Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

6 minutes ago, 0laf said:


Problemet er jo at i følge Kristiansens egen forklaring, så ville ikke Andersen hatt så mye mer tid til å gjøre alt sammen, alene.

Hva Kristiansen tror eller mener er irrelevant, han er ikke etterforsker eller profesjonell på området. Men jeg er lite overrasket om det ble brukt mot han i saken og det fungerte for fok er dumme (jurie basert sak). For min del så beviser ikke Kristiansens "profesjonelle" konklusjon noe som helst.

 • Like 1

Share this post


Link to post
phax skrev (1 minutt siden):

Kan du utdype det? Såvidt jeg har fått med meg viser vel bare DNA-beviset at det er spor fra to menn på åstedet.

Det ene beviset kommer fra et kjønnshår som sannsynliggjør at det tilhører en gjerningsmann. Men er det noe som knytter det andre DNA-beviset opp mot en potensiell gjerningsmann? 


Håret er nærmest helt sikkert bekreftet å tilhøre Andersen.
Det andre DNA-beviset fra C25 er nærmest helt sikkert ikke fra Andersen, men fra en annen mann.
Spor fra prøvene B22 og B25 viser spor fra to menn, hverken Andersen eller Kristiansen kan utelukkes.
Prøven B24 har utslag som kan være feil i målingene (drop-in, artifakter e.l.) eller det kan være DNA fra fire menn.

De som opprinnelig utførte prøvene, mener at B24 er en feil, eventuelt kontaminert, og derfor ikke kan brukes, men at de andre prøvene fremdeles viser to menn.

Forsvarets eksperter mener vel egentlig i stor grad det samme om B24, men at det også betyr at de andre prøvene kan være kontaminert.
Sakkyndig oppnevnt av kommisjonen mener B24 er fra fire menn, og at de andre prøvene da ikke kan brukes.

Share this post


Link to post
0laf skrev (Akkurat nå):


Håret er nærmest helt sikkert bekreftet å tilhøre Andersen.
Det andre DNA-beviset fra C25 er nærmest helt sikkert ikke fra Andersen, men fra en annen mann.
Spor fra prøvene B22 og B25 viser spor fra to menn, hverken Andersen eller Kristiansen kan utelukkes.
Prøven B24 har utslag som kan være feil i målingene (drop-in, artifakter e.l.) eller det kan være DNA fra fire menn.

De som opprinnelig utførte prøvene, mener at B24 er en feil, eventuelt kontaminert, og derfor ikke kan brukes, men at de andre prøvene fremdeles viser to menn.

Forsvarets eksperter mener vel egentlig i stor grad det samme om B24, men at det også betyr at de andre prøvene kan være kontaminert.
Sakkyndig oppnevnt av kommisjonen mener B24 er fra fire menn, og at de andre prøvene da ikke kan brukes.

Ja, men poenget mitt er at DNA-prøvene ikke viser at det er to gjerningsmenn. Bare at det er spor fra to menn. Det er en vesentlig forskjell. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
phax skrev (2 minutter siden):

Ja, men poenget mitt er at DNA-prøvene ikke viser at det er to gjerningsmenn. Bare at det er spor fra to menn. Det er en vesentlig forskjell. 

I praksis er det ikke nødvendigvis særlig stor forskjell. Men det kommer selvsagt an på omstendigheter.

Share this post


Link to post
Knut Lavngard skrev (30 minutter siden):

Hugs at han skal møta jentene og gå med jentene til åstaden. Det tek ekstra tid, som ein må ha med i denne spekulative teorien.

Du kan utelukka med 100 % tryggleik at det kan ha skjedd slik Andersen fortalte det.

At du kan konstruera ein teori som er usannsyleg på mange punkt, som ikkje rimer med Andersen si forklaring på noko vis, for å pressa Kristiansen inn på åstaden nokre minutt, er ikkje akkurat noko godt argument for at domen kan vera riktig.

Jeg sliter med å gjenfinne all infoen han har sagt om avhør, men det er mulig -  sålenge man kan utelukke at drapene ikke skjedde etter 1940 - og at drapstidspunktet eller møtetidspunktet av jentene ikke er feil. 

Drapstidspunktet rettet satt var jo mellom 19.00-20.00. 

 

 

 

Edited by MrL

Share this post


Link to post
phax skrev (3 minutter siden):

Ja, men poenget mitt er at DNA-prøvene ikke viser at det er to gjerningsmenn. Bare at det er spor fra to menn. Det er en vesentlig forskjell. 


