Jump to content

Rildonaldo

Medlemmer
 • Content Count

  131
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

168 :)

Recent Profile Visitors

457 profile views
 1. Jeg tenkte kanskje at du som har så konkrete tall og svar på alle andre forhold også hadde like klare tall på dette, men jeg ser poenget og mener at dette også gjelder for de andre påstandene du vanligvis fremmer som fakta. Du tar ikke mange forbehold da.
 2. Jeg ser ikke hva beskyldningene dine mot NRK har med spørsmålet jeg stille deg? Jeg engster meg heller ikke for at du skal bli rik eller at motivasjonen er en ugrådig belønning. Men hvor mye kan du tjene på reklamen din hvis noen biter på?
 3. Dersom denne idéen din er så lukrativ som du har beskrevet til oss i utallige poster, vil denne ene prosenten likevel gi deg store inntekter. Svaret ditt bekrefter Eremits påstand. Når målet er at noen andre skal realisere patentene dine som et "Haugianerprosjekt" i stedet for at de skal dø i fryktens dal (dalen for oppfinnere som ikke tør satse selv) er det du holder på med på forumet åpenbart skjult reklame for noe du har tenkt å tjene penger på. Hvor mye var det Statkraft kunne tjent dersom de plasserte en vindturbin på Nordlaks sin havfarm? Dersom dine havfarmer skulle utgjøre feks 10% av MDGs mål om 100TWh vil det bli noen annlegg, jeg husker ikke hvordan de så ut, men var det ikke 3 turbiner og 3 bølgekraftverk på tilsammen 30-50 MW på hver? Hvor mye ville du tjent på 30.000 kroners investeringen din da?
 4. Når du patenterer teknologi uten plan om å realisere det, gjør jo du det motsatte. Du går aktivt inn i kampen og hindrer andre i å bruke det. Eller så har Eremitt på tur rett.
 5. Levetiden er et designkriterie, normalt 20-25 år. Det er ikke bankene som bestemmer levetiden, og det finnes meget gode svar om temaet. Blandt annet i denne artikkelen, skrevet av to som jobber med sertifisering av vindturbiner i TÜV SÜD Industrie Service GmbH. https://www.renewableenergyworld.com/2019/09/20/how-to-extend-the-lifetime-of-wind-turbines/#gref
 6. Regnearket ditt beviser ikke påstanden din. Det viser at du forsinker utslippet av fossil CO2 og at det er du som hiver ut påstander du tror er riktige. Siden dette er langt på siden av grønne batterier takker jeg for nå.
 7. Beklager, men her er det din påstand som er feil. Regnearket ditt viser fossil energi siden kilden din er fra fossil CO2. Dersom du velger en fornybar kilde til CO2 eller tar det fra luften, får du fornybar metanol. Vel, sånn er det.
 8. At du er påståelig kan jeg være enig i, like fullt er det feil det du hevder og vitner om manglende forståelse. Eller vilje til forståelse. Kanskje til og med evner. Det er ikke CO2en av matavfallet eller annet organisk avfall som blir fanget på Klemetsrud. Alt matavfall og organisk avfall fra Klemetsrud blir sendt til Nes på Romerike og laget biogass av som brukes som drivstoff på en av Ruters 150 biogassbusser. Du får ikke fornybart drivstoff på denne måten, med CO2 fra fossile kilder. Siden CCS ikke er 100% effektivt er det eneste du oppnår å forsinke utslippene og overlater problemet til kommende generasjoner. Innen 2050 må vi fjerne mer CO2 en vi tilfører, den verdikjeden du maser om vil gjøre det motsatte og er ikke fremtidsrettet. Hold deg til fakta, ikke lag dine egne.
 9. Vi har nylig diskutert dette i denne tråden, der det kom frem at du ikke forstår forskjellen på fossil og fornybar CO2. Enten forstår du det fortsatt ikke, eller så bryr du deg ikke om slike fakta. Du får IKKE fornybar energi (metanol) når du bruker fossil CO2 for å fremstille den, selv om du bruker fornybar strøm. For å få fornybar metanol fra hydrogen og CO2, må du bruke CO2 fra en kilde i det naturlige kretsløpet eller fra atmosfæren. I tillegg til en fornybar strømkilde selvsagt.
 10. Det mener jeg alledeles ikke, hvordan du klarer å komme til den konklusjonen er et mysterium. Det er CO2 kilden din som er fossil. Du må ha sterkt svekkede kognitive evner for å dra slike konklusjoner og ikke forstå at det er CO2-kilden du vil bruke til meranolproduksjon som gjør at resultatet ikke blir fornybar energi. Siden du ikke forstår hva fossil eller fornybar energi er, tror jeg det er du som må i tenkeboksen.
