Jump to content
mariustaa

Mennesker = Global oppvarming?

Recommended Posts

42 minutes ago, Frank Olsen said:

Hvordan i all verden vet de det når de ikke vet hvor mye, om noe i det hele tatt, de menneskelige utslippa av CO2 øker den globale temperaturen ?
Teorien om dette er fremdeles KUN EN TEORI 130 år etter at gamle Svante framsatte teorien.

Som kjent er det hittil ingen som med sikkerhet har kunnet bevise at teorien holder mål.
Det er fremdeles kun antagelser.

Det kan se ut som det ligger et politisk narrativ bak dette. En del av UN Agenda 2030. De som har sett på data som går MYE lenger bakover enn det, har sett at klimaet på Jorden går faktisk i sykluser som jeg nevnte.

Det betyr ikke at fosildrevne biler, båter, fly og slikt er bra for planeten vår. Men disse tingene er ikke årsaken til global oppvarming som du sikkert vet.

Share this post


Link to post
Betroz skrev (3 minutter siden):

Det kan se ut som det ligger et politisk narrativ bak dette. En del av UN Agenda 2030. De som har sett på data som går MYE lenger bakover enn det, har sett at klimaet på Jorden går faktisk i sykluser som jeg nevnte.

Det betyr ikke at fosildrevne biler, båter, fly og slikt er bra for planeten vår. Men disse tingene er ikke årsaken til global oppvarming som du sikkert vet.

Det hele dreier seg i aller høyeste grad om politikk og ikke minst penger ja.

Teorien om AGW er tilbakevist så mange ganger at det er forunderlig at noen fremdeles tror på det 🤣

 

Share this post


Link to post
1 hour ago, Frank Olsen said:

Teorien om dette er fremdeles KUN EN TEORI 130 år etter at gamle Svante framsatte teorien.

Du bør google og lese definisjonen på en naturvitenskapelig teori. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Reg2000 skrev (8 minutter siden):

Du bør google og lese definisjonen på en naturvitenskapelig teori. 

Teorien fungerer i en lukket beholder ja, der varmeutviklingen fra CO2-molekylene ikke har mulighet for å unnslippe.

Men denne varmestrålingen foregår i alle retninger, i atmosfæren altså nedover, sideveis og oppover.
Både sideveis og oppover kan (vil) varmestrålingen forsvinne i rommet.
Når vi også vet at økt CO2-innhold i stratosfæren fører til lavere temperatur der så er det, ikke bare nærliggende å tro, men høyst sannsynlig at det aller meste av varmen som CO2-molekylene eventuelt skulle utvikle vil forsvinne ut i stratosfæren.
Slik sett er det nærliggende å anta at varmeøkningen i troposfæren og varmetapet i stratosfæren utjevner hverandre.

Men igjen, ingen har så langt funnet fasiten.

Ingen bevis for målbare CO2-bidrag – KLIMAREALISTENE

Edited by Frank Olsen

Share this post


Link to post
Betroz skrev (4 timer siden):

Klimaet på Jorden forandrer seg naturlig i sykluser, og den største driveren av dette er Sola. Menneskers påvirkning går mest på forurensning, avskogning og ødeleggelse av habitatet til dyra. Det er ikke vi som har skylda for global oppvarming, eller den kommende nedkjølninga som følger etter oppvarmingen : Mini istid (Grand Solar Minimum).

Her er en spilleliste på YT med mye god info om dette : 

 

Ja, jeg er heller ikke enige med hylekoret. Det er flere indisier på at klimaendringer er naturfenomen enn et menneskeskapt fenomen, og at menneskeskapt andel ligger på rundt 4%. Det er avdekket at Nasa har manipulerte tall i sine utregninger. Det er heller intet samsvar mellom isprøvekjerner fra Grønnland mellom temperaturstigninger og CO2. Alt kan studeres her: - Bare 4 prosent av CO2 i atmosfæren er menneskeskapt (enerwe.no)

Nå er det jo slik at det er like før at man kan gå tørrskodd over til Grønland, og enda er det stille om at temperaturstigninger i havet ikke bare skyldes solinnstråling, men også geologi på havbunnen... eller hvordan kan det ungåes? Fant flere hundre vulkaner i havet utenfor Norge (dagbladet.no) Grønnlandsisen smelter også fra undersiden - pussig? Beklager hvis noe av min informasjon ligger inne på linken din, har ikke hatt tid til å se den ennå, men det skal jeg.

Jeg ser også et politisk potensiale i og med at de har begynt å interessere seg for å få ned CO2 nivået, her ligger det store penger å hove inn om man bare får folk til å tro på at de synderne for alt ekstremværet. Det er jo ikke noe galt i å redusere forurensning, men det har pågått i flere tiår, ikke så mye for de store, men for de som er avhengige av biler. Men her kan det fort vise seg at vinningen går opp i spinningen. Som med olje, så også med batterier - alt varer ikke evig vet du! Utarming av råstoffer, dyr utbygging for å få til nok ladestrøm etc. Alt er økning av CO2. 12 myter og fakta: Er elbilen egentlig miljøvennlig? - Tu.no

Share this post


Link to post

Istendefor å "svare" med noe irrelevant kan du jo lese definisjonen av en naturvitenskapelig teori. Lykke til videre. 

