Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

0laf skrev (6 timer siden):

De peker ikke i stikk motsatt retning. DNA-beviset er svekket, det er usikkert om C25 er kontaminert, eller om det faktisk viser to gjerningsmenn

Jeg er enig, sett med dagens briller. Jeg siktet til under rettssakene. I dag vet vi jo, som du nevner, at DNA-beviset er svekket. Derfor peker de ikke i motsatt retning lenger. Mobilbeviset viser at VK var hjemme med, mindre man befinner seg i bakvendtland, mens DNA-analysene ikke sier noe om hvor mange gjerningsmenn det var i saken. Temmelig enkelt. For de fleste med vettet sånn temmelig i behold, skulle man tro.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Sitat

Når advokat Sjødin i tilsvaret understreker at vitner har forklart at
de ikke har observert noen sykkel ved bommen, så er ikke dette
fremkommet som svar på et konkret spørsmål, men som en del av
vitnenes frie forklaringer på et tidspunkt politiet ennå ikke hadde
informasjon som ga grunnlag for å rette spørsmålene inn mot
sykkelen ved Svarttjønn. Det at vitner som var i Baneheia
drapskvelden, og som ble avhørt av politiet i dagene etter drapet,
ikke har forklart seg om observasjoner av en eventuell sykkel som
skal ha stått låst ved bommen ved Svarttjønn, kan etter
kommisjonens vurdering ikke anses som bevis for at det ikke var
noen sykkel der.

Jeg ser at flere her har presentert mangelen på vitneobservasjoner av den låste sykkelen som bevis på at den ikke stod der, men der er komisjonen helt uenig. Jeg synes kommisjonens vurdering høres rimelig ut.

 • Like 1

Share this post


Link to post
4 minutes ago, bellad76 said:

Dersom det ikke stemmer, så er det selvsagt ikke rart. Han ble altså frifunnet av juryen for det sistnevnte forholdet.

Juryen mente vel at han var under 15 år i det sistnevnte forholdet, og dermed ikke kunne straffes for det. 

2 minutes ago, Baranladion said:

JHA hevder selv han ble tvunget til det, gjør man noe under tvang så får man som regel ikke så stor straff. det betyr egentlig at ingen har festet lit til JHA sin forklaring, men allikevel brukes den som det sterkeste beviset for å fastslå VK`s involvering. 

Det henger liksom ikke helt sammen det heller. 

Det er ikke unaturlig i det hele tatt. Det er nok svært vanlig at man tror på hovedtesene i en forklaring, men ikke nødvendigvis alle elementene. 

 

2 minutes ago, bellad76 said:

VK ville trolig ha måttet sittet inne på livstid om han ikke hadde fått saken gjenopptatt. 60-70 år, alt etter hvor lenge han lever. Det er forskjell på å sone 15 år som JHA måtte og livstid. Så når jeg skriver "delvis" så er det dekkende for denne saken.

JHA ble dømt til 19 år i fengsel. Hvorfor kan ikke du ta det innover deg? Han ble ikke dømt til 15 år. 19 år er ikke helt/delvis uskyldig.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Pallehysa skrev (2 minutter siden):

Om du har nåke å skrive til meg, kan du være voksen nok til å skrive det direkte til meg, og ikkje oppføre deg som ein jentunge i ungdomstida.

La oss se på hva du skriver. "JHA sa VK var med, nettopp fordi han var med. Det krever langt meir tankegymnastikk å prøve å bortforklare dette."

Ok. Så VK måtte være med fordi JHA sa han var med.

Så hvis JHA hadde sagt at Pallehysa var med, så hadde Pallehysa vært med.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
bellad76 skrev (4 minutter siden):

Vel, din drøm om at en uskyldig dømt skal sitte på livstid får du dessverre ikke oppfylt.


Han er per definisjon dømt for drapene, i to rettsinstanser. Inntil han eventuelt blir frifunnet av Lagmannsretten, er han ikke uskyldig juridisk.

For egen del, så mener jeg nok en gang at det er mer sannsynlig at han var delaktig i ugjerningene, enn at han ikke var det, å kun har havnet i tidenes mest uheldige situasjon, men sannsynlighetsovervekt er heldigvis ikke nok til å dømme noen for drap.

Share this post


Link to post
14 minutes ago, 0laf said:


Han har innrømmet å syklet helt inn til 3. stampe ?

Selv om han sykla helt inn til 3 stampe (jeg trodde han møtte Andersen i bakken opp, akkurat når han hadde passert Svarttjønn) så er han ganske nøyaktig like langt fra åstedet som hjemmet sitt. 

