Jump to content
mariustaa

Mennesker = Global oppvarming?

Recommended Posts

Du tar ikke hensyn til vitenskapelige paradigmer. Når de først er opprettet, er det nærmest håpløst å få frem objektive forskningsresultater. Og det er ikke uvanlig med paradigmer innen vitenskapen. Det har definitivt skjedd innen klimaforskning.

Du tar ikke hensyn til realiteten eller styrken til den vitenskapelige metode.

 

Vitenskapen er selvkorrigerende, og når det oppstår en vitenskapelig teori, så er det ikke fordi noen har kommet til en konklusjon, men fordi det ikke lar seg motbevise -- selv om det ville latt seg motbevise om det ikke var sant.

 

Og over tid, så samles flere og flere beviser, som helt uavhengig av andre beviser legger seg inn i forståelsen vår av fenomenet, og gjør bildet tydeligere.

 

Vitenskapelige studier skaper nemlig et bilde -- selv om bildet ikke er et synlig fenomen;

Det er et flettverk som dekker alle spørsmål man måtte ha om hvordan fenomenet funger, som i tur også forklarer hvorfor teorien er sann, og hvordan fenomenet faktisk fremtrer i naturen.

 

Når bildet er helt tydelig, så skal det mye til for å forandre det.

Fordi bildet er en korrekt fremstilling av hvordan fenomenet fremstår i målinger og undersøkelser.

 

Og i svært mange tilfeller, som evolusjon og klimavitenskap, så kan simpelthen ikke vitenskapen ta feil, fordi bildet er støttet av så mange uavhengige kilder at det i praksis er umulig at det store bildet er feil.

Da må det være overnaturlige vesener eller demoner i maskineriet som gjør at verden oppfører seg på en måte den ikke skal -- ikke undersøkelsene som er feil.

 

I evolusjon, så er bevisene fossiler sine forandringer.

Og så, genetiske mutasjoner over generasjoner i levende dyr -- det faktum at forandring i arvestoffet nærmest er uunngåelig fra foreldre til barn, som i tur fører til at evolusjon er uunngåelig, i og med at forandringene i vårt DNA videreføres. Evolusjon er uunngåelig, og må finne sted, om bare for at vi skal få etterkommere som er levedyktige.

 

Slektstreene og teorier om opprinnelse er forsterket av retrovirus som ligger i vårt DNA, virus som har infisert en kjønnscelle som senere ble til et barn som ble forfaderen til alle mennesker, sjimpanser, gorillaer og orangutaner som lever i dag.

Ikke bare en gang, og ikke bar den ene felles forfaderen, men titusener av våre forfedre fikk slike feil på arvestoffet, som beviser vårt felles slektskap -- fordi virusene åpenbart er inaktive koder for virus, som avbryter DNA som faktisk ville hatt en funksjon uten viruset, virus i DNA som ikke programmerer proteiner som vi bruker.

 

Rester av DNA fra fossiler beviser tidlige slektskap, som fossilene allerede indikerte.

 

I klimaforskning, er bevisene energimengden av varmeenergi som finnes forskjellige steder på jorden i forhold til observert stråling fra solen.

Vi vet at temperaturendringene er reelle.

Forskning på solens stråling og aktivitet beviser at solen ikke har skylden i endringene.

Forskning på stjernene og romstråling viser at varmeenergien fra andre kilder enn solen og jordkjernen er ubetydelig.

 

Forskning på atmosfæren viser at CO2 og metan har økt dramatisk.

Forskning på kilden til CO2 og metan viser at avtrykket deres er menneskelig aktivitet.

Forskning på kretsløpet viser at planter og alger ikke klarer å binde CO2 i tilstrekkelig grad og at metan ikke forsvinner raskt nok.

Forskning på gasser sine egenskaper viser at CO2 gir en drivhuseffekt i atmosfæren.

Forskning på havtemperaturer viser at havet lagrer mer og mer varmeenergi.

Forskning på landtemperaturer viser en økning, som ikke skyldes solaktivitet eller naturlige variasjoner.

