Jump to content

Hva skal du stemme på i år?  

267 members have voted

This poll is closed to new votes
 1. 1. Hvilket parti skal du stemme på?

  • Høyre
   23
  • Arbeiderpartiet
   37
  • MDG
   26
  • Liberalistene
   13
  • SV
   13
  • Venstre
   19
  • FRP
   33
  • KrF
   1
  • Rødt
   29
  • Demokratene
   15
  • Andre
   12
  • Senterpartiet
   26
  • Blank
   13
  • Skal ikke stemme
   7

 • Please sign in or register to vote in this poll.
 • Poll closed on 09/13/21 at 09:59 PM

Recommended Posts

4 minutes ago, Kajac said:

Det er en sannhet med store modifikasjoner, i og med at så godt som samtlige partier nå har sterk klimapolitikk. Det er kun ett parti som har klima som hovedsak, og de fikk 3,8 % i det som skulle være tidenes klimavalg 😅  Venstre, SV, og Rødt (de andre såkalte "klimapartiene") har klima kun som en del av politikken. Skal du ta med disse, kan du like gjerne ta med alle de andre (unntatt FrP) i samme slengen.

Det er ganske milevis forskjell på partiprogrammet til andre partier vs Venstre, SV, og Rødt når det kommer til klima og natur. Partiprogrammet til de tre partiene innenfor natur og klima er nesten identisk med MDG. Det som er forskjellen er hvordan de vil nå målet næringspolitisk. Det burde jo egentlig alle som har stemt på de tre partiene være klar over (selv om Rødt har sittet noe stille i båten). Det at Venstre og SV er de tradisjonelle natur/klima partiene på stortinget, der det som hovedsakelig skiller dem er markedsliberalismen, er jo heller ikke noen nyhet.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Støre til TV 2: – Jeg har sovet forbausende godt
https://www.tv2.no/nyheter/14228192/

Sitat

Til tross for at AP-lederen fikk flertall for sin drømmeregjering, ble det ikke feiring mandag kveld.

TV 2 møter AP-leder Jonas Gahr Støre utenfor boligen hans tirsdag morgen etter valgseieren.

– Jeg har ikke sovet så mye, men jeg har sovet forbausende godt, sier han.

Til tross for at han fikk flertall for sin drømmeregjeringen med SV og Sp, forteller han at det ikke ble feiring.

– Jeg kom hjem, kona mi var våken, så vi fikk en halvtime hvor vi summet oss litt, men så tror jeg vi begge synes det var godt å sove, forteller partilederen.

– Hva sa du til henne da?

– Hun var med i går kveld, men hun kom seg hjem før meg. Jeg tror vi begge følte på tilfredsheten over at dette var i mål. Dette har vært en tørn for dem også, de siste ukene og årene egentlig, sier han.

Sitat

Ikke hatt samtaler med SV og Sp

Støre forteller at han foreløpig ikke har snakket med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum eller SV-leder Audun Lysbakken etter valget.

– Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg håper de får slappet av og sovet, sier han.

Selv har Støre hatt en rolig start på dagen med frokost og avis.

– I dag blir det møte med partiledelsen og sentralstyremøte. Det er jo der vi oppsummerer hvordan valgresultatet skal forstås. Jeg har mine klare meninger om det. Så tar vi kontakt med Sp og SV og jeg skal også ha samtaler med Rødt og MDG i dagene som kommer, sier Støre.

 

Share this post


Link to post

Får gratulere til Jonas og håper han holder SV unna regjeringskontorene. Håper Senterpartiet står fast på sitt prinsipp om at SV ikke skal med.:)

 • Like 1

Share this post


Link to post

Slik kan økonomien bli i et rødgrønt Norge
https://e24.no/norsk-oekonomi/i/OrE83q/slik-kan-oekonomien-bli-i-et-roedgroent-norge?referer=https%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no

Sitat

På enkelte områder som klima, olje og handel, kan det bli store dragkamper mellom de rødgrønne partiene. Her er de viktigste likhetene og skillelinjene ved det som kan bli Norges nye regjeringssamarbeid.

Sitat

Strømpriser: Mens husholdninger betaler en elavgift for 16,69 øre per kilowattime, har industrien en redusert elavgift på rundt 0,55 øre per kilowattime. Både SV, Sp og Ap varsler at de vil innføre full avgift for datasentre som utvinner bitcoin. Sp vil redusere elavgiften for husholdningene, mens Ap og SV vil øke bostøtten til dem som sliter med å betale strømregningen.