Share this post


Link to post
WiiBoy skrev (1 minutt siden):

Juryen mente vel at han var under 15 år i det sistnevnte forholdet, og dermed ikke kunne straffes for det. 

JHA ble dømt til 19 år i fengsel. Hvorfor kan ikke du ta det innover deg? Han ble ikke dømt til 15 år. 19 år er ikke helt/delvis uskyldig.

Juryen mente han var under 15 år? Og derfor dømte dommerne ham til erstatning? I følge tiltalen var han 15 år. Og så mener du juryen, som ikke begrunner sin avgjørelse mente han var under 15? Jaha?

Jeg vet hva JHA ble dømt til. Jeg vet også hvor lenge han måtte sone. Jeg har aldri skrevet at JHA er helt uskyldig. Men at han altså ikke fikk hele skylden, som han hadde fått om VK ikke urettmessig hadde blitt trukket inn i saken.

Er dette virkelig så vanskelig å forstå? Det er merkelig hvor mange her inne som har så tungt for det.

Share this post


Link to post
BethB skrev (1 minutt siden):

... så er han ganske nøyaktig like langt fra åstedet som hjemmet sitt. 


Det er vel helt irrelevant, han var fremdeles beviselig kun noen hundre meter fra åstedet, rundt en times tid før drapene.

Share this post


Link to post
nirolo skrev (4 minutter siden):

Jeg ser at flere her har presentert mangelen på vitneobservasjoner av den låste sykkelen som bevis på at den ikke stod der, men der er komisjonen helt uenig. Jeg synes kommisjonens vurdering høres rimelig ut.

De kan ikke ha sett sykkelen, noen av de mangfoldige vitnene hadde husket den sykkelen der. Den var meget spesiell.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
GnilreG skrev (2 minutter siden):

De kan ikke ha sett sykkelen, noen av de mangfoldige vitnene hadde husket den sykkelen der. Den var meget spesiell.

Kommisjonen skriver videre:

Sitat

Hovden ble avhørt 11.
juli 2000, tre dager før Andersen og Kristiansen forklarte seg om
sitt møte med Rødsvik. Hovden forklarte da at han, etter å ha
parkert bilen ved Svarttjønn, så en gutt som kom syklende på en
gul og rød offroadsykkel med dempere både foran og bak.
Sykkelen så «rimelig» ny ut. Hovden forklarer seg videre om
observasjoner av denne gutten, som etter hvert observeres sammen
med en annen gutt,

og videre

Sitat

I avhør 22. september 2000, etter at Jan Helge
Andersen har avgitt sin tilståelse 13. september 2000, ble han
eksplisitt spurt om han kunne huske om det sto en sykkel ved
bommen. Han svarte at han «… ikke trodde at det stod noen sykkel
på stedet, men han var svært usikker på det.» Han forklarte videre
at han «… trodde at han ville ha husket det» fordi han syntes
sykkelen var spesiell. På spørsmål om han kunne utelukket at
sykkelen var der svarte han «… at han etter så lang tid ikke kunne
utelukke at det stod en sykkel der.»

 

Ingen ble spurt om sykkelen før i september, for det var først da Andersen nevner den i sin tilståelse. Da har det gått så lang tid at ingen av vitnene kan si noe sikkert.

Edited by nirolo

Share this post


Link to post
4 minutes ago, WiiBoy said:

 

JHA ble dømt til 19 år i fengsel. Hvorfor kan ikke du ta det innover deg? Han ble ikke dømt til 15 år. 19 år er ikke helt/delvis uskyldig.

Han sonet forsatt 15 år. Siste delen av soningen var hjemmesoning, med stor frihet. Dette var mulig nettopp fordi Kristiansen ble ansett for å være den farlige som kunne gjøre dette igjen! 

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
0laf skrev (6 minutter siden):


Han er per definisjon dømt for drapene, i to rettsinstanser. Inntil han eventuelt blir frifunnet av Lagmannsretten, er han ikke uskyldig juridisk.

For egen del, så mener jeg nok en gang at det er mer sannsynlig at han var delaktig i ugjerningene, enn at han ikke var det

Når saken er gjenåpnet står den i praksis som den ville gjort etter en anke fra tingretten, mens man venter på ankesaken. Påtalemyndighetene må nå bevise skyld.

Men vi kan godt vente til han frifinnes. At det vil skje er åpenbart.