Deri ligger jo tvilen, da er spørsmålet hvor sannsynlig det er at prøvene er kontaminert, eller at DNA fra den andre mannen er noen andre enn Viggo Kristiansen.

Men nei, det er korrekt, det er ikke DNA viser at begge de to mannlige DNA'ene man tror man har funnet er fra gjerningsmennene, det er heller ingenting som viser at det er Kristiansen.

Share this post


Link to post
40 minutes ago, nirolo said:

Det er ikke slik rettssaker foregår i Norge. Vitner blir pålagt å fortelle den hele og fulle sannheten. Både aktor og forsvarer stiller spørsmål til vitner og så får dommerene stille spørsmål. Vitner blir ikke avkrevd ja/nei-svar.

Feil. Rettsaker er ikke en hyggestund. Det er aktorat sin jobb til sin beste evne å få forsvarende parti dømt, samt er det forsvaret sin jobb å få sin klient frikjent eller minske straffen. Akkurat som media vil de tviste på ord og manipulere til sin beste evne for å "vinne" saken. Det er derfor det finnes gode og dårlige advokater. Og VK hadde en absolutt ræva en. Så om aktorat da kun vil ha et ja eller nei svar fordi det styrker dem sin side så er det absolutt det de vil gå for. Det dreier seg om å overbevise hvorfor bevis som peker til skyld netopp peker til skyld og vice versa for forsvaret. Det er ikke som en diskusjon blandt naboer for å komme til enighet om noe over en kopp te, det er rett og slett ordkrig.

Edited by Potetsekk
 • Like 2

Share this post


Link to post
Potetsekk skrev (34 minutter siden):

Hva Kristiansen tror eller mener er irrelevant, han er ikke etterforsker eller profesjonell på området. 


Hva vitner forklarer seg om i avhør er selvfølgelig relevant, noe annet ville vært galskap ?

Share this post


Link to post
Potetsekk skrev (9 minutter siden):

Feil.

Øh, nei. Det jeg beskrev er korrekt. Jeg har vært med i noen straffesaker.

Potetsekk skrev (10 minutter siden):

Det er aktorat sin jobb til sin beste evne å få forsvarende parti dømt,

Feil. Aktor skal belyse hva som har skjedd. Både det som taler til fordel og det som ikke gjør det for tiltalte. Naturlig nok er det overvekt av det som ikke taler til tiltaltes fordel, for ellers ville ikke aktor ført saken for retten. Påtalemyndighetene skal tross alt være overbevist om at bevisene viser en tiltaltes skyld for å føre en sak for retten.

Potetsekk skrev (11 minutter siden):

Akkurat som media vil de tviste på ord og manipulere til sin beste evne for å "vinne" saken.

Feil. Det er ikke slik det foregår. Dersom dommerene er usikre på hva et vitne (eller tiltalte) mener, så spør de for å oppklare. Den som forklarer seg får da bruke sine egne ord. Når dommerene spør vitnet har ikke aktor eller forsvarer ordet og holder pent kjeft. Dommerene spør til de mener den som forklarer seg har belyst saken godt nok, dersom det ikke allerede har kommet fram under forsvarers eller aktors utspørring.

Potetsekk skrev (13 minutter siden):

Det er derfor det finnes gode og dårlige advokater.

Nei, det er ikke ved å vrenge og vri på forklaringer man vinner retssaker, det er ved gode juridiske og lett forståelige argumenter. Man må både overbevise fagdommer og lekmenn, enten i form av lekdommere eller tidligere jury.

Potetsekk skrev (14 minutter siden):

Og VK hadde en absolutt ræva en.

Med det absolutte fravær av kompetanse på nosk rett som du viser her så tar jeg ikke ditt ord for det.

Potetsekk skrev (15 minutter siden):

Så om aktorat da kun vil ha et ja eller nei svar fordi det styrker dem sin side så er det absolutt det de vil gå for. Det dreier seg om å overbevise hvorfor bevis som peker til skyld netopp peker til skyld og vice versa for forsvaret. Det er ikke som en diskusjon blandt naboer for å komme til enighet om noe over en kopp te, det er rett og slett ordkrig.

Nei, det du beskriver er helt feil. Det er ikke slik retssaker gjennomføres.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
9 minutes ago, 0laf said:


Hva vitner forklarer seg om i avhør er selvfølgelig relevant, noe annet ville vært galskap ?

