Jump to content

Rildonaldo

Medlemmer
 • Content Count

  73
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

50 :)

Recent Profile Visitors

218 profile views
 1. Du gir deg ikke med at Tjeldbergodden skal lage metanol av CO2, er du tungnem eller liker du bare ikke å forholde deg til virkeligheten?
 2. Nordlaks har aldri sagt at de har stålskott, bare at de har beskyttelse. Ingen hindringer for rømming her.
 3. Det regnes en total virkningsgrad (inkl elektrolyse) på 60-65% fra strøm til metanol dersom du klarer å utnytte restvarmen, se rød stripe på systemdiagrammet. Det blir vanskelig når prosessen blir splittet, så det blir eventuelt et ekstra tap jeg ikke kan tallfeste. Regn fra virkningsgraden på elektrolyse så er du i nærheten av svaret. Effektiviteten vil være høyest dersom anlegget ligger der utslippet er og med lokal strømproduksjon.
 4. Jeg kjenner ikke til Wombat project, det er ikke nevnt i rapporten jeg har hentet data fra. Den omhandler ikke å utnytte overskuddsenergi. Det er riktig nok et PtG-anlegg, men før du avviser relevansen må du sette deg inn i fakta og studere kjemien. Det er bare et ørlite H2 i forskjell på metan og metanol. I PtG fabrikken produseres det i første steg hydrogen ved elektrolyse som blir injisert med CO2 og blir til metanol, som så i siste steg tilsettes et ekstra H2 og blir metan (upgrading). Sløyf siste steget og du har en metanolfabrikk. Du skal selvsagt ikke sende metanolen inn på gassgriddet, så denne kostnaden må du ta bort. Du må derimot ha co2 injisering og lagring/håndtering av co2 og hydrogen for prosessen. Meget relevant og mye nærmere en Tjeldbergodden som tar utgangspunkt i naturgass. Naturgass er i all vesentlig hovedsak metan, og på Tjeldbergodden renser man, superenkelt forklart, denne gassen før man tar bort en H2 ved dampreformering og distillerer ut metanolen. Dette petrokjemiske prosessanlegget virker helt motsatt av hva du trenger. For siste gang. Tjeldbergodden vil ikke tilfredsstille drømmene dine. Håper dette var oversiktlig og forståelig også for deg. Edit. Basert på tidligere erfaring tar jeg tilbake "for siste gang"
 5. Jeg har ikke sagt at metanol ikke kan lages av CO2 og H2, du har til og med fått både OPEX og CAPEX for en metanolfabrikk av denne typen og respondert på det. Hele oppsettet med kostnader for alle ledd, inkludert elektrolyse. Direkte billig er det ikke. Men når du har forsøkt å bruke innvesteringskostnaden til denne fabrikken på Tjeldbergodden som CAPEX for metaniseringsprosessen som du fullstendig har sett bort fra i regnearket ditt, har jeg forsøkt å forklare at Tjeldbergodden ikke kan brukes som et slikt eksempel. Den fabrikken lager grå metanol av naturgass og forbrenner deler av gassen for energi til prosessen. Det eneste du har fått ut av dette virker å være at metanol nå koster under 2 kr/l. Som du opprinnelig beskyldte meg for å lyge om med noen veldig artige argument. En annen artig ting med det, er at du villig bruker en kostnad på 4 milliarder 1997-kroner som bevis i regnearket ditt over 20 år senere. Slik bruk av fakta hører ikke hjemme. Om argumentet ditt hadde vært riktig, hadde det fortsatt vært en løgn. Siden du er svært selektiv i hvilken informasjon du tar til deg, tillat meg å presisere at kostnaden for Tjeldbergodden på 6.35 milliarder 2020-kroner ikke kan brukes for en slik fabrikk som du ønsker! Du må bruke de andre tallene, de som var utarbeidet av fagfolk.
