Jump to content
Redaksjonen.

Faktasjekk: Det er ikke flertall mot vindmøller i Norge

Recommended Posts

Hadde vært interessant om noen norske bedrifter velger samme løsning som Whirlpool i Ohio. Vindturbiner installert rett ved siden av fabrikken, inne på industriområdet. Urørt natur blir bevart. Ingen store behov for å strekke og grave kabel. Enklere tilgang til vedlikehold.

Virkelig noe å prøve, spør du meg.

 

Share this post


Link to post
Annonse

Altså, forbud mot katter.

Forbud mot biler, de dreper insekter. Osv.

Dessuten, offshore vindkraftverk blir for dyre.

1200 tonn med insekter er ingenting.

 • Like 2

Share this post


Link to post

"Da er det ikke relevant at det ikke er noe flertall mot vindkraft som et abstrakt konsept."

Hæ? Men påstanden de faktasjekket var jo ikke "det er ikke flertall mot vindmøller nær boliger og turområde". Selvfølgelig er folk mer negative til å bygge vindmøller tett mot boliger og turområder. Er det noe som har påstått noe annet?

Det viktigste er jo hvilken holdning man har til vindmøller generelt sett. Jeg ville også svart at jeg ikke vil at det skal bygges vindmøller nær boligen min. Men hvis vi trengte mer kraft, og mitt område kom ut som det beste alternativet etter en lang vurdering, så ville jeg akseptert det. Det er mange ting i nærområdet mitt som jeg helst skulle vært foruten, men som jeg aksepterer som nødvendig.

At du kan konkludere med at Faktisk.no er "håpløst elendig" fra dette er jo helt på jordet. Faktisk.no har alltid vært flinke til å bare klassifere påstanden ut fra en ordrett og enklest mulig tolkning, som er det eneste rimelige. De av oss som har lest Faktisk.no ofte, vet at man må lese hele artikkelen hvis man skal ha hele bildet, med alle nyanser, som også er helt rimelig. Og her er Faktisk.no også stort sett vært flinke med å inkludere en god mengde fakta og data, slik at man kan gjøre sine egne konklusjoner, slik du har gjort.

 • Like 5

Share this post


Link to post

Håper debatten fremover tar mer hensyn til at mange ønsker vindenergi, dersom vindturbinene er på havet.

Turistnæringen og folk flest ser verdien av at naturen får være slik den er i størst mulig grad, så hvorfor har vi ikke en plan for flytende vindkraft?

Vi er kommet i en skvis fordi myndighetene ikke har en slik plan, og statistikken viser at Norge bare har 4 TWh vindenergi i 2018. Målet var 26 TWh innen 2021, og tidsfristen blir ikke forlenget sier staten. Med andre ord litt panikk for tiden, slik at samarbeidet med Sverige ikke ender med at Sverige får 20 TWh og Norge 6 TWh når tiden er ute.

EU er kommet i gang med flytende vindkraft, og kanskje de finner ut at kombinasjonen vindenergi og fiskeoppdrett er en god idè. Vindturbinen på det 1. bildet ble installert på havet utenfor Frankrike i 2018, og har levert mer energi enn forventet, og det er et basseng i midten, så steget til oppdrett er ikke langt.

Det andre bildet er en norsk variant, men i Norge er det bare olje som er interessant, så det er lite håp om norsk industri innen flytende havvind så lenge vi ikke samarbeider tettere med oppdrettsnæringen, da Hywind teknologien er for kostbar.

Trolig må vi ha andre folk på Stortinget skal de bli fart i satsingen på fornybar energi i Norge, og i Norsk Økonomisk Sone er det mye både vind- og bølgeenergi.

Floatgen160120.png.78a46b45ac9d73796237b30cfd099564.png

 

 

MUseA270119.jpg.55baa8c556323cc9b6da51fe94e5bf0c.jpg

 • Like 1

Share this post


Link to post
awil skrev (7 minutter siden):

"Da er det ikke relevant at det ikke er noe flertall mot vindkraft som et abstrakt konsept."

Hæ? Men påstanden de faktasjekket var jo ikke "det er ikke flertall mot vindmøller nær boliger og turområde". Selvfølgelig er folk mer negative til å bygge vindmøller tett mot boliger og turområder. Er det noe som har påstått noe annet?

