Jump to content
Simen1

Er høye drivstoff priser det som skal til for å få flere til å gå over til Elbil?

Meningsmålinger  

146 members have voted

 1. 1. Hvordan tror du folk reagerer på markant høyere drivstoffpriser?

  • Får mer lyst på elbil
   47
  • Strekker seg lengre for å bytte til elbil
   39
  • Synes det er bra at fossilbilistene får svi for forbruket sitt
   11
  • Gir elbileiere skadefryd
   43
  • Påvirker ikke lysten på elbil
   21
  • Føler seg økonomisk skviset
   68
  • Frustrasjon over den internasjonale oljeprisen
   33
  • Frustrasjon over skatter og avgifter på drivstoff
   85
  • Gir folk mer lyst til å kjøre fossilbil
   8
  • Gir mer sosial status til folk som viser at de har råd til det høyere prisnivået
   16
  • Føler det straffer svake grupper og de med dårlig råd
   83
  • Føler at det bare skulle mangle at det er dyrt å forurense
   10
  • Tror at fossilbilister vil kjøre mindre i hverdagen / velge andre transportformer oftere
   19
  • Tror at fossilbilister vil kjøre mindre i feriene / fly, toge eller annet i stedet for.
   18
  • Tror at fossilbilister vil oppgradere til mer drivstoffgjerrig fossilbil/hybrid
   13
  • Tror prisene vil svinge motsatt vei om en stund så det på sikt ikke betyr så mye
   10
 2. 2. Hvilken NETTO effekt tror du det gir elektrifiseringen av personbilmarkedet?

  • Fremskynder
   68
  • Ingen netto effekt
   64
  • Forsinker
   15


Recommended Posts

tommyb skrev (2 timer siden):

SP er interessert i kjernepolitikken sin. Det handler om å gjøre det levelig i kjerneområdene deres, eller for å kalle en spade en spade, at det skal være et godt liv på bygda. Man må prioritere annerledes hvis man bor i kjernedistriktene til deres velgere, med lavere inntekter må man også ha lavere utgifter. Hvis folk på bygda fikk ekstra støtte til solcelle-anlegg og mikrostrømkraftverk, ville de også vært mer positive til elektriske traktorer, i den grad de finnes. Men når det eneste de blir presentert med er å velge mellom kraftig økte utgifter for bruk eller kraftig økte utgifter i innkjøp, vil disse kjernevelgerne være ganske motstandsdyktige mot det grønne skiftet.

Dette er i grunnen et godt eksempel: man kunne brukt 30 milliarder eller deler av det (i året?) på å tilrettelegge for teknologi for selvprodusert kraft i rurale strøk. I effekt per krone ville det sannsynligvis bidra mye mer til klimaskiftet enn å kutte statlige inntekter der de sparte avgiftene primært ville ført til økt konsum. 

Politikk handler om å hente inn en pott fra samfunnet og bruke den til å gjøre samfunnet bedre for de som eksisterer der. Ved å kutte i potten gjør man ikke samfunnet bedre. Billigere, men ikke bedre. 

Men nå er vel heller ikke det slik at særorganisasjoner som NAF får diktere hva politikerne gjør - så i utgangspunktet antar jeg at disse pengene vil bli veid opp mot andre interesser før avgiftskuttene blir som NAF foreslår. 

Nå bor jeg i en SP-styrt kommune (i mange år), men jeg kan ikke si at jeg ser noen slike resultater som du skisserer her. Her sentraliseres alt inn til kommunesenteret, og bygdene utarmes. SP-politikere er stort sett som andre politikere (dagens bombe), stort sett ute etter å skaffe seg selv posisjoner lokalt, i fylket og på Stortinget.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
5 hours ago, Hanhijnn said:

Nå bor jeg i en SP-styrt kommune (i mange år), men jeg kan ikke si at jeg ser noen slike resultater som du skisserer her. Her sentraliseres alt inn til kommunesenteret, og bygdene utarmes. SP-politikere er stort sett som andre politikere (dagens bombe), stort sett ute etter å skaffe seg selv posisjoner lokalt, i fylket og på Stortinget.