Sp og SV vil også melde Norge ut av EUs energibyrå (Acer) og stanse den planlagte strømkabelen NorthConnect. Det vil ikke Ap.

Elbiler: Ap og Sp vil at alle nye personbiler som selges i 2025 skal være utslippsfrie. SV vil at alle nye personbiler skal være utslippsfrie i 2023. Alle partiene vil redusere fordelene på de dyreste elbilene.

Skatteparadis og oljefondet: SV skriver i sitt partiprogram at de ønsker å trekke Oljefondet ut av selskaper og datterselskaper i skatteparadis. Arbeiderpartiet ønsker å gjennomgå fondets retningslinjer knyttet til skatteparadiser, og Sp sier de vil styrke arbeidet mot skatteparadiser.

Sitat

Avtalefestet pensjon (AFP): SV og Ap har vært tydelige på at de ønsker at det offentlige bidrar til finansieringen av en den reformerte AFP-ordningen. Sp sier at de støtter Ap i å ville redde ordningen, og at det er viktig at myndighetene bidrar.

Statlig eierskap: Alle partiene er for mer statlig eierskap og vil vurdere å gå inn i flere selskaper, samt jobbe aktivt med å fremme blant annet bærekraft og lønns- og arbeidsvilkår.

Formuesskatt: Alle partiene er enige om at de rikeste skal skatte mer. De vil øke bunnfradraget i formuesskatten, og vil vurdere å fjerne kompensasjonen til kommuner som har nedjustert formuesskattesatsen, slik som for eksempel Bø kommune.

Taxfreesalget: Både Ap og Sp vil vurdere å la Vinmonopolet ta over driften av taxfree-ordningen. SV vil avvikle ordningen helt.

Sitat

Klimapolitikk: Alle partiene er enige i at målene i Parisavtalen skal nås, men de er uenige i hvor mye som skal kuttes og hvordan dette skal gjøres.

Kutt: Ap og Sp vil kutte rundt 55 prosent av norske klimagassutslippene målt mot 1990 innen 2030. SV vil kutte 70 prosent.

 • Alle partiene er enige om store satsinger på karbonfangst- og lagring, hydrogen (mest grønn), batteriteknologi, grønn skipsfart og avfallsbasert biogass. De vil også bruke den offentlige innkjøpsmakten mer aktivt rettet mot nullutslippsløsninger.
 • Alle er for en stor satsing på havvind.
 • Ap og SV vil øke CO₂-avgiften frem mot 2030. Sp er ikke mot avgiften, men mener den må utredes for hvert enkelt næring. Sp og Ap vil samtidig redusere effekten på bensin og dieselpriser.
 • Det knives om nye store motorveier. Her er SV mot, mens Ap og Sp er for.
 • Alle partiene er enige om at oljepengene skal brukes klimavennlig, ved å oppdatere mandatet. Flere av partiene ønsker blant annet et nullutslippskrav for oljefondets investeringer, i tråd med konklusjonene Skancke-utvalgets rapport om klimarisiko.
Sitat

Oljepolitikk: Sp og Ap ønsker å videreutvikle oljenæringen, samtidig har Støre har uttalt at det ikke blir noen store leteoperasjoner på norsk sokkel. SV krever stans i oljeleting.

Bompenger: Ap vil vurdere å erstatte bompenger med veiprising, mens Sp vil kutte i bompengene. SV vil at bompenger bare kan brukes hvis det har støtte lokalt.

Flypassasjeravgiften: Skal etter planen gjeninnføres i januar 2022, men Ap er avventende. SV ønsker at de som flyr mest, også skal betale mest, mens Sp mener avgiftsnivået er for høyt og vil ha lavere avgifter.

Eiendomsskatt: Mens Ap og Sp er klare på at de vil la eiendomsskatten stå urørt, har SV gått inn for å heve eller vrake makstaket på fire promille, slik at kommunene kan kreve inn mer.

EØS-avtalen: Ap vil videreføre handelsavtalen, mens Sp og SV vil ut, og mener at det må utredes andre alternative avtaler.