Det viktigste er jo hvilken holdning man har til vindmøller generelt sett. Jeg ville også svart at jeg ikke vil at det skal bygges vindmøller nær boligen min. Men hvis vi trengte mer kraft, og mitt område kom ut som det beste alternativet etter en lang vurdering, så ville jeg akseptert det. Det er mange ting i nærområdet mitt som jeg helst skulle vært foruten, men som jeg aksepterer som nødvendig.

At du kan konkludere med at Faktisk.no er "håpløst elendig" fra dette er jo helt på jordet. Faktisk.no har alltid vært flinke til å bare klassifere påstanden ut fra en ordrett og enklest mulig tolkning, som er det eneste rimelige. De av oss som har lest Faktisk.no ofte, vet at man må lese hele artikkelen hvis man skal ha hele bildet, med alle nyanser, som også er helt rimelig. Og her er Faktisk.no også stort sett vært flinke med å inkludere en god mengde fakta og data, slik at man kan gjøre sine egne konklusjoner, slik du har gjort.

Det du sier faller helt fra hverandre når man legger til grunn at et vindkraftprosjekt nødvendigvis må plasseres et sted, og at det i praksis ikke er mulig å plassere vindmøller på land der de ikke er synlige fra "turterreng" eller "boligområder".

 • Like 4

Share this post


Link to post

Hvis faktisk.no spør folk som bor i de "store" byene så vil det selvfølgelig ikke være motstand, de vil jo aldri se en vindmølle uansett.
Enkelt å være for noe som ikke berører synsfeltet.


PS: Bor i storby, er for vindmøller. ;)

Edited by Szeth
 • Like 3

Share this post


Link to post

Jeg er også for vindmøller, men det er rimelig klart at det ikke er så populært i befolkningen.

Hvor mange berørte kommuner var det som hilste nasjonal ramme for vindkraft velkommen?

Kan faktisk.no vise til et eneste prosjekt under planlegging / utvikling med folkelig støtte?

 • Like 2

Share this post


Link to post

Svarene er nok avgitt av folk som nok ikke vet hva vindkraft egentlig er for noe, for ingen har fortalt folket om nedsidene med vindkraft, -at det de facto er miljøkriminalitet. Det er så store økonomiske interesser som står bak vindkraftutbyggingen at de har økonomiske muskler til å besørge at disse opplysningene ikke tilflyter befolkningen. For da hadde det blitt bråstopp for vindkraftutbygging i Norge.

Her er litt av det du ikke er blitt fortalt om vindturbiner.

Vet alle politikere, klimaforskere og folk flest fullt og helt hvilke implikasjoner oppsetting og drifting av vindturbiner gir? Det jeg tror kanskje de fleste IKKE har fått med seg er at de vindturbinene som nå settes opp rundt omkring i den norske naturen er miljøkriminalitet av verste sort.

En ting er at disse vindturbinene ødelegger vakker norsk natur for all fremtid, er stygt og dreper fredete fugler. Det har de fleste fått med seg, uten at det ser ut til å bety noen verdens ting for politikere og vindindustrien. Stjeler du et fredet ørne-egg blir du straffet. En vindturbin som dreper en fredet ørn får ingen følger. Så skadene vindturbiner gjør får fortsette helt uten konsekvenser.

Men så kommer det: Det de fleste IKKE har fått med seg er at disse turbinene avgir lavfrekvent infralyd som over tid gjør folk og dyr syke.

Erfaringer fra Canada viser at metemark i grunnen forsvinner med den følge at jorden blir tettere, hardere og dermed mindre fruktbar. Jorden gir rett og slett dårligere avlinger. Og kyr gir mindre melk. De trives ikke så godt som før. Og folk blir kvalme, får vondt i hodet og føler seg generelt uvel. Dette er spesielt farlig for hjertesyke folk og folk med generelle hjertelidelser.

Dette er dokumentert bl.a. i dokumentaren «DOWN WIND - Wind Farm documentary» på YouTube.

Til havs: Vindturbiner til havs bruker fremdeles Neodymium som må utvinnes, Svovelheksafluorid - SF6, dreper fugler, bruker 2.500 liter olje, -og oljelekkasjer har vist seg å være et problem.

