Jump to content
Beverly Hills

Hva skal vi gjøre med sysselsettingen?

Recommended Posts

Kris85 skrev (1 time siden):

600 000 er ikke sysselsatt!
litt over 10% av norges befolkning totalt sett.... eller ca 6% av arbeidsstyrken vår totalt sett.

600 000 er 6% av 3 000 000? :) 
20% er ekstremt. Vi bruker 60 000 per hode i norge fra oljefondet for å demme opp.
Offentlig sektor er oppblåst(inkludert kultur).
Veldig mange av de som er ''sysselsatt'' har deltidsjobb som kan være så lavt som 5%

Hva gjør vi? Sende hjem flyktninger og folk med oppholdstilstand. Slutte å ta imot enda flere.
Jobbe for å få folk av AAP, og stramme inn hva som kvalifiseres som ''Ufør''.
Øke  laveste alderspensjon fra 62 til 65.

Share this post


Link to post
10 hours ago, Salvesen. said:

Det er ikke vår erfaring. Vi mangler folk og sliter med å ta unna alle stillinger. Hvorfor? Folk har ikke kompetanse. Eller nok folk har ikke kompetanse. Hvordan kunne dette blitt løst? Opplæring og utdanning. De 'manuelle' jobbene er på vei ut, står en på bar bakke uten kunnskap/utdanning i fremtiden så har en store problemer. Man kan ikke plukke varer i varehus lengre, man kan ikke sitte i kassen på REMA osv. De jobbene forsvinner. 

Dagens syklus er underlig
De unge tar fagbrev, men mange finner ut at de tjener for lite eller arbeidsforholdene er alt for elendig, så de tar universitetsutdanning som exitstratergi. Resultatet er at man utdanner mange nok, men frafallet er for stort over tid.
Så har du de som faller fra før de får sikret seg fagbrev eller universitetsutdanning. De er i den underlige situasjonen hvor de er for etablert, men kan ikke ta videre utdanning uten støtte fra samboer eller ved tilfeldighetene klare å sikre seg en jobb på hvertfall 50-60%.
 

Share this post


Link to post
Per mai 2021 var det 360 600 personer som mottok uføretrygd. Det er en økning på 300 personer fra forrige måned. Antall uføre i prosent av befolkning i alderen 18-67 år var på 10,5 prosent.
 
Det er jo tallene over her som er interessante i debatten om sysselsetting. Uføre kommer ikke med i arbeidsledighetsstatistikken. Hvorfor er hver tiende nordmann i arbeidfør alder ufør?
 

Share this post


Link to post
16 hours ago, KarvaBlad said:
Hvorfor er hver tiende nordmann i arbeidfør alder ufør?
 

Ofte fordi en ikke finner annen måte å få ordna forutsigbarhet og sosial sikkerhet for aktuelle (og få de ut av arbeidsledighetskøen).

Dysfunksjonelt?

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
KarvaBlad skrev (På 22.7.2021 den 14.16):
Per mai 2021 var det 360 600 personer som mottok uføretrygd. Det er en økning på 300 personer fra forrige måned. Antall uføre i prosent av befolkning i alderen 18-67 år var på 10,5 prosent.
 
Det er jo tallene over her som er interessante i debatten om sysselsetting. Uføre kommer ikke med i arbeidsledighetsstatistikken. Hvorfor er hver tiende nordmann i arbeidfør alder ufør?
 

 

For det første: antall uføre viser de som både er delvis uføre og de som er helt uføre. Mange av de som er uføre er også i arbeid. Disse er gjerne i høy alder, og er kanskje 20% ufør etter å ha hatt cellegiftbehandling, utsatt for ulykker eller slitasje, o.l. Det finnes selvsagt mange uføregrader. 

 

For det andre: selv om man er 100% ufør, så jobber man litt. En del gjør noen timers arbeid per uke, enten lønnet, eller som frivillig. Mange avlaster andre familiemedlemmer med å hjelpe de i stedet. Dette gjør selv å tolke de som er 100% uføre som fullstendig utenfor arbeidslivet nokså vanskelig. Det finnes de som er 100% uføre som jobber 50% også, da innen vernet arbeid hvor de er lønnet 30 kroner per time (de betaler 50% skatt av dette). Disse vasker og rengjører tøy for sykehus o.l. 

