Jump to content

G0RJS955

Medlemmer
 • Content Count

  333
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by G0RJS955

 1. Problemet er at utgangspunktet er feil. Folk på FB legger inn bilder og tekst som omhandler oss andre, og dermed blir også vi overvåket. FB har etter sigende "shadow accounts" for folk som ennå ikke har registrert seg, men som de likevel vet om allerede, takket være folk som tror FB er deres eget valg.
 2. Jeg har aldri sagt det var løgn, det er dine ord, ikke mine, og jeg setter pris på at du slutter øyeblikkelig med å legge dine ord i min munn. Det jeg spurte om var ganske enkelt hvor han hadde det fra, uten noen som helst spekulasjoner. Det er irrelevant.
 3. Det er godt mulig han har erfaring, men det er jo da pussig at han skriver "oppfinnerhøyde" og ikke "oppfinnelseshøyde", og at resten av det han skriver om ser ut til å være på tvers av hva patentstyret skriver: Fagmannen innehar ikke oppfinneriske evner, da er han en oppfinner og ikke fagmannen. Og når jeg graver videre i dette, så finer jeg ikke at fagmannen må bruke oppfinneriske evner for å lage det som står i kravet, tvert om skal fagmannen finne nok i kravene og beskrivelsen til å greie dette: Da må det være rimelig å stille et enkelt spørsmål om hvor han har dette fra.
 4. Praktisk talt ingen verdens ting. Norges Bank, SSB med fler levere stadig spådommer om fremtiden, men ingen av disse har noen gang greid å forutse økonomiske nedgangstider før vi var lang inne i dem. Helst måtte vi skrape langs bunnen før de ville innrømme at vi hadde noe mer enn en forbigående hikke. Jeg husker godt kollapsen i 1987, slutten på dot.com-tiden (2000), da Lehman Brothers dro verdensøkonomien med seg utfor stupet i 2008, og hver eneste gang hørte vi fra de selverklært ekspertene at det ikke fantes en sky på himmelen. SSB har 1089 ansatte og Norges Bank har 1004 ansatte ser jeg, så det kan ikke være mangel på arbeidskraft som er grunnen til manglende evne til å spå.
 5. Jeg har hatt endel med oppdrettsnæringen å gjøre og har sett det er mye FoU. På hvilken måte kjenner du denne næringen og de tekniske problemene som er knyttet til landanlegg?
 6. Fra artikkelen: Denne stusset jeg på, og ser av nettet at absorpsjon av CO2 i vann kan modelleres som 2,5 % årlig: http://euanmearns.com/the-half-life-of-co2-in-earths-atmosphere-part-1/ 0,975 ^200 er ca. 0,006 0,975 ^2000 er ca. 1E-22 Kan dette stemme?
 7. Vingene er svært vektsensitive deler av konstruksjonen. Enhver skjøt betyr økt vekt, og økt vekt betyr vesentlig større krefter når bladene roterer på det raskeste. Enhver komponent (skjøter, fester, bolter...) er potensielle feilkilder, også noe en vil redusere. Videre er det viktig å holde kantene rene for enhver ujevnhet, for disse kan gi støy, og folk er allerede følsomme nok for støy fra slike anlegg. Tilsammen er fordelene såpass viktige at de oppveier for problemene med å støpe og ikke minst transportere disse enormt lange bladene.
 8. Problemet oppstår om det er klor i plasten, som i f.eks. PVC. Det dannes da dioksiner, som er skadelige, og krever eget renseanlegg. Om en var trygg på at plasten var klorfri, ville det være enklere og billigere.
 9. Det her dreier seg om grunnprinsipper i forskning. En setter frem en hypotese opp til falsifisering, og ser om den står seg. Blir den motbevist, så er hypotesen død. Lærer ikke folk dette i ex. fil. lengre? Hypotesen skal være tindrende klar og uten for mange forbehold. Og det er her kritikken ligger mot enkelte fagfelt som bl.a. supersymmetri, at det er så mange forbehold at de kan justere seg rundt ethvert måleresultat. Hypotesen skal settes frem i forkant, ikke justeres i etterkant. Og dette har overhode ingenting med klimaskepsis å gjøre, dette er grunnleggende metodikk som i alle fall tidligere var pensum på universitetene i ex. fil.