Forskning på naturen viser at det ikke er noen naturlige årsaker til endringene vi observerer.

Forskning på atmosfæren bekrefter at CO2 og metan bidrar til en drivhuseffekt på jorden.

Forskning på naturen -- isprøver og sumper -- viser oss at CO2-nivået og temperaturene har steget unaturlig fort.

 

Og det er gjort tusener på tusener av studier på hvert av disse områdene.

Studier som foretar konkrete målinger, målinger du selv kan se og teste -- målinger du selv kan verifisere og etterprøve.

Studier som andre HAR etterprøvd, har forsøkt å motbevise, har forsøkt å bevise er ugyldige, men som ikke lot seg motbevise -- fordi dataene var korrekte, og konklusjonene ikke bare sannsynlige, men beviste.

 

---

 

Folk som ikke forstår hvor sikker vitenskapen faktisk er, innen klima og evolusjon, trenger å faktisk sette seg inn i hvor omfattende arbeidet faktisk er, og hvor ekstremt usannsynlig det er at vitenskapen tar feil.

 

Jeg ser hele tiden at det postes enkeltstudier som liksom motbeviser global oppvarming, som om de milliarder av datapunktene som utgjør vår FORSTÅELSE av klimaendringene plutselig veltes av at det finnes datapunkter som ikke støtter teorien.

Det er som å si at man ikke har melk i kjøleskapet, selv om kjøleskapet er fullt av melk, fordi man også har en flue i en av melkekartongene.

Fluen er avviket, og avviket har en rasjonell forklaring; den er ikke en del av melken -- eller så er det ikke noen flue, men bare litt mugg.

 

Å avvise klimavitenskap eller evolusjon er som å se et bilde, og så si at bildet er falskt, fordi noen av pikslene inneholder artifakter, og så foreslå at artifaktene er det reelle bildet, eller å bare se på deler av bildet hvor vitenskapen faktisk ikke nådde konklusjoner, fordi dataene var irrelevante eller hadde feil.

 

...

 

Først, så var det en hypotese.

Det var et bilde vi ikke kunne se, i mørket.

Bildet var blankt, men man foreslo at det kunne være en rose.

 

Så, ble det gjort undersøkelser av komposisjonen til det fullstendige bildet -- hvor forskere undersøkte dets fargeegenskaper.

De dominante fargene var rød, og grønn.

Så ble forskning gjort på områdene man forventet å finne beviser for at det var en rose.

Det ble gjort på områder hvor man forventet å finne beviser for ELLER I MOT at bildet var en rose.

 

Uavhengig av hverandre ble forskning gjort, og dataene delt.

Uavhengig av hverandre, så ble bitene av bildet fylt inn.

Alle kunne undersøke at det som ble fylt inn var riktig, i henhold til resultatene av studiene som ble gjort -- og alle kunne gjøre egne undersøkelser.

 

Og etter hvert begynte bildet å tre frem.

Ikke fordi noen hadde et mål å gå etter, men fordi så mange av dem som faktisk gjorde undersøkelser klarte å fylle inn piksler og områder med data, mens andre korrigerte eller erstattet data med mer fokuserte undersøkelser.

 

Resultatet -- viten vi satt igjen med -- var ikke noe som ble laget for å bekrefte hypotesen.

Resultatene bekreftet hypotesen, fordi hypotesen var riktig.

 

Og bildet vårt av rosen kan ikke realistisk forandres til noe annet, fordi det ikke er bilde av noe annet -- og forskningen forsøkte ikke å finne en rose, den forsøkte å finne hva som faktisk var der, og så forsøkte de å motbevise sine egne resultater, gjennom falsifisering.

Men resultatene lot seg ikke motbevise.

 

Og mens hverken evolusjon eller klima faktisk er bilder, så er hver undersøkelse som hver av pikslene i bildet.

