Jump to content
Redaksjonen.

Faktasjekk: Det er ikke flertall mot vindmøller i Norge

Recommended Posts

Kahuna skrev (1 time siden):

Jahaja. Du har altså ingenting som du bruker daglig som ikke er produsert utenfor din egen kommune? Hvor er pcen du skrev dette på laget? Hvor er kaffen du drikker dyrket? Hvor kommer sukkeret til sukkerbitene fra? Hva med kobberkablene du har i veggen? Kanskje treverket i veggene kommer fra en skog noenlunde i nærheten men sannheten er at vi bygger vår velstand på å bytte varer og tjenester med andre, gjerne over lang avstand. 

Dette er en diskusjon om vindmøller og folks holdning til desse. Eg antar at den positive holdning er omvendt proporsjonal med sjansen for at vindkraft blir utbygd i nærheita. Peiker berre på at det fins fleire alternativ til elektrisitetsproduksjon

Share this post


Link to post

"Eg antar at den positive holdning er omvendt proporsjonal med sjansen for at vindkraft blir utbygd i nærheita. "

Det heter NIMBY.

Betyr: Det er svært få objekt som er ønskelig i nærheten, ikke så mye som en pølsebod.

Man kan ikke ta denne "effekten" på alvor, da ville det ikke blitt bygd noe som helst.

 • Like 1

Share this post


Link to post
hoj skrev (1 time siden):

"Eg antar at den positive holdning er omvendt proporsjonal med sjansen for at vindkraft blir utbygd i nærheita. "

Det heter NIMBY.

Betyr: Det er svært få objekt som er ønskelig i nærheten, ikke så mye som en pølsebod.

Man kan ikke ta denne "effekten" på alvor, da ville det ikke blitt bygd noe som helst.

Akkurat det eg snakker om; hogg all skogen i nordmarka og fyll på med solcellepaneler

Share this post


Link to post
Annonse
HF- skrev (20 minutter siden):

Akkurat det eg snakker om; hogg all skogen i nordmarka og fyll på med solcellepaneler

Ooops, trodde du mente vind.

Edited by Szeth

Share this post


Link to post

Ren løgn. Spørrsundersøkeksen er utformet slik at det er umulig å svare negativt, uten å være usaklig. Selvfølgelig beinhardt sponset av lobbyister, og presenteres som om det var objektive fakta.

Bestillingsverk og reinspikka møl!

 • Like 1

Share this post


Link to post

Meningsmålinger kan styres med hvordan spørsmålene stilles.

jeg er ikke motstander vindkraft, men hvis minimalt av inntektene tilgode-kommer lokalbefolkningen, er jeg i mot.

Hvis ett av svarene hadde vert;

Nei, hvis mesteparten av verdiskapingen ender opp i utenlandske selskap.

Eller; Nei, hvis kommunen ikke får tilstrekkelig kompensasjon for det de ofrer.

Så hadde resultatet av meningsmålingen blitt noe helt annet.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Kahuna skrev (På ‎17‎.‎01‎.‎2020 den 8.58):

Min første tanke var ut du har bare gjentar noe du har funnet på 'motvind' sine sider men jeg *håper* ikke de er så talentløse at de går god for sånt sprøyt..

 

Her er en ganske fersk artikkel om SF6: https://www.tu.no/artikler/myter-og-sannheter-om-en-av-vare-kraftigste-drivhusgasser-sf6/482852

Sitat fra artikkelen: "Mengden SF6 som brukes i koblingsanlegget til en vindturbin er vanligvis mindre enn tre kilo. Et koblingsanlegg i transmisjonsnettet kan kreve flere tonn, noe som vil skape et vesentlig større miljøproblem hvis det skulle oppstå lekkasje, sier Pedersen."

 

Se her:

https://www.bbc.com/news/science-environment-49567197

But leaks of the little-known gas SF6 in the UK and the rest of the EU in 2017 were the equivalent of putting an extra 1.3 million cars on the road.

Share this post


Link to post
14 hours ago, 5CJ56A5D said:

https://www.bbc.com/news/science-environment-49567197

But leaks of the little-known gas SF6 in the UK and the rest of the EU in 2017 were the equivalent of putting an extra 1.3 million cars on the road.