De kaster fra seg tonnevis med mikroplast som småfisken forveksler med marine dyr og spiser det. Så får vi mikroplast i næringskjeden vår. Se fra 4:15 og utover i denne videoen.

Også turbinene til havs avgir lavfrekvent infralyd som forsterkes mange ganger under vann. Noen har stilt spørsmålet om dette kan være en grunn til at hvaler svømmer på land.

Fra Tyskland ble det i oktober 2018 frigitt en rapport som sa at i Tyskland alene døde 1.200 tonn innsekter pga disse vindturbinene.

Når begynte biedøden å eskalere? Var det samtidig med at vindturbiner begynte å bre om seg? Jeg vet ikke, jeg stiller kun spørsmålet.

https://www.dlr.de/tt/Portaldata/41/Resources/dokumente/st/FliWip-Final-Report.pdf

Og vindturbiner lekker verdens mest skadelige klimagass: Svovelheksafluorid - SF6.

https://m.facebook.com/groups/342971216338093?view=permalink&id=454178338550713.

Videre er produksjonen av vindturbinene miljøkriminalitet pga stoffene (Neodymium) som brukes. Kan sammenlignes med produksjonen av batterier til elbiler.

95% av verdens forekomst av Neodymium finnes i Kina der tidligere fruktbare marker er omgjort til giftige sumper der folk blir syke av å bo i nærheten. «Ja til å ødelegge miljøet bare det ikke skjer hos meg». Dokumentert på YouTube i flere videoer. Bl.a. videoen «How Wind Farms Destroy the Environment 2: Toxic Waste».

Og etter 25 år skal vindturbinene skrotes, og hvor man da skal gjøre av skrotet?

Bladene som er laget av ikke nedbrytbar og gjenvinnbar kompositt blir et stort problem. Hva skal man gjøre med dem? Hvor skal man gjøre av dem? I USA har de ikke funnet annen løsning enn å grave dem ned. https://cowboystatedaily.com/2019/08/07/wind-turbine-blades-being-disposed-of-in-casper-landfill/?fbclid=IwAR3Br2sXX0rBEISvO09jZ4n-3lIWiDgSBkRbCU9Rm7XvGiil-5SEFE_OKsk

-Et varslet miljøproblem foreløpig uten løsning.

Alt dette, -ingen ting av det snakkes det om i dag. Man bare ødelegger naturen, bygger vindturbiner og dreper fugler. Og ødelegger mikro -og makrobiologien, og dermed økosystemet.

Og da har jeg ikke nevnt at pga alle innsektene som fester seg til propellbladene, så reduserer det kraftproduksjonsevnen, gir dyrere strøm, -propellbladene må vaskes, -en veldig dyr operasjon som fordyrer strømmen ytterligere. Og i Norge får vi is og sne på propellbladene om vinteren i tillegg.

Norges Miljøvernforbund har regnet ut at bl.a. p.g.a. dette kan vi bare nyttegjøre oss 24% av den strømmen som produseres. Se deres video «Vindkraft - Sparer vi CO2» på YouTube.

Norges Miljøvernforbund har også sett på hvor mye mere klimavennlig vannkraft er i forhold til vindkraft, og det er ikke snaut:

Vindturbiner er som kraftproduksjonsmiddel dyrt og dårlig. Men akkurat det er bare et økonomisk spørsmål, -ikke et spørsmål om miljøkriminalitet som det å ødelegge mikro -og makrobiologien og hele økosystemet er. -Noe vindturbiner gjør. -Som ingen snakker om fordi de ikke vet det. -Fordi ingen forteller dem det.

Jeg antar at hadde alle visst alle implikasjonene ved å tillate vindturbiner, ville alle ansvarlige politiske partier gått inn for å forby vindturbiner i Norge, ikke sant? Eller?

Hva vil politikerne gjøre for å stoppe den miljøkriminalitet som foregår?

Mitt håp er at alle politikere setter seg fullt og helt inn i implikasjonene rundt oppsetting og drifting av vindturbiner, -og at dette til slutt rett og slett blir forbudt i hele Norge.

Og til kommuner som tjener penger pga Staten betaler subsidier vil jeg si; -Det var en gang en politiker, Jon Leirfall mener jeg han het, -som snakket noe om å tisse i buksen en kald vinterdag…..

