Gå til innhold
Spørsmål om koronaviruset? Still spørsmål her ×

Koronaviruset i NORGE [Les første innlegg]


Simen1

Anbefalte innlegg

basillen skrev (38 minutter siden):

Den første varianten (Wuhan-varianten) var faktisk lite smittsom mellom barn. Under første bølge var Covid, i stor grad, en sykdom som rammet voksne.

Det er først når alfa-varianten kom på banen at viruset gradvis muterte til å smitte mer hyppig mellom barn, og med omikron er det vel ingen forskjell mellom barn og voksne i henhold til hvor lett man kan smitte og bli smittet.

Så det er faktisk ikke helt på jordet å hevde at det å ha åpne skoler under den første bølgen ikke ville utgjort så stor forskjell i henhold til smittespredning.

Vet vi at Wuhan-varianten var mindre smittsom blant barn, altså? Alle som har hatt barn i barnehage- og småskolealder tenker instinktivt at det høres veldig pussig ut at barn skal være mer motstandsdyktige mot luftveisinfeksjoner enn voksne. At de fikk svakere symptomer er en annen sak.  

At det var få barn som ble smittet i begynnelsen kan jo også ha sammenheng med at vi skjermet barna. Skoler og barnehager holdt stengt en lang periode. Da det åpnet igjen var det med strenge smitteverntiltak; små, adskilte grupper, sterkt fokus på hygiene, og om det ble oppdaget et smittetilfelle i gruppa ble hele gruppa sendt hjem i karantene i en drøy uke. Var det ti dager? Det samme gjaldt for fritidsaktiviteter, og mange sosiale arenaer var rett og slett stengt. 

Dette med å stenge skoler og barnehager hadde jo også en tilleggseffekt med at alle foreldrene som pleide å møtes på kollektivtransport og arbeidsplasser ble holdt hjemme med barna. 

Men, ser helt klart at "trykket" med smitteverntiltak mot ungene nok var for hardt. Det ble feil å skulle unngå smitten for enhver pris.

Liten digresjon, jeg leste et intervju med en av beslutningstakerne for skolen, jeg husker ikke i farten om det var Guri Melby eller Inga Marte Thorkildsen (byråd for oppvekst og kunnskap, Oslo). Det ble sagt at fremover skulle skolene holdes åpne, for nå visste vi mer om hvordan skolen kunne drives med forsvarlig smittevern. 

Ja, jøss. "Smittevernet" i den perioden besto av å vaske hendene om morgenen, før måltider og etter toalettbesøk. Som sagt, jeg tror alle ungene og familiene deres i området her fikk seg en runde med omikron i løpet av vinteren og våren. 

Godt det ikke var noe mer alvorlig som plaget oss. 

Endret av :utakt
 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
Annonse

[1] Random productId 2897591 from global

William_S skrev (11 timer siden):

For de over 75 kan nok en dose til ha en effekt ja. Det er  en stor korrelasjon mellom  høy alder og risiko for alvorlig covid sykdom. Mitt stalltips er at dette her blir litt som den årlige influensavaksinen etterhvert hvor det er anbefalt for eldre og andre i risikogruppen for alvorlig sykdom å ta vaksinen. 

Enig i det, men det skurrer litt med "influensvaksinering" allerede i juli. Forrige gang de fikk var vel i november.

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
:utakt skrev (1 time siden):

Vet vi at Wuhan-varianten var mindre smittsom blant barn, altså? Alle som har hatt barn i barnehage- og småskolealder tenker instinktivt at det høres veldig pussig ut at barn skal være mer motstandsdyktige mot luftveisinfeksjoner enn voksne. At de fikk svakere symptomer er en annen sak.  

At det var få barn som ble smittet i begynnelsen kan jo også ha sammenheng med at vi skjermet barna. Skoler og barnehager holdt stengt en lang periode. Da det åpnet igjen var det med strenge smitteverntiltak; små, adskilte grupper, sterkt fokus på hygiene, og om det ble oppdaget et smittetilfelle i gruppa ble hele gruppa sendt hjem i karantene i en drøy uke. Var det ti dager? Det samme gjaldt for fritidsaktiviteter, og mange sosiale arenaer var rett og slett stengt. 

Dette med å stenge skoler og barnehager hadde jo også en tilleggseffekt med at alle foreldrene som pleide å møtes på kollektivtransport og arbeidsplasser ble holdt hjemme med barna. 

