Jump to content
NTB - digi

Høyres fylkesordfører vil fjerne elbilrabatten i Oslos bomstasjoner

Recommended Posts

Nok et bevis på at bompenger bare er en ekstrabeskatning og ikke et miljøtiltak. Her handler det om å få penger nok til Oslopakke 3, ikke om å holde oppe utskiftningstakta fra eksosbiler til elbiler.

 

Edit: Dette viser nok en gang hvorfor veifinansiering bør gjøres over statsbudsjettet - ikke ved å finansiere veiene med forurensningssavgifter. Sistnevnte gir bare offentlige incitement til å opprettholde forurensningen.

 

Hadde alle kjørt elbil så ville Oslo hatt mye renere luft uansett trafikkmengde. Da hadde det vært et rent logistikkproblem - tidsbruk med bil vs andre transportmidler.

Edited by Simen1
  • Like 9

Share this post


Link to post

Løsningen er nok dessverre smertefull: Man må øke prisene for både bensin/diesel og elbil. Differansen mellom alternativene må være fast. Til slutt vil ebilene betale like mye som bensin/diesl i dag, men de få som da fortsatt sverger til fossil må regne med å betale 100 kr om dagen for å kjøre inn/ut av Oslo

  • Like 3

Share this post


Link to post

Som Simen skriver, så er ikke Oslos politikere villige til å ta konsekvensene av økt boligbygging og den befolkningsøkningen dette inviterer til. Det er ett skrikende behov for mer kapasitet på veiene, uavhengig av drivlinje, men miljø og luftforurensing har trumfet dette. Nå som elbiler blir i flertall står man bare tilbake med trengsel og politikere som har sviktet veibygging. Mer busser, mer varetransport og logistikk, flere budbiler og håndtverkere og selgere som er avhengige av bil i jobb. etc. Det er behov for mer veier når befolkningen øker så raskt som den gjør her i Oslo.

Trafikksikkerhet er ikke prioritert i Oslo da politkerne mener folk i alle aldre og helsetilstand skal gå og sykle eller ta stinnfulle kollektive transportmidler. Fallulykker, sykkelulykker med alvorlige skader og dødsfall på myke trafikanter øker. Akkurat slik man kan forvente seg...

 

Boligpolitikk i Oslo:

Flere boliger skal gi flere skattebetalere som gir mer inntekter som dekker over elendig kostnadskontroll i kommunen. Elendig pengebruk fordrer mer skatter som eiendomsskatt, mer enn dobling av renovasjons avg etc. samt svike innbyggerne på infrastruktur. Boligentrepenører vrir seg unna felleskapet behov for fler parkerigsplasser, opprustning av VVS og øket kapasitet på omkringliggende veier. Kommunen sitter igjen med sorteper, og følgelig sender regningen til de fastboende innbyggerne i Oslo.

 

Mislykket...

Om man bare legger opp til dårlig biltransport færre familievennlige leiligheter, river ned enebolig områder fremmer man ungdomskultur, studietid og små leiligheter. Man får høyere innbyggertall av de som betaler lite eller ingen skatt, og færre av de som betaler skatt da man flytter ut av kommunen så straks man får jobb og stifter familie, da det for mange er umulig å finne rimelig bolig til familier og det er tragisk fremkommelighet med familiebilen og svært vanskelig å parkere denne. Altså mindre inntekter, gjennomtrekksby og rus, alkohol og kriminalitet. Som igjen skaper store skillelinjer i byen og sosiale utfordringer. Man må ivareta helheten og ikke bare være hurra radikale mot veier og familienes behov for biltransport og gode oppvekstmiljø. Ikke mindre og mindre leiligheter og mer og mer bilfientlige politikk. «Bygge høyt og grønt» er bullshit. Trangboddhet i megastrukturer er gjentatte ganger bevist sin mislykkethet i Øst-Europa og andre steder. Politisk latskap. Er ikke bra med brann i høyhus hvor brannbilene står fast i stillestående kø og stigebilen rekker ikke opp til mer enn de lavere etasjene. Betongbarrierer forkledd som blomsterpotter som produkter av stengte gater som gir lange omkjøringer og enda mer kø på kunstig dannede «knutepunkter» gir lengre utrykningstid for sykebil etc.

  • Like 2

Share this post


Link to post

Nok et bevis på at bompenger bare er en ekstrabeskatning og ikke et miljøtiltak. Her handler det om å få penger nok til Oslopakke 3, ikke om å holde oppe utskiftningstakta fra eksosbiler til elbiler.

