Jump to content

basillen

Medlemmer
 • Content Count

  129
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

203 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Hvorfor kan man ikke sammenligne noen som ikke tar vaksinen med noen som røyker og utsetter f.eks. barn for passiv røyking? Jeg har allerede lenket til en nettside fra FHI som klart og tydelig viser at passiv røking kan gi folk alvorlige helseproblemer. Så er ikke denne typen atferd også veldig egosentrisk? Den som røyker kan jo bare slutte! Akkurat som den som ikke vil vaksinere seg bare kan ta vaksinen! Og angående personen du kjenner - burde ikke det være opp til han/hun hvorvidt vedkommende ønsker besøk av deg? Skal ikke denne personen selv få lov til å foreta sine egne risikovurderinger? Faktum er jo at selv blant de i risikogruppene er det vesentlig større sjanse for at man overlever viruset enn at man dør av det. Men dette er egentlig en avsporing. Det saken gjaldt var at en annen debattant mente at uvaksinerte ikke bør få helsehjelp. Og det er dette jeg mener er et direkte ondskapsfullt og sadistisk synspunkt. Synes du f.eks. at den personen du kjenner ikke bør få helsehjelp fordi vedkommende ikke har tatt vaksinen?
 2. Det virker som at du ikke forstår hva det er jeg forsøker å formilde. Jeg er ikke enig med dem som ikke tar vaksinene. Jeg synes at det å ikke vaksinere seg er uansvarlig og respektløst. Det betyr imidlertid ikke at jeg vil nekte disse personene medisinsk hjelp dersom de har behov for det. Som altså er det synet du forfektet. Har du f.eks. tenkt over at noen av dem som ikke vil vaksinere seg kan ha barn? Men du er likevel altså villig til å la disse foreldrene dø uten helsehjelp kun fordi de har gjort et tåpelig valg? Selv om barna da mister sine foreldre? Uansett er sannsynligheten for "overfylte sykehus med covidsyke antivaxxere" helt absurd lav med tanke på at Norge kommer til å få opp mot 90 % vaksinedekning, og opp mot 100 % vaksinedekning i de delene av befolkningen som er mest utsatt for viruset. Og, ja, jeg mener at enhvher person som vil nekte medmennesker helsehjelp burde skamme seg for å formidle et slikt syn. Det er så grotesk og ondskapsfullt at jeg knapt har ord for å beskrive det.
 3. Høres ut som ordene fra en som har gått tom for argumenter. Jeg forsvarer ikke antivaxxere. Jeg er 100 % pro-vaksine. Men å nekte andre mennesker helsehjelp bare fordi de ikke vil ta en vaksine er for meg helt forskrudd og rett og slett ondskapsfullt. Du er altså villig til å la mennesker dø bare fordi de ikke vil ta en vaksine? Du burde rett og slett skamme deg.
 4. "Om noen bestemmer seg for å røyke sigaretter så går ikke dette utover noen andre enn de som faktisk røyker". Eh jo? Røyking går da utover andre. Har du hørt om passiv røyking? Fra FHI: Opptil 1 % av all dødelighet skyldes passiv røyking: https://www.fhi.no/ml/royking/hva-er-omfanget-og-konsekvensene-av-passiv-royking/ Sitat: "Med mellom 350 000 og 400 000 barn og voksne som eksponeres for passiv røyking daglig i Norge i dag og økningen i sykdoms- og dødelighetsrisiko som ses ved passiv røyking, vil en betydelig andel av sykelighet og dødelighet kunne tilskrives passiv røyking."
 5. Jeg er helt enig med deg i at folk bør ta vaksinen. Jeg er fullvaksinert, og min tolv år gamle sønn tok vaksinen i går. Men det faktum at man kan bli smittet har ingen ting med saken å gjøre. Det vi snakker om er hvorvidt uvaksinerte bør nektes legehjelp eller ikke da det det var dette du mente de ikke burde få. Og det er her jeg er fullstendig uenig med deg. Ikke minst er dette et komplett brudd med den hippokratiske ed. At det faktisk går an å ha et slikt menneskesyn er egentlig ganske så sjokkerende. Som sagt - jeg er helt enig i at man reduserer risikoen for alvorlig Covid-19 sykdom ved å ta vaksine. Akkurat som at man reduserer risikoen for hjerteproblemer og diabetes ved å spise sunt og holde seg i form. Men hvis du først skal nekte en gruppe helsehjelp, så hvorfor ikke andre også? De usunne kan jo faktisk ta opp mye kapasitet i helsevesenet med sine selvpåførte helseproblemer. Bare tenk på hvor mange som får helseproblemer grunnet sigaretter for eksempel. Og sigaretter gjør også skade på andre i form av passiv røyking.
