Jump to content
philjones

Noen andre har flyttet inn i hybelen jeg leier

Recommended Posts

Jeg håper noen kan gi meg noen tips i denne saken. 

Kort bakgrunn: Jeg bestemte meg for å flytte ut av hybelen jeg leier før nyttår, og varslet utleier. 3 måneders oppsigelsestid, men vi hadde på den tiden et godt forhold og de skulle prøve så godt de kunne å få leid ut hybelen tidligere slik at jeg slapp å betale for alle 3 måneder. Jeg var nok både naiv og godtroende, og brydde meg ikke all verden om at jeg i starten av januar fikk en melding om at jeg måtte flytte ut av hybelen slik at de kunne lyse den ut på finn.no. Jeg hadde allerede flyttet inn i ny bolig, så får meg betød det ikke så mye. Jeg ville samtidig "please" utleierne med å gjøre som de ville så de kanskje gjorde en liten ekstra innsats for å få leid ut hybelen på nytt før oppsigelsestiden min gikk ut. Jeg leverte også fra meg nøklene. 

Da vi kom til mars måned krevde de leie også for denne. Jeg betalte noe motvillig, og utfordret utleier på at de hadde krevd at jeg flyttet ut medio januar. Jeg må ærlig innrømme at jeg i det minste håpet på et lite beklager for at de hadde gått så hardt til verks i januar, men hver gang jeg nevnte det så var bare svaret at de skulle ha pengene for mars da det var 3 måneders oppsigelsestid og jeg hadde gitt fra meg nøklene frivillig. 

Kanskje er det en egen sak der de bare var litt dumme, og jeg bare var litt naiv, men i går skjedde det noe utrolig. Jeg har jo betalt ut mars måned, og jeg har vel da disposisjonsrett til hybelen selv om jeg har levert fra meg nøklene. De kan jeg jo bare kreve å få tilbake. I går (lørdag 27.mars, 5 dager før leieforholdet opphører) skulle jeg hente en siste eiendel jeg hadde lått stå på hybelen. Da jeg kommer dit sier utleier at jeg ikke kan gå inn på hybelen fordi ny leietager er der "for å ta noen mål". Dette var på ingen måte avklart med meg, og det er jo merkelig at jeg ikke får tilgang til å gå inn på hybelen jeg leier fordi det er noen andre der. Jeg merket utleier var veldig stresset, og forsto at dette dreide seg om mer enn at ny leietager var der for å ta "noen mål". Derfor gikk jeg ned til hybelen i dag (søndag 28.mars) for å gjøre en liten rekognosering. Det viser seg at ny leietager har flyttet inn møbler og klær i hybelen jeg betaler på frem til 31.mars. Dette må da være helt uakseptabelt? Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, og håper virkelig det er noen her inne som kan gi meg noen tips for hvordan jeg skal gå videre frem? 

Share this post


Link to post
philjones skrev (1 time siden):

Det viser seg at ny leietager har flyttet inn møbler og klær i hybelen jeg betaler på frem til 31.mars. Dette må da være helt uakseptabelt? Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, og håper virkelig det er noen her inne som kan gi meg noen tips for hvordan jeg skal gå videre frem?

Spør den nye leietageren hvor lenge han har leid? Ta opp samtalen.

Share this post


Link to post
3 hours ago, philjones said:

Jeg var nok både naiv og godtroende, og brydde meg ikke all verden om at jeg i starten av januar fikk en melding om at jeg måtte flytte ut av hybelen slik at de kunne lyse den ut på finn.no. Jeg hadde allerede flyttet inn i ny bolig, så får meg betød det ikke så mye. Jeg ville samtidig "please" utleierne med å gjøre som de ville så de kanskje gjorde en liten ekstra innsats for å få leid ut hybelen på nytt før oppsigelsestiden min gikk ut. Jeg leverte også fra meg nøklene. 

Når du har levert fra deg nøkleme og ikke lengre disponerer hybelen så skal du heller ikke betale leie.

Hvis utleier har mottatt leie for to samtidige leietakere, så kan du jo sende en faktura for det beløpet som du har betalt for mye. Leieforholdet opphørte jo i utgangspunktet på det tidspunktet at du leverte fra deg nøklene.

Utleier har i prinsipp kommet med et avtaletilbud om å avslutte leieforholdet før tiden og du har tiltrådt avtalen ved å levere fra deg nøklene.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Thor. skrev (24 minutter siden):

Datoen nøkkelen ble overlevert er siste dagen du skal betale for.

Men man skal selvfølgelig ikke betale om utleier via sine nøkler har latt en annen flytte inn. Det er ulovlig. 

