Jump to content

Maabren

Medlemmer
 • Content Count

  2254
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1303 :)

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

5002 profile views
 1. Godt mulig, men eg vil tru at di som nekter å ta vaksine er ganske så få. Flesteparten av di som ikkje har teke vaksinen kan mest sannsynlig ikkje ta vaksinen pga egen helse. I denne tråden synast det som om nokre er i ein villfarelse over at di restrerande 10%(viss vi oppnår 90% vaksinedekning) er vaksinenektere. Syns det er skremmande naivt.
 2. Di uvaksinerte som opptek plass på sjukehus, er di vaksinenektere eller har di helseproblem som gjere til at di ikkje kan ta vaksinen?
 3. Enig. Men di som ikkje vaksinerer seg er det vanskelig å gjere noko med. Mesteparten av di kan ikkje pga helsetilstand. Meiner å huske at 3 % var totalt mot vaksine. Det største problemet med eit høgt smittenivå er alle di som etterkvart misser beskyttelsen pga varigheten til vaksinen, dvs fullvaksinerte som verken får det med seg eller bryr seg for nå er pandemien over i følge erna & høie stuntet samt svadatull fra åvitsland osv. Desse vil igjen dra smitten med seg rundt i samfunnet og smitte vaksinerte, uvaksinerte barn, uvaksinerte(pga helse), vaksinerte som misser beskyttelsen, vaksinemotstandere osv. Sjansen for ein eksplosiv vekst blir større for kvar dag som går spesiellt sia erna & co ikkje ser ut til å bry seg om det som kan komme.
 4. Det kan jo fort vise seg at danmark må dra i bremsen igjen. Di slepper muligens opp litt for tidlig pga at fristen for tiltaka går ut nå og må gjennom ei ny runde for å være lovlige. Å slippe opp nå, her i norge, før alle har fått mulighet til å få vaksinen + 3 veker vil jo bare gje enda meir smitte? Korleis trur du det vil utarte seg? Kva om lokale tiltak får ein kollaps og smitten løper løpsk? Det kan jo like fort være deg det går ut over litt lenger fram i tid. Blir jo ikkje nødvendigvis digg å nyte friheten på sjukehus...
 5. Rart. Min erfaring er at det er fullvaksinerte i alderen 50+ utan barn som har reist mykje og di er ikkje redde for å reise for di er fullvaksinerte osv...
 6. Det kan ikkje stemme. Ein som tek med seg smitten inn i landet kan smitte mange før det blir oppdaga. Viss du lar alle ta med seg smitten inn i landet vil smittenivået bli mykje større. Med ein slik tankegang vil det neste som skjer være at man må stenge ned på fylkesnivå for å få kontrollen tilbake. Asymtomatisk smitte og ein delta-mutasjon med R på 8-9 ville sendt landet i kne før man skjønner kva som skjedde.
 7. Er vel vaksinerte og delvaksinerte som har reist og dermed stått for importsmitten. Uten importsmitte ville vi knapt hatt smitte innad i landet.
 8. Har ikkje fått med meg den reisa di. Teori for innreise til danmark samsvarer svært dårlig med praksisen. Blir spennande om alt av kontroll opphører den 10 september. Takker for oppklaring.
 9. Er det riktig? Det vesle eg har funne av info tilseie at man ikkje får komme inn i danmark utan corona-sertifikat eller at man har førelagt ein test kort tid førut, eventuellt må man i karantene/isolasjon. Er og styrt av farge på landa(smittetal) og kva land man kommer fra. Har ikkje funne noko om stikkprøvekntroller.
 10. Men blir det forsatt testing på grensa, eller lar di humla suse? Viss di kutter ut testinga vil di jo misse kontrollen fullstendig viss det kommer inn ein farligare mutasjon...
