Jump to content

Tim Mathiesen

Medlemmer
  • Content Count

    4
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

9 :)
  1. Svarene er nok avgitt av folk som nok ikke vet hva vindkraft egentlig er for noe, for ingen har fortalt folket om nedsidene med vindkraft, -at det de facto er miljøkriminalitet. Det er så store økonomiske interesser som står bak vindkraftutbyggingen at de har økonomiske muskler til å besørge at disse opplysningene ikke tilflyter befolkningen. For da hadde det blitt bråstopp for vindkraftutbygging i Norge. Her er litt av det du ikke er blitt fortalt om vindturbiner. Vet alle politikere, klimaforskere og folk flest fullt og helt hvilke implikasjoner oppsetting og drifting av vindturbiner gir? Det jeg tror kanskje de fleste IKKE har fått med seg er at de vindturbinene som nå settes opp rundt omkring i den norske naturen er miljøkriminalitet av verste sort. En ting er at disse vindturbinene ødelegger vakker norsk natur for all fremtid, er stygt og dreper fredete fugler. Det har de fleste fått med seg, uten at det ser ut til å bety noen verdens ting for politikere og vindindustrien. Stjeler du et fredet ørne-egg blir du straffet. En vindturbin som dreper en fredet ørn får ingen følger. Så skadene vindturbiner gjør får fortsette helt uten konsekvenser. Men så kommer det: Det de fleste IKKE har fått med seg er at disse turbinene avgir lavfrekvent infralyd som over tid gjør folk og dyr syke. Erfaringer fra Canada viser at metemark i grunnen forsvinner med den følge at jorden blir tettere, hardere og dermed mindre fruktbar. Jorden gir rett og slett dårligere avlinger. Og kyr gir mindre melk. De trives ikke så godt som før. Og folk blir kvalme, får vondt i hodet og føler seg generelt uvel. Dette er spesielt farlig for hjertesyke folk og folk med generelle hjertelidelser. Dette er dokumentert bl.a. i dokumentaren «DOWN WIND - Wind Farm documentary» på YouTube. Til havs: Vindturbiner til havs bruker fremdeles Neodymium som må utvinnes, Svovelheksafluorid - SF6, dreper fugler, bruker 2.500 liter olje, -og oljelekkasjer har vist seg å være et problem. De kaster fra seg tonnevis med mikroplast som småfisken forveksler med marine dyr og spiser det. Så får vi mikroplast i næringskjeden vår. Se fra 4:15 og utover i denne videoen. Også turbinene til havs avgir lavfrekvent infralyd som forsterkes mange ganger under vann. Noen har stilt spørsmålet om dette kan være en grunn til at hvaler svømmer på land. Fra Tyskland ble det i oktober 2018 frigitt en rapport som sa at i Tyskland alene døde 1.200 tonn innsekter pga disse vindturbinene. Når begynte biedøden å eskalere? Var det samtidig med at vindturbiner begynte å bre om seg? Jeg vet ikke, jeg stiller kun spørsmålet. https://www.dlr.de/tt/Portaldata/41/Resources/dokumente/st/FliWip-Final-Report.pdf Og vindturbiner lekker verdens mest skadelige klimagass: Svovelheksafluorid - SF6. https://m.facebook.com/groups/342971216338093?view=permalink&id=454178338550713. Videre er produksjonen av vindturbinene miljøkriminalitet pga stoffene (Neodymium) som brukes. Kan sammenlignes med produksjonen av batterier til elbiler. 95% av verdens forekomst av Neodymium finnes i Kina der tidligere fruktbare marker er omgjort til giftige sumper der folk blir syke av å bo i nærheten. «Ja til å ødelegge miljøet bare det ikke skjer hos meg». Dokumentert på YouTube i flere videoer. Bl.a. videoen «How Wind Farms Destroy the Environment 2: Toxic Waste». Og etter 25 år skal vindturbinene skrotes, og hvor man da skal gjøre av skrotet? Bladene som er laget av ikke nedbrytbar og gjenvinnbar kompositt blir et stort problem. Hva skal man gjøre med dem? Hvor skal man gjøre av dem? I USA har de ikke funnet annen løsning enn å grave dem ned. https://cowboystatedaily.com/2019/08/07/wind-turbine-blades-being-disposed-of-in-casper-landfill/?fbclid=IwAR3Br2sXX0rBEISvO09jZ4n-3lIWiDgSBkRbCU9Rm7XvGiil-5SEFE_OKsk -Et varslet miljøproblem foreløpig uten løsning. Alt dette, -ingen ting av det snakkes det om i dag. Man bare ødelegger naturen, bygger vindturbiner og dreper fugler. Og ødelegger mikro -og makrobiologien, og