Innen både klima og evolusjon er det tusener på tusener av beviser som fyller inn bildet av at teoriene stemmer -- mens studiene som ikke beviser teoriene er som støyen; menneskelig feil, instrumentfeil, og i noen tilfeller, ondsinnet feil.

 

Slik føles debatten mot mennesker som er blinde for vitenskap:

 

post-110514-0-30861900-1569317311_thumb.jpg

 

...jeg skulle ønske det var en måte å lære folk å faktisk se hvor tydelig et bilde faktisk er, og hvorfor man bør stole på majoriteten av uavhenige fagfellevurderte vitenskapsfolk sin forskning, og ikke på minoriteten -- i tilfeller hvor vitenskapen faktisk er sikker og med sikre resultater.

 

 

Edited by Red Frostraven
  • Like 7

Share this post


Link to post

Da går jeg ut ifra at du har annet enn dette å skilte med?

GlobalAverage_2018.png

 

 

Når du ser denne grafen så skal du spørre deg selv noen spørsmål. Hvor mye av de data'ene er rett og slett oppkunstruert og justert. Har du sett ukorrigerte data? De ligner på ingen måte på disse fantasigrafene som blir konstruert og fabrikert for et eneste formål. 

Har du reflektert over at det rett og slett ikke ble tatt troverdige målinger før ca 1890 i USA og for resten av verden så sent som 1950 årene? Så hva sier egentlig USA data'ene, som er de eneste troverdige målingene de siste 130 årene..

 

AverageMonthlyTemperatureAtAllUSHistoric

I USA har det rett og slett ikke vært en eneste økning de siste 100 år.. mirakelet er hvordan det eneste troverdige faktiske datasettet for temperaturer viser stikk motsatt av hva som konstrueres som et globalt datasett.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Da går jeg ut ifra at du har annet enn dette å skilte med?GlobalAverage_2018.pngsea-level-figure1-2016.png

"Hockeykølle-modellen" er jo ganske beryktet og det tjener vel egentlig ikke din sak å bruke den.

 

Nå mente jeg egentlig manglende global temperaturøkning siste 20 år, men glemte å skrive det. Selv IPCC innrømmer at temperaturen ikke har steget siste 20 år, ut i fra de målingene som foreligger. Et poeng her er at korrelasjon mellom CO2-utslipp og temperaturøkning svekkes eller forsvinner. Da er det vanskelig å tro på kausalitet.

 

En temperaturøkning på 0,8-1 grad på 150 år er hverken uvanlig eller dramatisk, såvidt jeg kan se. Det er innenfor normalen.

 

Det er også normalt at folk tror på kommende katastrofer og apokalypser. Vanligvis knyttet til en ide om at mennesket har gjort noe galt eller gått over en grense. Og samfunnets ledere forsøker gjerne "å ta eierskap" på historien.

"Intet nytt under solen", som det heter.

Share this post


Link to post

Så var det dette med deg og dokumentering av dine påstander da? Hvor er det IPCC innrømmer at temperaturen ikke har stedet de siste 20 årene?

Videre kan du også legge ved dokumentasjon på at CO2 ikke har en isoleringsevne når det kommer til temperatur. 

Sånn, da har du litt å holde på med i dag :)

  • Like 4

Share this post


Link to post

Videre kan du også legge ved dokumentasjon på at CO2 ikke har en isoleringsevne når det kommer til temperatur. 

 

Sånn, da har du litt å holde på med i dag :)

 

ahh.. de gode stråmann argumentene.

 

Ingen med litt mellom ørene vil benekte at CO2 ikke er en "drivhusgass" som de fleste andre gasser i atmosfæren. Problemet er å fastslå hvor stor effekt CO2 egentlig har. I følge klimafanatiskere er effekten stor (katastrofal) mens andre mener den er liten til nesten ubetydelig. Det er ingen konsensus her og de parametere som har blitt brukt tidligere har opplagt feilet.

 

Sannheten er nok at CO2 effekten på klima er betydelig overdreven.

  • Like 1

Share this post


Link to post

"Hockeykølle-modellen" er jo ganske beryktet og det tjener vel egentlig ikke din sak å bruke den.