Uten å snakke ned kommunepolitikere spesifikt eller å snakke opp politikere generelt, så har kommunepolitikere null til ingen påvirkningskraft i denne sammenhengen. Regjeringen kan velge å gjøre noe med distriktspolitikken - eller ikke. De som styrer kommunene kan mest bare påvirke hvilken fot de skal skjære seg selv i, når de ikke klarer å dekke alle lovpålagte tjenester med de inntektene de har. Ingen politikere liker å sentralisere bort den nest siste skola i kommunen - men for ofte er det det man må gjøre, fordi det er umulig i dagens samfunn å øke skatter etter de uvettig har blitt satt ned én gang for mye.

Senterpartiet i Regjering har nå sterkere grep om distriktspolitikken enn de noensinne har hatt i alle de årene jeg har fulgt politikk. Der har de tydeligvis lagt inn prestisjen i å få stoppet sentraliseringsreformen for domsstoler, sentraliseringsreformen for politi og sentraliseringsreformen for fylkene. Og det er jo ikke rart, all den tid de er distriktspartiet. De fikk et ganske greit løft i landbruksforhandlingene nå. Hvis de i tillegg gjør det rimeligere med levekostnadene i distriktene, har de nær full pott for sine saker.

Det de er lengst unna på er levekostnadene i distriktene. Strømprisen er høy og vokser raskt, bensinprisen er høy og vokser raskt. Ingen av delene skyldes forhold innenlands. Dersom man subsidierte en oppbygging av mikrokraftverk, enten det er en vindmølle i åkeren, solceller på taket eller vannkraftverk i bekken, vil dette kompensere for bensinprisen og gjøre elektriske kjøretøy noe mer attraktive i distriktene enn de er i dag. Jeg sier ikke at dette er Senterparti-politikk, bare at det er en tenkelig måte å bidra til det grønne skiftet på.

En langt mer Senterparti-typisk måte ville vært å kutte i bensinavgiften. I stedet for å gjøre varige grep med disse pengene, gir det kun en kortvarig effekt siden prisene spiser det inn etter noen år. Samtidig vil man for all framtid kutte i fellespotten og de pengene mener jeg man heller burde brukt til å bygge opp under mer bærekraftig teknologi og energiproduksjon.

Nå er det vel det Regjeringen gjør med havvindsatsningen, men den er utarmet fra starten av etter man sendte milliarder ekstra inn i en ny oljegavepakke og oljeindustrien blomstrer som aldri før. Ikke skjer den ute i distriktene heller.

Men jeg skjønner det. Olje gir store inntekter og distriktene selv har satt seg på bakbeina når de fikk en gylden mulighet til å bygge opp vindkraftindustri nettopp i områdene der SP står sterkt. Nå vil det ta lang tid før man får bygget ut kraft både på land og til vanns. Untatt olje- og gasskraft - der fosser man fram nå.

Edited by tommyb
mye skrivefeil å s'nær
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
tommyb skrev (57 minutter siden):

Dersom man subsidierte en oppbygging av mikrokraftverk, enten det er en vindmølle i åkeren, solceller på taket eller vannkraftverk i bekken, vil dette kompensere for bensinprisen og gjøre elektriske kjøretøy noe mer attraktive i distriktene enn de er i dag.

Hvorfor? 

tommyb skrev (58 minutter siden):

etter man sendte milliarder ekstra inn i en ny oljegavepakke og oljeindustrien blomstrer som aldri før. Ikke skjer den ute i distriktene heller.

Det gir ekstremt mange jobber rundt i bygdene, siden folk kan jobbe turnus. 

Share this post


Link to post

Oljeprisen har steget til 125 dollar fatet og dollaren har steget til 10 kroner. Nå gjelder det å fylle tanken til 27-28 kr/l så lenge det varer. Om få uker vil dagens priser fremstå som billige..516336708_Screenshot2022-06-14at16-48-45DNInvestor.png.9b170cb02de1bb9833fb2b26bdd277fa.png

Finnes det forresten noe sted som presenterer oljeprisen i kroner? Gjerne live med graf.