  • Like 2

Share this post


Link to post
7 minutes ago, Wall Dorf said:

Fant flere hundre vulkaner i havet utenfor Norge (dagbladet.no) Grønnlandsisen smelter også fra undersiden - pussig? Beklager hvis noe av min informasjon ligger inne på linken din, har ikke hatt tid til å se den ennå, men det skal jeg.

De har funnet en kobling mellom Solens aktivitet og vulkansk aktivitet på Jorden ja. 

Kilde : https://suspicious0bservers.org/ og https://www.youtube.com/user/Suspicious0bservers

Share this post


Link to post
Betroz skrev (55 minutter siden):

De har funnet en kobling mellom Solens aktivitet og vulkansk aktivitet på Jorden ja. 

Kilde : https://suspicious0bservers.org/ og https://www.youtube.com/user/Suspicious0bservers

Det er ikke kun bare solen, men iregnet alle planetene. Norsk forsker har regnet på det og funnet ut at for å sammenligne omtrentlig det klima vi har i dag  går det godt og vel 16 000 år. Global oppvarming – Dagsavisen 

 Vi kan sammenligne utstrålingen med stearinlys. Et stearinlys regnes som en lux som lyser opp et rom og avgir varme. Vi kan si som et eksempel at jorden alene da trekker en lux fra solen i ren energi. Kommer jorden i en konstellasjon hvor den kommer mer eller mindre på linje med en annen planet, som for eksempel Jupiter som er 318 ganer større en jorden, vil det si at i den tiden jorden og Jupiter er på linje, trekker Jupiter og Jorden 319 lux fra solen.

Edited by Wall Dorf
Et tillegg

Share this post


Link to post
3 minutes ago, Wall Dorf said:

Det er ikke kun bare solen, men iregnet alle planetene. Norsk forsker har regnet på det og funnet ut at for å sammenligne omtrentlig det klima vi har i dag  går det godt og vel 16 000 år. Global oppvarming – Dagsavisen

Stråling fra kosmos spiller også en rolle. Spessielt nå som Jordens magnetfelt er 25% (eller mer) svekket i forhold til hva det var sist gang Solen sendte en stor CME mot oss (Carrington Event 1859).

Share this post


Link to post
Reg2000 skrev (58 minutter siden):

Istendefor å "svare" med noe irrelevant kan du jo lese definisjonen av en naturvitenskapelig teori. Lykke til videre. 

Vel, å lese en ny teori som skal forsvare/avfeie en annen teori bli jo bare et påbygg av teorier.😀

Share this post


Link to post
Betroz skrev (1 time siden):

Stråling fra kosmos spiller også en rolle. Spessielt nå som Jordens magnetfelt er 25% (eller mer) svekket i forhold til hva det var sist gang Solen sendte en stor CME mot oss (Carrington Event 1859).

Ja, det er noe rart med jordens magnetfelt, kan det skyldes at platetektonikken forstyrrer den? Her må en nesten lese teorien om svaret på jordens store naturkatastrofer ligger i jordens indre: Har jorden en rytme på 27,5 millioner år? (forskning.no) - Jeg endret litt på mitt innlegg 47, så det er enklere å se hva det menes at planetene er med på å trekke varme ut fra solen sammen når de ligger på linje. Forskeren sier at vi er ikke over de verste periodene ennå pga planetkojuksjoner som påvirker slik han illustrerer solen og jorden alene med 1 lux. Med Jupiter i tillegg vil de til sammen trekke 319 lux osv. 

Edited by Wall Dorf

Share this post


Link to post
1 hour ago, Wall Dorf said:

Vel, å lese en ny teori som skal forsvare/avfeie en annen teori bli jo bare et påbygg av teorier.😀

Ja nei det kan vi ikke ha noe av i vitenskapen. På tide å avfeie alle teorier som er bygget på teorien om gravitasjon.

Share this post


Link to post
Wall Dorf skrev (9 minutter siden):

Tre innlegg med innlegg 47?

I alle dine innlegg viser det nå 48 og neste gang du skriver noe viser det 49 🙂

Edited by Frank Olsen

Share this post


Link to post
Reg2000 skrev (2 timer siden):

Istendefor å "svare" med noe irrelevant kan du jo lese definisjonen av en naturvitenskapelig teori. Lykke til videre. 

Teorien om CO2's egenskaper i en lukket beholder er en naturvitenskapelig teori ja, teorien om AGW er det ikke.

Share this post


Link to post
Frank Olsen skrev (15 minutter siden):

I alle dine innlegg viser det nå 48 og neste gang du skriver noe viser det 49 🙂

Akkurat! 😐

Da har man altså ikke et system å vise tilbake på tidligere innlegg?