Men, ser helt klart at "trykket" med smitteverntiltak mot ungene nok var for hardt. Det ble feil å skulle unngå smitten for enhver pris.

Liten digresjon, jeg leste et intervju med en av beslutningstakerne for skolen, jeg husker ikke i farten om det var Guri Melby eller Inga Marte Thorkildsen (byråd for oppvekst og kunnskap, Oslo). Det ble sagt at fremover skulle skolene holdes åpne, for nå visste vi mer om hvordan skolen kunne drives med forsvarlig smittevern. 

Ja, jøss. "Smittevernet" i den perioden besto av å vaske hendene om morgenen, før måltider og etter toalettbesøk. Som sagt, jeg tror alle ungene og familiene deres i området her fikk seg en runde med omikron i løpet av vinteren og våren. 

Godt det ikke var noe mer alvorlig som plaget oss. 

Studier fra 2020 underbygget dette, ja. Vi kan lese dette i denne rapporten fra FHI publisert i september 2020 (https://www.fhi.no/publ/2020/risiko-for-smitte-av-covid-19-pa-skoler-og-i-barnehager/). 

Husk også at Norge hadde skolene åpne i hele høst 2020, uten at ting gikk fullstendig over styr. 

Det er selvsagt også viktig å poengtere her at smittevernstiltak innad i skoler (f.eks. kohorter) kan ha begrenset smitten. Og det er helt kurant. Så jeg mener ikke her at man nødvendigvis trengte å kjøre på med åpne skoler uten smittevernstiltak.

Det eneste jeg påpeker er at man ikke nødvendigvis trengte å stenge skolene.

Endret av basillen
 • Liker 1
Lenke til kommentar
basillen skrev (37 minutter siden):

Studier fra 2020 underbygget dette, ja. Vi kan lese dette i denne rapporten fra FHI publisert i september 2020 (https://www.fhi.no/publ/2020/risiko-for-smitte-av-covid-19-pa-skoler-og-i-barnehager/). 

Tja. Rapporter av litt nyere dato har et litt annet bilde. 

Sitat

Notably, this study took place during late summer and fall 2020, when Ontario had fewer restrictions in place and children were returning to school or daycare. As a result, there was an increase in the number of pediatric cases during this time, making it possible to evaluate the ability of children to spread the virus.

The study found that young children, especially those aged 0–3 years, were more likely to transmit the virus to household members than adolescents aged 14–17 years.

Disse toucher også innom det jeg spekulerte litt i, at barna i liten grad ble eksponert for viruset i begynnelsen. 

Sitat

Since children generally have milder symptoms and testing was limited to symptomatic cases, children were less likely to receive screening for SARS-CoV-2 during the early stages of the pandemic. This selective screening of people with symptoms resulted in an underestimation of the number of children with SARS-CoV-2.

Furthermore, lockdowns at this time likely coincided with the closure of school and childcare settings. This resulted in children having limited exposure to the virus, which led to the limited data on pediatric SARS-CoV-2 infections.

Men, det er vann under brua nå. Nå som vaksiner er tilgjengelig for alle, så regner jeg med at vi i verste fall vil se kohorter og slike grep hvis det blir nødvendig å gjøre noe i skolen til høsten. Ikke stenging. 

Sannsynligvis blir det ikke gjort noen ting, og det får være greit. Selv om jeg gjerne skulle sett økt fokus på ventilasjon i skolen. Ikke bare for smittevern, men generelt inneklima! 

Endret av :utakt
 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar

Det interessante nå blir å se hvilke planer regjeringen og helsedirektoratet kommer til å utarbeide for neste virus som dukker opp.

Skal man ta en reprise av tiltakene som ble brukt i 2020/2021? Er planen at tiltakene skal vare frem til man får en vaksine?

Og skal de lage en plan de faktisk har tenkt å følge, eller vil de forkaste alt og starte fra scratch - igjen?

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
minim skrev (8 timer siden):

Denne varianten er i følge risikovurderingen deres like farlig som første vairanten men mye mer smittsom. Men andre variant var riktignok farligere, men media har gjort den mye farligere enn den var.

At det går helt fint nå selv om vaksine effekten er tilnærmet borte? Det ser en vel på at en nå behandler det som vanlig sesonginfluensa nærmest. Nå som de fleste har hatt det også så sliter sikkert avisene med å skremme folk når en ser at det ikke var spesielt farlig.