Boligkjøp: Ap, SV og Sp vil gjøre det lettere å få startlån gjennom Husbanken. SV vil fjerne boligsparingen for unge, Ap vil fryse den og Sp vil la de unge spare mer. Ap og SV ønsker en tredje, mer regulert boligsektor, i tillegg til kommunale boliger og det åpne markedet.

Arveavgift: SV ønsker å ha en arveavgift. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er mot.

 

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Snikpellik skrev (1 time siden):

Tidligere hele Norges trimdronning og i sin tid goodwill-ambassadør for FN stemte på nazister fordi de betaler ungdom for ikke å ta vaksine.

E_OmkI1XsAQs0oW?format=jpg&name=medium

Større klovn skal du lete lenge etter. Herregud så mye dritt hun lirer av seg! Men må gratulere henne med den høye selvtilliten som gjør at hun tørr å vise hvilken kronidiot hun er til hele verden.

 • Like 4

Share this post


Link to post
Mr. President™ skrev (3 minutter siden):

Større klovn skal du lete lenge etter. Herregud så mye dritt hun lirer av seg! Men må gratulere henne med den høye selvtilliten som gjør at hun tørr å vise hvilken kronidiot hun er til hele verden.

Hun har nord-afrikansk bakgrunn og har valt å stemme på et naziparti. Fordi hun i fullt alvor tror på de mest vanvittigste av konspirasjonsteorier om vaksiner. Hun har virkelig brent alle broer til anstendigheten to the point beyond any return.

 • Like 5

Share this post


Link to post
8 minutes ago, Morromann said:

Hun har nord-afrikansk bakgrunn og har valt å stemme på et naziparti. Fordi hun i fullt alvor tror på de mest vanvittigste av konspirasjonsteorier om vaksiner. Hun har virkelig brent alle broer til anstendigheten to the point beyond any return.

Vel, 4,7% av det norske folk har akkurat stemt på kommunister så om noen få forvirrede sjeler går den veien bekymrer det meg mindre

 • Like 3

Share this post


Link to post

Lita fun fact som forteller en del om valgsystemet. Eneste måten "hele Norge" kan bli hørt på er å ha et slikt system, men det får iblant noen finurlige utslag. En lokal aktivistliste i Alta får altså ett mandat på Stortinget med under 5000 stemmer, mens landsdekkende partier som Krf og MDG med over 110.000 stemmer hver, bare får 3 mandater hver.

- Pasientfokus har 4900 stemmer bak sitt 1 mandat
- Senterpartiet har 14000 stemmer bak hvert av sine 28 mandater 
- MDG har 37000 stemmer bak hvert av sine 3 mandater

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

Sperregrensepartiene

Rødt inn, Krf ut. Religiøse moderat-ekstremister har blitt byttet ut med ideologiske moderat-ekstremister. Vanskelig å bedømme hva som er verst av pest eller kolera men kanskje godt med litt forandring?

De religiøse har gått nesten strake veien nedover siden brakvalget i 1997. Kanskje de aldri kommer seg over sperregrensa igjen?

Jeg har en sterk mistanke til at Moxnes er den eneste grunnen til at Rødt kom over sperregrensa. Partiet lever nesten bare på grunn av han og han virker dedikert og langsiktig så Rødt kan faktisk bli ganske permanent over sperregrensa.

MDG vil nok karre seg over sperregrensa neste gang og bli mer permanent de også.

Venstre er jeg mer usikker på.

Er det forresten noen som har sett et "hjul" der man får se hvilke partier som henter velgere fra hvilke andre partier?

Share this post


Link to post

Noen funfacts fra Aftenpostens analyse-robot som finner korrelasjoner over en lav sko:

- Senterpartiet gjør det bedre i kommuner med mange kyr.

- Høyre gjør det bedre i kommuner med mange elbiler.

- Miljøpartiet de grønne gjør det bedre i kommuner med mange høyt utdannede innbyggere.

- Sosialistisk venstreparti gjør det bedre i kommuner med mange innbyggere med lang utdanning.

- Redd Naturen gjør det dårligere i kommuner der mange deltar i gudstjenester.

- I Hordaland gjør Liberalistene det dårligere i kommuner med mange sauer.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

ALt-right media i Norge overdrev og hypet opp til det ekstreme muligheten for at Demokratene, Alliansen, PDK eller Liberalistene kunne komme inn på tinget. Ikke et eneste mandat til noen av dem.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Demokratene hevdet seg i går utsatt for valgfusk, slik som de også gjorde i forrige valg. De mener at det enten er valgfusk, eller så ville de gjort et brakvalg. Hehe.