Edited by Simen1
 • Like 3

Share this post


Link to post

Har telt på knappene å bytte ut min ladehybrid med rimelig kinesisk elbil. Men selv med innføring av bom og de høye bensinprisene så blir det overskygget av tap ved bytte av nyere bil etter få års eierskap. Regnestykket ville vært annerledes med en litt eldre ICE og større pendler-avstand. Det er de med >10 år gamle ICE biler som burde få hjelp til å bytte til elbil nå, f.eks. noe kontantstøtte og rimeligere lån ved bytte til (ny/brukt) elbil om den gamle bilen vrakes samtidig. De fleste som har råd til å kjøre nyere biler har også litt romsligere økonomi til å takle de ekstra drivstoffutgiftene enn andre.

Edited by rockPaperScissors()

Share this post


Link to post
rockPaperScissors() skrev (17 minutter siden):

Har telt på knappene å bytte ut min ladehybrid med rimelig kinesisk elbil. Men selv med innføring av bom og de høye bensinprisene så blir det overskygget av tap ved bytte av nyere bil etter få års eierskap. Regnestykket ville vært annerledes med en litt eldre ICE og større pendler-avstand. Det er de med >10 år gamle ICE biler som burde få hjelp til å bytte til elbil nå, f.eks. noe kontantstøtte og rimeligere lån ved bytte til (ny/brukt) elbil om den gamle bilen vrakes samtidig. De fleste som har råd til å kjøre nyere biler har også litt romsligere økonomi til å takle de ekstra drivstoffutgiftene enn andre.

Jeg synes ikke det uthevede bør være noe krav. Biler som er produsert bør først og fremst gjenbrukes i stedet for å bli skrotet. Gjenbruk nedover i prissjiktene sånn at ennå eldre og dårligere biler havner på huggeriet eller salg til utlandet så ennå eldre og dårligere biler havner på huggeriet der.

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (2 minutter siden):

Jeg synes ikke det uthevede bør være noe krav. Biler som er produsert bør først og fremst gjenbrukes i stedet for å bli skrotet. Gjenbruk nedover i prissjiktene sånn at ennå eldre og dårligere biler havner på huggeriet eller salg til utlandet så ennå eldre og dårligere biler havner på huggeriet der.

Ja, det kan man alltids diskutere. Jeg tror f.eks. de som bytter elbil hvert tredje år gjør større skade enn de som tar godt vare på en ICE bil. Men eldre biler bruker langt mer drivstoff og har lavere sikkerhet når du sammenligner nye og gamle ICE biler av samme størrelse. Det er heller ikke bra for miljøet å sende gamle biler til land der håndtering av vrak kan være dårligere regulert. 

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (46 minutter siden):

Biler som er produsert bør først og fremst gjenbrukes i stedet for å bli skrotet. Gjenbruk nedover i prissjiktene 

Vil helst bruke dieselbilen jeg har, siden jeg ikke ser for meg å få mye for den pågrunn av høy kilometer og at den trenger innvendig vedlikehold med bytte av seter og gulvteppe for å se nogenlunde bra ut

Men når det koster 26 kr l, og bare siste økningen fra 21 til 26 koster meg 1200 kr mer i måneden så...

Har ikke noe ønske om å gi bort bilen heller, siden den fungerer bra, og at jeg selv kan vedlikeholde og bytte deler etter behov

Og, selger jeg den får jeg ikke noe igjen iforhold til hva som er brukt på den

Reparerte den for en bra sum før prisen på drivstoff begynte å stige 

Edited by Mechablast

Share this post


Link to post

Omregistreringsavgift var det ihvertfall dumt å innføre på el. De med dårligere råd kunne trengt den ekstra gulroten for å kjøpe "1 gen fullverdig elbiler" brukt framover istedet for fossilt. 

Men nå er omregistreringsavgift horribelt høy på fossil også - hvorfor skal det koste så mye å omregistrere? Jo nyere (og mindre forurensende, ihvertfall stort sett) jo dyrere er det - jobben er det samme uansett(man gjør ca alt selv på nettet) - maks 500kr burde det ha kostet.... 

 

Jeg sjekket nylig regnestykket for oss igjen, for å se om vi burde gå for elbil nr to(dvs ingen fossil utenom) - og selv med 30kr/l i drivstoff så er det på ingen måte lønnsomt for oss nå som alt av fordeler sakte men sikkert blir borte og med høyst usikker verdi om 5 år. I regnestykket mitt skrur jeg selv da, det er en forutsetning. 