For å halde fram det perspektivet: 1,3 millionar bilar tilsvarer ca 0,5% av bilparken i EU.

 

For all del, det er eit stort utslepp og det er viktig å halde fram med å bruke store ressursar på å finne gode alternativ og redusere utsleppa av SF6, men det er veldig mykje viktigare å få bilparken over på (fornybar) straum.

Edited by Sturle S

Share this post


Link to post
On 1/16/2020 at 10:03 PM, uname -l said:

Husker faktisk.no så det som en høyprioritert oppgave å kaste seg over bilentusiasten Kristoffer på 24 fra Førde som i en lokalsending mente at piggdekk var sikrere enn piggfrie dekk. 

Bra vi har faktisk.no som kan korrigere ungdommer som sier ting på TV.

 

Faktisk.no er jo...... vel...... de utgir seg selv for å være holder av den objektive sannhet, og folk bruker dem som om de var nettopp det.

Sannheten er selvsagt det, at faktisk.no er bare enda en stemme, i et hav av stemmer på internett, og de er akkurat like subjektive som alle andre.

 • Like 1

Share this post


Link to post
14 hours ago, BippeStankelbein said:

Sannheten er selvsagt det, at faktisk.no er bare enda en stemme, i et hav av stemmer på internett, og de er akkurat like subjektive som alle andre.

Det var ein sterk påstand. Kva er det her du meiner er subjektivt?

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (10 minutter siden):

Det var ein sterk påstand. Kva er det her du meiner er subjektivt?

Hva de velger å faktasjekke og hvordan de gjør det. Denne saken er et godt eksempel der de tar et utsagn de ikke er enig i politisk og feiltolker meningsmålinger for å komme til svaret de ønsker. Objektivt sett en veldig subjektiv måte å jobbe på.

Navnet faktisk.no er en vits på samme måte som pravda var det i sin tid.

Share this post


Link to post
10 minutes ago, Sturle S said:

Det var ein sterk påstand. Kva er det her du meiner er subjektivt?

Hva i allverden er sterkt med det? Jeg legger demokratiske prinsipp til følge, så som at din og min stemme er likeverdige.

Faktisk.no sin stemme er også likeverdig. De får ikke noe mer objektiv stemme, av å registrere et kreativt domene, og formulere artikler som om det var siste ord i saken.

 • Like 1

Share this post


Link to post
BippeStankelbein skrev (15 timer siden):

Faktisk.no er jo...... vel...... de utgir seg selv for å være holder av den objektive sannhet, og folk bruker dem som om de var nettopp det.

Sannheten er selvsagt det, at faktisk.no er bare enda en stemme, i et hav av stemmer på internett, og de er akkurat like subjektive som alle andre.

Jeg vil ikke gå så langt. Men det er helt åpenbart at det ikke er tilfeldig hvilke saker de velger å "faktasjekke" og at det stort sett er påstander de er uenig med, går frem av bevisførselen.

Selv om lista er lav så var saken om piggdekk et bunnivå. Av alle påstander i verden de kan bruke tid på så valgte de å gå etter noen som kom med en kommentar i et lokalmedie og som ingen hadde hørt om før faktisk.no kom med sin utrolig samfunnsnyttige faktasjekk.

Så var det den nedlatende tonen hvor "Kristoffer" konsekvent ble omtalt med fornavn akkurat som han var et lite barn som skulle drites mest mulig ut fordi han som bodde på bygda syntes det var sikrest med piggdekk.

Bevisførselen var stort sett meningsløs statistikk. At det er færre ulykker med piggfrie dekk beviser ikke noe som helst. For eksempel så er jeg rimelig sikker på at de som tar på seg hjelm hver dag før de drar på jobb er mer utsatt for hodeskader enn andre. Det skyldes at de bruker sykkel/moped/motorsykkel og selvfølgelig ikke at hjelm i seg seg bidrar til hodeskader. Men i følge faktisk.no sin eminente logikk burde disse latt være å ta på seg hjelm.

Samme gjelder med piggdekk. Piggdekk er objektivt bedre på is og da er det å anta at bilister som kjører mye på is og snølagte veier oftere velger piggdekk enn andre. Det kan selvsagt bety at ulykkesrisikoen fremdeles er høy ere enn snittet, men den ville vært enda høyere om de kjørte piggfritt. Akkurat som eksempelet med hjelm, Kristoffer kommer fra et fylke med mye fjell og daler dvs. underkjølt regn og stålis.