Galskap er å ha tillit til den åttende vesjonen av vitneforklaringen fra en garantert gjerningsmann som bevis har plantet på åstedet og som til tross for å ha nådd versjon 8 av sin forklaring FORTSATT blatant lyver. Galskap er også legge for mye vekt på en mistenkts forklaring. Og det vet vi per i dag.

 • Like 1

Share this post


Link to post
15 minutes ago, Potetsekk said:

Galskap er å ha tillit til den åttende vesjonen av vitneforklaringen fra en garantert gjerningsmann som bevis har plantet på åstedet og som til tross for å ha nådd versjon 8 av sin forklaring FORTSATT blatant lyver. Galskap er også legge for mye vekt på en mistenkts forklaring. Og det vet vi per i dag.

Det er ikke åtte forskjellige versjoner av vitneforklaringen etter at han har tilstått. Det er bare vås. Det å endre små relativt uvesentlige deler av forklaringen, svekker ikke nødvendigvis hovedforklaringen. 

eks. 

Politiet: "Tror du VK hadde med seg telefonen sin?"

(JHA1: "Ja, han pleier jo alltid å ha den med.") / (JHA2: "Ja, han tok masse bilder og brukte den aktivt.")

Politiet: "Det passer ikke med mobilmastene."

JHA: "Hmm. Kanskje han la den igjen på sykkelen."

Som du ser vil det ene svare være en ubetydelig endring, mens det andre svaret vil være en vesentlig endring. Det er helt vanlig at vitneforklaringen forandrer seg på uvesentlige punkter.

JHA juger om sin egen rolle, og har nok vært langt mer villig og aktiv enn han påstår. Det er også noe retten har lagt til grunn da han ble dømt til 19 år.

 

 

 

Share this post


Link to post
nirolo skrev (4 timer siden):

Det er ikke slik rettssaker foregår i Norge. Vitner blir pålagt å fortelle den hele og fulle sannheten. Både aktor og forsvarer stiller spørsmål til vitner og så får dommerene stille spørsmål. Vitner blir ikke avkrevd ja/nei-svar.

Eg skal heretter halda meg sakleg.

Lat meg forklara poenget, uten at me treng gå inn på spørsmålet om skuld her.

Svakheita ved dei sakkyndige vitnemåla er at ein ikkje hev bedt om ei sannsynsvurdering.

Ein hev nytta det livsfarlege spørsmålet «kan du utelukka». Om noko hev sannsyn ein til ein kvadrilliard, så lyt ein svara «nei» på eit spørsmål om ein kan utelukka det. Men bør ein kunne legga noko slikt til grunn i retten, utan sikre andre prov på at dette ufatteleg usannsynlege må ha skjedd?

Visste du at sannsynet, i hvert fall nokre høve (sjå lekkje nedst) er ein til 37 millionar for at to ulike individ som ikkje er i slekt kan «matcha» på DNA?

Kva betyr det?

Jo, om ein DNA-ekspert hadde fått spørsmålet: «Kan du utelukka at kjønshåret på åstaden tilhøyrer ein annan mann enn Andersen?»

Så måtte vedkommande ha svart «nei». Men vonleg ville vedkommande presisert at sjansen kun er ein til 37 millionar.

Kva var sannsynet for at det gjekk an å senda/motta sms frå åstaden via Eg A? Teleplan sin mann, som seinare hevda seg mogeleg misoppfatta av retten, fekk aldri spørsmålet. I staden svarte han at han ikkje kunne utelukka det, uten at det kom fram på kva måte det skulle ha vore mogleg, eller kor stort, eller lite, sannsynet var.

Sidan det var fleire sms, kva vert sannsynet samla sett? Kanskje ein til 37 millionar. Kanskje mindre. Korleis vert vekta av dette i dag, når det ikkje kan seiast å vera sikre DNA-prov for to gjerningsmenn? Og kor stor er sannsynet for at allel-funnet ein indirekte knytta til Kristiansen ikkje stammar frå ein gjerningsmann i saki? Også eit helt sentralt spørsmål ved ev. ny rettssak. Så lyt ein her hugsa på at det er påtalemyndigheta som hev provsbyrda.

