Jump to content
NTB - digi

Koronautbruddet på Hurtigruten: – Vi kunne gjort ting annerledes

Recommended Posts

Eneste mulige konklusjon er at Hurtigruten må stenges inntil pandemien er over. Farene ved cruiseturisme under en pandemi hadde allerede blitt grundig demonstrert gjentatte ganger. Hurtigruten burde aldri vært tillatt gjenåpnet - og de har nå grundig demonstrert at de på ingen måte er tilliten verdig.

Kostnadene for samfunnet på disse to turene kan fort komme i milliardklassen - for ikke å snakke om lidelse og død.

 • Like 7

Share this post


Link to post
Annonse

Triste greier

Her har Hurtigruten ødelagt Norges beste merkevare de siste 100 år.

Problemet er Næringenrs overivrighet til å åpne opp. uten tilstrekkelige tiltak og analyser

Håper NHO og næringsorganisasjonene viser moderasjon og ansvarsfølelse.

Jeg er i sterk tvil om Cruisetraffikk kan ansees samfunnskritisk og burde vært tillatt åpnet i det hele tatt...

Norske Cruise skip er kjennetegnet ved høy maritim sikkerhet og kvalitet.'

Sikkerhetssstemene er fokusert på mannskapets kompetanse, skipenes sjødyktighet og sikkerhet med hensyn til brann.

De er derimot ikke lagt opp som isolater hverken teknisk eller administrativt

Konklusjon :

Ta ansvar omgående, rydd opp, ingen tid å mist, selv om noe av egenkapitalen går ad dundas og noen ikke overlever..

Beklager å måtte minne om Vking Sky ulykken på Hustadvika. og Fregattett ten Helgre Ingstads forllis

Ikke noe utstilligsvindu for den norske selvoppfatninengen av maritim kvalitet og sikkerhet.

Dette er bare ikke godt nok.

Her må det nye koster til, færre bidrag fra det offeent.lige . og forståelsesfulle bort forklaringer

 • Like 4

Share this post


Link to post

Hybridskip av ytterste klasse, energieffektivt, og norskt navn, men mannskapet må fly-fraktes fra andre siden av jordkloden. Det er og blir en ressursbruk som burde være unødvendig og direkte smittefarlig.

Pandemien vi har nå er kanskje bare en liten forsmak på hva som kan komme?

 • Like 3

Share this post


Link to post
Tor Pettersen skrev (6 timer siden):

Hurtigruten burde aldri vært tillatt gjenåpnet - og de har nå grundig demonstrert at de på ingen måte er tilliten verdig.

De burde kunne fått gjenåpne under forutsetninger av at:

- mannskapet var i karantene og testet negativt på norsk jord før seilas
- ingen passasjerer som har vært i, eller kommet fra utlandet de siste 10 dagene 

Men sånn er det ikke, så jeg er enig med deg. De har tatt smittevernet profesjonelt og svært seriøst for passasjerene på båten med temperatursjekker og en påkrevd 15-minutters innføring om smittevern på skipet ved ombordstigning for alle passasjerer og god sosial distansering, men sviktet fullstendig når det gjelder mannskapet. Håpløst.

Edited by Snikpellik
 • Like 1

Share this post


Link to post

Mye kunne vært gjort annerledes. Å åpne opp for innreise fra land med høyere smittetrykk enn Norge, også de såkalte grønne landene, etter at Norge har fjernet de fleste pålagte smitteverntiltakene var og er et vanvittig feilgrep. Utbruddet på Hurtigruten er et av flere nylige eksempel på dette. Folk vil bli syke, dø, eldre vil på ny bli isolert på institusjon, skoler og barnehager kan på måtte stenges, mm på grunn av feilgrepet. Økonomien hadde så vidt kommet på fote. Nå kan importsmitte sette alt i spill. Reising og pandemier passer ekstremt dårlig sammen.

 

Dessverre er FHI inkompetente på moderne risikostyring. I møte med en nytt virus som gir meget alvorlig sykdom, så må en være føre-var og begrense smitte. FHI er reaktive og naive, hele tiden bakpå. En kan ikke være overveiende passiv når et slikt virus herjer. En må ta utgangspunkt i at det er høy smittsomhet når folk møtes (barn, voksne og eldre), og at smitten lett spres mellom områder når folk reiser. En må også ta hensyn til at mange bryr seg lite om løse råd, særlig når myndighetene over tid har bagatellisert sykdommen  og feilinformert («rammer kun eldre og svake» - noe som verken stemmer eller ville gjort situasjonen bedre). Tiltakene må velges deretter. En må en etablere gode sikkerhetsmarginer og være føre-var. Det er det billigste, sikreste og det som reduserer lidelse mest. I mars ble heldigvis FHI overkjørt av regjeringen og Helsedirektoratet. Plikter og krav ble innført og steder med folkeansamlinger stengt. Nå har FHI, med deres mislykkede svenske tilnærming preget av ineffektive råd og frivillige ikke-inngripende anmodninger, dessverre igjen fått gjennomslag. Med den tragiske konsekvens at smitten i Norge igjen øker. Utfallet kan raskt bli alvorlig.