 

For det tredje: siden man i større grad overlever sykdom og ulykker i dag, så gir dette også en økning av invalide. Samtidig er man bedre på å fange opp sykdommer (jmf. pkt. 5). 

 

For det fjerde: innskrenkingen av AAP-ordningen har ledet flere over på uføretrygd. Der har de rettighetene som behøves for å ta omskolering, noe som er svært vanskelig med AAP. De som er på AAP eller uføretrygd samlet sett er gått ned noe, når man tar hensyn til hele regnestykket. For mange av den yngre garden er uføretrygden en midlertidig løsning

 

For det femte: det mange syke har kunnet jobbe med, er forsvunnet. Kravene som enhver arbeidsgiver har er blitt uoverkommelige for de som har forskjellige lidelser. 

 

For det sjette: økninger av alvorlige lidelser som følge av mer smittespredning og økninger av toksisk utslipp. Dette gjør overraskende mange kronisk syke. 

 

For det syvende: befolkningens apati til mishandling, mobbing, sykdom, 'navere', og mer til er toksisk. De som opplever å være i slik situasjon blir bare sykere av sådan. 

Edited by anon_83104
Tydeliggjøring
 • Like 5
 • Innsiktsfullt 2
 • Heart 1

Share this post


Link to post
anon_83104 skrev (35 minutter siden):

 

 

Uansett hvor mange forklaringsmodeller du kommer med, er det påfallende at Norge har dobbelt så mange uføretrygdede som Sverige. De samme forklaringene burde kunne brukes i vårt naboland også. Så det er noe særegent med norsk kultur og uføretrygd.

Kilde: https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/M35zyo/alarm-om-ny-vekst-i-antall-ufoere-fra-et-historisk-hoeyt-nivaa

 • Like 1

Share this post


Link to post
KarvaBlad skrev (7 minutter siden):

Uansett hvor mange forklaringsmodeller du kommer med, er det påfallende at Norge har dobbelt så mange uføretrygdede som Sverige. De samme forklaringene burde kunne brukes i vårt naboland også. Så det er noe særegent med norsk kultur og uføretrygd.

Kilde: https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/M35zyo/alarm-om-ny-vekst-i-antall-ufoere-fra-et-historisk-hoeyt-nivaa

 

Statistikk er avhengig av dybdeforståelse. Du har vist lav forståelse tidligere, og du viser lav forståelse her. 

 

En liten oppgave til deg: finn ut om nazistene løste arbeidsledighetskrisen i Tyskland på 30-tallet. 

 

 • Like 5

Share this post


Link to post
anon_83104 skrev (4 minutter siden):

 

Statistikk er avhengig av dybdeforståelse. Du har vist lav forståelse tidligere, og du viser lav forståelse her. 

 

En liten oppgave til deg: finn ut om nazistene løste arbeidsledighetskrisen i Tyskland på 30-tallet. 

 

Infantil og bornert hersketeknikk.

 • Like 3

Share this post


Link to post
KarvaBlad skrev (3 minutter siden):

Infantil og bornert hersketeknikk.

 

Klarte nazistene å løse arbeidsledigheten i Tyskland på 30-tallet? Enhver aspekt av dette er relevant, så dette er en ypperlig oppgave for å vise forståelsen din for akkurat dette emnet om uføretrygdede. 

 • Like 5

Share this post


Link to post
anon_83104 skrev (6 minutter siden):

 

Klarte nazistene å løse arbeidsledigheten i Tyskland på 30-tallet? Enhver aspekt av dette er relevant, så dette er en ypperlig oppgave for å vise forståelsen din for akkurat dette emnet om uføretrygdede. 

Jeg er ikke her for å løse oppkonstruerte og bisarre skolestiloppgaver for å tilfredsstille ditt forkvaklede markeringsbehov. Større avsporing har jeg aldri vært borti. Poenget er at alle er enige om at andelen uføretrygdede i Norge er helt i særklasse i verdenssammenheng.

