Jump to content
Redaksjonen.

Elektrifisering i full skala er en forutsetning for å løse klimaproblemet

Recommended Posts

Og om en ikke liker å fokusere på klima så kan en jo snu det til at det er viktig å redusere den økonomiske innflytelsen midtøsten har. Om noen tiår er det lite olje igjen, men allerede nå kan vi kutte mye av pengestrømmen til midtøsten ved å fokusere på andre energikilder.

 • Like 7

Share this post


Link to post
Bengt Who skrev (2 timer siden):

Og om en ikke liker å fokusere på klima så kan en jo snu det til at det er viktig å redusere den økonomiske innflytelsen midtøsten har. Om noen tiår er det lite olje igjen, men allerede nå kan vi kutte mye av pengestrømmen til midtøsten ved å fokusere på andre energikilder.

Så du mener et mindre stabilt Midtøsten er bra?  Eller hva mente du egentlig her?

Selvsagt kan man prøve å redusere pengestrømmen noe, før det destabiliserer, men her tror jeg man skal tenke seg om litt.

Dessuten er det ikke akkurat mangel på areal eller sol i disse områdene, og med de oljeinntektene de har, vil de kunne bli en betydelig aktør innen grønn hydrogen eller amoniakk-produksjon dersom de bestemmer seg for å bli det. Sannsynligvis har de og god tilgang til silisium i form av ørkensand (hovedsaklig bestående av kvarts), om den er egnet til silisium-utvinning.

 • Like 2

Share this post


Link to post

#snowleopard: Selv om Libya og Irak definitivt ikke burde blitt befridd for sine diktatorer, er det ikke gitt at oljerike land i Midt-Østen er de som nødvendigvis bidrar til stabilitet i vverden. Saudi-Arabia har i mange tiår støttet moskeer med svært radikal islam, og også her til lands har man sett terror-rekruttering med utgangspunkt i disse moskeene. At de i tillegg har penger nok til både å få USA (Trump) til å la være å kritisere, holde naboland i tømme med stadig bedre militær teknologi, kontrollere intern opposisjon og likvidere dissidenter som har rømt, er ikke noe argument for at man skal fortsette som før. Mindre penger til ekstremistisk islam i verden gjør nok ingen skade.

Om ting blir bedre i verden ved at Kina eller andre får tilsvarende nøkkelrolle ved et grønt skifte, er en annen sak.

Det bekymrer meg mer med migrasjon og uroligheter som følge av at livsgrunnlaget til "vanlige folk" (både i Midt-Østen og i andre deler av verden) blir ødelagt som følge av klimaendringer, enn at sjeikene ikke får like store inntekter.

 • Like 4

Share this post


Link to post

En hver reise starter med det første skritt.

Elektrisk tannbørste, og sag...

Midtøsten må tilpasse seg utviklingen de også.

De har tjent gode penger lenge, så det er ikke mest synd på dem.

Blir de ustabile på grunn av dette har de egentlig et problem som bare de selv kan løse, og et ansvar også.

Det er nok "lekegrinder" i verden for de med penger.

Share this post


Link to post
bharald skrev (2 timer siden):

#snowleopard: Selv om Libya og Irak definitivt ikke burde blitt befridd for sine diktatorer, er det ikke gitt at oljerike land i Midt-Østen er de som nødvendigvis bidrar til stabilitet i vverden. Saudi-Arabia har i mange tiår støttet moskeer med svært radikal islam, og også her til lands har man sett terror-rekruttering med utgangspunkt i disse moskeene. At de i tillegg har penger nok til både å få USA (Trump) til å la være å kritisere, holde naboland i tømme med stadig bedre militær teknologi, kontrollere intern opposisjon og likvidere dissidenter som har rømt, er ikke noe argument for at man skal fortsette som før. Mindre penger til ekstremistisk islam i verden gjør nok ingen skade.

Om ting blir bedre i verden ved at Kina eller andre får tilsvarende nøkkelrolle ved et grønt skifte, er en annen sak.