Den er beryktet for å ta et langt tidsrom og en kraftig forsterket Y-akse for at det som har skjedd etter industrialiseringen skal gi inntrykk av å ha skjedd umiddelbart og kraftigere enn i realiteten. Intet av hva jeg gjorde der.

 

Nå mente jeg egentlig manglende global temperaturøkning siste 20 år, men glemte å skrive det.

Kurven over inneholder økning de siste 20 år.

 

Selv IPCC innrømmer at temperaturen ikke har steget siste 20 år, ut i fra de målingene som foreligger.

Et poeng her er at korrelasjon mellom CO2-utslipp og temperaturøkning svekkes eller forsvinner. Da er det vanskelig å tro på kausalitet.

IPCC:

SPM1_figure-final-947x1024.png

 

 

En temperaturøkning på 0,8-1 grad på 150 år er hverken uvanlig eller dramatisk, såvidt jeg kan se. Det er innenfor normalen.

Her er de siste 2000 årene. Hvor ser du den 0,8-1 grad variasjon per 150 år som normalen?

2000_Year_Temperature_Comparison.png

 

Det er også normalt at folk tror på kommende katastrofer og apokalypser. Vanligvis knyttet til en ide om at mennesket har gjort noe galt eller gått over en grense. Og samfunnets ledere forsøker gjerne "å ta eierskap" på historien.

"Intet nytt under solen", som det heter.

Enkelte kjører også uten bilbelte fordi "det skjer ikke meg".
  • Like 2

Share this post


Link to post

ahh.. de gode stråmann argumentene.

 

Ingen med litt mellom ørene vil benekte at CO2 ikke er en "drivhusgass" som de fleste andre gasser i atmosfæren. Problemet er å fastslå hvor stor effekt CO2 egentlig har. I følge klimafanatiskere er effekten stor (katastrofal) mens andre mener den er liten til nesten ubetydelig. Det er ingen konsensus her og de parametere som har blitt brukt tidligere har opplagt feilet.

 

Sannheten er nok at CO2 effekten på klima er betydelig overdreven.

 

Jeg har tidligere levert utallige peer review publiksjoner på dette. Å kalle det jeg sier til Vaniman for "stråmann" når han gang på gang slenger ut denne påstanden uten kilder, er direkte piss.

 

Søk etter "radiative forcing". Kjent nordmann som også forsker på dette er Gunnar Myhre ved UiO/Cicero. Søk også etter "radiative forcing + gunnar myhre". Værsågod 

  • Like 3

Share this post


Link to post

La oss si at vi ikke klarer noen klimamål, og temperaturen på kloden går langt høyere enn estimert temperatur.

 

Er det noe vi er sikre på kommer til å skje da, som vi kan forutse? 

Share this post


Link to post

Vannstanden i havene stiger > massivt tap av dyrkbar jord i store deler av verden > kritisk matmangel i samme områder > millioner av klimaflyktninger strømmer til de mer utviklede deler av verden og får strømmen av flyktninger fra Syria, Afghanistan og Afrika til å fremstå som et middels hyggelig helgebesøk fra svigers.

 

Isbreene i Himalaya, Pamir, Hindu Kush og Tian Shan minsker drastisk > vannføringen i essensielle elver som Indus, Yangtze, Ganga-Brahmaputra, Syr Darya, Murghab, Irtysh, etc reduseres tilsvarende > tilgang på ferksvann, allerede nær et kritisk minimum for flere hundre millioner mennesker, kollapser helt > millioner av klimaflyktninger strømmer til de mer utviklede deler av verden og får strømmen av flyktninger fra Syria, Afghanistan og Afrika til å fremstå som et middels hyggelig helgebesøk fra svigers.

Edited by Belfaborac
  • Like 3

Share this post


Link to post
Szeth skrev (På 11.11.2019 den 10.41):

La oss si at vi ikke klarer noen klimamål, og temperaturen på kloden går langt høyere enn estimert temperatur.