Vaksineeffekten er ikkje tilnærma borte. Vaksiner og tidlegare sjukdom beskyttar ikkje mot å bli smitta, men beskyttar mot alvorleg sjukdom. Det er stor skilnad på smitte no i forhold til smitte i ei befolkning utan immunitet.

 • Liker 4
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
:utakt skrev (6 timer siden):

Ja, jøss. "Smittevernet" i den perioden besto av å vaske hendene om morgenen, før måltider og etter toalettbesøk.

Dette var slik det burde ha vore. Men ein hugsar bilete der born fekk sår på hendene på grunn av spriting i hytt og pine. Sjølve gjennomføringa av tiltak var til ei viss grad prega av hysteri. I ettertid veit ein også at fokuset burde ha vore meir på smitte gjennom lufta enn på handvask/spriting.

Endret av torbjornen
 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
basillen skrev (5 timer siden):

Studier fra 2020 underbygget dette, ja. Vi kan lese dette i denne rapporten fra FHI publisert i september 2020 (https://www.fhi.no/publ/2020/risiko-for-smitte-av-covid-19-pa-skoler-og-i-barnehager/). 

Husk også at Norge hadde skolene åpne i hele høst 2020, uten at ting gikk fullstendig over styr. 

Det er selvsagt også viktig å poengtere her at smittevernstiltak innad i skoler (f.eks. kohorter) kan ha begrenset smitten. Og det er helt kurant. Så jeg mener ikke her at man nødvendigvis trengte å kjøre på med åpne skoler uten smittevernstiltak.

Det eneste jeg påpeker er at man ikke nødvendigvis trengte å stenge skolene.

I mars 2020 mangla det planar for smitteverntiltak som kohortar o.l., og ein visste også lite om korleis viruset oppførte seg. I etterpåklokskapens lys ville nok ikkje skulane ha blitt stengt, men i mars 2020 hadde ein ikkje planane klare for korleis skulane kunne haldast opne samstundes som ein begrensa smittespreiinga.

 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Fibonacci skrev (2 timer siden):

Det interessante nå blir å se hvilke planer regjeringen og helsedirektoratet kommer til å utarbeide for neste virus som dukker opp.

Skal man ta en reprise av tiltakene som ble brukt i 2020/2021? Er planen at tiltakene skal vare frem til man får en vaksine?

Og skal de lage en plan de faktisk har tenkt å følge, eller vil de forkaste alt og starte fra scratch - igjen?

No er det jo også slik at korleis eit bestemt virus oppfører seg vil vere avgjerande for korleis planen blir sett i verk. Neste gong kan det vere eit virus som fyrst og fremst rammar unge, og då er det ikkje hjelp i krav om meter og munnbind på gamleheimane.

Men alt dette bør ein ha utarbeidd planar for, slik at ein slepp å forkaste alt og byrje heilt på nytt. Ein bør også ha ein grunnberedskap, f.eks. i form av eit visst tal intensivplassar som kan setjast inn dersom det skulle oppstå ei krise.

 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
torbjornen skrev (12 minutter siden):

No er det jo også slik at korleis eit bestemt virus oppfører seg vil vere avgjerande for korleis planen blir sett i verk. Neste gong kan det vere eit virus som fyrst og fremst rammar unge, og då er det ikkje hjelp i krav om meter og munnbind på gamleheimane.

Men alt dette bør ein ha utarbeidd planar for, slik at ein slepp å forkaste alt og byrje heilt på nytt. Ein bør også ha ein grunnberedskap, f.eks. i form av eit visst tal intensivplassar som kan setjast inn dersom det skulle oppstå ei krise.

Det har vel blitt innrømmet at det ikke var faglige beslutninger som ble lagt til grunn denne gangen så hvorfor spiller typen så stor rolle da? Det ble heller ikke gjort målrettede tiltak siden man stengte ned skoler som overhode ikke var i noen risiko grupper.

Lenke til kommentar
torbjornen skrev (38 minutter siden):

Vaksineeffekten er ikkje tilnærma borte. Vaksiner og tidlegare sjukdom beskyttar ikkje mot å bli smitta, men beskyttar mot alvorleg sjukdom. Det er stor skilnad på smitte no i forhold til smitte i ei befolkning utan immunitet.

Jo det er den. Det ble publisert et studie i Danmark som kanpt skilte på de med 3 doser over 1mnd og uvaksinerte. Etter 6mnd var det ikke målbart mener jeg det var. Den er delt tidligere i tråden her. Er det så lite tydelig kan vi nærmest se bort i fra det. Denne vage "beskytter mot alvorlig sykdom" som ikke konkretiseres anser jeg som rent oppspinn. For de fleste medfører ikke covid alvorlig sykdom uansett.