 • Like 3

Share this post


Link to post
Mechablast skrev (46 minutter siden):

og bare siste økningen fra 21 til 26 koster meg 1200 kr mer i måneden så...

Med et forbruk på 1200 / 5 = 240 liter i måneden koster det nå 26 kr * 240 liter = 6240 kr/mnd bare i drivstoff. Omregnet til et billån med 5 års nedbetaling og 4% rente så tilsvarer det avdrag på et lån på 338 800 kr.

Et par andre muligheter er å bytte den ut med en mindre tørst bil. Enten den er kun bensin/diesel eller PHEV. Eller kjøpe en bil nr 2, elbil, og være selektiv med bruken. Jeg sier ikke at jeg har noen fasit for deg, for jeg vet ikke nok om din situasjon og kan ikke ta dine valg, men slenger bare ut noen muligheter som du får vurdere selv.

 • Like 2

Share this post


Link to post
rockPaperScissors() skrev (1 time siden):

Jeg tror f.eks. de som bytter elbil hvert tredje år gjør større skade enn de som tar godt vare på en ICE bil.

Det der er kun kunstige / konstruerte motsetninger. Jeg tror ikke det finnes noen sånn motsetning. Du dikter opp tull.

 

rockPaperScissors() skrev (1 time siden):

Men eldre biler bruker langt mer drivstoff og har lavere sikkerhet når du sammenligner nye og gamle ICE biler av samme størrelse.

Nettopp. Det er derfor vi ønsker at de eldste skal byttes ut med nyere biler. Vi gjør miljøet en bjørnetjeneste ved å bypasse bruktmarkedet og skrote 10-12-15 år gamle biler, mens 20-25 år gamle biler fortsetter å kjøre på veiene f.eks i Øst-europa.

 

rockPaperScissors() skrev (1 time siden):

Det er heller ikke bra for miljøet å sende gamle biler til land der håndtering av vrak kan være dårligere regulert. 

Jo, jeg tror det er en god ting å sende halvgamle biler til land som fortsatt har en del eldgamle biler i drift. De vil spare miljøet i de landene de kommer til. Håndtering av vrak vil være det samme uansett om vraket er 15 eller 25 år gammelt.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (14 minutter siden):

Det der er kun kunstige / konstruerte motsetninger. Jeg tror ikke det finnes noen sånn motsetning. Du dikter opp tull.

 

Nettopp. Det er derfor vi ønsker at de eldste skal byttes ut med nyere biler. Vi gjør miljøet en bjørnetjeneste ved å bypasse bruktmarkedet og skrote 10-12-15 år gamle biler, mens 20-25 år gamle biler fortsetter å kjøre på veiene f.eks i Øst-europa.

 

Jo, jeg tror det er en god ting å sende halvgamle biler til land som fortsatt har en del eldgamle biler i drift. De vil spare miljøet i de landene de kommer til. Håndtering av vrak vil være det samme uansett om vraket er 15 eller 25 år gammelt.

Tull? Det er praktisk ikke mulig å regne på CO2 som slippes ut av «naboen». Det er rett å slett for mange usikre faktorer. Skal man regne utslipp kalkulerer man fra eget forbruk og utslipp da det er mer håndterbart.

Eks.

https://www.tu.no/artikler/12-myter-og-fakta-om-elbiler-og-forurensing/367894
 

«Om vi tar tallene for Mercedes-Benz B-klasse som eksempel:

Kjører du elbilvarianten 30 000 kilometer (1,6 kWh pr mil) før du kvitter deg med den, har du i snitt sluppet ut 411 gram CO2 per kilometer.

Kjører du bensinvarianten tilsvarende, har du i snitt sluppet ut 183 gram CO2 per kilometer. »

«Påstand: Det vil være bedre for miljøet å beholde fossilbilen lengre enn å gå til innkjøp av en ny elbil
Konklusjon: Kanskje. Det avhenger av hvor drivstoffeffektiv den gamle bilen er, og hvor langt du kjører den. Bytter du ut en relativt ny bil med en ny elbil, vil du kunne bidra til større CO2-utslipp.»

