Jump to content
Redaksjonen.

IEAs nye analyse: Har norske politikere erkjent hvor massiv omstillingen blir?

Recommended Posts

Når man leser slike innlegg som dette med utgangspunkt i IEA og deres analyser, som er basert på politiske vedtak og visjoner, tenker man at noe har gått av sporet i vår verden som vi kjenner den.

For det første, andre og tredje; Det er da slett ikke slått fast, hevet over enhver tvil, at CO2 er til skade for verken klima eller menneskehet. Her fins mengder av objektiv forskning som peker på helt andre forhold i klimaforskningen, bl.a. sol, kosmisk stråling, vanndamp, skyer og planet- tilt og baner...

Menneskeheten ville vært tjent med at IPCC og tilhørende "forskere" og politikere hadde vist måtehold når det gjelder sine forsøk på å skremme befolkningen. De fleste av oss lar o9ss ikke skremme, vi henter opplysninger uavhengig av denne propagandaen.

Så, la oss som tenker selv stå sammen og avfeie slike forsøk på indoktrinering av folket...

 • Like 2

Share this post


Link to post
Erik Pedersen skrev (54 minutter siden):

Når man leser slike innlegg som dette med utgangspunkt i IEA og deres analyser, som er basert på politiske vedtak og visjoner, tenker man at noe har gått av sporet i vår verden som vi kjenner den.

For det første, andre og tredje; Det er da slett ikke slått fast, hevet over enhver tvil, at CO2 er til skade for verken klima eller menneskehet. Her fins mengder av objektiv forskning som peker på helt andre forhold i klimaforskningen, bl.a. sol, kosmisk stråling, vanndamp, skyer og planet- tilt og baner...

Menneskeheten ville vært tjent med at IPCC og tilhørende "forskere" og politikere hadde vist måtehold når det gjelder sine forsøk på å skremme befolkningen. De fleste av oss lar o9ss ikke skremme, vi henter opplysninger uavhengig av denne propagandaen.

Så, la oss som tenker selv stå sammen og avfeie slike forsøk på indoktrinering av folket...

Jeg lurer på hva det er du mener med "propaganda" og at befolkningen "skremmes" av at det gjøres rasjonelle veivalg basert på kunnskap. Alle faktorende du nevner, både fra kosmos og fra kloden er jo inkludert i den endringen i klimatiske forhold  som observeres. Drivhuseffekten har ikke vært kontroversiell blandt fagfolk de siste 50 år, men man har ikke hatt kunnskap om effektene. Tydeligvis kommer det stadig oftere overraskende observasjoner av hvordan den raske temperaturstigningen slår ut.

Edited by NERVI
 • Like 3
 • Innsiktsfullt 4

Share this post


Link to post

Dette er et godt og balansert innlegg som kun tar utgangspunkt i IEA's analyser. Den understreker at vi i Norge må gjøre en kjempeinnsats om vi skal nå målet om 55% reduksjon av fossile CO2-utslipp fram til 2030. I Danmark skal de kutte 70% av utslippet de hadde i 1990 frem til 2030, men de har allerede tatt ca 40% av dette kuttet. I Norge har vi ca like mye utslipp i dag som i 1990, så bakken blir mye brattere for oss!

 • Like 6

Share this post


Link to post
9 minutes ago, Ketill Jacobsen said:

Dette er et godt og balansert innlegg som kun tar utgangspunkt i IEA's analyser. Den understreker at vi i Norge må gjøre en kjempeinnsats om vi skal nå målet om 55% reduksjon av fossile CO2-utslipp fram til 2030. I Danmark skal de kutte 70% av utslippet de hadde i 1990 frem til 2030, men de har allerede tatt ca 40% av dette kuttet. I Norge har vi ca like mye utslipp i dag som i 1990, så bakken blir mye brattere for oss!

Veldig sant. At vi har gjort mye bra før som har gjort at vi totalt sett har en grønnere energimiks enn mange andre er ikke noe unnskyldning for at vi ikke skal gjøre den samme omstillingen som våre medborgere av kloden. Det er også verd å nevne at IEA ofte har fått kritikk for at de er for konservative i sine beregninger rundt det grønne skiftet, så at de i det hele tatt har laget et scenario for et skikkelig klimaløft bør få enhver norsk politiker til å bli vettskremt. For, om dette faktisk inntreffer og vi er like trege i prosessen som vi har vært til nå, ja da skal vi få kjørt oss godt i tiden som kommer 😕

Edited by The Very End
 • Like 4

Share this post


Link to post
jarlenygaard@hotmail.com skrev (1 time siden):

Hadde vært kjekt om noen med tid og tilgang kunne gått tilbake 20 år og sett på IEA sin analyse den gangen og sammenliknet med hvordan det ble. Syns det er skremmende lite slik journalistikk. #utfordring-til-TU

Her er en graf som går tilbake en del år og viser hvordan IEA hele tiden gjennom mange år har undervurdert/snakket ned installasjonen av solceller.

