Jump to content

joakimb

Medlemmer
 • Content Count

  458
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

513 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Nei, og det har jeg heller ikke argumentert for. Noen selskaper er ikke verd å redde. Som hovedsak vil det (edit: selskaper som bør støttes) gjelde selskaper som tidligere har vært relativt solide og som man kan forvente vil fortsette å være solide etter krisen.
 2. Vanligvis er det jo slik det fungerer, men det vil altså ikke være til noens fordel om denne krisen får for store økonomiske konsekvenser så da er det naturlig at staten griper inn.
 3. "Prisene går opp" er veldig vag argumentasjon. Hvis han tenker på at det blir dyrere å kjøpe ipads kan jeg ikke se at det er særlig relevant. At det blir relativt dyrere å importere ting har også effekten at det blir mer lønnsomt å produsere ting selv og også å eksportere ting. Når vi skal bort fra oljeøkonomi så vil det være nødvendig. At vi får mindre luksus er slik sett et gode og ikke en ulempe, etter min mening.
 4. Jeg mener at et sunt marked er til statens beste, og et sunt marked verdsetter aksjonærene.
 5. Ja, det sier seg selv. En privat investor har i praksis ingen egeninteresse i at et selskap den ikke har eiendeler i gjør det godt. Staten Norge har veldig stor egeninteresse i at norske selskaper overlever uavhengig av om staten eier selskapet eller ikke.
 6. Greit å mene det, men er uenig og mener at det på lang sikt er negativt for Norge at staten har for vane å skvise privat kapital hver gang det er en krise. Hvordan bidrar det til å skape tillit i markedet?
 7. Han fremsetter kun ett argument, og det er at hvis vi binder krona til EUR vil det holde rentene under kontroll. Her ser han glatt bort fra at rentene allerede er under kontroll, og det er ikke noen umiddelbar risiko for at det endrer seg. Er det andre argumenter for dette, eller er det bare en EU-tilhenger som fantaserer?
 8. Det at staten skal stjele aksjonærverdier hver gang det er krise håper jeg vi er ferdige med.
 9. Bortsett fra at målet ikke er dyr strøm, men å kunne tjene på kraftutveksling med våre naboer.
 10. Ja, er ikke industriarbeidsplasser noe vi sårt trenger hvis det skal være reduksjon i oljeinvesteringer? I tillegg har vi store vannmagasin som kan fungere som batteri når det er stor produksjon av vind.
 11. Så klart kan ikke du og jeg bygge vindmøller, og hvis du trodde det var det jeg mente må jeg si jeg lurer litt. Norge, derimot, kan bygge både vindmøller og vannkraft. Vi har masse ressurser vi rett og slett velger å ikke bygge ut fordi på hvert eneste berg sitter det et lass med nisser og vil ikke. Samtidig som de er veldig for klima og sånn.
 12. Da kan steg én være å få de som tror på menneskeskapte klimaendringer til å i det minste være tilhengere av produksjon og eksport av fornybar kraft. Det er god plass til vindmøller både på land og til vanns og stort potensiale i eksportkabler til våre naboer. Det er bare å sette i gang. Å skylde på oljeindustrien / oljeskammere holder ikke.
×
×
 • Create New...