Jump to content

Per Arne Hjellvik

Medlemmer
 • Content Count

  11
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

18 :)

Recent Profile Visitors

179 profile views
 1. Hva med meldingen om at Telia, Veivesenet og Sintef jobber med et "sim kort" bassert på 5G nettet, et system som registrerer bilene sine bevegelser? Blir dette i konkurranse med Telia, Veivesenet og Sintef? Der kan jo Telia administrere det hele akkurat som telefon regningen. Samt at Veivesenet priser de enkelte veier.
 2. Bygges det fabrikker eller bygges det luftslått?? Plutselig skal vi bygg 5 - 6 batterifabrikker og dadalagrins sentere i hver en krok. Alle hyler på - STRØM - som vi ikke har. Ok sett opp noen vindmøller og gi de strøm nok og der var strømkontrakten og konsesjonene i orden og fabrikken forsvant som dugg for sola sammen med strømmen som møllene produserer.
 3. Det er dumt å skrote alle biler som er produsert og virker etter sin hensikt. El bilene kommer, en etter en etter som fossilbilene har kjørt sin tilmålet km. Vi finner løsning på hvordan de skal produseres, bit for bit. Bile er en utfordring det andre store utfordringen er å skaffe nok energi av sol og vind til alt vi i dag bruker olje og kull til.
 4. Den gang jeg gikk på yrkesskole på mitten av 60 tallet regnet vi at en bensinbil utnyttet kun 17% til fremdrift. En "normalbil" brukte ca 1 til 1,2 liter på mila. En god diesel 28% ( om jeg ikke husker feil) eller 180 gram diesel pr hk pr time. Ser jeg på den motoren på 33 hk konstruert på 70 tallet og motert i båten i 83. Så stemer det regnestykket. For i en båt så får du 100% belastning konstant. Med en god motor så brukete min siste bensin 0,7, 2 liters Toyota motor og min diesel 0,85. 2,2 liters BMW motor. Kostnaden er jo det vesentilge for oss og det betyr noe. Der leder strøm da jeg ser at konas strømbil bruker 1.7 kwh. Det sier bilens data at hun bruker. Med en dieselpris på 13 kroner eller bensinpris på 15 mot en strømpris på under 1 krone så bevares hvor god råd vi har vi som fremdeles triller rundt med diesel/bensin bil.
 5. Den kraftkrevende industrien i Grenland er så godt som borte. Eramet smelter feromangan og krever jo strøm. Yara som springer ut i fra Norsk Hydro ( Hydro eksiterer kun som tomteeier i Grenland) produserer gjødsel via et oljeprodukt. Magnesium forsvant til Canada og det er aldri laget auminium på Herøya. Norcem fyrer med problemavfall, såkalt alternativt bennstoff. Union og alle papirfabrikker er lagt ned. Borgestad ilfast tegelstein er lagt ned. REC eventyret ble kort, solcellerproduksjonen forsvant til Singapore. 2/3 av plastproduksjonen på Rønningen i Bamble er vekk. Det sørget Høyre for i Bondevikregjeringen. ( P.K.Foss og T.Widevey -tusen takk, Fande ta dere begge og ta med dere E Reiten) Det som gjenstår er Hydro sitt gamle anlegg for PVC og fabrikkene på Rafnes plus 1/3 av fabrikkene på Rønningen. Alt solgt til Jim Ratcliffe sitt Ineos. Nå snakkes det om å skrote dagens metode for å produsere ammoniakk å gå tilbake til Birkeland sin lysbueovn for å lage gjødsel. Der går det uhorveig mengder strøm, omtrent som det ble frigjort da magnesiumen ble flyttet til Canada. Den metoden var nå noe griseri da den krevde store mengder strøm og kvikksølv i kvikksølvbad for å lage klor. Uansett så var Hydro sin produksjon basert på at en laget ny produkter av biproduktene så langt det lot seg gjøre. Strømmen i fra alle disse nedlaget industrier kunne vel forsynt Europa sine fremtidige el biler med strøm.
 6. Reklamens makt er det noe som heter. Min erfaring sier at et VAG produkt er totalt utelukket å anskaffe. Til det var kostnadene astronomiske i forhold til kostnads effektive asiatiske biler. Kan aldri tro at tyskerne har fått det til på en el bil heller. Det er vel kun to merker som har såpass el bil erfaring at vi kan snakke om det. Nissan og Tesla. Toyota som vel var beste asiat har jo kjørt seg inn i et hybridhjørne, det må jo være å rygge inn i fremtiden.
 7. Tomt står ferdig i Bamble på gamle Saga/Statoil/Borealis og nå Ineos sitt anlegg. Ferdig flata ut, steinsatt, delvis asfaltert. Strøm og vann. Må ryddes for noen konstruksjoner og en extruder.
×
×
 • Create New...