 6. Men kjære AanundO Dersom du skal bygge om anlegget på Tjeldbergodden, som i dag brenner en del av naturgassen de motar som energi til å produsere metanol av samme gassen petrokjemisk ved hydrering (tilsetting av vann) til metan fra tørrgass ved damp-metan reforming, til å lage metanol av CO2 og H2 vil det ikke lenger produsere metanol til under 2 kr/l. De vil heller ikke klare å produsere den for alt mellom 1-6 kr/l, som du har hevdet i et utall poster, fordi du ikke tar med alle kostnadene. Skal du ha 80% reduksjon av C02 kan du ikke brenne gass som energi til reformeringen, og du må lage hydrogen via elektrolys og ikke fra naturgass. Alt dette har vært forklart og dokumentert tidligere. Om du vil overbevise verden om at metanol er redningen, hold deg i det minste til fakta. Ellers blir det faktisk løgn.
 7. Ikke i henhold til norsk forvaltning, som klassifiserer dette som inngrepsfrie naturområder i 3 kategorier avhengig av avstand til tyngre tekniske inngrep som feks: Skogsvei/vei/jernbane Kraft-linjer/-verk Regulerte vann Husbebyggelse Inngrepsfri sone 2: 1–3 kilometer fra tyngre tekniske inngrep. Inngrepsfri sone 1: 3–5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep. Villmarkspregede områder: >5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep.
 8. Slik som du debatterer og presenterer "fakta og løsninger" er alt du har fått relevant og tilgjengelig informasjon som du burde tilegnet deg allerede før du kaster ut påstandene dine. Jeg blir stadig overrasket over ditt innbitte engasjement basert på nettopp synsing og antakelser som du angriper andre for å gjøre. Det kan du reflektere litt over. Som marint drivstoff er det ikke spesielt billig ift energiinnholdet. Du ser prisene på andre brennstoff i tabellen under kurven. Grunnen til at metanol er interessant som marint brennstoff er forpliktelsen til å få ned svovelinnholdet (SOx), som et alternativ til feks. scrubbere. Skal man redusere CO2 må man lage der ved elektrolyse og aller helst fange CO2 fra luft eller vann og da blir det som vi har sett veldig kostbart. Lykke til med rotasjonsmotoren. Denne tråden handler vel om hydrogenbiler, så jeg stopper her.
 9. Debatten vår er nok et eksempel på det. I din disfavør. Du diskuterer industri og prosessanlegg for metanol i størrelseorden 900.000 tonn og bruker priser fra en båtutstyrsforetning. Det er som å bruke kanneprisen på olje fra Biltema for å fastslå prisen på Nordsjøolje og om det er lønnsomt å utvinne den. Eller bruke prisen på neglelakkfjerneren til kona som markedsprisen for aceton. Du får akkurat samme 10-literen Efoy M10 for 441kr på en annen nettbutikk, men det beskriver ikke salgsprisen på metanol ut fra produsent eller prisen som drivstoff for kjøretøy eller fartøy. Det er ikke denne prisen som er aktuell for en produsent av 900.000 tonn metanol. Useriøst. Du avviser dokumenterte fakta og baserer argumentene dine på unøyaktigheter, det er slikt som er villedende og ikke hører hjemme på kommentarfeltet! Jeg mener jeg har gitt deg opplysninger av god kvalitet, der jeg enten har referert direkte til solide anerkjente kilder eller argumentert for bakgrunnen. Her får du også kilde til prisen for metanol, opplysningene jeg har gitt var omregnet til pris per liter ihht egenvekten på metanol for å imøtekomme deg med samme enhet som du brukte. https://www.methanol.org/methanol-price-supply-demand/ Du har fått det før i en annen diskusjon, men valgte vel å se bort fra det da og har glemt det.
 10. Men dette har jeg da også dokumentert for deg tidligere. Det er selvsagt bunkersprisen. Men klart, fyller du det på småkanner og selger det hos detaljist er prisen høyere. Tenk bare på hva du betaler for spylervæsken! Men denne metanolen gir ikke det klimaresultaet du ønsker, for via prosessen på Tjeldbergodden frislippes det faktisk 400kg co2 for hvert tonn produsert metanol (Statoil 2015). Og som kommentar på hva du vet, kan eller tror, tillat meg å sitere deg selv.