Edited by Tor Hansen3
 • Like 1

Share this post


Link to post

Skummel tanke at et cruiseskip med en superspreder ombord kan føre til at flere titalls personer tar med seg smitten til sitt hjemsted og sprer den videre. Cruisenæringen bør sette sin drift på vent inntil Covid kan håndteres på en grei måte.

Share this post


Link to post

Ett lite uhell i den store sammenhengen. Under 2 verdenskrig måttte Hurtigruten ofre hele 14 skip som ble sendt til havets bunn av tyskerne og hvor ca 700 mennesker omkom. Lykke til videre Hurtigruten med å bygge arbeidsplasser. Lenge leve Hurtigruten! 

Share this post


Link to post

Effekten av den latterlige jobb situasjonen på sjøen. 90%+ underbetalte utlendinger som fraktes inn over en lav sko. Påtide å rydde opp i den næringen. 

 • Like 1

Share this post


Link to post

mange meninger om straf og konsevens men ingen som ser alle de “bør” regler må endres til SKAL regler. Hvor er ansvaret for at ingen af besætning fra Philipinerne afleverede en Covid-19 test som var max 1 uke gammel som viser at de ikke er smittet ? Alle myndigheder kan stille sig i skammekroken. Hva ligner det at vores ordentlige sjøfolk ikke kan komme i land og ingen ny besætning kan komme ombord, de har været fanget på skibene i tæt på 1 år nu ? Men her i Norge går det fint at hente lavtløns folk fra røde lande og mønstre dem ombord i skibe ( google selv covid 19 og Philipnerne ).

Share this post


Link to post

Problemet har i heile turistnæringa er at måten gjenopninga har blitt gjennomført på er systematisk for dårleg. Då hotella fekk starte med buffé igjen så var einaste forskjellen frå vanleg drift at det var plssert ut handsprit enkelte stadar. Hotella burde funne ein mellomting mellom å berre ha lov til å tilby tallerkenservering og buffé som før koronaen. Om ein gjest er smitta så hjelper det lite at alle har sprita seg før fyrste runde når alle brukar den same brødkniven, klypa og ausene etterpå. 

Eg kan godt sjå for meg at hurtigruta har hatt tilsvarande praksis, heng opp nokre plakatar og sett fram litt sprit så vil sikkert alt gå bra.

Hurtigruta sin taktikk etter at dei blei varsla på onsdag om å krysse fingrane og håpe at passasjeren kunne ha blitt smitta ein anna stad før dei på fredagen måtte bite i det sure eplet og varsle er heller ikkje spesielt tillitsvekkande for hurtigruta som organisasjon. 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Dette var et innenlandscruise. Da må det være norsk mannskap og vanlige norske lønninger. Hvorfor i alle dager brukte Hurtigruten et mannskap fra et høyrisikoland for Covid-19 i Asia? Her har Hurtigruten brutt lovverk på flere områder. Rederiet viser både forakt for passasjerer, samfunnet og vertslandet.

Edited by Tor Hansen3

Share this post


Link to post
The Avatar skrev (31 minutter siden):

Problemet har i heile turistnæringa er at måten gjenopninga har blitt gjennomført på er systematisk for dårleg. Då hotella fekk starte med buffé igjen så var einaste forskjellen frå vanleg drift at det var plssert ut handsprit enkelte stadar. Hotella burde funne ein mellomting mellom å berre ha lov til å tilby tallerkenservering og buffé som før koronaen. Om ein gjest er smitta så hjelper det lite at alle har sprita seg før fyrste runde når alle brukar den same brødkniven, klypa og ausene etterpå. 

Eg kan godt sjå for meg at hurtigruta har hatt tilsvarande praksis, heng opp nokre plakatar og sett fram litt sprit så vil sikkert alt gå bra.

Hurtigruta sin taktikk etter at dei blei varsla på onsdag om å krysse fingrane og håpe at passasjeren kunne ha blitt smitta ein anna stad før dei på fredagen måtte bite i det sure eplet og varsle er heller ikkje spesielt tillitsvekkande for hurtigruta som organisasjon. 

Jeg har vært på 5 hotell i sommer og ingen hadde vanlig bufe. På alle hotell måtte man si hva man ønsket og kokken bak glassveggen som var hengt opp mellom gjester og mat,la ønsket mat på tallerken. Altså ingen smittefare dær. 