 11. Burde ikkje være behov for lockdown og heller ikkje desse pinglete nedstengingsforsøka norge har prøvd på. Derimot burde di få kontroll på importsmitten slik at den blir så låg som mulig. Noko smitte vil alltid glippe gjennom pga idioter, men det vil lokale tiltak slå ned utan at folk elles må bruke noko anna enn avstand, munnbind osv for ei kort tid. Da kunne samfunnet meir eller mindre vore åpent og alle hadde hatt frihet til å gjere som di ville. Reising inn og ut av landet hadde nok vore litt meir tungvint enn før pandemien men fullt mulig for di som må og ynskje det. Er veldig i tvil om det er riktig å gje barn(under 16 år) vaksinen, men eg er heilt imot at man lar det komme såpass mykje smitte i samfunnet noko som vil gå utover barn under 16 år. I tillegg er det skammelig at erna & co utsetter alle di som ikkje kan ta vaksinen for smitterisiko. Neste risikogruppe blir di eldre og di med underliggande plager. Framover vil fleire av di misse sin beskyttelse fra vaksinen, så da er vi tilbake til bestemor og klar for ein ny runddans. Blir ein gledens dag når fokuset igjen kan flyttast over på di gamle som snart skal dø alikevel...bare å åpne opp alt på vidt gap...nok av di som trur det vil gå seg til så lenge di sjøl og sine ikkje blir nevneverdig skada av pandemien...
 12. Det er ikkje riktig. Smitten har blitt slått ned gang på gang lokalt i norge, samtidig som det har blitt tilført ny importsmitte. Hadde smitten spredd seg ukontrollert slik du tenker ville di aldri fått denne variasjonen i smittetall, da hadde det gått mykje brattare oppover samt holdt seg høgt over mykje lenger tid. Du må gjerne tru at det er samme sak å sitte å ause båten tom for vann enten du setter propp i hullet vannet kjem inn eller ikkje, men den praktiske opplevelsen er annleis. Tek du vekk alle proppane, tek det heller ikkje lang tid før armane dine sliter med oppgåva og ei stund seinare blir det kollaps.
 13. Nok ein logisk brist. Smitten går fortare enn før og kor mange som havner på intensiven kjem dinglande kanskje opp til 2 uker etterpå. Om man da ser på smittetalll for 2 uker sia for å skjønne kor intensiven er nå så gir det eit bilde på kor intensiven er om 2 uker fram i tid. Vaksinen er med på å dempe kor mange og kor sjuke di smitta blir. Men med ein ukontrollert auke av smitte vil mange fleire uvaksinerte/delvaksinerte bli smitta og såleis vil man i verste fall få ein brattare auke på di som havner på intensiven. Det spørs om man vil greie å få kontrollen igjen eller gir opp.
 14. Ein logisk brist det der. Det er ikkje smittenivået i naboland som bestemmer kor mykje smitte vi får i norge. Det er enkelt sagt grensekontrollen som styrer tilført smitte og smittenivå i norge. Det er nok at ein idiot tek smitten med seg inn til landet, spesiellt for delta-mutasjonen som har R-tall på ca 8-9. Slipper smitten inn ukontrollert vil lokale tiltak ikkje fungere og man får ganske fort ein total kollaps. Vi ser allereie nå konturane av at mange kommuner sliter med smittesporing og opp i dette blir di oppmoda om å heller sette vaksine, skjønt med mange i karantene og stadig nye smitta blir det vel færre og færre som kan få vaksinen di ville ha. Samtidig er nye retningslinjer for skulebarn innført noko som antyder tengele-light versjon der erna & co meir eller mindre lar smitten auke ukontrollert, mens di slår seg i panna over at barn blir smitta. Erna & co kan snart ikkje handtere pandemien stort værre, men sjølvsagt har di muligheten for å kutte ut siste rest av grensekontroll og. I så fall får du kanskje oppleve kor stor vits det er i grensekontroll...
 15. R-tallet for delta-mutasjonen er på ca 8-9 og sjølv om lokale tiltak prøver å stoppe smitten står vi overfor ei utvikling der R-tallet kan auke ganske kraftig viss lokale tiltak blir redusert eller misser kontroll. Når så valgflesket erna & høie serverte har fått såpass mange til å tru at pandemien er over aka september, blir det vanskelig å sjå korleis dette skal gå bra. Merker meg at fleire som skulle teke vaksine(1. dose og 2. dose) nå i august må utsette pga karantene, blitt smitta osv. Trist for alle som var så nær å være fullverdig beskytta av vaksinen.
×
×
 • Create New...