dermed økosystemet. Og da har jeg ikke nevnt at pga alle innsektene som fester seg til propellbladene, så reduserer det kraftproduksjonsevnen, gir dyrere strøm, -propellbladene må vaskes, -en veldig dyr operasjon som fordyrer strømmen ytterligere. Og i Norge får vi is og sne på propellbladene om vinteren i tillegg. Norges Miljøvernforbund har regnet ut at bl.a. p.g.a. dette kan vi bare nyttegjøre oss 24% av den strømmen som produseres. Se deres video «Vindkraft - Sparer vi CO2» på YouTube. Norges Miljøvernforbund har også sett på hvor mye mere klimavennlig vannkraft er i forhold til vindkraft, og det er ikke snaut: Vindturbiner er som kraftproduksjonsmiddel dyrt og dårlig. Men akkurat det er bare et økonomisk spørsmål, -ikke et spørsmål om miljøkriminalitet som det å ødelegge mikro -og makrobiologien og hele økosystemet er. -Noe vindturbiner gjør. -Som ingen snakker om fordi de ikke vet det. -Fordi ingen forteller dem det. Jeg antar at hadde alle visst alle implikasjonene ved å tillate vindturbiner, ville alle ansvarlige politiske partier gått inn for å forby vindturbiner i Norge, ikke sant? Eller? Hva vil politikerne gjøre for å stoppe den miljøkriminalitet som foregår? Mitt håp er at alle politikere setter seg fullt og helt inn i implikasjonene rundt oppsetting og drifting av vindturbiner, -og at dette til slutt rett og slett blir forbudt i hele Norge. Og til kommuner som tjener penger pga Staten betaler subsidier vil jeg si; -Det var en gang en politiker, Jon Leirfall mener jeg han het, -som snakket noe om å tisse i buksen en kald vinterdag….. Jeg vil også vise til et tidligere avisutklipp fra NTB En amerikansk forsker mener hun har oppdaget en ny sykdom: vindmøllesyndromet. Støy og vibrasjoner fra store vindmøller gir økt risiko for hjertesykdom, migrene, panikkanfall og andre helseproblemer, viser en undersøkelse som er gjennomført av barnelegen Nina Pierpont. Pierpont har undersøkt folk som bor nær vindmøller i USA, Storbritannia, Italia, Irland og Canada over en periode på mer enn fem år, og gjennom studien mener hun å ha identifisert det nye syndromet. Det gir utslag i hjertesykdom, øresus, svimmelhet, panikk, migrene og søvnproblemer, skriver den britiske avisen The Independent. Årsaken skal være forstyrrelser i det indre øret som følge av den lavfrekvente støyen fra vindmøllene. Det samme sier WHO i sin rapport fra 2018. 1 million mennesker i Europa er berørt. https://www.windturbinesyndrome.com/wind-turbine-syndrome/?fbclid=IwAR2tBcKTlJkTtVVPFqK4vgnnCMgvtG7LTsAxFglZWe8uC_4GmNNdmMgAJf8
  2. Det må jo være brudd på konsesjonsbestemmelsene når de bygger mye høyere vindturbiner enn søkt om. Og ved brudd på konsesjonsbestemmelsene kan man trekke konsesjonen tilbake og forlange stopp i utbyggingen.
  3. Vindkraft er og blir miljøkriminalitet fra begynnelse til slutt, til lands og til vanns. Det ser ikke ut til at industrien har satt seg inn i hva vindkraft egentlig er. Stikkord: Neodymium, 2.500 liter olje, oljelekkasjer, Lavfrekvent infralyd som gjør folk og dyr syke, ødelegger mikro -og makrobiologien, kaster mikroplast ut i naturen og i havet, iskast om vinteren, ikke gjenvinnbare eller resirkulerbare propellblader som bare må graves ned med meget, meget mer. Vet ikke industrien dette, eller bare ønsker de at dette forblir ukjent? Det må ikke utstedes flere konsesjoner. Konsesjoner som er utstedt, men ikke påbegynt må omgående trekkes tilbake. Prosjekter som er igangsatt må søkes stanset.
  4. Problemet er bare at også vindmøller til havs er miljøkriminalitet. Kanskje ikke i Norge, men i Kina. For fra Kina kommer stoffet Neodymium som er nødvendig for å lage vindturbiner. Kina har 95% av verdens Neodymium og i sin utgraving etter stoffet har de forgiftet området der det tidligere var grønne marker med gode avlinger. Nå er det giftsumper der. Og fremdeles har ingen løst problemet hva man skal gjøre med turbinene når de skal skrotes etter 25 år. Vingene er av kompositt som ikke er gjenvinnbart eller nedbrytbart. Vindturbiner er og blir miljøkriminalitet enten de er tillands eller til vanns.
×
×
  • Create New...