Det bekymrer meg mer med migrasjon og uroligheter som følge av at livsgrunnlaget til "vanlige folk" (både i Midt-Østen og i andre deler av verden) blir ødelagt som følge av klimaendringer, enn at sjeikene ikke får like store inntekter.

Midtøsten-regionen har i lang tid vært et arnested for mange terrorister (etter vestlig syn), og enhver innblanding vil sees på som en provokasjon, noe som kan resultere i at flere lar seg rekruttere. Kuttene i oljeforbruk fordi man velger renere energi, er vanskeligere å påstå er et angrep mot Midtøsten og Islam. Men om vi prøver å kutte inntektsgrunnlaget under unnskyldning om at man vil redusere regionens makt, så vil man kunne få endel ringvirkninger man helst skulle vært foruten.

Noe av problemet er begrunnet i manglende kunnskaper, gjerne pga feilinformasjon fra prestestyret og religiøse lederes ønske om å opprettholde en kunnskapsbarriere. Jeg tror nøkkelen til å stabilisere regionen og forholdet til vesten, først og fremst, ligger i å få spredd fakta og kunnskaper som kan føre til at folk flest i regionen på selvstendig grunnlag etterspør mer åpenhet og mer faktainformasjon.

Og dessverre eller heldigvis tror jeg at det er lettere å få til om informasjonen kommer fra "sine egne" i f.eks. Saudi-Arabia og til mer lukkede land og regimer.

KjeRogJør skrev (2 timer siden):

En hver reise starter med det første skritt.

Elektrisk tannbørste, og sag...

Midtøsten må tilpasse seg utviklingen de også.

De har tjent gode penger lenge, så det er ikke mest synd på dem.

Blir de ustabile på grunn av dette har de egentlig et problem som bare de selv kan løse, og et ansvar også.

Det er nok "lekegrinder" i verden for de med penger.

Som du ser av det jeg skriver over, så er ikke straff via økonomiske sanksjoner nøkkelen til mer stabilitet og forståelse på tvers av landegrenser og verdensdeler, men kunnskapsspredning og opplysning. Handel og samarbeid er som oftest mer vellykket måte å få spredd kunnskap og forståelse.

 • Like 4

Share this post


Link to post

Menneskeskapte klimaforandringer er et falsum. Det er ikke bevist, men er en politisk beslutning fattet av FNs klimapanel. Det burde være nok av både lesere og journalister her som må vite at CO2 ikke har de klimagassegenskapene som påstås. Og om så hadde vært tilfelle, så hadde den antropogene delen på mellom 3 - 3,5% vært neglisjerbar i alle tilfeller.

 • Like 6

Share this post


Link to post

Lindeberg kritiserer Roaldseth og Stenersen for å være klimaskeptikere, og stiller spørsmål om deres "alternative løsninger på det globale klimaproblemet". Det er har Lindeberg feiler, for det er ikke noe klimaproblem, og det er unødvendig å løse noe som ikke er noe problem. Se mer her: https://resett.no/2019/09/20/ingen-grunn-til-klimapanikk/

For interesserte kan jeg anbefale Dr. Poyets GRATIS e-bok her: : The Rational Climate e-Book (patricepoyet.org) https://patricepoyet.org

Share this post


Link to post

Lesere her burde også vite at CO2 er høyeste grad nødvendig for oss.

"Plants are called autotrophs because they can use energy from light to synthesize, or make, their own food source. Many people believe they are “feeding” a plant when they put it in soil, water it, or place it outside in the Sun, but none of these things are considered food. Rather, plants use sunlight, water, and the gases in the air to make glucose, which is a form of sugar that plants need to survive. This process is called photosynthesis and is performed by all plants, algae, and even some microorganisms. To perform photosynthesis, plants need three things: carbon dioxide, water, and sunlight."

"Carbon cycle, in biology, circulation of carbon in various forms through nature. Carbon is a constituent of all organic compounds, many of which are essential to life on Earth. The source of the carbon found in living matter is carbon dioxide (CO2) in the air or dissolved in water. Algae and terrestrial green plants (producers) are the chief agents of carbon dioxide fixation through the process of photosynthesis, through which carbon dioxide and water are converted into simple carbohydrates."