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Ref. skolestenging i første bølge diskutert over - FHI anbefalte stenging av ungdomsskoler og videregående skoler, men var usikre på barnehager og barneskoler. Utdanningsforbundet, Kunnskapsdepartementet og Helsedirektoratet ønsket stenging, ifølge rapporten fra Koronakommisjonen.

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/blogs.dir/421/files/2021/04/Koronakommisjonens_rapport_NOU.pdf

Sitat

14.5.7 Stenging av skoler og barnehager

Folkehelseinstituttet advarte mot å stenge for de minste
Allerede i januar tydet informasjonen fra Kina på at barn i liten grad ble syke av viruset, og det var indikasjoner på at de også spilte en liten rolle i smittespredningen. I diskusjonen i Helsedirektoratet om tiltakene formiddagen 12. mars 2020 frarådet Bukholm å stenge barnehager og barneskoler.

Tilbakemeldingen han fikk på e-post fra sin FHI-kollega, avdelingsdirektør Line Vold, var slik: Uklart hvor god effekt dette vil ha, gitt usikkerhet rundt betydning av barn som smittespredere. Antas å ha store omkostninger for samfunnet dersom tiltaket skal vare over tid ettersom disse barna må passes av noen. Potensielt mer smitte til sårbare grupper dersom disse blir satt til å passe barna.
Line Vold i et svar på forslaget om å stenge barnehager og barneskoler 12. mars 2020

FHI mente at det kunne være fornuftig å stenge ungdomsskoler og videregående: Flere i denne aldersgruppen som rapporteres å bli syke + Større barn – krever ikke pass på samme måte så antatt mindre samfunnsinngripende
Line Vold i FHI i et svar på forslag om å stenge ungdomsskoler og videregående skoler 12. mars 2020

Volds vurderinger var basert på anbefalingene fra ECDC, men også helt i tråd med hva FHI hadde skrevet i risikovurderingen som ble publisert samme dag. Assisterende helsedirektør Espen R. Nakstad delte ikke vurderingene til FHI om stenging av barnehager og barneskoler. I et intervju med kommisjonen la han vekt på at kostnadene ved å stenge skoler også burde vurderes opp mot hva som var alternativet: De som tenker at tiltakene vil ha store konsekvenser, og de derfor ikke kan gjennomføres, tar ikke inn over seg at konsekvensene vil være større dersom man ikke gjør noe, for nettopp de samme gruppene.
Espen R. Nakstad i intervju med kommisjonen 12. januar 2021

Nakstad mente stengingen av barnehager og skoler var avgjørende for at mobiliteten i samfunnet gikk ned. Det er vanskelig for arbeidsgivere å si at du ikke skal ha hjemmekontor, når du samtidig har hjemmeskole. Da falt mobiliteten i Norge nesten ned til null, og det gjorde at smittetallene i Norge falt like raskt som i land med portforbud.
Espen R. Nakstad i intervju med kommisjonen 12. januar 2021

Utdanningsdirektoratet anbefalte å stenge skoler og barnehager
Ingen i utdanningssektoren var involvert i diskusjonen som foregikk blant helsemyndighetene. Det pågikk imidlertid en diskusjon parallelt i utdanningssektoren. Klokka 08.59 torsdag 12. mars 2020 sendte Utdanningsdirektør Hege Nilssen en e-post til ledelsen i Kunnskapsdepartementet der hun anbefalte nasjonal stenging av skolene og barnehagene: Vi nærmer oss vel et tidspunkt hvor myndighetene må gjøre en reell vurdering av å stenge alle skoler og barnehager. Av hensyn til utvikling av smitte i Norge og behov for ytterligere tiltak for å hindre smittespredning nærmer vi vel oss punktet der gevinsten overstiger kostnaden av å stenge. Diskursen i det offentlig Norge er også i ferd med å ta en ny vending. Det vil være vår anbefaling å stenge.
Hege Nilssen i e-post til Kunnskapsdepartementet 12. mars 2020