 

Er det noe vi er sikre på kommer til å skje da, som vi kan forutse? 

Vi  må bosette Mars, så ja litt værre enn det er dær.

Men ja det vil ta tid, for vi bruker midler for å finne beboelige planeter 200 000 lysår unna.

 

Svar avgitt.

Share this post


Link to post
9 hours ago, Halvor Sølvberg- the MOV said:

Vi  må bosette Mars, så ja litt værre enn det er dær.

Men ja det vil ta tid, for vi bruker midler for å finne beboelige planeter 200 000 lysår unna.

 

Svar avgitt.

På verdensbasis i 2018 bruktes det rundt 60 milliarder, hvorav cirka 40 milliarder utgør USA's investering alene, på alt som er rom-relatert. Det er kun statlige beregninger. Privatnæringens bruk kommer oppå der igjen.

For å sette det litt i perspektiv kan vi ta USA, som glatt bruker mest av alle, og sammenligner det med årsbudsjettet deres, så brukes kun cirka en halv prosent på alt rom-relatert NASA jobber med. Og det er altså ALT rom-relatert. ;) Finne planeter "200 000 lysår" unna er bare en liten del av det igjen.

Så tviler sterkt på at dette er hovedgrunnen til at vi ikke bruker nok midler. ?

Edited by JTHammer
  • Like 1

Share this post


Link to post
JTHammer skrev (14 timer siden):

På verdensbasis i 2018 bruktes det rundt 60 milliarder, hvorav cirka 40 milliarder utgør USA's investering alene, på alt som er rom-relatert. Det er kun statlige beregninger. Privatnæringens bruk kommer oppå der igjen.

For å sette det litt i perspektiv kan vi ta USA, som glatt bruker mest av alle, og sammenligner det med årsbudsjettet deres, så brukes kun cirka en halv prosent på alt rom-relatert NASA jobber med. Og det er altså ALT rom-relatert. ;) Finne planeter "200 000 lysår" unna er bare en liten del av det igjen.

Så tviler sterkt på at dette er hovedgrunnen til at vi ikke bruker nok midler. ?

Rekner vi litt på det så er det kansje slik at vi i «vestlige» / industrialiserte land bruker 20% på nødvendige «ting» (husrom og næring), da set man att med 80% for å få en opplevelse / følelse.

Rom-relatert bør så absolutt være 1/160 del av det vi opplever

0 - 100 km/t på 3 sekunder med bil er en slik følelse, og siden det er slik at det teller negativt om alt går lett (glatt) uten meistringsfølelse vil også det å stå i 1/2 time kø inn til Oslo’et også telle positivt.

 

Eg har ingen tro på at vi landet på Månen med mennesker, ei heller at vi kommer til å kolonisere andre planeter. Dette til tross, tror eg at vi har hatt besøk av utenomjordiske «greier», eg vil prøve å forklare hvorfor.

Her en artikkel, om en planet bare 100 lysår unna (om lag 7 000 000 ganger så langt borte som Sola), bildene er illustrasjoner (tegninger) som alt annet på den avstanden :

https://www.nrk.no/urix/xl/astronomene-har-funnet-vann-pa-planet-i-den-beboelige-sonen-1.14699915

Det seier seg selv at hva vi oppdager 2 000 ganger lengre borte bare blir svake antagelser (hypoteser basert på ikke utfyllende teori). Som når Du ser ned på skotuppen din eller prøver å se den samme tuppen på 2 000 meters avstand.

Men nytten vi har av det er jo bare historiene som fortelles, nytes. Vi må altså formidle dette, lære bort historier om det.

 

Ser man på biologien som er avansert fysikk satt i system (gjerne astronomien og kvantefysikk) og som vi holder på å oppdage i forhold til en superdatamaskin; vil superdatamaskinen bli for et leketøy å rekne og lettforstålig.

Værdenssuppen vil altså kunne ha lettere for å være en datamaskin enn biologi, slik vi forstår fysikken. Og om vi er virituelle resultater av værdenssuppen må vi forholde oss til det vi oppfatter, det er vår virkligheit.