Edited by KarvaBlad
 • Like 1

Share this post


Link to post
KarvaBlad skrev (3 minutter siden):

Jeg er ikke her for å løse oppkonstruerte og bisarre skolestiloppgaver for å tilfredsstille ditt forkvaklede markeringsbehov. Større avsporing har jeg aldri vært borti. Poenget er at alle er enige om at andelen uføretrygdede i Norge er helt i særklasse i verdenssammenheng.

 

Avsporing er det faktisk ikke, og enhver som har har forståelse for datatolkning klarer å se de poengene den 'oppgaven' vil gi. Her har du implisitt bekreftet at du ikke har dybdeforståelse av statistikk og tolkning av data. Takk. 

 • Like 5

Share this post


Link to post

@anon_83104 - takk for at du orket å bygge videre på det jeg forsøke i hele fire innlegg på første side. 

Til TS.

Det er helt greit å ha ulike meninger på forskjellige saker i samfunnet vårt. Men det å ha helt grunnleggende feil i fakta, samtidig som man viser dårlig tallforståelse og hevder ting som er fullstendig feil; og som kan bevises er feil - er ikke en holdningsytring - det er i en helt annen klasse. Vranglære, feiltolkning og lav forståelse der man lar egne meninger inflaterer sine holdninger der man blander fakta med egne synspunkter og meninger; og vinkler det i den retning man selv ønsker.

De som har en veldig negativ holdning mot velferdssystemet vårt, som hele vår samfunnsmodell bygger på - har ofte en overbevisning av de sjelden; som virker å overgå alt av rasjonell tenking. For å ta et velkjent sitat: "Du lyver så du tror på det selv." 

Hvis man kun ser på saken fra sitt eget ståsted; ser det ofte slik ut:
f1d108_7b8ace58f72140729de257d474b4126b~

Det å tillate seg selv å forandre på sine holdninger dersom man får ny kunnskap eller kjennskap rundt emnet; er noe som vitner om modenhet og høy grad av intellektualitet. Men det virker som veldig mange mennesker forsvarer sine ytringer fordi det de syns det er flaut å trekke tilbake det man har sagt eller ytret. Det å forandre på en mening, eller skifte side - er på mange måter ikke "greit"; fordi da har man tapt. Mens sannheten er det motsatte. Får man servert ny kunnskap, nye erfaringer og ny data - analysert denne; og er åpen for at man faktisk KAN ha feil; i mange saker. Istedenfor å tviholde på det man startet på - så lenge; at for de fleste publikummere så blir det fullstendig latterlig å se å høre på.... mens du; "Lyver så du tror på det selv".

image.png.51ba13ae2d221e2d4906e9a687248f6f.png

Slik er det det med absolutt alle mennesker!

Personlig elsker jeg å bli korrigert, rettet på og "satt på plass" - dersom jeg tar feil. Noe jeg ofte gjør. Men i dette tilfelle handler det veldig enkelt om god tallforståelse. Det å lese tall, sette tall i system - og det å bruke sunn fornuft og rasjonalitet. 

Det TS hevder er kort oppsummert ganske hinsides. Og det er objektivt ment; fordi tall og statistikk - konkrete fakta. Knuser TS sine påstander som bare det. Det er litt som om jeg skulle ytret en mening og sagt: "6 millioner (!) nordmenn tror på Gud". Det er ikke langt unna det å påstå at "1 av 3 nordmenn er ikke sysselsatt" - som TS hevder. 

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1
 • Heart 2

Share this post


Link to post

Kan vel legge til at de aller fleste uføre ER sysselsat på noe vis, om det så er behandling etc etc. 

Jeg for min del stiller opp det lille jeg makter for friviligheten, gagner det velferdsstaten direkte? Helt sikkert ikke. Er det bra for meg? Ja! 

 

Edited by Duriello
 • Like 1

Share this post


Link to post
On 7/21/2021 at 9:55 PM, Salvesen. said:

Det er ikke vår erfaring. Vi mangler folk og sliter med å ta unna alle stillinger. Hvorfor? Folk har ikke kompetanse. Eller nok folk har ikke kompetanse. Hvordan kunne dette blitt løst? Opplæring og utdanning.