 10. Millioner av mennesker er avhengig av billig kunstgjødsel for å overleve, og billing kunstgjødsel krever mye og billig gass. I tillegg må en ha drivstoff til å transportere dette til bøndene. Jeg sitter med et inntrykk av at for mange som bestemmer her i landet tror olje- og gassprodukter brukes til luksus og råning, når det egentlig dreier seg om å overleve. Den grønne revolusjonen muliggjorde en befolkningsvekst fra 4 til snart 8 milliarder mennesker her på jorden, og tar du bort billig kunstgjødsel og transport, vil vi oppleve en sultkatastrofe verden aldri har sett. I tillegg kommer er deler av nasjonalbudsjettet finansiert med olje og gass: https://www.norskpetroleum.no/okonomi/statens-inntekter/ Tilsammen er det 600 mrd i eksportinntekt, pluss 60000 sysselsatte, med skatt fra disse. Jeg skulle gjerne like å se hvordan Grande planlegger å erstatte disse summene og dette antalle arbeidsplasser. https://www.ssb.no/energi-og-industri/faktaside/olje-og-energi
 11. Patentsøknaden er mer åpen på det punktet, det patentkravet som definerer hva som er vernet. Forøvrig vil luftmostanden være avhengig av om du holder staven med kanten eller flaten mot vinden, og ikke minst hvilken vei vinden står. Heller ikke det er en begrensning i patentkravet. Det er heller ikke et krav at det skal være bare sikksakk. Fagverk er mye brukt i konstruksjoner som skal tåle store belastninger og samtidig holde vekten nede (broer, kraner med mer), så hadde det vært så enkelt som bare å øke tykkelsen på godset, hadde de gjort det. I dette tilfeller har oppfinneren sett at belastningen som ender i skade er ganske spesifikk, og oppfinnelsen er rettet inn mot det. Margben fra storfe har delvis liknende strukturer i endene. Om du åpner for mer enn sikksakk-mønster innvending, vil du finne at lotusrøtter har en lang rekke langsgående hulrom, slik at det er en rekke tynnere vegger som stiver opp roten. Så naturen oppviser mange løsninger, men de fleste er lokale optima for ganske spesifikke problemstillinger. Om han hadde bygget opp staven som en lotus-rot, er det ikek sikert han hadde fått patent. I etterpåklokskapens klare lys, er jo det meste åpenbart. spørsmålet er da heller hva folk tenkte før han kom på dette. Mange har knekt stavene gjennom tidene, men spørsmålet er vel da heller hvorfor ingen gjorde noe med sakene før oppfinneren kom på dette. Hvorfor? Det kan ta langt tid å få teste ut dette, om i mellomtiden kan andre komme han i forkjøpet. Og ifølge Patentstyrets retningslinjer, er det tilstrekelig at det er plausibelt at det fungerer.
 12. Grunnen er at en regjering er pr. definisjon i en hovedstad, sammen med andre hovedstadsfunksjoner. En kan naturligvis ha mer enn 1 hovedstad i et land, noe som faktisk forekommer. Det en istedet kunne gjøre, var å flytte direktorater ut av hoveddstaden, men de fleste husker kanskje hvilket ramaskrik det ble da Victor Norman skulle gjøre nettopp det. Fra min egen tid i det hel- og halvoffentlige, vet jeg det er ufattelig mye imperiebygging som pågår, hvilket gjør at det offentlige svulmer opp med antall stillinger. Sikkerhetsmessig burde ting også vært fordelt: én atombome over Oslo, så er hele den nasjonale toppledelsen borte.
