Jump to content
Redaksjonen.

Danske forskere har kartlagt: Havet i Arktis stiger 2,2 mm årlig

Recommended Posts

Fortsatt forholder mange voksne mennesker seg til "forskning" basert på svindel for å avvise klimaendringene. Ett av deres sterkeste "beviser" er kokt sammen av en mexikaner som har null insikt i klimaforskning.

På toppen av dette kaller de seg "klimarealister."

Siden mange av dem hevder at temperaturen ikke har steget, må issmeltingen som foregår over hele planeten skyldes lavere smeltepunkt.

Jeg er redd for at klimaendringene allerede har passert "point of no return." Tundraen i Russland som holder på enorme mengder metangass holder på å smelte, iskappen rundt Antarktis holder på å kollapse, regnskogene hugges ned, isen på Grønland smelter i reklordtempo, temperaturrekorder slås år etter år, tørke der det normalt er regn, enorme regnskyll der det normalt er tørke, endrede værfenomener slår til oftere og oftere. Bare for å nevne noe.

Tydeligvis er det som med dumskap, heller ingen grenser for naiviteten.

Om tundraen i Sibir smelter er det godt med plass til mennesker der. Enorme områder er ubeboelige i dag.

 

Det samme med Kannada og Alaska. Nesten tomt for folk.

 • Like 6

Share this post


Link to post
Annonse

Siste 27 år i en syklus som fint kan være på noen hundretusen til millioner av år. Kirsebærplukkingen til klimaforskerne imponerer meg stadig.

 • Like 7

Share this post


Link to post

Fortsatt forholder mange voksne mennesker seg til "forskning" basert på svindel for å avvise klimaendringene. Ett av deres sterkeste "beviser" er kokt sammen av en mexikaner som har null insikt i klimaforskning.

På toppen av dette kaller de seg "klimarealister."

Siden mange av dem hevder at temperaturen ikke har steget, må issmeltingen som foregår over hele planeten skyldes lavere smeltepunkt.

Jeg er redd for at klimaendringene allerede har passert "point of no return." Tundraen i Russland som holder på enorme mengder metangass holder på å smelte, iskappen rundt Antarktis holder på å kollapse, regnskogene hugges ned, isen på Grønland smelter i reklordtempo, temperaturrekorder slås år etter år, tørke der det normalt er regn, enorme regnskyll der det normalt er tørke, endrede værfenomener slår til oftere og oftere. Bare for å nevne noe.

Tydeligvis er det som med dumskap, heller ingen grenser for naiviteten.

 

Jeg vet at jeg beveger meg inn på et farlig område, men når man kaller seg noe sånt som klimarealistene så høres det ut som om det er å provosere som er poenget. Og jeg vet at å provosere kan bli en besettelse. På samme måte som å kverulere.

 

Jeg tror ikke det er forskningen som er problemet.

 

En annen ting å legge merke til er at hvis man prøver å diskutere så skal de ha meg i en forsvarsposisjon. Det blir forsøkt å skape aggresjon i diskusjonen.

Edited by Limbeck
 • Like 5

Share this post


Link to post

Havnivåstigninga i Akrtis skuldast ikkje at Grønlandsisen smeltar. Det vil ha motsett effekt, sidan gravitasjonen frå dei store ismassene dreg vatnet til seg. Smelting av isbreane i Himalaya, Sør-Amerika og Antarktis gjev derimot havnivåstigning i Arktis.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Synd at det ikkje er mulig å vise til ei lenke for denne forskninga samt kor man kan henvende seg for å få vite meir om den spesielle algoritmen som er brukt. Viktig å få vite kor stor feilmargin målingane baserer seg på.

 • Like 8

Share this post


Link to post

Det er aldri menneskeskapt som er konklusjonen. Det er menneskeskapt i kombinasjon med andre faktorer. Klimaet er påvirket av haugevis av faktorer der menneske er en av faktorene.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Uansett hva en gjør av forskning innen klima så er det alltid menneskeskapt som er konklusjonen. Hele forskningen handler om å finne hva som helst som kan understøtte menneskeskapt oppvarming, og fint lite og ingenting for å forstå hele mekanismen i og rundt planeten.

Kommentarfeltet hadde vore mykje betre om folk gadd lese artiklane før dei kommenterer. Det står ikkje eit ord om menneskeskapt i artikkelen. Dei har målt havnivåstigninga basert på data frå radarsatellittar.

 • Like 8

Share this post


Link to post

Fortsatt forholder mange voksne mennesker seg til "forskning" basert på svindel for å avvise klimaendringene. Ett av deres sterkeste "beviser" er kokt sammen av en mexikaner som har null insikt i klimaforskning.

På toppen av dette kaller de seg "klimarealister."

Siden mange av dem hevder at temperaturen ikke har steget, må issmeltingen som foregår over hele planeten skyldes lavere smeltepunkt.

Jeg er redd for at klimaendringene allerede har passert "point of no return." Tundraen i Russland som holder på enorme mengder metangass holder på å smelte, iskappen rundt Antarktis holder på å kollapse, regnskogene hugges ned, isen på Grønland smelter i reklordtempo, temperaturrekorder slås år etter år, tørke der det normalt er regn, enorme regnskyll der det normalt er tørke, endrede værfenomener slår til oftere og oftere. Bare for å nevne noe.