De endte på 1.2%, 33.000 stemmer.

416143840_Skjermbilde2021-09-14kl_11_52_57.thumb.png.2e848e663755f2452c97bcc3faea82db.png

Morromann skrev (6 minutter siden):

ALt-right media i Norge overdrev og hypet opp til det ekstreme muligheten for at Demokratene, Alliansen, PDK eller Liberalistene kunne komme inn på tinget. Ikke et eneste mandat til noen av dem.

Resetts "prognose" på 30% til Demokratene og 15% til Partiet De Kristne traff ikke. Sykt!

Edited by Snikpellik
 • Like 1

Share this post


Link to post
Snikpellik skrev (32 minutter siden):

Lita fun fact som forteller en del om valgsystemet. Eneste måten "hele Norge" kan bli hørt på er å ha et slikt system, men det får iblant noen finurlige utslag. En lokal aktivistliste i Alta får altså ett mandat på Stortinget med under 5000 stemmer, mens landsdekkende partier som Krf og MDG med over 110.000 stemmer hver, bare får 3 mandater hver.

- Pasientfokus har 4900 stemmer bak sitt 1 mandat
- Senterpartiet har 14000 stemmer bak hvert av sine 28 mandater 
- MDG har 37000 stemmer bak hvert av sine 3 mandater

Interessant å se hvor hardt det straffer seg å komme like under sperregrensa. Det skal også sies at partiene over sperregrensa har ganske jevnt 14-17 000 stemmer pr mandat. I vårt valg ble det altså MDG, Krf og Pasientfokus som kom fjernt fra dette med hhv 37k, 37k og 5k stemmer pr mandat.

Det er mulig å tenke seg en hypotetisk utnyttelse av systemet hvis f.eks partier som Krf med stedvis høy oppslutning bryter seg selv ned til lokalpartier a la Pasientfokus slik at de får langt flere mandater ut av sine stemmer.

Edited by Simen1

Share this post


Link to post
Snikpellik skrev (6 minutter siden):

Demokratene hevdet seg i går utsatt for valgfusk, slik som de også gjorde i forrige valg. De mener at det enten er valgfusk, eller så ville de gjort et brakvalg. Hehe.

De endte på 1.2%, 33.000 stemmer.

416143840_Skjermbilde2021-09-14kl_11_52_57.thumb.png.2e848e663755f2452c97bcc3faea82db.png

Resetts "prognose" på 30% til Demokratene og 15% til Partiet De Kristne traff ikke. Sykt!

VALGFUSK! Synes jeg hører det tastes rundt omkring i landet nå. LOL

 • Like 2

Share this post


Link to post
18 minutes ago, Snikpellik said:

Noen funfacts fra Aftenpostens analyse-robot som finner korrelasjoner over en lav sko:

- Senterpartiet gjør det bedre i kommuner med mange kyr.

- Høyre gjør det bedre i kommuner med mange elbiler.

- Miljøpartiet de grønne gjør det bedre i kommuner med mange høyt utdannede innbyggere.

- Sosialistisk venstreparti gjør det bedre i kommuner med mange innbyggere med lang utdanning.

- Redd Naturen gjør det dårligere i kommuner der mange deltar i gudstjenester.

- I Hordaland gjør Liberalistene det dårligere i kommuner med mange sauer.

Hmm 

- Miljøpartiet de grønne gjør det bedre i kommuner med mange barnløse voksne

- Sosialistisk venstreparti gjør det bedre i kommuner med stor andel offentlige ansatte

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Snikpellik skrev (20 minutter siden):

Demokratene hevdet seg i går utsatt for valgfusk, slik som de også gjorde i forrige valg. De mener at det enten er valgfusk, eller så ville de gjort et brakvalg. Hehe.

Lol. Selvfølgelig. Direkte plagiering av et visst parti over dammen.

 • Like 2

Share this post


Link to post
:utakt skrev (12 minutter siden):

Hvem er de folka som har tatt oppstilling foran Stortinget, med ulvepels og rødmaling i ansiktet? :wee:

Vet ikke. Høres ut som dyrevernaktivister. Er det nå? Har du en link til det?

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...