Jeg vil også vise til et tidligere avisutklipp fra NTB

En amerikansk forsker mener hun har oppdaget en ny sykdom: vindmøllesyndromet. Støy og vibrasjoner fra store vindmøller gir økt risiko for hjertesykdom, migrene, panikkanfall og andre helseproblemer, viser en undersøkelse som er gjennomført av barnelegen Nina Pierpont. Pierpont har undersøkt folk som bor nær vindmøller i USA, Storbritannia, Italia, Irland og Canada over en periode på mer enn fem år, og gjennom studien mener hun å ha identifisert det nye syndromet. Det gir utslag i hjertesykdom, øresus, svimmelhet, panikk, migrene og søvnproblemer, skriver den britiske avisen The Independent. Årsaken skal være forstyrrelser i det indre øret som følge av den lavfrekvente støyen fra vindmøllene.

Det samme sier WHO i sin rapport fra 2018. 1 million mennesker i Europa er berørt.

https://www.windturbinesyndrome.com/wind-turbine-syndrome/?fbclid=IwAR2tBcKTlJkTtVVPFqK4vgnnCMgvtG7LTsAxFglZWe8uC_4GmNNdmMgAJf8

 

 • Like 6

Share this post


Link to post

Faktisk har ingen troverdighet. Sku nesten ynskje at nokon hacka seg inn på neste vindmølle-prosjekt og fekk lagt inn at den sku stå i oslomarka.

At nokon kan være for vindmøller med alt det negative som følger viser jaffal at di ikkje bryr seg det fnatt om miljøet eller mangfaldet i naturen.

 • Like 3

Share this post


Link to post

I meningsmålinga til Dagbladet er det riktig å slå sammen de som sier "nei" og de som sier "Ja men bare....", for det er ingen av de foreslåtte prosjektene som tilfredsstiller kravet om å ikke synes fra boligområder eller turterreng.

 • Like 2

Share this post


Link to post
joakimb skrev (2 timer siden):

Faktisk.no er håpløst elendige i sine faktasjekker. De siste to grafene viser klart og tydelig at folk er kategorisk mot vindkraft i sine nærområder. Da er det ikke relevant at det ikke er noe flertall mot vindkraft som et abstrakt konsept.

Faktisk.no er bare bløff

Det er MSM sitt eget alibi, for å dekke sine egne løgner, enten det er vindkraft eller annet

 • Like 4

Share this post


Link to post

Hva slags tulleundersøkelse er dette? "Ja, men bare så lenge vindturbinene ikke er synlige fra turterreng eller boligstrøk" betyr det samme som "nei", fordi det er en umulighet å lage en vindmøllepark som ikke synes fra hverken turterreng eller boligstrøk. Med mindre du sperrer av 10km i hver retning med en høy mur da selvfølgelig. All utmark i norge er turterreng.

Er det om å gjøre å fabrikkere undersøkelser for å støtte synspunktene sine nå, eller?

Edited by likferd
 • Like 2

Share this post


Link to post

Det går ikke an i Norge på grunn av ising. Det må være mange hundre meter fra nærmeste sted der det kan komme til å oppholde seg mennesker. Noe annet ville være livsfarlig.

Share this post


Link to post

Turterreng betyr nok terreng mange bruker til tur i nærheten av større boligområder og populære steder i fjellet m.m.. ikke alt som potensielt kan benyttes til tur.

Flott med vindkraft. Det kan gi viktige arbeidsplasser hvis vi er frempå også. Sett i gang med gruvedrift der naturen kan reverseres til sin opprinnelige tilstand etter driften også.

Insektsargumentet og fugleargumentet er urelevant og de fleste andre argument også. Selvfølgelig, om de må rydde vekk masse urørt natur blir det tull.

Vi må ha noe å leve av etter oljen som forsvinner på den ene eller andre måten uansett.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Husker faktisk.no så det som en høyprioritert oppgave å kaste seg over bilentusiasten Kristoffer på 24 fra Førde som i en lokalsending mente at piggdekk var sikrere enn piggfrie dekk. 

Bra vi har faktisk.no som kan korrigere ungdommer som sier ting på TV.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...