Bompenger har da alltid vært et finansieringstiltak selv om man I nyere tid har man også verdsatt det som trafikkbegrensende tiltak. At elbiler ble gitt fritak er vel mest av alt et politisk arbeidsuhell/dårlig tilslørt industrisubsidie (Til Think). At det ikke ble fjernet igjen tidligere viser vel mest av alt tannkremeffekten (At det er vanskelig å reversere 'rettigheter' man gir politisk, omtrent slik det er vanskelig å få tannkremen tilbake i tuben)

  • Like 1

Share this post


Link to post

 

Nok et bevis på at bompenger bare er en ekstrabeskatning og ikke et miljøtiltak. Her handler det om å få penger nok til Oslopakke 3, ikke om å holde oppe utskiftningstakta fra eksosbiler til elbiler.

Bompenger har da alltid vært et finansieringstiltak selv om man I nyere tid har man også verdsatt det som trafikkbegrensende tiltak. At elbiler ble gitt fritak er vel mest av alt et politisk arbeidsuhell/dårlig tilslørt industrisubsidie (Til Think). At det ikke ble fjernet igjen tidligere viser vel mest av alt tannkremeffekten (At det er vanskelig å reversere 'rettigheter' man gir politisk, omtrent slik det er vanskelig å få tannkremen tilbake i tuben)

Og hvorfor er det klin umulig å se dette fra en annen side - at nivåene med skatt/moms/avgift er skremmende høye og at de dekker utgifter som man burde heller kuttet eller rasjonalisert slil at ikke alt og alle skal skattes ihjel?

Dette "per definisjon subsidiert" argumentet er tull siden for det første er dette ikke subsidier, for det andre se teksten overfor, og for det tredje så finnes det i tillegg til de høye satsene på alt som er også en slik mentalitet som tilsier at "ingen skal slippe noe som helst siden andre betaler for x" som egentlig er misunnelse.

Bompengene er blitt absolutt misbrukt siden omtrent ingenting går til bilveier, akkurat som "nettleie" for elnettet betaler knapt for noe nettleie som så, og i alle fall ikke går i all hovedsak til å bygge ut strømnettet.

 

Man ender opp gang etter gang ved den opprinnelige problemstillingen som heter omtrent slik: vi har enorme utgifter ifbm med noe, la oss see hvem vi kan flå for å få dekket dette, og la oss også se etter noen som ikke nødvendigvis bruker det man skal finansiere med heller se etter noen andre "siden de har jo penger".

Hvis dette skulle brukes på individuell og ikke statlig nivå så ville dette hete "ran", for jeg kan ikke kreve at noen betaler mitt SATS-medlemskap eller dietten min, selv om dette også er av omtrent "allmen nytte" for da holder jeg meg friskere, mer produktiv etc.

Men så snart noen bønder har drift som avsolutt ikke er lønnsom så er det helt OK å rane meg slik at de holdes gående. Så snart noen synes å sykle er greit i stedet for å kjøre bil så skal jeg betale sykkelveien, "fordi jeg har penger".

Og ikke en kjeft synes at man bør trykke på nødbremsen her og bare tenke seg litr om - kanskje vi bruker for mye penger på noe som finansielt sett ikke har livets rett. Kanskje vi burde heller endret den finansielle modellen til... whatever.... så det ikke koster så satans mye. Kanskje vi burde skattelegge ting littmer rettferdig, og ikke på lov og død holde ting gående "fordi det er slik".

Denne type uproduktiv konservativ holdning til alt fungerer KUN her i landet siden det (ennå) er penger til det, men det betyr ikke at det er rett.

  • Like 2

Share this post


Link to post

Og hvorfor er det klin umulig å se dette fra en annen side - at nivåene med skatt/moms/avgift er skremmende høye og at de dekker utgifter som man burde heller kuttet eller rasjonalisert slil at ikke alt og alle skal skattes ihjel?

Jeg har ikke noe problem i å være enig i at vi har et uholdbart høyt skattenivå i norge. Derunder også bompenger. Det endrer ikke på svaret jeg gav ovenfor: Ingen nekter for at bompenger er først og fremst skattlegging, og ikke et miljøtiltak. (Selv om det kan ha miljøvirkninger i likhet med mange andre skatter). Vi må imidlertid også innse at skal vi senke skattetrykket, må vi også senke ambisjonsnivået for hva staten skal involvere seg i.

 

Dette "per definisjon subsidiert" argumentet er tull siden for det første er dette ikke subsidier,

Jeg skjønner ikke dette desperate behovet for å omdefinere begreper: Jo, selektive skattefritak for spesifikke produkttyper er subsidier. Slutt å rote til debatt med å omdefinere begreper. Det gjør ikke annet enn å skape skinnuenigheter.