Edited by uname -l
 • Like 2

Share this post


Link to post
1 hour ago, joakimb said:

Hva de velger å faktasjekke og hvordan de gjør det. Denne saken er et godt eksempel der de tar et utsagn de ikke er enig i politisk og feiltolker meningsmålinger for å komme til svaret de ønsker. Objektivt sett en veldig subjektiv måte å jobbe på.

Du må vere meir konkret enn det.  Kva er det du meiner dei heller bør faktasjekke?  Har du prøvd å sende dei eit framlegg til ei sak?  Kva meiningsmåling har dei feiltolka?

1 hour ago, joakimb said:

Navnet faktisk.no er en vits på samme måte som pravda var det i sin tid.

I Pravda var det jo lett å finne faktafeil.  Du ser ut til å slite med å finne faktafeil her.  Då er det ikkje det same.

 

Skiljet mellom meiningar og fakta er skarpt.  Fakta er etterprøvbar informasjon.  Meiningar ei oppfatning om korleis ting bør vere.

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (Akkurat nå):

Du må vere meir konkret enn det.  Kva er det du meiner dei heller bør faktasjekke?  Har du prøvd å sende dei eit framlegg til ei sak?  Kva meiningsmåling har dei feiltolka?

I Pravda var det jo lett å finne faktafeil.  Du ser ut til å slite med å finne faktafeil her.  Då er det ikkje det same.

 

Skiljet mellom meiningar og fakta er skarpt.  Fakta er etterprøvbar informasjon.  Meiningar ei oppfatning om korleis ting bør vere.

Du ser ut til å ikke ha lest denne tråden.

Share this post


Link to post
1 hour ago, BippeStankelbein said:

Hva i allverden er sterkt med det? Jeg legger demokratiske prinsipp til følge, så som at din og min stemme er likeverdige.

Faktisk.no sin stemme er også likeverdig. De får ikke noe mer objektiv stemme, av å registrere et kreativt domene, og formulere artikler som om det var siste ord i saken.

Eg trur du misforstår meininga med faktisk.no.  Det er ikkje å komme med meiningar, men faktaopplysningar.

 

Fakta kan sjølvsagt øydeleggje for folk med sterke meiningar som ikkje byggjer på fakta.  Dersom du er av den sterke meining at vi må satse heile oljefondet på måneferder for å drive gruvedrift etter ost, som vi kan selje på jorda til høg pris, vil du kanskje føle deg litt rakka ned på om faktisk.no undersøkjer saka og kan informere om at månen ikkje er lagd av ost.  Det er like fullt ei faktaopplysning at månen ikkje er lagd av ost.  Etter mi meining vert ordskiftet mykje sunnare om vi byggjer det på fakta, enn om vi byggjer det på kva du føler inni deg at er sant.  Om du føler at månen er av ost eller at det er fleirtal mot vindmøller, er fullstendig uinteressant.  For meg er det viktig kva som faktisk er sant.

 

Det er sjølvsagt lov å vere usamd i at fakta er viktig.  For deg er det kanskje slik.  Dersom nokon føler at månen er av ost, er det rett å satse oljefondet på ein månebase som skal utvinne osten og sende han til jorda.  Då kan du sjå på faktisk.no som ei teneste for oss andre, som ynskjer eit opplyst ordskifte basert på fakta.

 • Like 2

Share this post


Link to post
13 minutes ago, joakimb said:

Du ser ut til å ikke ha lest denne tråden.

Eg har lese heile tråden.  Det ser ut til at enkelte ynskjer at faktisk.no sjekka eit anna utsegn enn dei faktisk sjekka, men då er det jo berre å leggje fram alternative utsegn du ynskjer sjekka for faktisk.no.  Elles er responsen for det meste av typen "eg er usamd i påstanden, og då må han vere feil, det er ingen grunn til å sjekke noko som helst".

 

Eg tykkjer faktasjekken er god, og han får med seg nyansane i tillegg.  Som du ser er det ikkje ein gong fleirtal som seier nei til dette spørsmålet: "Er det greit å ta urørt natur i din hjemkommune for å bygge ut vindkraft med vindturbiner eller vindmøller?"

