Jump to content

X10anT

Medlemmer
 • Content Count

  8
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. 1. Du får ikke oppgitt saksomkostninger på forhold. Aktor har gjerne påstand om at dette "dekkes etter rettens skjønn". Har du ingen inntekt og lav alder kan det bli gratis for deg. Om saken er av litt spesiell karakter og med tvilsom rettspraksis kan det også bli gratis. Men om du tar en enkel soleklar sak til tingretten må du regne med en kostnad på 2000-5000 kroner. 2. Forelegget blir til en bot, men det har ingen praktisk betydning for deg. Forskjellen er bare om boten gis av påtalemyndigheten (politiet) eller av retten. 3. Du kan ikke "velge å gå i fengsel". Før dette skjer vil boten bli forsøkt inndrevet ved utlegg i lønn, refusjon av skatt eller salg av eiendeler. Dersom du verken eier bil, bolig eller har jobb kan du i prinsipp velge å gå i fengsel. Verken politijuristen eller dommeren bryr seg en millimeter om dette. Dette er noe som først blir tatt stilling til etter at dommen er avsagt. I løpet av livet kan det dukke opp situasjoner der det stilles spørsmål ved om du faktisk har sittet i fengsel eller ikke. Da er det stort sett veldig fint å kunne svare et ærlig "nei" på dette. Jeg anbefaler deg sterk å unnge fengsel dersom du har et valg. 4. Dette kan være mer relatert til sakens art enn til botens størrelse. Vi vet ikke hva saken gjelder og kan derfor ikke svare på dette. Les deg gjerne opp på hjemmesiden til den amerikanske ambassaden.
 2. Om jeg forstår deg rett har du akseptert utsettelse frem til ca 2 uker etter opprinnelig oppstart medio april. Dette innebærer da oppstart innen ca 1. mai. Jeg regner da med at det står noe om oppstartstidspunkt i kontrakten. Datoen er passert med god margin, firmaet er ikke å få tak i, de har ikke oppgitt grunnlag for kontraktsbruddet, og de har heller ikke forsøkt å tilpasse et nytt oppstartstidspunkt. Da er det i grunn så enkelt som at firmaet allerede har brutt vesentlige deler av kontrakten og du kan skaffe deg ny samarbeidsparter uten å være bundet av tidligere inngått kontrakt. Her er det igrunn de som har et problem, og ikke du. I prinsipp kan du kreve ekstra påførte utgifter dekket av denne bedriften, slik som høyere pris hos ny kontraktør. Dette kan dog være en lang vei å gå, så jeg mener ikke at dette er en prosess jeg anbefaler å starte. Poenget er bare at de har et større forklaringsproblem enn deg, når du ønsker å heve en kontrakt som de allerede har brutt.
 3. Dette kan du også få gjort til en lavere pris og risiko ved hjelp av en halv times konsultasjon hos en erfaren advokat. Alternativt kan du legge ut hele problemstillingen her på jussforum 🙂
 4. X10anT

  Fyllingsfot

  Her ville det kanskje vært naturlig at like deler av skråningen ble lagt på naboens og din side, slik at ulempene ble likt fordelt. Men for meg virker det rett og slett litt merkelig at ikke huseier holdt oppsyn underveis i arbeidet, slik at dette kunne blitt tatt tak i tidligere i prosessen.
 5. Sørg for å få post videresendt til egen adresse. Da kan det fort dukke opp et eller annet hint blandt all reklamen? Ellers gjør som Loko sier, skattemeldingen er et godt sted å starte.
 6. Det er helt klart _mulig_ å ta pant dersom samlivet startet før boligen ble ervervet, uavhengig av dato for ekteskap. Ref. Tvfl 7-13, tredje ledd
 7. En muntlig avtale er i teorien like gyldig som en skriftlig, dette følger av en eldre lov fra 1687 ( https://lovdata.no/lov/1687-04-15/a1 ) Ettersom dokumentasjon på dette er totalt fraværende bør du, for din egen skyld, bare legge denne avtalen død. Som Herr Brun sier er utgangspunktet oppgjør ved avslutning av samboerskap. Men her er det fullt mulig å inngå avvikende avtale. Det du har skriftlig bør du derfor kunne forholde deg til. Kr 100.000,- innen utgangen av året. Skaffer du ikke penger innen den tid er avtalen misligholdt fra din side, og hun vil kunne kreve oppgjør etter takst. Bare å begynne sparingen!
 8. Hva med å legge litt sjel i å undersøke om dette er noe som kan fikses selv for et par hundrelapper, og slik sett styre unna hele konflikten vedrørende vv-berederen? https://a.aliexpress.com/_msxpkBj
×
×
 • Create New...