Jump to content

ACYBN18O

Medlemmer
 • Content Count

  1073
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1298 :)

Recent Profile Visitors

3868 profile views
 1. Putin minner´meg faktisk om en kar fra Norge. Han fra Norge har samme tankeganger og hadde nok blitt slik Putin er hvis han hadde fått uinnskrenket makt. Heldigvis sitter han bak lås og slå forhåpentligvis resten av livet,selv om det er liten trøst for alle som mistet sine kjære ved den forferdelige ugjerningen han gjorde. Det er uansett bra for samfunnet at han sitter inne. Folk kan selv regne ut hvem jeg sikter til. Man ser hva som skjer når mennesker med slike tankesett får hånd om en av verdens største militærmakter. Mao,Hitler,Lenin,Stalin,Hirohito,Mussolini,Putin..osv. Alle destruktive skapninger som ikke har den viktige empati-delen i hjernen som er så grunnleggende for å fungere som ett normalt menneske. Egoet er den eneste drivkraften de har,de ser ikke andre mennesker og tror at verden må innrette seg etter deres forgodtbefinnende. I historisk sammenheng kan vi se at de har mislyktes alle slike karer som bruker sitt eget ego som einaste rettesnor i livet. Slik blir det nok til slutt med Putin også. Han har skutt seg selv i foten og med sin siste fot til hjelp er han i ferd med å grave sin egen grav. Det er bare synd at hele Russland har fått Stockholm-syndromet og må lide under idioten og tullingen.
 2. Ok godtar delvis den. Men det var kanskje ett annet kjøremønster med mange matpakkekjørere som var opptatt av å komme seg til og fra jobb. Nå er det vel mye ferietrafikk og fritidsreiser hvor folk dessverre er opptatt med alt mulig samtidig som de skal kjøre bil. Samtidig tenker jeg at å føre statistikk over hvor mye kilometer det kjøres i Norge pr år er en kompleks og uoversiktlig oppgave. Hvordan veit myndighetene f.eks at Lars og kompisene kjører sin gamle veteran-Volvo fra Ørnes og til Namsos tur-retur på kystriksveien..?
 3. Punkt 1: Når man kjører opp til førerkort lærer man at man skal følge fartsgrensene og ha respekt for dem. Punkt 2: Når man kjører opp til førerkort lærer man at man skal opptre med oppmerksomhet og kjøre hensynsfullt slik at ikke skade eller ulykker oppstår. Hvis disse 2 punkter følges vil vi nesten ikke ha trafikkulykker. Loven er lik for alle og vi kvitterer for det på ære og samvittighet når vi legger inn underskrift med navnet vårt på vårt nyervervede førerkort.
 4. I 2020 og 2021 var det mye mindre trafikk pga pandemien. Det har nok ført til mindre ulykker. Jeg tror det har med psykologi å gjøre. Folk har følt seg fanget og nedtrykkende gjennom pandemien. Nå føler mange at de har fått,friheten tilbake og er mer oppstemt og derved har høyere puls og kjører hardere. Mye bobiler som har vært borte 2,5 år og nå lager kø og farlige forbikjøringer. Vi har hatt mange stygge tunnelulykker og mange av tunnelene i Norge har for høy tillat hastighet. Det er en giftig cocktail av små biler,store biler,biler med campingvogn,traktorer, motorsykler,vogntog og busser og stedvis syklende. Alle disse kjøretøyene har alle mulige hastigheter inni til dels svært mørke tuneller hvor man kommer fra gnistrende solskinn og rett inn i nesten beksvart natt. Noen vogntog må nesten stoppe for å passere hverandre og når da biler og motorsykler kommer susende i 80-90 km/t ja da oppstår livfsfarlige situasjoner. Jeg kjørte selv over Hamarøy nå nettopp og kom inn i tuneller fra stekende sol og man blir nesten blind med det samme man kommer inn i tuneller pga mørket. Når det da står 2 vogntog nesten i ro ved passering pga lave tunelltak og man må nødbremsen,ja da oppstår farlige situasjoner hele