"I et brev vi har fått fra Utdanningsdirektoratet, pekte de på flere faktorer som hadde betydning for at de anbefalte nasjonal stenging. De trakk blant annet fram at det var «økende frykt» blant foreldre, elever og ansatte, og at «lokale myndigheter var i en krevende spagatøvelse» fordi de måtte følge opp elever som ble holdt hjemme, samtidig som de måtte gi opplæring til barn som var på skolen og barn som var i karantene. De ville dessuten motvirke en situasjon der ansatte nektet å møte på jobb i frykt for å bli smittet. Det var vår vurdering at en nasjonal koordinert stengning av skoler og barnehager var nødvendig for å få kontroll på en eskalerende situasjon, som også fremsto som stadig mer kaotisk.
Utdanningsdirektoratet i brev til kommisjonen 12. november 2020

Etter å ha mottatt anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet, formidlet kunnskapsminister Trine Skei Grande budskapet videre til statsministeren. Ifølge statssekretær Lars Øy ønsket Grande å gå ut med denne meldingen, men ble bedt om ikke å gjøre det. Statsministeren annonserte stenging av alle skoler og barnehager på pressekonferansen samme dag klokka 14."

 

Endret av Snikpellik
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
torbjornen skrev (17 timer siden):

I mars 2020 mangla det planar for smitteverntiltak som kohortar o.l., og ein visste også lite om korleis viruset oppførte seg. I etterpåklokskapens lys ville nok ikkje skulane ha blitt stengt, men i mars 2020 hadde ein ikkje planane klare for korleis skulane kunne haldast opne samstundes som ein begrensa smittespreiinga.

Vel, vi visste faktisk godt allerede i mars 2020, basert på hva som skjedde i Italia, at dette viruset ikke var spesielt farlig for barn. Hovedargumentet som i så fall kan brukes til å forsvare skolestengingen er at man risikerte at barn kunne dra med smitte fra skolen og smitte andre som kunne vært mer utsatt for viruset. Men da kan man også spørre seg om en bedre løsning i så fall hadde vært å på det sterkeste fraråde barn å treffe mennesker i risikogruppene ved eventuelle symptomer. Noe som jo også var den strategien Norge la seg på fra høsten 2020 av.  

Endret av basillen
 • Liker 1
Lenke til kommentar
minim skrev (14 minutter siden):

Jo det er den. Det ble publisert et studie i Danmark som kanpt skilte på de med 3 doser over 1mnd og uvaksinerte. Etter 6mnd var det ikke målbart mener jeg det var. Den er delt tidligere i tråden her. Er det så lite tydelig kan vi nærmest se bort i fra det. Denne vage "beskytter mot alvorlig sykdom" som ikke konkretiseres anser jeg som rent oppspinn. For de fleste medfører ikke covid alvorlig sykdom uansett.

Det er vel en del sykehusdata fra høsten 2021, da deltavarianten herjet, som tilsier at for særlig middelaldrende personer gav vaksinene økt beskyttelse mot å havne på sykehus. I aldersgruppen 35-65 år var jo helt klart uvaksinerte overrepresenterte i forhold til hvor få disse faktisk utgjorde i befolkningen.

Med omikron er jeg derimot enig med deg i at denne fordelen ikke lenger er målbar.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
basillen skrev (20 minutter siden):

Det er vel en del sykehusdata fra høsten 2021, da deltavarianten herjet, som tilsier at for særlig middelaldrende personer gav vaksinene økt beskyttelse mot å havne på sykehus. I aldersgruppen 35-65 år var jo helt klart uvaksinerte overrepresenterte i forhold til hvor få disse faktisk utgjorde i befolkningen.

Med omikron er jeg derimot enig med deg i at denne fordelen ikke lenger er målbar.

Ja,  men nå snakker vi om når vaksinene er "gammel" og ikke virker lenger. Det er riktig at den har en målbar effekt i starten.

Men det blir litt som at alle mellom 20-40 burde brukt hjelm og briller hele tiden for å unngå hodeskade og fremmedlegeme på øynene.  Begge deler kan skje og begge deler kan bli kritisk, men sjangsene er veldig liten for at det vil skje.

Endret av minim
Lenke til kommentar
minim skrev (8 minutter siden):

Ja,  men nå snakker vi om når vaksinene er "gammel" og ikke virker lenger. Det er riktig at den har en målbar effekt i starten.

Men det blir litt som at alle mellom 20-40 burde brukt hjelm og briller hele tiden for å unngå hodeskade og fremmedlegeme på øynene.  Begge deler kan skje og begge deler kan bli kritisk, men sjangsene er veldig liten for at det vil skje.