Dette er urokkelige sannheter. Som alle burde kunne. Også regjeringen.

Har noen lurt på hvorfor det er om å gjøre for politikere å fjerne naturfag, og dermed kunnskapen om bl.a. fotosyntese, fra skolen?

Kan de i FN fotosyntese, tviler på det.

Kan Bill Gates det, tviler enda mere, "Most of us recognize that climate change is a serious problem. That also includes Bill Gates, and he is using some of his fortunes to prevent climate change in a unique way. Basically, he wants to lift tons of dust 12 miles above the surface of the earth and scatter it through the stratosphere.

The 63-year-old Microsoft founder is supporting the project, but scientists at Harvard University are also involved.

The dust will create a worldwide sunshade and reflect some of the rays and heat back out into space. In essence, they will be turning down the sun by diminishing the effects of sunlight. It is their hope that it will protect the earth from further damage due to global warming." https://news.theearthsite.greatergood.com/bill-gates-dimming-sun-harvard/

I linken min over står det "The last requirement for photosynthesis is an important one because it provides the energy to make sugar. How does a plant take carbon dioxide and water molecules and make a food molecule? The Sun! The energy from light causes a chemical reaction that breaks down the molecules of carbon dioxide and water and reorganizes them to make the sugar (glucose) and oxygen gas." og når Gates " will be turning down the sun by diminishing the effects of sunlight." vil han også "turn down" solenergien fra fotosyntesen. Hva om han bare lykkes litt for godt?

Han har vel råd til å ha noen stasjoner over dette laget så han vil få mat selv, men vi andre?

Anbefaler også lese gjennom denne. Prøv å lese litt mellom linjene også.

https://sdgs.un.org/2030agenda

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det er dumt å skrote alle biler som er produsert og virker etter sin hensikt. El bilene kommer, en etter en etter som fossilbilene har kjørt sin tilmålet km. Vi finner løsning på hvordan de skal produseres, bit for bit. Bile er en utfordring det andre store utfordringen er å skaffe nok energi av sol og vind til alt vi i dag bruker olje og kull til.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Pirkko Rygh skrev (1 time siden):

Lesere her burde også vite at CO2 er høyeste grad nødvendig for oss.

Du slår inn åpne dører. Folk flest vet utmerket godt at CO2 er nødvendig for fotosyntesen. Når lærte egentlig du dette? Fulgte du ikke med i timene på barneskolen? De som gjorde det har nok også fått med seg at CO2 både er nødvendig og bidrar til global oppvarming, og at den raske økningen i CO2-innhold gir en rask og skadelig endring endring av klimaet. Skadelig for mennesker og mangfold.

 • Like 6
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Et grunnleggende forhold er at elektriske biler også krever økt produksjon av strøm (og da helst fra energikilder som ikke har CO2-utslipp). Og hva trengs av innsatsfaktorer for å få til alt dette? Og hvilke CO2-utslipp vil komme fra denne produksjon. Altså produksjon av et meget stort antall el-biler inkl batterier sammen med en kraftig økning i CO2-fri strømproduksjon, og dessuten utvinning av metaller og mineraler for både el-biler og vindmøller mm. Det må også bygges ladestasjoner med hurtiglading over hele verden. (Dessuten trenger man også plast og kjemikalier i produksjonen, og helst skal vel også veiene i framtiden bli asfaltert og bilene trenger dekk). Man må se alt dette i sammenheng og ikke bare fokusere kun på selve el-bilene og deres batterier.

Share this post


Link to post
Per Arne Hjellvik skrev (3 minutter siden):

Det er dumt å skrote alle biler som er produsert og virker etter sin hensikt. El bilene kommer, en etter en etter som fossilbilene har kjørt sin tilmålet km. Vi finner løsning på hvordan de skal produseres, bit for bit. Bile er en utfordring det andre store utfordringen er å skaffe nok energi av sol og vind til alt vi i dag bruker olje og kull til.