Share this post


Link to post

 

 

 

Dette "per definisjon subsidiert" argumentet er tull siden for det første er dette ikke subsidier,

Jeg skjønner ikke dette desperate behovet for å omdefinere begreper: Jo, selektive skattefritak for spesifikke produkttyper er subsidier. Slutt å rote til debatt med å omdefinere begreper. Det gjør ikke annet enn å skape skinnuenigheter.

 

Nå er det du som omdefinerer begreper. Subsidier er støtte til næringsliv, stønad er støtte til private. Dette er ingen av delene, dette er avgiftsfritak eller avgiftslette. Det er også forskjell mellom skatt og avgift. Elbilfordelene i bom har ingen ting med subsidier eller skatt å gjøre, men momsfritaket på elbil er å regne som skattefritak. Bruk gjerne begrepene riktig så slipper man misforståelser. Det er ikke slik at når noe høres fornuftig ut i hode så er det automatisk riktig.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Vi har allerede desidert flest elbiler i verden per innbygger, så klarer ikke helt å se logikken hvorfor vi skal fortsette å gi fordeler.

Fordi det er ønskelig å erstatte alle fossilbiler med elbiler.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Nå er det du som omdefinerer begreper. Subsidier er støtte til næringsliv, stønad er støtte til private. Dette er ingen av delene, dette er avgiftsfritak eller avgiftslette. Det er også forskjell mellom skatt og avgift. Elbilfordelene i bom har ingen ting med subsidier eller skatt å gjøre, men momsfritaket på elbil er å regne som skattefritak. Bruk gjerne begrepene riktig så slipper man misforståelser. Det er ikke slik at når noe høres fornuftig ut i hode så er det automatisk riktig.

Fra wikipedia:

 

A subsidy or government incentive is a form of financial aid or support extended to an economic sector (or institution, business, or individual) generally with the aim of promoting economic and social policy.

Det er irrelevant at penger/avgiftsfritakgår til kunden og ikke selgeren, begge deler øker den effektive marginen på det aktuelle produktet siden det i tilfelle bompengefritak øker den oppfattede verdien av produktet og fremmer dermed den relevante sektoren.

 

Å bruke samlebegrepet subsidier om dette er hensiktsmessig fordi det med ett ord beskriver hva vi gjør, nemlig å benytte finansielle offentlige incentiver for å fremme en spesifikk bransje. Man kan også si med en viss rett at det er unødvendig å skille mellom skattlegging og subsidier. Kotyme er likevel at vi kaller det subsidie når vi senker skattebyrden eller gjør direkte overføringer til en sektor, mens vi kaller det særskatt eller avgift hvis vi hever den.

Edited by sverreb

Share this post


Link to post

Vi har allerede desidert flest elbiler i verden per innbygger, så klarer ikke helt å se logikken hvorfor vi skal fortsette å gi fordeler.

 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Electric_car_use_by_country#/media/File%3ATop_countries_plug-in_ownership_per_1000_people_2018.png

Langt fra mål enda, en sykler slutter ikke og trå fordi han kan såvidt kan se målet.

Edited by DirekteDemokrati
  • Like 2

Share this post


Link to post

Syns det er på tide EL-bilister osv betaler på lik linje med andre bilister når det kommer til bom, ferje osv. EL-biler har forsatt momsfritak samt billigare drift som lokkemiddel, noko som burde holde plenty.

Share this post


Link to post

Syns det er på tide EL-bilister osv betaler på lik linje med andre bilister når det kommer til bom, ferje osv. EL-biler har forsatt momsfritak samt billigare drift som lokkemiddel, noko som burde holde plenty.

Og her er "in the flesh" tankegangen jeg kritiserte: en som IKKE sier at kanskje samnenlignet med praksisen i andre land at vi kanskje skattelegger noen for mye, IKKE at kanskje er budsjettene per def spengt med marginalt "nyttige" prosjekter som bilfritt Oslo og sykkelveier, IKKE at vi har en hel drøss med ting som beskattes totalt urettferdig og assymeyrisk, men dette: noen blir ikke flådd så mye som jeg, det er på høy tid å dra alle langt ned til mitt nivå.

Ingen politiske løsninger er mulig så lenge velgerne drar nisseluen langt over trynet sitt og forsvinner i sitt verden av stereotypisk norsk overlegenhetskompleks som tillater en å avfeie hvilket som helst (selv lang overlegen) praksis i andre land og redusere alle alternativene til utelukkende disse to: forbud eller høyere skatter.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Syns det er på tide EL-bilister osv betaler på lik linje med andre bilister når det kommer til bom, ferje osv. EL-biler har forsatt momsfritak samt billigare drift som lokkemiddel, noko som burde holde plenty.