Her er vi 100 % enige. Jeg er i tidlig 40-årene uten underliggende tilstander, og da omikron ankom fant jeg ut at det var uaktuelt for meg å ta en booster da jeg hadde så ekstremt lite å tjene på det fra et kost-nytte perspektiv. Med to doser innabords viste dataene klart og tydelig at sannsynligheten for at jeg skulle bli alvorlig syk var absurd lav.

Dette fikk jeg også bekreftet da jeg faktisk fikk omikron i mars. For meg var dette som en hvilken som helst annen forkjølelse jeg har hatt i livet mitt. Og da hadde det faktisk gått syv måneder siden jeg fikk andre dose.

Endret av basillen
 • Liker 1
Lenke til kommentar
 • BA4 og BA5 ser ut til å ha gjenutviklet en preferanse for å prolifere seg i lungene.
 • Dette samtidig med at immunitet fra gjennomgått sykdomsforløp av nettopp disse omikronvariantene er svekket.
 • Så da ser det ut til at det blir det ny runde med intensivinleggelser, massedød, og vaksiner til høsten.
 • Så får man diskutere hvem som faktisk trenger oppfrisker eller ei. Personlig er jeg da 42 og fortsatt overvektig, så jeg vil ta min fjerde dose uten å nøle noe særlig.
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Outlier616 skrev (15 timer siden):
 • BA4 og BA5 ser ut til å ha gjenutviklet en preferanse for å prolifere seg i lungene.
 • Dette samtidig med at immunitet fra gjennomgått sykdomsforløp av nettopp disse omikronvariantene er svekket.
 • Så da ser det ut til at det blir det ny runde med intensivinleggelser, massedød, og vaksiner til høsten.
 • Så får man diskutere hvem som faktisk trenger oppfrisker eller ei. Personlig er jeg da 42 og fortsatt overvektig, så jeg vil ta min fjerde dose uten å nøle noe særlig.

"Så  da ser det ut til det blir en ny runde med intensivinnleggelser, massedød og vaksiner til høsten".

Hva i all verden baserer du dette på? Norge gjennomgår for tiden en stor BA4/5-bølge, men overleger på norske sykehus forteller at bare rundt halvparten av de som er innlagt for Covid-19 har dette som hovedårsak for innleggelse, nesten alle som innlegges er gamle mennesker med underliggende sykdommer, og nesten ingen havner nå på intensivavdeling (https://www.bt.no/nyheter/direkte/i/3Jd0RL/siste-nytt-om-korona).

Sitat fra tredje sak på denne lenken:

"Gjesdal fortel at dei fleste innlagde er eldre pasientar, som treng eit kortvarig opphald på sjukehuset. Litt over halvparten av covidpasientane er innlagd på grunn av virussjukdommen, medan resten har dette som ein bidiagnose.


Omikron BA.5, som er den dominerande varianten i Noreg, gir vanlegvis mild sjukdom. På Haukeland har dei hatt svært få pasientar på intensiven dei siste vekene."

 

Som det også står under andre sak på denne lenken havnet bare ni personer på landsbasis på intensivavdeling forrige uke. Og dette skjer altså midt i en stor smittebølge.

Endret av basillen
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
basillen skrev (1 time siden):

Vel, vi visste faktisk godt allerede i mars 2020, basert på hva som skjedde i Italia, at dette viruset ikke var spesielt farlig for barn. Hovedargumentet som i så fall kan brukes til å forsvare skolestengingen er at man risikerte at barn kunne dra med smitte fra skolen og smitte andre som kunne vært mer utsatt for viruset. Men da kan man også spørre seg om en bedre løsning i så fall hadde vært å på det sterkeste fraråde barn å treffe mennesker i risikogruppene ved eventuelle symptomer. Noe som jo også var den strategien Norge la seg på fra høsten 2021 av.  

Utfordringen da er at det er så mange som tilhører riskogruppen.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Subara skrev (31 minutter siden):

Utfordringen da er at det er så mange som tilhører riskogruppen.

Det var det da høsten 2020 også, men vi klarte fint å ha skolene åpne likevel.

Som nevnt så mener jeg ikke at man burde hatt skolene åpne uten et eneste smitteverntiltak. Men det ingenting som tilsier at vi ikke kunne hatt skolene åpne på samme vis i mars-mai 2020 som vi hadde det høsten 2020.

Greit nok at man kanskje kunne stengt skolene i en uke, maks to, for å få på plass smittevernregler for skolene. Men at man stengte skolene i så mange uker som man gjorde mener jeg var fullstendig unødvendig. Akkurat slik Aavitsland hevder.

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...