Edited by Pc Lynet

Share this post


Link to post
2 minutes ago, Pc Lynet said:

Men man skal selvfølgelig ikke betale om leietaker via sine nøkler har latt en annen flytte inn. Det er ulovlig. 

Jeg mener datoen TS har levert nøklene tilbake til eier, ikke ny leieboer.

Share this post


Link to post
Thor. skrev (1 minutt siden):

Jeg mener datoen TS har levert nøklene tilbake til eier, ikke ny leieboer.

Men så lenge leietager har nøklene og betaler kan ikke utleier slippe inn ny leietager. Det er ulovlig. 

Share this post


Link to post
3 minutes ago, Pc Lynet said:

Men så lenge leietager har nøklene og betaler kan ikke utleier slippe inn ny leietager. Det er ulovlig. 

Nøklene var levert inn i Januar slik jeg forstår første innlegg, derfor skulle han sluttet å betale fra denne dagen. At nye leietakere har flyttet inn, og det ble betalt dobbelt for samme boenhet skulle heller ikke skjedd. Og ettersom TS fortsatte å betale burde eier ikke begynt å leie ut før TS var informert og det ble avtalt seg imellom hva som var siste dato leien skulle betales.

  • Like 1

Share this post


Link to post
philjones skrev (4 timer siden):

Jeg håper noen kan gi meg noen tips i denne saken. 

Kort bakgrunn: Jeg bestemte meg for å flytte ut av hybelen jeg leier før nyttår, og varslet utleier. 3 måneders oppsigelsestid, men vi hadde på den tiden et godt forhold og de skulle prøve så godt de kunne å få leid ut hybelen tidligere slik at jeg slapp å betale for alle 3 måneder. Jeg var nok både naiv og godtroende, og brydde meg ikke all verden om at jeg i starten av januar fikk en melding om at jeg måtte flytte ut av hybelen slik at de kunne lyse den ut på finn.no. Jeg hadde allerede flyttet inn i ny bolig, så får meg betød det ikke så mye. Jeg ville samtidig "please" utleierne med å gjøre som de ville så de kanskje gjorde en liten ekstra innsats for å få leid ut hybelen på nytt før oppsigelsestiden min gikk ut. Jeg leverte også fra meg nøklene. 

Da vi kom til mars måned krevde de leie også for denne. Jeg betalte noe motvillig, og utfordret utleier på at de hadde krevd at jeg flyttet ut medio januar. Jeg må ærlig innrømme at jeg i det minste håpet på et lite beklager for at de hadde gått så hardt til verks i januar, men hver gang jeg nevnte det så var bare svaret at de skulle ha pengene for mars da det var 3 måneders oppsigelsestid og jeg hadde gitt fra meg nøklene frivillig. 

Kanskje er det en egen sak der de bare var litt dumme, og jeg bare var litt naiv, men i går skjedde det noe utrolig. Jeg har jo betalt ut mars måned, og jeg har vel da disposisjonsrett til hybelen selv om jeg har levert fra meg nøklene. De kan jeg jo bare kreve å få tilbake. I går (lørdag 27.mars, 5 dager før leieforholdet opphører) skulle jeg hente en siste eiendel jeg hadde lått stå på hybelen. Da jeg kommer dit sier utleier at jeg ikke kan gå inn på hybelen fordi ny leietager er der "for å ta noen mål". Dette var på ingen måte avklart med meg, og det er jo merkelig at jeg ikke får tilgang til å gå inn på hybelen jeg leier fordi det er noen andre der. Jeg merket utleier var veldig stresset, og forsto at dette dreide seg om mer enn at ny leietager var der for å ta "noen mål". Derfor gikk jeg ned til hybelen i dag (søndag 28.mars) for å gjøre en liten rekognosering. Det viser seg at ny leietager har flyttet inn møbler og klær i hybelen jeg betaler på frem til 31.mars. Dette må da være helt uakseptabelt? Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, og håper virkelig det er noen her inne som kan gi meg noen tips for hvordan jeg skal gå videre frem? 

Det skal ikke lønne seg å være snill og grei og samarbeidsvillig, tydeligvis.

  • Like 1

Share this post


Link to post
hekomo skrev (40 minutter siden):

Det skal ikke lønne seg å være snill og grei og samarbeidsvillig, tydeligvis.

Det, uvitenhet og naivitet ender som regel med å koste, men her høres det ut som om ts har en meget god sak så lenge det er dokumentert.

Share this post


Link to post

@philjones

5 hours ago, philjones said:

jeg i starten av januar fikk en melding om at jeg måtte flytte ut av hybelen slik at de kunne lyse den ut på finn.no.