 6. Selvsagt ikke. Det var ment sarkastisk. Jeg bare reagerer på holdninger enkelte har om at de som ikke tar vaksinen bør nektes legehjelp. Noe som jeg synes er en helt forkastelig holdning.
 7. Jeg synes også det er helt forjævlig å tenke på at folk med usunn livsstil tar opp mye av sykehusene sin kapasitet. Håper at overvektige med BMI på over 28 blir nektet hjelp ved hjertesykdom og diabetes i fremtiden. Selvsagt bør også røykere nektes hjelp dersom de får lungekreft. Hvorfor skal de som har valgt å utsette seg for risikoen med å røyke ha rett på å ta opp sengeplass på sykehus? De som drikker alkohol bør videre også nektes hjelp hvis de får leverproblemer eller utvikler alkoholisme. Dette er jo ene og alene deres egen feil. Så ikke pokker om disse skal ha rett på helsehjelp slik at folk som har levd perfekte liv muligens må stå i helsekø.
 8. Tro det eller ei, men de aller fleste mennesker er faktisk oppegående nok til å holde seg hjemme når de er syke. Særlig nå for tiden. Noen råtne epler finnes det selvsagt, men de er i klart mindretall.
 9. Forstår godt at med et slikt yrke som disse personene har så kan long covid med tap av lukt- og smak være særdeles problematisk. Jeg reagerte imidlertid på følgende sitat angående når disse personene tror de kan leve som normalt igjen: "– Det blir når det ikke er smitte. Så lenge det er det så kan vi ikke" Vel, med tanke på at Covid-19 etter alt å dømme blir endemisk så kan vel disse personene aldri noensinne leve som normalt igjen. For smitte vil det sannsynligvis være resten av livene våre.
 10. Jeg sutrer ikke over at TISK ikke er avviklet nå. Det jeg stusser på er de som vil at vi skal fortsette med TISK i det uendelige. Selv etter at alle som ønsker det er fullvaksinerte. Og den gjenværende delen av befolkningen som ikke er vaksinert vil ikke ha høyere risiko for viruset enn de vil ha for influensa. Folk må innse at dette viruset ikke vil forsvinne. Folk vil bli smittet av viruset hvert eneste år fremover. Folk vil havne på sykehus av viruset hvert eneste år fremover. Og folk vil dø av viruset hvert eneste år fremover. Jo fortere folk innser dette, jo bedre.
 11. Dette er, i aller høyeste grad, diskuterbart. Her er det studier som går begge veier. Men kryssimmunitet oppnådd både gjennom vaksine og naturlig eksponering vil sannsynligvis være det aller beste. Dette har også FHI formidlet. Samt forfatterne i denne artikkelen publisert i Nature. Når det gjelder tallene for Sverige så er nok, for det første, langt flere smittet enn det som er offisielt registrert. Og, for det andre, så har det viset seg i gjentatte studier at for barn er influensa farligere enn Covid-19. Som i denne studien.
 12. De som får det ja. Men her foreslo jo en debattant at barn fra hele skoler skal nektes å treffe barn fra andre skoler. Selv om de ikke en gang har fått påvist viruset. Og jeg vil igjen presisere at for barn er ikke Covid-19 mer farlig enn influensa. Altså bør ikke dette viruset behandles som noe annet enn influensa. Voksne er tross alt fullvaksinerte om et par uker.
 13. Og det er helt greit. Men det har da aldri vært slik at man grunnet novoviruset har nektet barn og unge å treffe venner og bekjente på tvers av kohorter, selv når man ikke en gang har fått påvist et virus, gjentatte ganger i året. Vi snakker om en helt annen tiltaksbyrde her som faktisk går på tvers av lovverket. At barn holder seg hjemme når de er syke bør imidlertid være en selvfølge. Sannsynligvis er dette mer enn godt nok som tiltak.
 14. Det er ikke god omsorg å nekte barn å treffe venner og bekjente utenfor nærmeste omgangskrets for et virus som for denne aldersgruppen ikke er farligere enn influensa. Faktisk er det diktatorisk og ondskapsfullt. At man holder barna hjemme når de er syk er imidlertid helt kurant.
×
×
 • Create New...