Share this post


Link to post
ACYBN18O skrev (7 minutter siden):

Jeg har vært på 5 hotell i sommer og ingen hadde vanlig bufe. På alle hotell måtte man si hva man ønsket og kokken bak glassveggen som var hengt opp mellom gjester og mat,la ønsket mat på tallerken. Altså ingen smittefare dær. 

Helt motsatt av min erfaring til denne buffe løsningen. Der jeg har vært(Oslo/Stavanger) har de hatt 'kokker' som legger det en ønsker på tellarken. Dette tar vanvittig tid og det dannes mega køer. Folk står tett i tett å venter på mat, å smitter hverandre.. har stort sett kjøp frokost på nærmeste bakeri i steden.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Ingen HMS/QA ressurser ombord, forklar oss, er det fravær av aktive risikoforebyggende tiltak vi ser har uteblitt ? Manglende opplæring, manglende prosedyreverk, ingen til å påse at slike etterleves ?

Share this post


Link to post
6 hours ago, Tor Hansen3 said:

Dette var et innenlandscruise. Da må det være norsk mannskap og vanlige norske lønninger. Hvorfor i alle dager brukte Hurtigruten et mannskap fra et høyrisikoland for Covid-19 i Asia? Her har Hurtigruten brutt lovverk på flere områder. Rederiet viser både forakt for passasjerer, samfunnet og vertslandet.

  

On 8/1/2020 at 4:41 PM, Tor Pettersen said:

Eneste mulige konklusjon er at Hurtigruten må stenges inntil pandemien er over.

 

Ja dette var altså ikke selve Hurtigruten, men et NIS registrert cruise-skip eid av rederiet Hurtigruten AS. Og det er ganske arrogant å hente dette skipet tilbake fra amerikanske farvann og bruke det på norskekysten, med filippinsk utestet mannskap, samtidig som de egentlige Hurtigruteskipene ligger i opplag, med permittert norsk mannskap lønnet av staten. 

Smutthullet de bruker er at Svalbard regnes som utenlandsk havn. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-07-09-596

De må innom to utenlandske havner på hvert cruise for å kunne anløpe norsk havn og ta ombord norske passasjerer der. Men så kunne de altså ikke gå til kai på Svalbard på grunn av smitteregler. Dermed seilte de bare forbi Longyearbyen og de andre havnene. Tvilsomme greier. Lett å se på Marinetraffic, her ved Longyearbyen: 

image.png.8beb0076b3b6091c4dd088cf1822db83.png

 

Edited by J-Å
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

Her må myndighetene ta tak. 36 smittede fra filipinene. Alle disse måtte fremvise 2 negative tester for Covid 19 før de fikk komme ombord. Alle vet at offentlige papirer fra Filipinene kun er et papir med stempel, ingenting annet. Total karantene og to negative tester i Norge, var det minste som burde kreves.

Dessuten, at hurtigruten driver dette betyr null og niks. Dette er cruisetrafikk som burde vært stoppet forlengst. Miljøet trenger i normale tider slett ikke denne trafikken rundt sårbare områder i Arktis. Nå, med Covid-19, er de rene petridisker for spredning og burde ha total forbud i Norge. Som vi ser i Tromsø, så kan helsetjenesten bringes fullstendig på knærne ved et skikkelig utbrudd. Rederiet kan lite gjøre...

Share this post


Link to post

Hurtigruten.

God kommentar. i TU

Forførelse av kundene med Merkenavnet Hurtigruten.

Hurtigriten er et konsesjonsbelagt transportopplegg med betydelige norske subsidier., Norskregistrert i NOS og Grunnlagav Ricksard Witt i 1896

Ekspedisjonsfartøyene for Cruise, som som angår saken Har ikke noe med dette transportoppdragdet på norskekysten og merkevaren å gjøresannert enn at de er eid av samme selskap Hurtigruten AS med skip også registrert i NIS, og Fillipinsk mannskap.

Her misleder man markedet med navn , logo og og markedsmessig immage..

Anbefaler Teknisk Ukeblad for oven nevnte kommrntar fra leserne..

Her har myndighetene og NHO ha sovet i timen, Nytter ikke å være snill blant ulver..

NHO / Rederforbundet kan dette utmerket godt og fortjrener en skikkelig smekk.

Skjerp deg Bernt Høye, Insdelin Nybø. og utenriksminister Ine Eriksen.

Ena har ansvaret for alt, også valg av sine statråder..

Dette gjelder både passasjerenes sikkerhet,,Flaggstatens sikkerhet, passasjernes og mannskapets sikkerhet ,og intensjoner og prinsiopper ved mannskapsskifte.

Velgrerne er ikke så dumme som dere poltikere tror.

Action venets omgående

 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...