tiden i norske tuneller som er for lave,for mørke og har for høy hastighet. Min beskjed til veimyndigheten er å snarest få satt ned farten til maks 60 km/t i alle tuneller som er bygget på 60-70-80 og delvis på 90 tallet. Altså hundrevis av tuneller bør nedsettes til maks 60 km/t slik at det er meir jevnbyrdig forhold på farten mellom store vogntog og hele miksen av kjøretøy som skal gjennom tuneller. Vi snakker om maks 60 km/t gjennom alle tuneller f.eks på Hamarøy,steigentunellen,Svartistunellen,sigerfjordtunellen og svært mange andre tuneller som ikke pr. idag er egnet for 80 km/t. Vi har jo hatt mange tragiske tunellulykker i det siste og i mange år. Ved lavere fart er risikoen for brann i vogntog også mindre pga mindre belastning på motor,drivverk og bremser. Ett vogntog som må jage opp og ned i hastighet i en tunell pga at trafikken skal gå i 80 km/t og har problemer med høyde og bredde,er egnet for varmgang og påfølgende brann. Begynn med å sette ned farten i alle våre dårlige og mørke og lave/smale tuneller slik at farten er tilpasset alle som skal bruke tuneller. Det vil spare mange liv og ulykker/branner. Så kan veimyndigheten begynne å få satt ned farten på mange flere dårlige veier. Bruk mobile og flyttbare fartsgrenseskilt og evaluer etterhvert om skiltene bør flyttes og nedsatt fart utvides. Og husk at mange steder hvor det er 70 km/t er farten for høy og maks fart bør være 60 km/t. Det er ikke bare i 80 soner at farten kan settes ned. En fartsreduksjon på bare 10 km/t betyr mye. Det som kan forsvares med å sette farten i tuneller ned til 60 km/t er at i dagens virkelighet så er faktisk snitthastigheten for vogntog i tunell rundt om 60 km/t og da bør alle følge den farten for å redusere faren for ulykker og kollisjoner inni tuneller. Det vil også gi vogntogsjåføren en tryggere og meir forutsigbar ferd gjennom tuneller. Men som sagt,mangetuneller bør ha maks 60 km/t og endel gamle tuneller bør ha maks 50 km/t. Lykke til med å igangsette fartsreduksjoner i norske livsfarlige tuneller.
 5. Leste at det var kø for å komme inn på flytekniker-utdanning,mange søkere fikk ikke skoleplass..
 6. Helt enig. Og slik er det med all bygging av samferdsel. T-baner,jernbane,veier og havner,de er alle varig infrastruktur. Vi ser politikerne de stopper bygging av ny E39 og ny E6 på Hamarøy pluss mange andre veier. Det de ikke forstår er at det er som å tisse i buksa i minus 30 grader. Disse veiene må bygges ut før eller siden og om ikke altfor mange år uansett og da blir det hinsides mye meir kostbart enn prisen på bygging i dag. Hadde veiene som er planlagt utbygget blitt utbygget nå fremover,ja så hadde samfunnet spart enorme summer og hundretalls milliarder kroner. Istedenfor stopper veiutbyggingen på store prosjekt opp og de elendige veiene fortsetter å forfalle med det til følge at prisen på utbygging blir 20-30 ganger dyrere om allerede 10 år. Det blir faktisk så kostbart det som politikerne gjør nå med E39-E6 og andre veier at Norge vil ikke ha økonomisk ryggrad til å bygge veiene om 10-20 år. Dermed havner Norge i bakleksa på samferdsel og blir lite attraktiv for de bedriftene som skal utvikle den norske økonomien spesielt etter oljen. Politikerne bør tenke over at veiene våre må bygges ut før eller siden uansett og sette seg ned å granske og sette seg inn i og forstå hvor mye det vil koste Norge å bygge ut f.eks E39 om 10-20 år. Det kan smerte litt økonomiske nå å bygge ut veier,men husk at en ny E39 og andre veier vil gi oss enorme økonomiske besparelser i fremtiden pga at nye moderne veier som blir bygget i Norge i dag har minst 100 års levetid og jeg vil tro at f.eks ny E39 vil være en vei som er så fremtidsrettet at den vil fungere utmerket i mange hundre år. Det samme er status for mye av E6 nordover inkl Hamarøy og E8.