Det produseres ca 100 millioner biler i verden i året. For 20 år siden var tallet ca 60 millioner. Hvis vi sier at global gjennomsnittlig levetid er 20 år så er det altså ca 60 millioner biler som skrotes årlig for tida. Det betyr et fornyingsbehov på 60 millioner biler årlig. Men nå produseres det nærmere 100 millioner årlig så den totale bilparken er i vekst.

Til sammenligning produseres det bare rundt 3 millioner elbiler i 2021. Det vil si at det er rom til å øke elbilproduksjonen kraftig uten å måtte skrote biler som ikke har nådd levetiden sin. Så, kom tilbake med det argumentet når det produseres flere elbiler enn det ble produsert biler totalt, 20 år tidligere.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Lab Roy skrev (15 minutter siden):

Et grunnleggende forhold er at elektriske biler også krever økt produksjon av strøm (og da helst fra energikilder som ikke har CO2-utslipp). Og hva trengs av innsatsfaktorer for å få til alt dette? Og hvilke CO2-utslipp vil komme fra denne produksjon. Altså produksjon av et meget stort antall el-biler inkl batterier sammen med en kraftig økning i CO2-fri strømproduksjon, og dessuten utvinning av metaller og mineraler for både el-biler og vindmøller mm. Det må også bygges ladestasjoner med hurtiglading over hele verden. (Dessuten trenger man også plast og kjemikalier i produksjonen, og helst skal vel også veiene i framtiden bli asfaltert og bilene trenger dekk). Man må se alt dette i sammenheng og ikke bare fokusere kun på selve el-bilene og deres batterier.

 

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
4 hours ago, Pirkko Rygh said:

Lesere her burde også vite at CO2 er høyeste grad nødvendig for oss.

 

Småskolebarn vet at CO2 er nødvendig for oss. På ungdomsskolen lærer vi at det er en del av større sammenhenger. På videregående lærer man detaljer om hvordan økosystemet samhandler. Men de som setter opp modellene for dette, har høyere utdanning, og langt, langt mer detaljert og kompleks forståelse om sammenhengene og innenfor hvilke rammer naturen har de beste forutsetningene, og hvordan vi er i ferd med å flytte oss innenfor disse rammene.

Dine argumenter om fotosyntese viser at du har glemt det du lærte på ungdomsskolen. Vit at alle her kjenner til fotosyntese, og det ikke finnes en eneste klimaforsker som ønsker bort CO2.

 • Like 5

Share this post


Link to post

Snowleopard

《Som du ser av det jeg skriver over, så er ikke straff via økonomiske sanksjoner nøkkelen til mer stabilitet og forståelse på tvers av landegrenser og verdensdeler, men kunnskapsspredning og opplysning. Handel og samarbeid er som oftest mer vellykket måte å få spredd kunnskap og forståelse.》

Forutsatt at jeg ikke har misforstått helt:

Jeg tenkte ikke på straff, men det inntektsbortfallet som kommer av energiommleggingen som vil gjelde oss alle,

og som eventuelt kunne skape ustabilitet.

Dette vil ramme oss også, og er et felles ansvar å takle.

Vi kan ikke drive u-hjelp for gamle "oljesjeiker" så de ikke skal "finne på noe galt"...det er egentlig respektløst å frata folk eget ansvar.

Da blir vi fort oppfattet som imperialistiske igjen, og det har de for lengst fått nok av.

Vi skal være forsiktige med å styre hvordan andre skal tenke, det kan være enda mere provoserende.

Normal handel, og så ta det derfra...

Det er det jeg mener.

 

Share this post


Link to post

Det er akkurat det samme enten det gjelder hydrogen eller elektrifisering. vi må fokusere på hvordan og hva vi får energien fra. 

Vi er gode nok på å bruke elektrisk energi.

Har vi nok strøm kan vi lage både hydrogen, elbiler og annet. 

Sol og vind klarer ca halvparten av økningen i energiforbruket. Det monner lite.

Vi trenger ca 400atomkraftverk for å erstatte dagens energiforsyning. Det vil koste mye og ta lang tid. Alternativet er å bruke mindre energi. Det klarer vi ikke ved å gjøre transport gratis. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...