 

Det er eit klårt mindretal som svarer "Nei" og eit fleirtal svarer ein variant av "ja".  Eit mindretal av dei som svarer "ja" ynskjer ikkje å sjå vindturbinane, men dei seier framleis klårt og tydeleg ja.  Dei er ikkje mot vindmøller.

 

Det er veldig mykje snevrare enn påstanden som vart faktasjekka, som var: "Det er ikke flertall i Norge mot vindmøller."

 • Like 2

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (29 minutter siden):

Eg trur du misforstår meininga med faktisk.no.  Det er ikkje å komme med meiningar, men faktaopplysningar.

 

Fakta kan sjølvsagt øydeleggje for folk med sterke meiningar som ikkje byggjer på fakta.  Dersom du er av den sterke meining at vi må satse heile oljefondet på måneferder for å drive gruvedrift etter ost, som vi kan selje på jorda til høg pris, vil du kanskje føle deg litt rakka ned på om faktisk.no undersøkjer saka og kan informere om at månen ikkje er lagd av ost.  Det er like fullt ei faktaopplysning at månen ikkje er lagd av ost.  Etter mi meining vert ordskiftet mykje sunnare om vi byggjer det på fakta, enn om vi byggjer det på kva du føler inni deg at er sant.  Om du føler at månen er av ost eller at det er fleirtal mot vindmøller, er fullstendig uinteressant.  For meg er det viktig kva som faktisk er sant.

 

Det er sjølvsagt lov å vere usamd i at fakta er viktig.  For deg er det kanskje slik.  Dersom nokon føler at månen er av ost, er det rett å satse oljefondet på ein månebase som skal utvinne osten og sende han til jorda.  Då kan du sjå på faktisk.no som ei teneste for oss andre, som ynskjer eit opplyst ordskifte basert på fakta.

Jeg synes du burde gi ut en hel bok om at månen ikke er en ost. Den kan hete "La oss slå inn åpne dører med verdens mest åpenbare og infantile stråmann".

Hva som er "fakta" er diskuterbart og faktisk.no begir seg godt inn i tolkningen. Som for eksempel i saken om parkeringsplasser og sykkelplasser på Maxbo linket nedenfor.

Påstanden var at Maxbo var pålagt å fjerne en haug med parkeringsplasser til fordel for sykkelparkering og det var "HELT FEIL":

Hva var fakta? Jo, hvis Maxbo ønsker å bygge opp igjen butikken etter en brann for eksempel så vil de måtte følge MDGs bilfiendltlige reguleringsplan og fjerne 50 parkeringsplasser til fordel for 88 sykkelparkeringer.

Men det er også riktig at de ikke trenger å gjøre det NÅ. Uansett så blir dette ren kverulering fra faktisk.no(som ser ut til å ha en forkjærlighet for gærningene i MDG) for konsekvensen blir den samme, nemlig at Maxbo ikke har noen fremtid innenfor kommunegrensene. Slik som resten av butikknæringen i Oslo(sykkelreperatør Reodor Felgen unntatt).

https://www.faktisk.no/artikler/J7B/ingen-har-palagt-maxbo-pa-sinsen-a-lage-88-sykkelplasser

 

Edited by uname -l
 • Like 1

Share this post


Link to post
28 minutes ago, uname -l said:

Jeg synes du burde gi ut en hel bok om at månen ikke er en ost. Den kan hete "La oss slå inn åpne dører med verdens mest åpenbare og infantile stråmann".

Poenget du gjekk glipp av er at det er eit klårt skilje mellom fakta og meiningar.

28 minutes ago, uname -l said:

Hva som er "fakta" er diskuterbart og faktisk.no begir seg godt inn i tolkningen. Som for eksempel i saken om parkeringsplasser og sykkelplasser på Maxbo linket nedenfor.

No er du langt utanfor emnet for denne tråden.  Eg konstaterer at du ikkje finn feil i denne faktasjekken, og då er eg tilfreds med det.  Fakta er viktig for meg, for eit ordskifte som ikkje byggjer på fakta tykkjer eg er meiningslaust.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...