De fargede linjene er hva IEA hvert år har forutsett som videre vekst fra der de sotd da, og den svarte linjen er hva som reelt har blit installert...🙈

https://www.pv-magazine.com/2018/11/20/iea-versus-solar-pv-reality/

Twitter_Auke_Hoekstra_IEA_PV-Vorhersagen-1024x512.jpg

 • Like 2

Share this post


Link to post

"Det er grunn til å spørre om partiene – og samfunnet som sådan – tar innover seg omfanget i endringene"

Jeg hører til de som faktisk tror på forskningen som sier at havet kan stå 1 m høyere i 2100. Vi kan håpe på at forskerne roper ulv for å skremme verden til handling, men det blir dramatisk for de som er barn i dag dersom dette faktisk stemmer.

Har jeg forstått problematikken rett, så er det vi som lever nå som kan ta grep for å hindre en slik utvikling, og da håper jeg denne problematikken overskygger andre mindre viktige saker fremfor neste stortingsvalg.

Burde ikke Norge ha litt dårlig samvittighet for sin pengebinge på 10 000 mrd. for å bidra til global oppvarming?

Burde vi ikke slutte med å lete etter mer olje og gass, da det vi finner ikke kan pumpes opp likevel?

Burde vi ikke lage en plan for å avvikle oljeaktiviteten, og kanskje 2050 egentlig er for langt frem.

Hvorfor ønsker ikke politikerne å satse på flytende vindkraft i Norsk Økonomisk Sone?

Fornybar energi og mat vil det være et stort marked for så lenge det er folk på jorden, så hvorfor ikke bruke noe av pengebingen for å lage industri på dette området?

Vi har havmerder av typen Jostein Albert, og er det ikke bare å sette vindturbiner på slik konstruksjoner?

Får vi ikke arbeidsplasser, mat og energi med en slik politikk?

Det er med andre ord ikke "kroken på døra" om vi forlater oljeaktiviteten og satser på sjømat og fornybar energi.

Share this post


Link to post

Dette (artikkelen) er helt klart nye toner fra IEA, som tidligere har undervurdert blant annet solceller i energimiksen ( @RJohannesen )

Flott å se at klimaet endelig blir tatt på alvor også hos IEA.

Ja, vi har en formidabel oppgave foran oss og det blir ikke bedre når det i dagens globaliserte verden finnes en del brønnpissere, land som ikke tar ansvar og høster økonomiske gevinster av det. Det er virkelig demotiverende for de land som tar ansvar og betaler en pris for det i form av lavere konkurransekraft. For å kontre problemet med at de uansvarlige "vinner" i den globale konkurransen, mener jeg det eneste riktige er å ilegge høy straffetoll for all import fra land som ikke kan dokumentere et sporbart klimaregnskap gjennom hele verdikjeden. De som kan dokumentere dette sporbart bør ilegges klimaavgift etter faktisk klimabelastning, mens resten bør avgiftsbelegges etter en antagelse om worst case utslipp. Det vil gi økonomiske incentiver til både å framlegge sporbar dokumentasjon og gjøre noe med egne utslipp, selv om landet ellers oppfører seg fullstendig uansvarlig i klimasaken. Dette mener jeg er en helt nødvendig grep for å unngå at de uansvarlige godter seg på bekostning av de ansvarlige.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
RJohannesen skrev (1 time siden):

Her er en graf som går tilbake en del år og viser hvordan IEA hele tiden gjennom mange år har undervurdert/snakket ned installasjonen av solceller.

De fargede linjene er hva IEA hvert år har forutsett som videre vekst fra der de sotd da, og den svarte linjen er hva som reelt har blit installert...🙈

https://www.pv-magazine.com/2018/11/20/iea-versus-solar-pv-reality/

Twitter_Auke_Hoekstra_IEA_PV-Vorhersagen-1024x512.jpg

Nok en gang ser vi en graf som viser IEA's spinnville prognoser for fornybar energi (her solceller). Imidlertid har denne artikkelen lite med IEA's tidligere og nåværende prognoser å gjøre. Artikkelforfatter redegjør for alt vi må streve med og hvor vanskelig det vil være å nå våre mål for 2030. Hans utgangspunkt er at vi skal klare denne målsettingen, men da må politikerne (og deretter næringsliv og samfunn for øvrig) gjøre en kjempeinnsats. Dette er en analyse som jeg fullt ut støtter.