Share this post


Link to post
Betroz skrev (3 timer siden):

Det kan se ut som det ligger et politisk narrativ bak dette. En del av UN Agenda 2030. De som har sett på data som går MYE lenger bakover enn det, har sett at klimaet på Jorden går faktisk i sykluser som jeg nevnte.

Det betyr ikke at fosildrevne biler, båter, fly og slikt er bra for planeten vår. Men disse tingene er ikke årsaken til global oppvarming som du sikkert vet.

 

Men disse to ekskluderer ikke hverandre. Menneskelig aktivitet har fremskyndet de naturlige prosessene betraktelig. Vi har faktisk potensialet til å gå fullstendig utenom syklusen, slik enorme katastrofer har gjort tidligere. De eneste som gjør politikk ut av dette, er klimabenektere. I Norge er det anerkjent av alle politiske parti at mennesket påvirker klima. Men de som har minst peiling er Frp.

Så ja, jorden går i sykluser, og ja, mennesket skaper global oppvarming. Oppvarmingen som er skjedd de siste 300 årene er så og si rent menneskeskapt. Og det ville ha vært langt verre om ikke det meste ble sugd opp av havene; men der driver karbondioksidet og forsurer og vil etter hvert drepe nokså mye av livet i havene. 

En vitenskapelig konsensus, med titusener av gjensidig støttende data, produsert av forskere fra alle land, dekkende alt av politiske meninger, er ikke politikk. Det er noe vi ser på som fakta. 

 

PS: Margaret Thatcher var en av de første politikerne som anerkjente oppvarmingen, og hun var ekstremt konservativ. Og noen av de første vitenskapsmennene som fremmet teorier om AGW var forskere i Nazi-Tyskland. At det ofte påstås å være 'venstrevrengt' av mange i dag er litt ... merkelig. 

Edited by anon_83104
Ryddet litt. Presiserte litt bedre.
  • Like 2

Share this post


Link to post
Wall Dorf skrev (10 minutter siden):

Akkurat! 😐

Da har man altså ikke et system å vise tilbake på tidligere innlegg?

Tydeligvis ikke.

De burde hatt dato og klokkeslett på slik det var på gode gamle VGD.

  • Like 1

Share this post


Link to post
1 hour ago, anon_83104 said:

De eneste som gjør politikk ut av dette, er klimabenektere. I Norge er det anerkjent av alle politiske parti at mennesket påvirker klima. Men de som har minst peiling er Frp.

Ikke er jeg klimanekter og ikke var/er jeg medlem av Frp heller :wee:

1 hour ago, anon_83104 said:

Og det ville ha vært langt verre om ikke det meste ble sugd opp av havene; men der driver karbondioksidet og forsurer og vil etter hvert drepe nokså mye av livet i havene. 

Som sagt, jeg nekter ikke for at vi mennesker forpester naturen rundt oss. Jeg bare sier at det klimaskiftet vi nå går i mellom, er mer styrt av Sola enn oss.

1 hour ago, anon_83104 said:

En vitenskapelig konsensus, med titusener av gjensidig støttende data, produsert av forskere fra alle land, dekkende alt av politiske meninger, er ikke politikk. Det er noe vi ser på som fakta. 

Ja mange med en hubris (ego) større enn Sola også.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Betroz skrev (37 minutter siden):

Som sagt, jeg nekter ikke for at vi mennesker forpester naturen rundt oss. Jeg bare sier at det klimaskiftet vi nå går i mellom, er mer styrt av Sola enn oss.

 

Syklusene på solen viser ikke noen god korrelasjon med oppvarmingen vi opplever. Og siden karbondioksid uansett fungerer med å fange opp varme fra sola, så er det selvsagt en viss sammenheng. Det er litt som å tro at en varmelampe er alene det man trenger for å varme opp lufta rundt den, og at man kan ignorere hvilke gasser man har i nærheten. Karbondioksidet til mennesket driver varmeeffekten opp betraktelig. 

 

Betroz skrev (37 minutter siden):

Ikke er jeg klimanekter og ikke var/er jeg medlem av Frp heller :wee:

 

Jeg har faktisk ikke påstått at du er medlem av Frp. Heller ikke at du er klimabenekter. Tolkningen din med å innføre slike antakelser forteller meg mye om ditt ståsted, derimot. 

 

Betroz skrev (37 minutter siden):

Ja mange med en hubris (ego) større enn Sola også.

 

Dette er ikke noen argument. Og etter dine innslag å bedømme, alt fra tankesett til påstander, hentyder til at dette er projeksjon. 

 

Det er heller ikke overraskende at du kirsebærplukket og villedet mine utsagn. Du gjør jo det samme om alle andres utsagn. Er dette det beste du klarer? Klarer du ikke bedre?

Edited by anon_83104
  • Like 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...