fått en dom på dette og da er det i så fall domstolene du må henvende deg til.

Edited by tflovik
 • Like 1

Share this post


Link to post

Uansett årsak til dumme valg man tar, så er trafikksikkerhet viktig. Det handler om at man kan kjøre i trafikken med trygghet om at få personer vil drepe deg med idiotkjøring. Altså gjøre den risikoen så liten som mulig. 

Dersom politi eller domstol begynner å gi unntak for "straff" (uten førerkort en tid), så vil det gi presedens. 

Presedens er noe som benyttes mye av advokater. Det betyr at om en får mildere reaksjon, skal også alle andre, som har lignende situasjon få mildere reaksjon.

Da kan man sitte igjen med at visse handlinger i samfunnet til slutt gir for liten konsekvens.

Har trådstarter en særdeles god grunn, kan det jo prøves. Da må det være f.eks. kjøring av sterkt skadet person person på landsbygda til sykehus, på veier med lite/ingen trafikk. I slike tilfeller bruker politiet å gi politibistand resten av veien til sykehuset, eller til plass man møter sykebil. Det gjelder situasjoner i distriktene der det kan være venting på ambulanse.

Dokumentert sykdom, eller klar feil på bil som avdekkes av sakkyndige kan også spille inn. Da må feilen på bilen skyldes feil på nyere bil der du ikke kunne gjøre noe for å hindre det som oppstod i trafikken. 

Men ingen trøst fordi man selv var ego og gjorde et dumt valg. Å angre er bra. Men det hjelper ikke på reaksjonen (mange ville nok komme med falsk anger om det ga belønning). 

Edited by plankeby
 • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg har lest en god del dommer opp gjennom årene, og det er gjennomgående svært vanskelig å få redusert tid på førerkortbeslag. Selv om man bor langt ut på bygda og er helt avhengig av bil for å komme seg på jobb, er det ingen god grunn.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Du har uansett rett til å søke politiet om redusert tapstid.
(Nesten) uavhengig av kva retten har funnet ut er passeleg tapstid så kan politimeisteren gi deg forkortning av tapsperioda etter vegtrafikklova § 40. Kravet er då at det skal være særlege grunnar som taler for det. Ved meget tungtvegande grunnar kan politimesteren også avvike frå tapstid som er lov eller forskriftsfesta med ei minstetid.

Merk at du må kunne vise til særlege grunnar og at terskelen for å innvilge slik søknad ligg høgt. Du har likevel ingenting å tape på å prøve.
Det er ingen formelle krav til søknaden så det enklaste er å skrive fritekst å sende f.eks. på epost til ditt politidistrikt. Det kan kanskje være fornuftig å kontakte politiet fyrst f.eks. på telefon for å høyre om dei vil at du skal sende søknaden til ei bestemt adresse og eventuelt anna praktisk informasjon fyrst.

 

Nokre tips på vegen:
Vurder å vente litt med å sende søknad. Det skal særdeles mykje til for at du slepp heile tapstida, så om du alt har fått kjenne på delar av tapstida så vil nok det auke sannsynlegheit for at du får tilslag på at du kan sleppe dei siste månedane.

Om mogleg så bør du vise til konsekvensar av førarkortbeslaget som har gitt større konsekvensar enn antatt. At du ikkje har lov til å køyre bil i 15 månader er ein pårekneleg konsekvens som du måtte ha forutsett før du braut lova. Derimot så kan tap av jobb eller utdanningstilbod som hindrar deg i å etablere deg som yrkesaktiv skattebetalar være ein konsekvens som verken du eller retten hadde forutsett, særleg om det er snakk om ein jobb som ikkje eigentleg har med bilkøyring å gjere men der det å kunne køyre bil er ein avgjerande føresetnad for å kunne jobbe. Til dømes kontorjobb der du er avhengig av å kunne reise til byggeplassar innanfor ei fornuftig tidsramme. Det vil ikkje nytte å vise til at førarkortbeslaget har som konsekvens at du ikkje kan jobbe som budbilsjåfør då dette har ein openbar samanheng til førarkortet. Det er ikkje uvanleg at ein blir vurdert ekstra strengt om ein er sjåfør fordi ein då burde hatt ei større forståing for trafikkreglane og fordi det er ekstra dumt å sette jobben sin på spel ved å bryte trafikkreglane.

Kan ditt førarkortbeslag ha gitt utilsikta konsekvens eller ulempe for tredjepart? Din "straff" gjennom førarkortbeslaget er at det er du som skal kjenne konsekvensane av å miste førarretten. Det er ikkje meininga at andre skal lide på grunn av dette. Så eit grunnlag for å søke om avkortning av førarretten kan være dersom du har barn som er avhengig av at du kan køyre dei for at dei skal kunne delta på skule og fritidsaktivitetar, eller om du har foreldre som er avhengige av at du køyrer dei til regelmessig helsebehandling, osv.

Eit lite avsnitt der du får fram at du er ein angrande synder og kva du har lært av straffa du har fått vil nok også være med på å auke sannsynlegheita for at at søknaden i sum blir godkjent.

Og til slutt, pass for all del på at dei påstandane du kjem med i søknaden er korrekte og etterprøvbare. Du kan ikkje rekne med å få innvilga søknaden utelukkande på bakgrunn av dine påstandar. Refererer du til familiemedlemmar i søknaden så må dei kunne gå god for deg om dei blir oppringt, og bruker du jobben din så bør du kunne legge ved dokumentasjon som til dømes varsel om mogleg oppseiing, avslag på søknad om ulønna permisjon, osv.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
The Avatar skrev (1 time siden):

(Nesten) uavhengig av kva retten har funnet ut er passeleg tapstid så kan politimeisteren gi deg forkortning av tapsperioda etter vegtrafikklova § 40.

Orket ikke lese gjennom hele innlegget, men det virker som du ikke er klar over at nedsatt beslagstid i medhold av vegtrafikkloven § 40 utelukkende gjøres for "etterfølgende forhold". Det betyr i klartekst at alle ulemper med arbeid, barn, helse og liknende allerede skal være hensyntatt ved ileggelse av dom eller beslagsvedtak. Om det søkes forkortet beslagstid etter § 40 bør det argumenteres for at det har oppstått et nytt dilemma, som var både ukjent og upåregnelig ved tidspunkt for ileggelse av beslag.

Edited by X10anT
 • Like 2

Share this post


Link to post

Fjernet flere innlegg

Dette er jusseksjonen. Alt annet som ikke handler om juss fjernes.
Gjentatte brudd fører til reaksjoner.

Mvh Moderator

Edited by Krozmar
 • Like 5

Share this post


Link to post

Da jeg tjenestegjorde i militæret var det en kar i transport som mistet førerkortet for å kjøre for fort. Det var visst i tjeneste, og han fikk lappen tilbake, men har en følelse av at det var litt hysj hysj-kommunikasjon mellom det lokale politiet og basen. 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...