Har du byttet til elbil allerede eller trenger du større incenticer for å bytte?

Share this post


Link to post

Fra wikipedia:

 

 

Det er irrelevant at penger/avgiftsfritakgår til kunden og ikke selgeren, begge deler øker den effektive marginen på det aktuelle produktet siden det i tilfelle bompengefritak øker den oppfattede verdien av produktet og fremmer dermed den relevante sektoren.

 

Å bruke samlebegrepet subsidier om dette er hensiktsmessig fordi det med ett ord beskriver hva vi gjør, nemlig å benytte finansielle offentlige incentiver for å fremme en spesifikk bransje. Man kan også si med en viss rett at det er unødvendig å skille mellom skattlegging og subsidier. Kotyme er likevel at vi kaller det subsidie når vi senker skattebyrden eller gjør direkte overføringer til en sektor, mens vi kaller det særskatt eller avgift hvis vi hever den.

Diesel har ca 1,50 kr pr liter lavere avgift enn bensin, selv om den inneholder mer energi. Da blir vel diesel også subsidiert i Norge da, er det en god ide?

Share this post


Link to post

Nok et bevis på at bompenger bare er en ekstrabeskatning og ikke et miljøtiltak. Her handler det om å få penger nok til Oslopakke 3, ikke om å holde oppe utskiftningstakta fra eksosbiler til elbiler.

 

Edit: Dette viser nok en gang hvorfor veifinansiering bør gjøres over statsbudsjettet - ikke ved å finansiere veiene med forurensningssavgifter. Sistnevnte gir bare offentlige incitement til å opprettholde forurensningen.

 

Hadde alle kjørt elbil så ville Oslo hatt mye renere luft uansett trafikkmengde. Da hadde det vært et rent logistikkproblem - tidsbruk med bil vs andre transportmidler.

 

Det er lite som påvirker miljøet i byer mer enn biltrafikk. Bompenge-motstanderne har ingen fornuftige alternativer til bompenger på å begrense kø-problemet. Kø på innfartsveiene i Oslo alene fører til milliardkostnader i tapt arbeidstid. For en enkelt håndverker kan det å stå i kø koste over 100 000 kr i året. Det er galskap å fjerne bompengeringen før de store kollektivprosjektene pluss et sykkelveinett som kan brukes av alle er ferdigstilt.

 

https://www.dn.no/politikk/bompenger/tromso/folkeaksjonen-nei-til-mer-bompenger/tromso-elektriker-sier-ja-til-bompenger-alt-er-bare-ko/2-1-615960

Share this post


Link to post

Det er lite som påvirker miljøet i byer mer enn biltrafikk.

.. på grunn av all eksosen. Som sagt, hadde alle kjørt elbil så hadde lufta vært mye renere.

 

Bompenge-motstanderne har ingen fornuftige alternativer til bompenger på å begrense kø-problemet.

I følge bompenge-tilhengerne regulerer køene seg selv.

Flere veier -> akkurat like mye kø etter en stund

Færre veier -> akkurat like mye kø etter en stund

Mer kø -> flere velger kollektivt -> mindre kø -> flere velger bil

 

Som du ser har ikke bompengetilhengerne heller noen fornuftige måter å begrense køproblemet på. Det eneste de "løser" er et finansieringsproblem. Bussbrukerne vil jo gjerne at bilistene skal betale ennå mer av bussbilettene deres og ny infrastruktur for tilrettelegging av kollektivtransport.

Share this post


Link to post

.. på grunn av all eksosen. Som sagt, hadde alle kjørt elbil så hadde lufta vært mye renere.

 

I følge bompenge-tilhengerne regulerer køene seg selv.

Flere veier -> akkurat like mye kø etter en stund

Færre veier -> akkurat like mye kø etter en stund

Mer kø -> flere velger kollektivt -> mindre kø -> flere velger bil

 

Som du ser har ikke bompengetilhengerne heller noen fornuftige måter å begrense køproblemet på. Det eneste de "løser" er et finansieringsproblem. Bussbrukerne vil jo gjerne at bilistene skal betale ennå mer av bussbilettene deres og ny infrastruktur for tilrettelegging av kollektivtransport.

 

I tillegg kommer svevestøv fra andre kilder en avgasser (veikant og asfalt), mikroplast fra dekk og plassbruk.

 

Kø kan begrenses av pris og alternative transportmuligheter. Da er det idiotisk å fjerne det første uten at det andre er på plass.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...