Jump to content

X10anT

Medlemmer
 • Content Count

  76
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

32 :)

Recent Profile Visitors

426 profile views
 1. Uten at jeg helt vet hva du legger i begrepet er det ingen krav om at vitnene skal være "uavhengige". Det kan altså være din mor, søster, kamerat eller debitors samboer. https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-896/§1
 2. Nei, og det er nettopp derfor jeg tilfører ordet "relativt". Det handler mest om man virkelig ønsker å være løsningsorientert slik at problemet blir ute av verden, eller om det er viktigere å ikke gi etter for egne prinsipper. Dette er to helt forskjellige måter å tilnærme seg en problemstilling på.
 3. Om TS virkelig ønsker å være løsningsorientert kan dette fikses raskt, enkelt og relativt smertefritt. Bank på hos "Geir" og si følgende: "Hei Geir. Her har du 500 kroner. Alt du trenger å gjøre for å få dem er å bytte din SSID til en akseptabel frase". Dersom "Geir" er 30 år eller eldre må beløpet økes til 1000 kroner.
 4. Som sagt av Darkbill er det ingenting i veien for å søke. Tapsforskriften § 9-1 og vegtrafikkloven § 40 åpner utelukkende for "Forkorting på grunn av ETTERFØLGENDE FORHOLD", så det er poengløst å vise til en syk mor som sitter permanent i rullestol. Det gis i praksis alltid avslag på en slik søknad, som oftest på bakgrunn av at søkeren viser til forhold som _var_ påregnelige ved tapsperiodens avgjørelse. Har statistikk på dette liggende, og vet at det ikke er unormalt med 100% avslag i enkelte politidistrikt i løpet av et helt kalenderår. Alle forhandlinger vedrørende tapstid må i realiteten fullføres _før_ rettskraftig avgjørelse foreligger. Det du derimot _kan_ få samtykke til er øvelseskjøring et par tre måneder før sperrefristens utløp. Dette med tanke på snarest mulig gjenerverv og lang ventetid på oppkjøring. Er det ikke satt krav om praktisk eller full prøve før beslaget oppheves faller selvsagt denne muligheten bort.
 5. Det er fullt mulig å utsette skatten ett år. Vær bare oppmerksom på at staten tar renter på skattepenger som blir betalt ett år for sent. Så over til praksisen. Jeg er langt over middels opptatt av økonomi og driver jevnlig veiledning innen temaet. Jeg ser umiddelbart at måten du tenker på er helt feil! Av erfaring kan jeg si at det å utsette enkelte betalinger på denne måten, for å betale annen kredittgjeld, får alle mine varsellamper til å blinke. Det å ta et forbrukslån for å betale et annet er ikke en god løsning på sikt. Jeg er veldig klar over at du selv mener du "har planer" om å øke skattetrekket mot slutten av året, men vet av erfaring at det ofte ikke ender slik når man først har begynt i gal ende. I værste fall beholder du lavt skattetrekk og øker heller kreditten mot slutten av året da det er ledig kreditt etter at du har betalt på forbrukslån med tilbakeholdte skattepenger. Det å komme ut av slike finansielle krumspring med æren i behold, krever et handlingsmønster folk med forbrukslån i utgangspunktet ikke har. Mitt beste råd er derfor å heller øke skattetrekket for år 2022 samtidig som du holder igjen på forbruket slik at du allikevel kan betale ned på kreditten. Når du så far tilbake på skatten i år 2023 kan du heller starte å investere disse midlene. Det er nemlig slik man blir rik, ved streng styring i mange år. Det å "pisse i buksa for å holde varmen" svarer seg sjelden i lengden.
 6. Dersom boksene blir brutt opp og pakkene stjålet er i utgangspunktet gjerningspersonen alene erstatningsansvarlig for både pakkene og skadene på selve boksen.
 7. Hvem skal du oppgi den lave inntekten til de første månedene, til kona, banken, SSB eller noen andre? Driver du eget AS? Selv oppgir jeg kun inntekt til skatteetaten en gang pr. år (ENK) , og da i året etter at pengene er tjent.
 8. På den annen side så ligger G69 kun inne på ABS og ikke på ECU. Dette kan bety at feilen er slettet fra ECU, men ikke fra ABS. Det virker rett og slett litt suspekt at denne kun ligger inne i ABS. Da dette er en dieselbil ville jeg nok ikke satset alt for mye på av "tenningen er helt gal", men vet at justeringen av kamreimen kan være litt kilen på disse (eller blander jeg kanskje litt med 1.9 literen?). Dette kan også leses ut "live". Som sagt så er "live data" neste steg i min bok. Har du fremdeles den gamle pumpen og dysene liggende? Isåfall bør du kanskje vente litt med å kvitte deg med akkurat disse delene...
 9. @sedsberg Dette vil isåfall komme tydelig frem vad avlesning av "live data".
 10. Jeg ville ikke vært veldig opptatt av denne feilkoden på gasspedalen i første omgang. Denne står som. "intermittent" og forsvinner trolig når den slettes. Jeg ville nok først lest av "live data" for å se hvordan pedalen oppfører seg når den betjenes. Du skal kunne lese av både spenning og prosent dersom. Du har tilgang til seriøst diagnoseutstyr. Den siste feilen derimot, som sier at sensor G69 kommer med dårlige data, denne ville jeg vært mer opptatt av. G69 er sensoren som forteller hvor mye gasspjeldet har åpnet seg. Den sitter på "forgasseren" og ikke på gasspedalen. Er det gasspedalen eller gasspjeldet du har byttet to ganger?
 11. Vel, det er nå ikke helt uvanlig at noen også får innvilget gjeldsordning som inkluderer erstatninger etter straffbare handlinger. Nå kom jeg med eksempelet på at det kunne skje allerede etter 8 år, men det kan gjerne være noe tidlig for en slik type gjeld. Men dersom en person har ubetjenelig gjeld og ikke har dratt på seg ny ubetalt gjeld over de siste 10 til 15 årene, behøver det slett ikke være dødfødt å søke gjeldsordning. Tiden leger alle sår er det noe som heter, så derfor virker det slett ikke like støtende når jeg får slettet de siste rester av gjelden 20 år (med tillegg av 5 år gjeldsordningstid) etter at jeg svindlet deg...
 12. Enten er dette en kyllingkjøttdeig fra Rema 1000, eller så har du ikke fått til å legge ved et bilde av båten i posten din.
 13. Hvorfor gjøre dette så komplisert? Det er da bare å sende en epost til politiet der man henviser til saken og spør hvor mange meter det var til bilen da hastigheten ble målt. En lasermåler er ikke annet enn en glorifisert avstandsmåler med innebygget klokke og kalkulator, og denne avstanden er registrert i loggen for målingen. Den aktuelle avstanden stod for øvrig på tredje linje da de lot deg se skjermen på lasermåleren. Det er for øvrig ikke slik at målingen blir mer usikker på grunn av at avstanden er kort. Det handler mer om at vinkelen det måles i kan bli skarpere, noe som igjen kan påvirke måleresultatet. Men dersom operatøren står plassert f.eks. i en sving slik at vinkelen mot registreringsskiltet blir tilnærmet rett vil ikke dette påvirke resultatet.
 14. X10anT

  Varm i bilen

  Kan være noen spjeld som har sluttet å fungere som dem skal, eller at innetemperatur-sensoren har tatt kvelden. Ville helt klart startet med å lese ut feilkoder på HVAC systemet.
 15. Først og fremst må du få lest ut eventuelle feilkoder. Post dem her i tråden din.
×
×
 • Create New...