Fritz Moen vart dømd fordi ein sakkyndig svarte «nei» på spørsmålet om ho kunne utelukka at det hadde skjedd bakteriepåverknad som gjorde at test av blodtype viste eit anna resultat enn faktisk blodtype. Dermed vart Moen dømd trass at han hadde ein annan blodtype enn den som vart utskilt frå sæden på åstaden. 20 år seinare fekk ein ny sakkyndig spørsmål om sannsynet for dette. Svaret var mindre enn en til ein million. Moen blei frifunnen, av denne og fleire andre årsaker.

Lekkje til forskarartikkel kor dette med ein til 37 millionar er nemnd:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/67551/2/Peter%2BGill_Cristin-post%2B1675603.pdf

Edited by Knut Lavngard
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 5

Share this post


Link to post
MrL skrev (1 time siden):

Jeg sliter med å gjenfinne all infoen han har sagt om avhør, men det er mulig -  sålenge man kan utelukke at drapene ikke skjedde etter 1940 - og at drapstidspunktet eller møtetidspunktet av jentene ikke er feil. 

Drapstidspunktet rettet satt var jo mellom 19.00-20.00. 

 

 

 

Tidspunktet er satt for å få det til å passa med at Kristiansen var heime og ringte med mobilen kl. 20.19.

Me veit ikkje om jentene vart drepne kl. 19.15 eller 20.15 for den saks skuld.

 • Like 4

Share this post


Link to post
nirolo skrev (1 time siden):

Husk at du er 100% sikker på at VK er uskyldig, det samsvarer ikke med at han sa i avhør at JHA kom til ham kl 1930 gjør det vel? Eller at han ikke var i baneheida den dagen til tross for at vitner så ham der?

Høres ganske oppkonstruert ut den argumentasjonen din.

Eg heng ikkje med.

Kva er oppkonstruert? Eg tenkte sjølvsagt aldri på at Kristiansen kunne vera uskuldig, før eg sette meg inn i saki. Sjå mitt innlegg frå oktober 2017 på side 3. Svar gjerne på det du er usamd i.

At Andersen kom til Kristiansen kl. 19.30 eller rundt då, er særdeles lite truleg, sjølv om det i teorien ikkje kan utelukkast. Jentene sist sett 18.50. Fleire meiner 40 minutt var nok for Kristiansen, så kvifor ikkje for Andersen? Men 19.30 er neppe riktig. At Kristiansen var i nordvestlege del av Baneheia fredag og ikkje torsdag er riktig.

Det er vel fånyttes med ein ny debatt om dette, men kan du utelukka at Kristiansen rett og slett tok feil om tidspunktet? Slik venen som sa han kom bort til Kristiansen kl. 22 må ha gjort, sidan den andre venen sa det var kl. 21. Slik Jostein Sørstrønen forklarte seg så feil om noko at han vart mistenkt i saki.

Kan du utelukka at Viggo Kristiansen gjorde tilsvarande feil som andre vitne gjorde? 

 • Like 3

Share this post


Link to post
nirolo skrev (1 time siden):

Det eneste jeg ser er latterlig her er dine personangrep. Diskuter sak og ikke person. Er det for vanskelig for en matematiker å forstå?

Det som ville vore eit godt svar på artikkelen eg la ut, som du bør lesa då den er interessant, er at du kunne ha påpekt t.d. at om ein skulle finna DNA av Kristiansen i nye analysar, ville då eg godtatt det? Eller ville eg hevda det er planta prov, og juks? Om det kjem gode prov på at eg tek feil, vil eg erkjenna det?

No eksisterer det ikkje slike prov pr. i dag, men det er sjølvsagt naturleg at ein held fast ved sine konklusjonar. Eg ville truleg ha godtatt fysiske prov, men eg forstår godt at dei som hev vore særs sterke i ei oppfatning har store vanskar med å skulle godta at konklusjonen ein trakk ikkje var, eller mest truleg ikkje var riktig.

 • Like 2

Share this post


Link to post
1 hour ago, 0laf said:


Problemet er jo at i følge Kristiansens egen forklaring, så ville ikke Andersen hatt så mye mer tid til å gjøre alt sammen, alene.

Jentene ble observert 18:50, Viggo sto ved at Andersen kom hjem til han 19:30 i alle avhørene, og Andersen deretter dro hjem for å dusje 20:30.

Det var først i rettssaken at han gikk noe bort fra den forklaringen, kanskje etter å ha gått igjennom tidslinjene med sine advokater, hvem vet? Da hevdet han vel at Andersen kom 20:30, etter å ha dusjet?