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (24 minutter siden):

Nok en gang ser vi en graf som viser IEA's spinnville prognoser for fornybar energi (her solceller). Imidlertid har denne artikkelen lite med IEA's tidligere og nåværende prognoser å gjøre. Artikkelforfatter redegjør for alt vi må streve med og hvor vanskelig det vil være å nå våre mål for 2030. Hans utgangspunkt er at vi skal klare denne målsettingen, men da må politikerne (og deretter næringsliv og samfunn for øvrig) gjøre en kjempeinnsats. Dette er en analyse som jeg fullt ut støtter.

Ja enig i det. Men et annet viktig poeng som en del virker å glemme er at uavhengig av hva vi i Norge mener om klima så må vi forberede oss på at olje og gass fases ut på samme måte som kull, og at dette vil akselerere ettersom produksjonskapasiteten for solceller, vindturbiner og elbiler/elbusser/elbåter osv øker. Og som grafen viser, myyye raskere enn IEAs tidligere estimater.

 • Like 1

Share this post


Link to post
RJohannesen skrev (3 timer siden):

Ja enig i det. Men et annet viktig poeng som en del virker å glemme er at uavhengig av hva vi i Norge mener om klima så må vi forberede oss på at olje og gass fases ut på samme måte som kull, og at dette vil akselerere ettersom produksjonskapasiteten for solceller, vindturbiner og elbiler/elbusser/elbåter osv øker. Og som grafen viser, myyye raskere enn IEAs tidligere estimater.

Jeg har fortsatt ikke noen som helst tiltro til IEA's prognoser (gammel vane er vond og mene for en kull, olje og gassforening). For meg så virker det som at fornybar energis situasjon er som en snøball i nedoverbakke i kramm snø. Det baller på seg raskere og raskere for hver dag som går. Så absolutt enig med deg. Energisituasjonen er nok ikke mest kritisk i dag, det er tempoet i elektrifisering som bekymrer meg mest. Altså hvor raskt går overgangen til elbiler i Europa, samme for lastebiler og busser og skip og fly (gjerne via hydrogen/ammoniakk). Den lavest hengende frukten er ellers å snu produksjonen av hydrogen til elektrolyse fra naturgass (hydrogen til ammoniakk/gødsel og til metanol og til oljeraffinerier og annen industriell bruk). På verdensbasis brukes mer strøm til dette enn hele EU's strømproduksjon. Det sier litt om hvor mye CO2-utslipp som kan reduseres!

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det jeg savner i årets rapport fra IEA er oversikt over hvor store verdens oljereserver er.

Med et oljeforbruk slik det var før korona så er det mulig at verden ville ha gått tom for olje i løpet av 40 år (altså rundt 2060). Med en lav oljepris vil ikke alle reserver være lønnsomme å utvinne, og oljeforbruket kan stoppe opp etter kanskje 20-30 år (altså rundt 2040-2050). Man gjør stadig nye funn av olje, men de nye funnene er ikke så veldig store. Og i dagens situasjon så har investeringene i leting og oljeutvinning falt kraftig pga korona, slik at man nå har en situasjon med under-investeringer i bransjen og det vil ta ekstra med tid å få opp utvinningen på gammelt nivå etter at korona tar slutt.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Rildonaldo skrev (9 minutter siden):

Her er en oversikt over generert strøm i Tyskland første halvår 2019. Vindkraft utgjør 25,44%

Tallet har økt fra 1H 2019 til 1H 2020:

fig3-share-energy-sources-gross-german-power-production-h12020_0.thumb.png.d36ffa51e220d2d4afe1ef03ea9237a9.png

Kilde

Og pilene peker riktig vei:

fig2a-gross-power-production-germany-1990-2019-source.thumb.png.b19a1ddf82b12410fc1142a36200c642.png

 • Like 4

Share this post


Link to post
ChrisQ skrev (5 minutter siden):

De CO2-fokuserte har tidligere fnyst av IEAs prognoser. Nå er brått IEA blitt den institusjonen en skal lytte til og ha tillit til...

Et godt tegn på at det som teller er hvor realistisk / urealistisk prognosen er og ikke hvem som er budbringeren.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...