 11. Dersom Tjeldbergodden kjøper hydrogen og CO2 kan de ikke lage metanol av det! Det finnes sådan ikke tall for dette. Det er umulig! Deres anlegg kan bare lage metanol av naturgass ved dampspalting og destillering. Vi har diskutert det før, men du leser bare det du vil. Prosessen og utstyret er dessuten mye billigere og grunnen til at metanol koster 1,65 kr/l. Tall derfra er IKKE mer relevante for regnestykket ditt en tall fra en brusfabrikk. Du har fått presentert alle tallene du trenger, med kilder.
 12. På Tjeldbergodden har de et pilotprosjekt der de tar ut hydrogen i motsatt prosess, ved at dei fjerner CO2 fra syntesegassen for å sitte igjen med rein hydrogen.
 13. Nei, jeg lager det ikke unødig komplisert. Dette er tallene som må inn i regnearket ditt for at du skal få metanolkostnaden ved elektrolyse. Du må ha med metaniseringsanlegget og system for å håndtere produktene. Om du summerer hele greia og kaller det metanolfabrikk spiller ingen rolle, alle kostnadene må med. Igjen kommer du dragende med Tjeldbergodden, men der lager dei metanol av renset naturgass. Ikke av Hydrogen. Det er en helt forskjellig prosess og helt irrelevant for det regnestykket du setter opp. Du forstår ikke hva du snakker om, likevel presenterer du løsninger til 6kr/l som en fasit fordi du har laget et regneark uten nødvendige kostnader. Og i tillegg nekter du å ta til deg informasjon. Det minner ikke mye om ærlig forsøk.
 14. Du fikk servert ganske mye mer informasjon en denne illustrasjonen, men det velger du uelegant å se bort fra. I tillegg til tapet i forbrenningsmotoren som viser i siste søylen, viser denne illustrasjonen energiforbruket (som blir tap ift hydrogen eller batteri) ved produksjon av metanol fra hydrogen og co2. Du ser bort fra både energitapet/forbruket som viser her og prosessutstyr (methanation), og oppgir pris på metanol som om du blander det av co2 og hydrogen i en saftblander uten kostnad. Du fikk også mye data på OPEX for hydrogen fra elektrolyse og ikke gass i den andre tråden. Det var du selv som plutselig dro inn metanolproduksjonen fra Tjeldbergodden som et argument for lav pris, jeg har utelukkende forholdt meg til elektrolyse i mine opplysninger. Der fikk du også kostnaden uten strømpris slik at du kan regne inn strøm fra fiskemæreturbinen din, som du også fikk innspill på OPEX for. Likevel fortsetter du på dette rablet. Men det er greit, du skal få mer. Under er CAPEX for Power to Gas anlegg som er det du legger frem villedende priser for. (A PtG plant is composed of an electrolysis sub-system, connected to the electricity grid, and a methanation sub-system, connected to the H2 supply, the electrolysis sub-system, and the CO2 supply from the CO2 source) Nåværende (2017) kun som 1MW (tilført), men fremtidig i step på 1, 10 og 50. Som du ser går prisen ned når størrelsen går opp, et faktum som også er påpekt tidligere. Rapporten er datert 1. november 2019, i tilfelle du skulle tvile på ferskheten. Under dette har du OPEX i samme oppsett. Dette er uten strømkilde, men strømkostnad er satt til 23,59 øre/kWh. Du kan legge til reelle priser for turbin og late som om dette blir strømprisen din. Dette er selvfølgelig ikke eget verk, men signert; Jachin Gorre, University of Applied Science Rapperswil, Institute for Energy Technology, Oberseestrasse 10, CH-8640 Rapperswil, Switzerland Felix Ortloff, DVGW Research Centre at Engler-Bunte-Institute (EBI) of Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Engler-Bunte-Ring 1, 76131 Karlsruhe, Germany Charlotte van Leeuwen, Faculty of Economics and Business, University of Groningen, Nettelbosje 2, 9747 AE Groningen, the Netherlands Om du ønsker referansene i tabellene for å ettergå underlaget kan jeg skaffe disse også.
×
×
 • Create New...