Dersom man tar med vitneobservasjonene fra flyveren som kanskje så Andersen med to jenter 19:45, og de to vitnene som hørte skrik og rasling, henholdsvis 20:05 og 20:20, så ville Andersen bare ha minutter på seg dersom han ankom Kristiansens hus 20:30 ?

Dersom man legger Kristiansens gjentatte forklaringer om at Andersen kom 19:30 til grunn, så er vel også Andersen uskyldig, da han trolig var hos Kristiansen når drapene skjedde dersom man legger de tre ovennevnte vitneobservasjoner til grunn.

Hvor lang tid ugjerningene tok, er det vel ingen som kan svare sikkert på, men dersom Andersen kunne rekke det alene, så kunne de utvilsomt også rekke det sammen.


Mobilbeviset er merkelig, det passer best med at han var hjemme hele kvelden.
Problemet er at DNA beviset fremdeles peker i retning av at det var to gjerningsmenn, og Kristiansens forklaringer passer dårlig med noen som er uskyldig, da han mest ser ut til å rote det til for seg selv, uten at det er noen garanti for at han er skyldig, han kan bare være en rotekopp, problemet er selvfølgelig at han i følge beskrivelser fra andre har svært god hukommelse og OCD-tendenser, så det er liksom ikke så veldig sannsynlig?

Hadde man ikke hatt mobilbeviset, så tror jeg Kristiansen ville blitt dømt på ny i domstol i dag, det er en del som peker i retning av at han var tilstede, for mange tilfeldigheter, mangel på alibi osv. men mobilbeviset gjør at det er langt mer tvil i og med at det peker i retning av at han ikke var til stede under drapene.

Likevel er det ikke helt vanntett, det er tidsrom som ikke er dokumentert, men det virker veldig lite sannsynlig at han har hatt så flaks at han har brukt telefonene på en sånn måte at ugjerningene faller perfekt mellom telefonaktivitet som gikk over en sender som trolig ikke hadde dekning på åstedet, alternativet dersom han er skyldig må være at det akkurat den dagen var dekning der, men hvem vet?

Det blir spennende å se hva statsadvokaten gjør, dette blir en veldig vanskelig sak å prosedere så mange år etterpå.
Det er langt enklere nå for forsvaret å sitte å pirke hull i 20 år gamle rapporter, enn det er for aktoratet å bekrefte disse, når biologiske bevis trolig ikke kan testes på nytt, å mobilnettet er helt annerledes enn det var den gangen.

Hva med

Andersen sett med to jenter 19:45

Andersen voldtok og drepte to jenter 20:05 og 20:20

 • Like 2

Share this post


Link to post
24 minutes ago, WiiBoy said:

Det er ikke åtte forskjellige versjoner av vitneforklaringen etter at han har tilstått. Det er bare vås. Det å endre små relativt uvesentlige deler av forklaringen, svekker ikke nødvendigvis hovedforklaringen. 

eks. 

Politiet: "Tror du VK hadde med seg telefonen sin?"

(JHA1: "Ja, han pleier jo alltid å ha den med.") / (JHA2: "Ja, han tok masse bilder og brukte den aktivt.")

Politiet: "Det passer ikke med mobilmastene."

JHA: "Hmm. Kanskje han la den igjen på sykkelen."

Som du ser vil det ene svare være en ubetydelig endring, mens det andre svaret vil være en vesentlig endring. Det er helt vanlig at vitneforklaringen forandrer seg på uvesentlige punkter.

JHA juger om sin egen rolle, og har nok vært langt mer villig og aktiv enn han påstår. Det er også noe retten har lagt til grunn da han ble dømt til 19 år.

 

 

 

JHA 1 : Nei, har ikke gjort noe som helst galt.

*Nye bevis kommer inn.

JHA 2 : Ok, jeg var der men jeg satt med ryggen til mens VK gjorde alt.

*Nye bevis kommer inn

JHA 3 : Jeg drepte jente A.

*Nye bevis kommer inn

JHA 4 : Ok, jeg la min uerigerte penis på jente A fordi jeg ble tvunget til det.

*Nye bevis kommer inn

JHA 5 : Jeg drepte og voldtok jente A.

*Nye bevis kommer inn.

JHA 6 : jeg drepte og voldtok jente B, ikke A.

 

Close enough.

Edited by Potetsekk
 • Like 9

Share this post


Link to post
nirolo skrev (19 timer siden):

Jo, ved å hevde at de var sammen hjemme hos VK kl 1930 kvelden drapene skjedde så ga de hverandre alibi. Begge hevdet dette.