Edited by rockPaperScissors()

Share this post


Link to post

Vel, nå lever vel 99,9% av elbilene til de blir kjørt lengre enn 30 000 km så det tallet har jo ingenting med normal virkelighet å gjøre.

Ja, jeg tror den oppdiktede motsetningen "de som bytter elbil hvert tredje år gjør større skade enn de som tar godt vare på en ICE bil" er tull. Du må gjerne forsøke å begrunne hvorfor du tror folk som bytter elbil hvert tredje år ikke tar godt vare på bilen sin.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg har jo dokumentert til deg Simen1 hvorfor jeg tror at de som bytter elbil hvert tredje år gjør mer skade enn de som tar vare på ICE bilen over flere år. Og forklart hvorfor dette ikke er en oppdiktet måte å håndtere CO2 regnskapet. Kan hende jeg har formulert meg på en måte som gjør at du reagerer.

Share this post


Link to post
rockPaperScissors() skrev (2 timer siden):

Jeg har jo dokumentert til deg Simen1 hvorfor jeg tror at de som bytter elbil hvert tredje år gjør mer skade enn de som tar vare på ICE bilen over flere år. Og forklart hvorfor dette ikke er en oppdiktet måte å håndtere CO2 regnskapet. Kan hende jeg har formulert meg på en måte som gjør at du reagerer.

Jeg bytter hvert 2-3 år. Bilene har stort sett blitt solgt til folk som selger ICE bilen sin, som igjen gjør at andre selger ICE bilen sin og i slutten av rekken vraker en ICE bil. Hvordan er dette dårlig?

 • Like 2

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (5 minutter siden):

Jeg bytter hvert 2-3 år. Bilene har stort sett blitt solgt til folk som selger ICE bilen sin, som igjen gjør at andre selger ICE bilen sin og i slutten av rekken vraker en ICE bil. Hvordan er dette dårlig?

Nå når 80% av nybilene er full-elektrisk hvor mange etter ditt neste kjøp bytter ut en ICE bil med din nesten ny elbil? Det du påpeker er nok rett i en overgangsfase, men ikke i ditt CO2 regnskap.

I ett CO2 regnskap så tilfaller produksjonskostnadene på første eier av nybil. I så måte er det beste alternativet å kjøpe brukt elbil, eller å beholde en ny elbil noen ekstra år før man selger.

Share this post


Link to post
rockPaperScissors() skrev (46 minutter siden):

Nå når 80% av nybilene er full-elektrisk hvor mange etter ditt neste kjøp bytter ut en ICE bil med din nesten ny elbil? Det du påpeker er nok rett i en overgangsfase, men ikke i ditt CO2 regnskap.

I ett CO2 regnskap så tilfaller produksjonskostnadene på første eier av nybil. I så måte er det beste alternativet å kjøpe brukt elbil, eller å beholde en ny elbil noen ekstra år før man selger.

Selvfølgelig er det best, men noen må kjøpe nytt for å øke bestanden av brukt. Det er pr i dag meg, samt mange andre såklart.

Share this post


Link to post
rockPaperScissors() skrev (7 timer siden):

Nå når 80% av nybilene er full-elektrisk hvor mange etter ditt neste kjøp bytter ut en ICE bil med din nesten ny elbil? Det du påpeker er nok rett i en overgangsfase, men ikke i ditt CO2 regnskap.

I ett CO2 regnskap så tilfaller produksjonskostnadene på første eier av nybil. I så måte er det beste alternativet å kjøpe brukt elbil, eller å beholde en ny elbil noen ekstra år før man selger.

Det er meningsløst å tilskrive alt CO2-utslipp fra produksjonen til bare første eier. Det er ikke eieren som slipper ut dette, men produksjonen av bilen. Tenk heller at det følger bilen fra vugge til grav. Om bilen kjøres 200 000 km i sitt liv, fordelt på 2 eller 20 eiere er irrelevant.

 • Like 4

Share this post


Link to post
Jarmo skrev (5 timer siden):

Midlertidig like ille som kina-elbilene da. Får håpe det ikke varer så lenge. Det popper opp batterifabrikker i vannkraftlandene Norge og Sverige for tida så det er naturlig at VW kjøper batterier herfra.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...