Tydeligvis er det som med dumskap, heller ingen grenser for naiviteten.

Under Vikingtiden som varte fra ca år 800 til 1050 var havnivået 3 til 5 meter høyere enn det er nå. Temperaturen var også høyere da enn nå,  Blant annet var det mye jordbruk på Grønland i den tiden. Hvordan forklarer du det?

Det var ingen industri og energiforbruk på den tiden som kunne forårsake høyere temperatur og stigning av havnivået.

Det er faktisk naturlig at klimaet endrer seg på jordkloden, det har det gjort siden kloden oppsto og frem til nå. Ingen grunn til å tro at det kun er det vi mennesker gjør som fører til endringer.

Kanskje greit å ikke ha helt tunellsyn.

Edited by tflovik
 • Like 5

Share this post


Link to post

 

Fortsatt forholder mange voksne mennesker seg til "forskning" basert på svindel for å avvise klimaendringene. Ett av deres sterkeste "beviser" er kokt sammen av en mexikaner som har null insikt i klimaforskning.

På toppen av dette kaller de seg "klimarealister."

Siden mange av dem hevder at temperaturen ikke har steget, må issmeltingen som foregår over hele planeten skyldes lavere smeltepunkt.

Jeg er redd for at klimaendringene allerede har passert "point of no return." Tundraen i Russland som holder på enorme mengder metangass holder på å smelte, iskappen rundt Antarktis holder på å kollapse, regnskogene hugges ned, isen på Grønland smelter i reklordtempo, temperaturrekorder slås år etter år, tørke der det normalt er regn, enorme regnskyll der det normalt er tørke, endrede værfenomener slår til oftere og oftere. Bare for å nevne noe.

Tydeligvis er det som med dumskap, heller ingen grenser for naiviteten.

Under Vikingtiden som varte fra ca år 800 til 1050 var havnivået 3 til 5 meter høyere enn det er nå. Temperaturen var også høyere da enn nå,  Blant annet var det mye jordbruk på Grønland i den tiden. Hvordan forklarer du det?
Middeltemperaturen på den tida var ca 0,5 til 1 grad over middeltemperaturen på 1900-talet. Dvs litt kjøligare enn i dag. Sidan temperaturauken då skjedde gradvis over vel 1000 år, ikkje 40 som i den noverande auken, varte den høge temperaturen lenge og mykje is – inkludert dei store norske isbreane – var ikkje der.

 

Det var ingen industri og energiforbruk på den tiden som kunne forårsake høyere temperatur og stigning av havnivået.

På ei anna side hella jordaksen litt meir og jorda var litt nærare sola om sommaren. Sola krinsar ikkje i ein fast sirkel rundt jorda, slik mange vitskapsfornektarar trur. (Jorda er ikkje flat heller.) Vi har naturlege klimasyklusar som skuldast at bana endrar seg i faste mønster med periodar på mange tusen år. Desse endringane er grundig analysert og godt kjende for vitskapen.
 • Like 8

Share this post


Link to post

 

Fortsatt forholder mange voksne mennesker seg til "forskning" basert på svindel for å avvise klimaendringene. Ett av deres sterkeste "beviser" er kokt sammen av en mexikaner som har null insikt i klimaforskning.

På toppen av dette kaller de seg "klimarealister."

Siden mange av dem hevder at temperaturen ikke har steget, må issmeltingen som foregår over hele planeten skyldes lavere smeltepunkt.

Jeg er redd for at klimaendringene allerede har passert "point of no return." Tundraen i Russland som holder på enorme mengder metangass holder på å smelte, iskappen rundt Antarktis holder på å kollapse, regnskogene hugges ned, isen på Grønland smelter i reklordtempo, temperaturrekorder slås år etter år, tørke der det normalt er regn, enorme regnskyll der det normalt er tørke, endrede værfenomener slår til oftere og oftere. Bare for å nevne noe.

Tydeligvis er det som med dumskap, heller ingen grenser for naiviteten.

Om tundraen i Sibir smelter er det godt med plass til mennesker der. Enorme områder er ubeboelige i dag.

 

Det samme med Kannada og Alaska. Nesten tomt for folk.

Kreativ løsning, men fullstendig feil premisser. Det er helt umulig å komme seg frem på tundraen når den smelter. Det blir en gigantisk sølepøl. Men det blir masse kanadagjess

 • Like 5

Share this post


Link to post

Synd at det ikkje er mulig å vise til ei lenke for denne forskninga samt kor man kan henvende seg for å få vite meir om den spesielle algoritmen som er brukt. Viktig å få vite kor stor feilmargin målingane baserer seg på.

Det er en stygg uvane blant norske medier generelt at de ikke viser til kildene. Der selv BBC ikke har problemer med DOI-referanser, svikter selv norsk fagpresse.

 

Og kilden er her: https://www.mdpi.com/2072-4292/11/14/1672

 • Like 3

Share this post


Link to post

Det er ikke rom lenger for å vær kritisk til konklusjonene.