 

Akkurat hva som skjedde på åstedet vet jeg ikke, men det er en rekke ting som taler for at VK var medskyldig. Bla hans gjentatte løgner.

 

To rettsinstanser har kommet til motsatt konklusjon av deg så langt.

Nei, du kan ikke vite at drapene ikke skjedde før kl. 19.30, selv om de sannsynligvis skjedde senere. Noe sikkert alibi er det altså ikke. De kunne gitt hverandre alibi fra kl. 18.15 da de forlot parkeringsplassen, men mellom 18.15 og 19.30 gir de hverandre ikke alibi. Andersen sier først at han var alene i skogen mellom 18.15 og 20.00. At han senere tilpasser forklaringen sin til Kristiansens er noe som må holdes mot Andersen, ikke motsatt. Jeg tror dette må være historiens dårligste alibiavtale, som forklares med at det neppe var noen alibiavtale. Hvorfor ikke si de var sammen, enten i bua eller skogen, fra 18.15 til 20?

Det er lite som taler for at Kristiansen var på åstedet. De forholdene du sikter til som var usant har ikke noe med hva som skjedde på åstedet å gjøre.

Vet ikke hva du prøver på med det siste utsagnet. Har jeg sagt at jeg hadde kommet til en annen konklusjon i 2002? Kommisjonen har besluttet at saken skal gjenåpnes fordi bevisbildet har endret seg. I 2002 trodde man det var sikkert at det var to menn på åstedet som var sammen om forbrytelsen, pga. tekniske beviser. Det blir for meg uforståelig at du skal bruke 20 år gamle konklusjoner med et annet bevisbilde som argument for at Viggo Kristiansen vil bli dømt på ny i dag. Det ser ikke ut som om du er klar over hvor mye som skal til for at man skal gjenåpne en så forferdelig stor og alvorlig sak. Nåløyet er trangt. Nå får vi se hva som skjer videre, noen ny rettssak har jeg ingen tro på, siden kommisjonen har avvist DNA-beviser for to gjerningsmenn. Å prøve å bevise at Kristiansen var skyldig, uten rimelig tvil for det motsatte, når den lite troverdige Andersen er "sannhetsvitnet", samt med de problemer mobildataene fører med seg, vil bli en interessant øvelse å følge med på i hvert fall.

 

Edited by bellad76
 • Like 2

Share this post


Link to post
WiiBoy skrev (13 minutter siden):

Det er ikke åtte forskjellige versjoner av vitneforklaringen etter at han har tilstått. Det er bare vås. Det å endre små relativt uvesentlige deler av forklaringen, svekker ikke nødvendigvis hovedforklaringen. 

Det er flere deler av forklaringen hans som er beviselig løgn eller uriktig, og annet som med all sannsynlighet er løgn eller uriktig fordi det umulig kan stemme med resten av forklaringen og/eller andre observasjoner eller bevis. Synes fortsatt det er merkelig hvordan en del dysser ned dette når det kommer til JHA. Om VK blir tatt i løgn når han forteller seg om hvor han var ved forskjellige tidspunkt, er det ikke løgn når JHA gjør det samme? Er det uinteressant at JHA forklarer seg uriktig om forferdelige ting han beviselig har gjort, inntil han blir forelagt bevis? Er det ikke interessant at han ble observert hengende rundt i Baneheia alene før drapene, mens han selv forklarer at han bare gikk gjennom på vei hjem fra bensinstasjonen? Eller at han for et par år siden gir en ny forklaring om at han gikk sammen med VK, til tross for at flere vitner, noen han også kjente, forklarte at han var alene? At han i følge seg selv møtte jentene på en vei de aldri gikk, hvor ingen så dem, i stedet for veien de alltid gikk, hvor et vitne observerte noen som lignet på jentene alene med JHA like før drapene? Synes det er helt absurd at man fortsatt påstår at JHA for det meste forklarte seg riktig etter tilståelsen. Samtidig som man må si "ja han løy vel en del, men det var bare når han dysset ned sin egen skyld. Det er ingen grunn til å tro at han skal ha fortalt seg uriktig for å legge skylden over på VK, utover at han indirekte gjorde det ved å nekte for egen deltakelse. Vi bør fortsatt anse han som et troverdig vitne, til tross for ytterligere bevis for at VK var der". 

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...