 

Et eksempel på at dette kan stemme er «de store talls lov» i statestikken, gjør Du nok forsøk eller spør nok mennesker treffer Du ganske bra. Eg tror man kan konkludere med at åpenhet (Alle mennesker) er viktig for å komme videre, ikke spionasje, manipulering og en «overvektig» bedriftsøkonomisk påvirkning. Det gir bare lus i småprogrammer, og i beste fall stadige gjenntakelser og kansje overrunn.

Edited by Halvor Sølvberg- the MOV

Share this post


Link to post
Halvor Sølvberg- the MOV skrev (2 minutter siden):

Vi kan redusere utslipp ved å forstå at ting bare er et middel for opplevelse /følelse.

Kan du spesifikt nevne en ting i det innlegget som er i tråd med tittelen på denne tråden? For jeg finner ingenting

Share this post


Link to post
bshagen skrev (22 timer siden):

Kan du spesifikt nevne en ting i det innlegget som er i tråd med tittelen på denne tråden? For jeg finner ingenting

Tror det kan bli like vansklig som å fortelle Prester at Jorden er rund, eller få Doktorer til å vaske hendene.

 

Eg og Du er for gamle, dette var ment for folk under 18 år, som ikke er myndige. Vi er mer å rekne for som Dei som er komt på gamle og sykeheim, står med 1 fot i graven og vil ikke ha noe som forstørrer den prosessen (øydelegg våre opplevelser, livs otum og selvtilfredshet/ salighet).

 

Som Robert Mood så kloklig sa : «Ungdomen må komme seg ut å agere, nu»  (fritt gjengitt)

Og vi forstår jo det at å kjøpe hullete bukser til 5 000,-, eller tatte-oere seg for 100 000,- og ha ring i nesen ikke er tilstreklig.....

https://www.youtube.com/watch?v=vq76ct1jxQw

Sett bare 1 661 ganger på 13 år => 0 påvirkningskraft, dog moro og en opplevelse for noen få. Kansje det seier litt om «kommon-sens» og Google, kansje ikke.

 

«Spesifikt, denne tittel og tråd ? »

Visninger ca 51 000 og 2 400 komentarer => Mange har komentert flere ganger, og sett den enda flere ganger. Eg tviler på at 5 000 unike har vært innom. Og om dei les alle komentarer kan dei enda til få litt avsmak, bli uppgitt og søke andre havner. Ny bil og bygge ut hytta litt...

Eqinord (Statoil) kjøper for 80 mill i skogeigendom i Amazonas => Ahh, en miljøforkjemper tenker 500 000 unike som ser innslaget i forskjellige medier.

Men kva skjer i Brasil, kva bruker skogeiger pengene på. Jo han investerer i flere og betre motorsager.... 

=> 5 000 / 500 000 = 1 / 100 => 100 ganger høgre poengsumm til Equinord Som Trumf’er, blir sannhetsholder

 

Er vår opplevelse av miljø gjennom ting og handling ! (Etter vanlig / kjent metode. Å sminke brura.)

https://www.tu.no/artikler/equinor-investerer-i-fusjonsenergi/492877

Ligg utenfor Eqinords (Statoils) virksomhetsområde, finans papirer / aksjer er Oljefondets oppgave. Men man loser det gjennom for å grønnmale, litt som elektrifiserings programmet av nordsjøen. Et regnestykke som ikke går opp, verken økonomisk eller miljømessig og er over 100% finansiert av staten.

 

Tap, tap situasjoner grønnmales til vinn, vinn. Vi er vitne til en Organisert Innavls Depresjon (OIDaaa), noe å virkelig lære bort til neste generasjon. 

 

Edited by Halvor Sølvberg- the MOV

Share this post


Link to post
hekomo skrev (9 timer siden):

Jeg skjønner aldri bæret av hva han prøver å si...

Jeg forstår liksom ikke helt hvor han vil ?

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...