 

Enig... vi har tabuer i vår tid også. Ett av de er å være kritisk til konklusjonene i klimaforskningen.

 

Jeg selv er ikke spesielt kritisk, men jeg er kritisk til at det er tabu å være kritisk. Det stryper på en måte debatten, innenfor et felt hvor mange av konklusjonene sikkert er helt korrekte, men hvor det også helt klart finnes gråsoner, og til og med konklusjoner som i ettertid vil vise seg å være feil (f.eks. kan det gjelde teoriene om hvor godt eller dårlig det menneskelige samfunnet vil klare å tilpasse seg eventuelle økninger i temperaturer eller havnivå). Det er viktig, tror jeg, å la alle tenke fritt rundt disse tingene, uten at man hele tiden skal bli møtt med argumenter av typen "gå og les FN sin klimarapport, eller så er du ikke meningsberettiget". Ortodoksier og monopol på sannhet fører sjelden noe godt med seg, og i alle fall ikke innenfor vitenskaplige debatter.

 • Like 7

Share this post


Link to post

Enig... vi har tabuer i vår tid også. Ett av de er å være kritisk til konklusjonene i klimaforskningen.

Jeg selv er ikke spesielt kritisk, men jeg er kritisk til at det er tabu å være kritisk. Det stryper på en måte debatten, innenfor et felt hvor mange av konklusjonene sikkert er helt korrekte, men hvor det også helt klart finnes gråsoner, og til og med konklusjoner som i ettertid vil vise seg å være feil (f.eks. kan det gjelde teoriene om hvor godt eller dårlig det menneskelige samfunnet vil klare å tilpasse seg eventuelle økninger i temperaturer eller havnivå). Det er viktig, tror jeg, å la alle tenke fritt rundt disse tingene, uten at man hele tiden skal bli møtt med argumenter av typen "gå og les FN sin klimarapport, eller så er du ikke meningsberettiget". Ortodoksier og monopol på sannhet fører sjelden noe godt med seg, og i alle fall ikke innenfor vitenskaplige debatter.

Takk! Det er denne bastantheten og kirsebærplukkingen jeg reagerer på. Er det vått en sommer så er det menneskeskapt. Er det tørt en sommer så er det menneskeskapt. Er det tørt og kaldt er det menneskeskapt. Er det varmt og vått er det menneskeskapt. Og sånn fortsetter det i det uendelige. Uansett hva slags vær vi har, uansett årstid, så kommer krigsoverskriftene om at det er menneskeskapt.

 • Like 3

Share this post


Link to post

 

Synd at det ikkje er mulig å vise til ei lenke for denne forskninga samt kor man kan henvende seg for å få vite meir om den spesielle algoritmen som er brukt. Viktig å få vite kor stor feilmargin målingane baserer seg på.

Det er en stygg uvane blant norske medier generelt at de ikke viser til kildene. Der selv BBC ikke har problemer med DOI-referanser, svikter selv norsk fagpresse.

 

Og kilden er her: https://www.mdpi.com/2072-4292/11/14/1672

Takker! :)

Share this post


Link to post

 

Fortsatt forholder mange voksne mennesker seg til "forskning" basert på svindel for å avvise klimaendringene. Ett av deres sterkeste "beviser" er kokt sammen av en mexikaner som har null insikt i klimaforskning.

På toppen av dette kaller de seg "klimarealister."

Siden mange av dem hevder at temperaturen ikke har steget, må issmeltingen som foregår over hele planeten skyldes lavere smeltepunkt.

Jeg er redd for at klimaendringene allerede har passert "point of no return." Tundraen i Russland som holder på enorme mengder metangass holder på å smelte, iskappen rundt Antarktis holder på å kollapse, regnskogene hugges ned, isen på Grønland smelter i reklordtempo, temperaturrekorder slås år etter år, tørke der det normalt er regn, enorme regnskyll der det normalt er tørke, endrede værfenomener slår til oftere og oftere. Bare for å nevne noe.

Tydeligvis er det som med dumskap, heller ingen grenser for naiviteten.

Under Vikingtiden som varte fra ca år 800 til 1050 var havnivået 3 til 5 meter høyere enn det er nå. Temperaturen var også høyere da enn nå,  Blant annet var det mye jordbruk på Grønland i den tiden. Hvordan forklarer du det?

Det var ingen industri og energiforbruk på den tiden som kunne forårsake høyere temperatur og stigning av havnivået.

Det er faktisk naturlig at klimaet endrer seg på jordkloden, det har det gjort siden kloden oppsto og frem til nå. Ingen grunn til å tro at det kun er det vi mennesker gjør som fører til endringer.

Kanskje greit å ikke ha helt tunellsyn.

Temperaturen var regionalt varmere enn idag. Nordeuropa/arktis er ikke det samme som hele verden.

 

Regionale oppvarminger som har skjedd langsomt over tid er ikke det samme som en global oppvarming som foregår raskere enn alt vi har observert fra fortida. Ei heller betyr en global oppvarming at du ikke kan ha regional nedkjøling.

 • Like 4

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...