 11. Nei, bioenergi blir ikke problematisk. Det utgjør det naturlige kretsløpet, i naturlige sykluser, og gir et nøytralt klimaregnskap. Det du hevder om tidsperspektiv og at det tar 50 år før det blir balanse fletter seg fint inn i din vante omgang med fakta og argument. Biomassen er i balanse. Metanol med de kildene du beskriver, blir ikke fornybar energi samme hvor du henter strømmen fra. Virkningsgraden på CCS gjør at du stadig må tilføre mer CO2 som igjen slippes ut. Med de kildene du viser til, som du nå kanskje (?) har lært er fossile selv om de ikke kommer fra Kjeldbergodden, medfører det et negativt klimaregnskap. Du spør ofte hvorfor metanol ikke velges foran hydrogen og ammoniakk, og svaret er CO2-regnskapet og de tiltakene som må til for å nå klimamålene. Siden du ikke lengre tror på klimaforskning og synes at CO2 er livets gass som vi bør ha mer av blir det kanskje vanskelig å forstå. Det også.
 12. Utslipp fra organisk avfall er ikke fossilt. Dersom man lager biogass av det er den klimanøytral, fordi den mengden CO2 som frigjøres ved forbrenning av biogass tilsvarer den samme mengden CO2 som biomassen eller plantene har akkumulert fra atmosfæren og er en del av det naturlige kretsløpet.
 13. Denne påstanden om forbisnakking kommer som regel når du får påvist feil. Jeg snakker ikke forbi deg, det er du som ikke forstår. Noe du tydelig viser med referansen til organisk avfall.
 14. Det er da helt åpenbart at jeg ikke svarer på hvordan du vil bruke dagens strømpris på 5 øre/kwh. Hovedsaklig svarer jeg på sprøytet dit om at CO2 er en livgivende gass, hvilket jeg siterte for å gjøre det tydelig for deg hva jeg svarte på, og så motargumenterte jeg noen av de andre påstandene dine. Og påstandene dine er fortsatt feil, at du ikke forstår kan du ikke laste meg for. Du forstår tydeligvis ikke hva fossil CO2 er, noe jeg forutsatte gitt din iherdige innsats på feltet. Da forstår du følgelig ikke at regnestykket dit er feil heller. Kanskje du burde undersøke fakta før du lager påstander, for alle vet at Fossil CO2 er utslipp fra karbonkilder som har ligget bevart i jordskorpen i millioner av år og ikke er en del av det naturlige kretsløpet. Det behøver ikke å komme fra olje og gass. Når du annonserer at du vil bruke CO2 fra Norcem, er det CO2 fra brent kalkstein fra forsteinede og sammenpressede koraller og bløtdyr som levde i havet for mange millioner år siden. Altså fossil CO2. Fra avfallsforbrenning er også store deler av CO2-utslippene fra fossile kilder, gjerne diverse oljeprodukt som feks plast som ikke er egnet for gjenvinning. Altså de to eksemplene du har listet opp mange, mange, mange ganger. Det er disse CO2-kildene som må ut av kretsløpet, og de vi ikke kan fjerne må fanges. Skal vi nå klimamålet og berge jorden for etterkommerne våre må vi i tillegg fortsette å fange CO2 vi har tilført atmosfæren tidligere, etter at vi har lykkes i å kutte eller fange alle de fossile kildene.
 15. Dette er sprøyt! CO2 er en gass som forårsaker global oppvarming, får isen til å smelte og havet til stige. Dette vil ikke medføre større avlinger som du stadig antyder, tvert i mot vil de globale avlingene reduseres med opp til 2 prosent hvert 10år som følge av klimaendringer. Dette skjer samtidig som etterspørselen etter mat øker med 14 prosent hvert tiår. Havet vil forsures, fiskeforekomstene i Norge kan øke men den globale balansen blir endret og totalt vil verdens fiskefangst gå ned med 3 millioner tonn ved 1 grad ytterligere oppvarming og 99% av verdens korallrev og tilhørende økosystemer vil forsvinne. (IPCC 2014 WG2) Det er fasinerende hvordan du bruker klima som et argument for "multi use of the ocean" og havmerden din og i det ene øyeblikket truer med havstigning og skylder på kapitalismen, mens du i neste øyeblikk forfekter alt sammen alt etter hva som passer best. Kostnadene du viser til er for et pilotanlegg. CCS er helt avgjørende for å nå klimamålet, og vil bli gjennomført i stor skala når teknologien er moden. Flytende havvind var også svært dyrt på det stadiet, hydrolyse likeså. Det er svært sannsynlig at prisen Sintef oppgir vil være nærmere en hva du oppgir. Det er kun i ditt regneark at metanol frå fossil CO2 gir 80% reduksjon, at du er kreativ med regneark og fakta har du gitt oss innsyn i før og jeg merker meg at du av og til kommer så høyt som 90%. Nordic Blue Crude og Sunfire har oppgitt at de kan oppnå 80%, men det forutsetter at man tar CO2 fra atmosfæren. Selv med CO2-rensing etter forbrenning vil du ikke oppnå tilsvarende med metanol fra fanget fossil CO2. Så lenge Norge ikke kaster seg frå Parisavtalen kan man ikke tillate seg å etablere en ny og massivt energikonsumerende verdikjede basert på fossil CO2 som ikke vil gi et positivt klimaregnskap. Der har ren hydrogen og ammoniakk sin fordel.
×
×
 • Create New...