Det første spørsmålet er om dette er å anse som en avtale om at leieforholdet er avsluttet. Det er på ingen måte nødvendig å flytte ut for at et husrom skal kunne legges ut på Finn.  Det er godt mulig at det foreligger slik avtale her. Du skal dermed ikke betale leie fra dagen du leverte nøklene, siden det var avtalt mellom deg og utleier at leieforholdet skulle opphøre på denne datoen.  Det som taler imot er at du fortsatte å betale leie. 

Det er feil som @Thor. sier, at det å levere nøklene tilbake gjør at du ikke trenger å betale leie. Du er i utgangspunktet erstatningsansvarlig for å betale leie ut oppsigelsestiden, selv om du leverer nøklene tilbake. Grunnlaget for dette erstatningsansvaret er kontrakten mellom deg og utleier.

 

Hvis det ikke foreligger avtale om avsluttet leieforhold, så er saken slik:

Du har oppgitt leieforholdet ved å levere tilbake nøklene. Dette gjør at utleier kan disponere husrommet og leie det ut på nytt. Du har ikke rett på å flytte tilbake fordi du har oppgitt leieforholdet. Utleier kan derimot ikke kreve dobbel leie. For den tiden den andre leieren har leid husrommet så skal du få pengene dine tilbake. 

Edited by pedr0a

Share this post


Link to post

Så hvis jeg leier ut en leilighet til en stakkars ungkar, ber han flytte ut og tar nøkkelen, så kan jeg fortsatt kreve månedsleie? Adkomsten er jo fjernet.

Share this post


Link to post
27 minutes ago, Thor. said:

Så hvis jeg leier ut en leilighet til en stakkars ungkar, ber han flytte ut og tar nøkkelen, så kan jeg fortsatt kreve månedsleie? Adkomsten er jo fjernet.

Ja, fram til avtalen varer ut avtale perioden. Om du derimot opplever som TS at nokon blir flyttet inn i oppsigelsestiden skal ikkje du og betale leie for den perioden.

Edited by Drunkenvalley

Share this post


Link to post

Skal vi se @Thor.

Scenario 1: Du leverer tilbake nøklene og flytter ut før oppsigelsestiden uten at noe er avtalt = Du må betale leie ut oppsigelsestiden.

Scenario 2: Du og utleier avtaler at leieforholdet avsluttes. Du leverer tilbake nøklene = du trenger ikke å betale leie

I Husleieloven §10-2 står det "Forlater leieren husrommet på en slik måte at leieforholdet klart må anses oppgitt, kan utleieren igjen straks disponere over det"  Man kan ikke bruke denne regelen hvis leieren fortsatt betaler leie. Siden leien betales, er ikke leieforholdet oppgitt. Men her kan det hende at det foreligger en avtale om at leieren oppgir leieretten, slik at utleier kan leie ut husrommet. leietaker har ingen interesse i å ta i bruk leieretten. Leietaker må uansett oppfylle sin betalingsplikt etter kontrakten.

Grunnen til at utleieren får disponeringsrett etter §10-2 er for at utleieren skal kunne oppfylle sin tapsbegrensningsplikt. Utleieren trenger disponeringsretten for å leie ut rommet til en ny leietaker. Disse leieinntektene skal brukes av utleier til å dekke det økonomiske tapet som den første leietakeren påførte utleier ved å flytte ut før oppsigelsestiden.  I dette tilfellet foreligger det ikke et økonomisk tap siden leier betaler leie, utleierens plikt til å leie ut rommet vil da følge av avtale, evt den alminnelige lojalitetsplikt.

Det avgjørende for leierens økonomiske forpliktelser er hva som er den avtalte opphørsdagen. (Ja §10-2 ligger under kap 10 som gjelder leieforholdets opphør, men at plikten til å betale leie opphører, fritar ikke leier fra erstatning etter kontrakten)

Edited by pedr0a

Share this post


Link to post

Tusen takk for mange gode tips og innspill. Saken står foreløpig der at jeg har fått kompensasjon for disse resterende dagene i mars + litt ekstra som plaster på såret. I tillegg er utleier dritsur for at jeg fant ut av dette og påpekte lovbrudd, så her ble det full gevinst 🙂

  • Like 4

Share this post


Link to post
philjones skrev (2 minutter siden):

Saken står foreløpig der at jeg har fått kompensasjon for disse resterende dagene i mars + litt ekstra som plaster på såret. I tillegg er utleier dritsur for at jeg fant ut av dette og påpekte lovbrudd, så her ble det full gevinst

Hmmmm, dette er sikkert en dårlig deal for deg.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...