 7. Mitsubishi varmepumpe har vel ir-sensor.. Temp-sensoren scanner ihvertfall rommet og finner den delen som har lavest temperatur og styrer varmluften dit.
 8. Varmepumpen skal stå på varme hele tiden foruten de få dagene den brukes til nedkjøling (Aircondition). Symbolet for varme er ei sol og symbolet for nedkjøling er ett snøkrystall. I tillegg skal IKKE viftehastighet stå på auto,men stå på trinn 3 eller 4 hele tiden. Dette pga av at den da får avgitt mest mulig av varmen den henter igjennom registret som er i innedelen som står i stua og er noe som sparer strøm og gir varmere hus for mindre penger. På vinteren bør viftehastigheten alltid stå på nest høyeste trinn,altså trinn 4 da kommer varmluften ut i hele stuen og termostaten som måler temperaturen ut i stuen med ir-sensor får oppgitt riktig temperatur til dataen i pumpen. Man bør heller ikke bruke nattsenking pga at pumpen må bruke unødvendig mye kraft og slitasje hver gang den skal øke temperaturen. Det beste er å bruke jevn temperatur hele vinteren og heller regulere mer om sommeren. Man bør heller ikke sette spjeldene i pumpene som styrer retningen på hvor den blåser varmen eller nedkjøling,rett mot dær man oppholder seg. Pumpen bør blåse i vinkel 120 grader ned.
 9. La oss ta med at ingen,absolutt ingen har meir erfaring med å bygge helikopter enn Sikorsky. De har 18 000 ansatte bare på helikopterproduksjon hos Lockheed Martin Corporation. Allerede i 1938 bygget Sikorsky flybåter (S-40,American Clipper) med 4 motorer,ble benyttet av Pan American på ruter over Stillehavet og Atlanterhavet fra 1937-1938. Slik at man vel kan si at Sikorsky har overlegen erfaring og solid struktur i ryggen ved Lockheed Martin.
 10. Gratulerer. Kjøp Sikorsky SH-60 Seahawk. Punktum.
 11. Rennebu har stor tung og mye trafikk,faktisk en av de farligste strekningene på E6 med mye stress og farlige forbikjøringer.
 12. Hovedveiene våre er mange steder å regne som kjerrestier. E-39 er norges mest trafikkbelastede vei og og kan i europeisk sammenheng regnes som en elendig vei.. Samme med mye av E-6,f.eks mellom Steinkjer og Mosjøen. E-10,E8 osv osv.Tunnelene på Hamarøy er galematias på Norges hovedvei. Mange av europaveiene i Norge har standard slik det var i Tyskland før 1 verdenskrig. Hovedveiene i Tyskland var i 1940 betydelig bedre enn hovedveiene er i Norge idag i 2022.
 13. Spill for galleriet. Fornebu-banen blir selvfølgelig bygget.
 14. Det kunne jo være mulig å låne litt hos USAF til vi fikk tak i div på det sivile markedet f.eks… Jeg tror at årsaken til at P-8 ikke er operativ har andre årsaker. Det er mye som skal fungere før slike fly er i full daglig drift og jeg tror ikke det har med flyene i seg selv å gjøre. Men derimot hvordan saker og ting fungerer på Evenes. Det er jo ikke kommet noen permanent hangar på Evenes,ei heller området for amunisjons-håndtering osv osv. Merkelig er det jo også at USA har driftet flere P-8 smertefritt fra Andøya uten problemer over lengre tid,men når Norge skal bruke samme flytype fra Evenes så blir flyene ståene på bakken pga noe smøreolje visstnok..
 15. Og hva koster det å utsette E6 på Hamarøy og flere andre helt nødvendige prosjekt. Om 10 år er prisen 2-3 ganger så høy for å få bygget nye veier. Prosjektene som er gryteklare nå og kan igangsettes vil spare staten for enorme summer i forhold til om det bygges om 10-15 år. Utbygging vil tvinge seg frem uansett etter at spare-Støre har spasert ut av stortinget.
×
×
 • Create New...