Problemet jeg ser veldig ofte er at arbeidsgivere helst ønsker og unngå å gi opplæring da dette er både kostbart tidsmessig og pengemessig. Det er så mange stillinger som ligger ute som krever mange års erfaring, og da utelukker man så utrolig mye potensielt kjempekompetente folk.

Spør du meg så skyter de seg selv i foten med en slik mentalitet. Bedrifter må bli flinkere i å se verdien av å ta inn nyutdanna folk og ha muligheten til å forme dem selv. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Duriello skrev (1 minutt siden):

Kan vel legge til at de aller fleste uføre ER sysselsat på noe vis, om det så er behandling etc etc

TS hever altså at 1 av 3 i Norge ikke er sysselsatt. 

364 000 i Norge er uføre.
Det er 6,8% av Norges befolkning totalt sett. Av disse er 13,8% i en eller annen form for jobb.
.... da er vi nede i under 6% totalt.
- Altså er 1 av 16 nordmenn totalt sett ufør. 
- Av disse er igjen 1 av 3 mellom 62 og 67 år; tett opp mot pensjonistalder. 

"Kun" 70 000 uføre er 44 år eller yngre. Det er litt over 1% av norges befolkning totalt sett det. Tar man bort de 13,8% som er i jobb.

Sitter man igjen med 1 av 100 - som er ufør før fylte 44 år i Norge.

Så kan man jo sammenlikne dette med folk som er:
- Alvorlig funksjonsnedsatt; typisk ved fødsel eller ved ulykke.
- Som har et handikapp eller alvorlig funksjonsnedsettelse. 
- Så har fått en uhelbredelig sykdom, slik som ALS eller tilsvarende. 

Stigmatiseringen mot uføre i Norge er helt hinsides....

Ja, en høy andel av uføre ER innvandrere. Men de som faktisk FÅR asyl i Norge, som er særdeles få totalt sett - kommer ofte til Norge fra krigsherjede land, har blitt utsatt for særdeles grove handlinger. Mange har litt torturert, har alvorlige traumer og er skadet for livet psykisk og fysisk som følge av de problemer de flyktet fra. Vi er en velferdsstat som har tatt i mot mange flyktninger med ulike utfordringer. Derfor er det en selvfølge av disse tar sin andel av statistikken. Ingen av oss som er født og oppvokst i trygge Norge kan forestille oss hvordan det er å flykte fra krig og elendighet. 

Dette er fakta! Intet annet. 
 

 • Like 4
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Tåkefyrste skrev (1 time siden):

Problemet jeg ser veldig ofte er at arbeidsgivere helst ønsker og unngå å gi opplæring da dette er både kostbart tidsmessig og pengemessig. Det er så mange stillinger som ligger ute som krever mange års erfaring, og da utelukker man så utrolig mye potensielt kjempekompetente folk.

Spør du meg så skyter de seg selv i foten med en slik mentalitet. Bedrifter må bli flinkere i å se verdien av å ta inn nyutdanna folk og ha muligheten til å forme dem selv. 

Ja dessverre mye av dette. 

Share this post


Link to post
On 7/21/2021 at 9:55 PM, Salvesen. said:

Det er ikke vår erfaring. Vi mangler folk og sliter med å ta unna alle stillinger. Hvorfor? Folk har ikke kompetanse

Kompetansen finnes. Det er vel bare at ditt firma ikke vil betale mer enn absolutt nødvendig for det, som 99 % av andre firma. Det er ingen "labour shortage", men "wage shortage".

 • Like 1

Share this post


Link to post
kremt skrev (26 minutter siden):

Kompetansen finnes. Det er vel bare at ditt firma ikke vil betale mer enn absolutt nødvendig for det, som 99 % av andre firma. Det er ingen "labour shortage", men "wage shortage".

Nei det er absolutt ikke problemet.

Share this post


Link to post

Sjekket regnskapet til firmaet ditt. Ser ikke ut som de har noen store problemer med lønnsomheten. Mellom 40 og 50 % av omsetningen er rent overskudd.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...