 13. Det er tradisjon for slikt i Norge: https://www.aftenposten.no/okonomi/i/Ad0MA/Vil-bygge-nye-kontorlokaler-for-helikopterbyrakratene
 14. Jeg har vært i en liknende situasjon, arbeidet dag og natt, 6 dager i uken. Jobben stod på spill, og det var vanskelig å få ny jobb, så alle var med på overtidskjøret. Det ble mye overtidsbetalt og lite tid til å bruke penger, så jeg brukte inntektene til å nedbetale alle lån. Og det var jeg glad for da jobben en vakker dag gikk nedenom og hjem, og jeg ble arbeidsledig. Det tok tid å finne ny jobb, men jeg sov godt om nettene da jeg visste at jeg var gjeldfri. Flere bransjer har partnerskapsmodeller, der en må arbeide hardt for å nå frem. Revisjons- og advokatbransjene er vel de mest kjente, men det er flere. Det gjelder å fakturere, stå på, og ta unna alle oppgaver. Først da har du reell sjanse til opprykk. Andre bransjer som innen forskning er det et blodslit som vit.ass. for å få nok papers til du kan få tenure. Du må ofte flytte på deg et par tre ganger, helst også til andre land. De fleste greier dette til de er 30, mange også til de er 40, men etterhvert har du ikke lengre kapasitet til dette. Noen vil også stifte familie. Merk at de som gjør opprykk er ikke de som arbeider mest eller leverer flest resultater, noe som overrasker folk som ennå ikke har mye erfaring fra arbeidslivet. Det er de som er synlige for ledelsen som gjør opprykk. Jeg har selv vært med på nedbemanninger der de mest kompetente røk ut, ene og alene fordi de brukte all tid på kontoret for å levere, men ledelsen forstod ikke hvem som leverte resultatene, kontra hvem som tok æren for resultatene.
 15. Jeg savner iGoogle, den sparte meg for mye tid. På en god nummer to monner Google Reader. Jeg er fortsatt skuffet.
 16. Den gangen jeg arbeidet i forsvarsindustrien, ble det lagt ned mye tid og krefter på failure mode analysis. Det ville overraske meg om de ikke har avveid drivstofføkonomi med hybridløsninger opp mot påliteligheten i mer komplekse løsninger. Det betyr ikke at disse analysene noengang blir offentliggjorte.
 17. Det er en alvorlig misforståelse å tro at korrupsjon er det samme som en statsvennlig innstilling. Videre er dette bare ett eksempel fra undersøkelser og diskusjoner som har pågått i over 20 år, Temaet har vært diskutert i juridiske kretser i en årrekke, men av ukjente grunner kommer ikke dette opp i allmenpressen. Jeg må derfor be deg legge frem en utregning for din påstand om at det statistiske grunnlaget er for tynt. Det føres statistikk om dommeravgjørelser. Det er et tegn på sunt demokrati at utnevnelser til amerikansk høyesterett omtales i amerikansk dagspresse, og tidvis kommer dette opp i norske aviser, Det er derfor ekstra merkelig at diskusjoner om norsk Høyesterett ikke kommer under tilsvarende søkelys.
 18. Tvert om så har jeg fulgt temaet i flere år. Når en dømmer i statens favør i 91 prosent av alle saker, er det ganske påfallende. Og han som lå på motsatt side av spekteret valgte å slutte. Forøvrig er det grov sitatfusk av deg å hevde at jeg påstår Høyesterett er korrupt. Du må sette deg mer inn i hva som menes med statsvennlighet, se f.eks. https://www.advokatbladet.no/undersoker-hoyesteretts-statsvennlighet/112398 Diskusjonen har pågått i over 20 år.
 19. Om du ønsker å bli enda mer bekymret, kan du sjekke denne artikkelen i en seriøs nettavis om juridiske nyheter: https://rett24.no/articles/slik-stemmer-dommerne-i-hoyesterett-nar-staten-er-involvert-republisering Går dette til Høyesterett, er utfallet gitt.
 20. Media generelt interesserer seg svært lite for Høyesterett, men mer spesialiserte medier er mer betenkte. Jeg anbefaler følgende linker: https://rett24.no/articles/slik-stemmer-dommerne-i-hoyesterett-nar-staten-er-involvert-republisering https://www.uib.no/hoyesterettsjubileet2015/87293/–-høgsterett-er-viktigare-oss-enn-vi-trur?utm_content=bufferd1cf7&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer Dette er ikke akkurat kontroversielle kilder, men det forbløffer meg likevel at meningsbærende riksmedier ikke gidder å følge med dette.
 21. Kommunen kan signalisere hva de vil, men de kan ikke håndheve regler som mangler grunnlag i loven. Ikke engang kommuner kan heve seg over legalitetsprinsippet. Gitt det snakkes om vage "signaler", betyr det nok at de ikke har faktiske vedtekter å vise til.
 22. I teorien kunne en gjøre det. I praksis må du først løse massive problemer først, konflikter som er å lese i utenlandske medier, men er lite omtalt i Norge, ref. https://www.bbc.com/news/world-africa-47680836
×
×
 • Create New...