At du mener han mest sannsynlig var skyldig kan man jo lese ut fra dine merkelige innlegg. Du har ikke greid å gi noen sammenhengende god forklaring på hvordan det i det hele tatt er mulig at Viggo Kristiansn er skyldig. Likevel er det mest sannsynlig. Ok.

I stedet for å innse at den enkle forklaringen er at Andersen gjorde det alene, så kommer du med den ene uforståelige teorien etter den andre. Du har ikke kommet med noen gode forklaringer på hvorfor ikke Andersen har gjort det alene, det blir som å lese påtalemyndighetene sin påtegning, man dropper liksom å gå inn på det som ikke passer med det man ønsker å tro.

Edited by bellad76

Share this post


Link to post
0laf skrev (4 minutter siden):


Det er vel helt irrelevant, han var fremdeles beviselig kun noen hundre meter fra åstedet, rundt en times tid før drapene.

Sammen med 1000 andre. Kanskje saken har 1000 gjerningspersoner? Kristiansen var i sitt eget nærområde, et sted det var naturlig for ham å være. Åstedet er på motsatt side av turområdet. 

Edited by bellad76

Share this post


Link to post
bellad76 skrev (3 minutter siden):

Juryen mente han var under 15 år? Og derfor dømte dommerne ham til erstatning?


Korrekt.
 

Sitat

Tiltalte ble også tiltalt for grove seksuelle gjentatte overgrep mot en 5-6 år gammel gutt, se tiltalebeslutning inntatt i tingrettens dom, dok 07/06/23 side 3 og 4.

Kristiansen ble i tingretten dømt for disse forholdene, se tingrettens dom side 19.
Kristiansen anket dommen. Lagretten svarte nei på spørsmålet om Kristiansen hadde begått overgrepene mot den lille gutten.

Det vises til lagmannsrettens dom side 36, der forholdet er inntatt i spørsmål 9 til lagretten, og «nei» svaret fra lagretten fremgår nederst på siden.

Selv om Kristiansen ble frifunnet for straff, ble han dømt til å betale erstatning.

Lagmannsretten kom i erstatningssaken til at det var «klar sannsynlighetsovervekt» for at Kristiansen hadde begått overgrep, som kunne ha skjedd før Kristiansen fylte 15 år og ble strafferettslig tilregnelig. Det vises til lagmannsrettens dom dok 08/15 side 74 og 75


Som det går frem, så begrunner ikke juryen i Lagmannsretten hvorfor de frikjente Viggo for overgrep mot femåringen, men den samme juryen gjør det altså litt finurlig klart i erstatningssaken at de mener Viggo var under 15 år, og derfor ikke strafferettslig tilregnelig, men det betyr ikke at han ikke kan dømmes til å betale erstatning.

Share this post


Link to post
On 2/23/2021 at 4:29 PM, Pallehysa said:

Men kva beviser ligger til grunn for å fastslå at både drap og voldtekt blei gjort innen den tidsrammen som er presentert og ikkje like gjerne kunne blitt utført på eit seinere tidspunkt? 

Heile denne tråden er spekulasjoner. Så eg syns du kan jekke ned den frekke tonen din. 

Som et minimum har man jo vitneobservasjon av jentene og JHA ved et tidspunkt.

Share this post


Link to post
bellad76 skrev (13 minutter siden):

La oss se på hva du skriver. "JHA sa VK var med, nettopp fordi han var med. Det krever langt meir tankegymnastikk å prøve å bortforklare dette."

Ok. Så VK måtte være med fordi JHA sa han var med.

Så hvis JHA hadde sagt at Pallehysa var med, så hadde Pallehysa vært med.

Om du skal ta ting ut av kontekst, er det heller du som er bortkastet tid å respondere til.. Eg skreiv tydelig at det andre meir realistiske svaret, i henhold til at JHA inkriminerte sin bestekompis, er nettopp fordi VK faktisk var med...

Du trenger absolutt ikkje få trusa i halsen fordi om... Det betyr ikkje nødvendigvis at det er sant det som blir tilstått.. Men det enkleste svaret på at JHA inkriminerte sin bestekompis, er og forblir at det stemmer...

Occams Razor...

Edited by Pallehysa

Share this post


Link to post
6 minutes ago, 0laf said:


Det er vel helt irrelevant, han var fremdeles beviselig kun noen hundre meter fra åstedet, rundt en times tid før drapene.

Ja, det var sikkert fordi det var irrelevant at du stilte spørsmål om hvor langt han var inne i Baneheia. 

Share this post


Link to post
bellad76 skrev (1 minutt siden):

Sammen med 1000 andre. 


Jeg tipper de 1000 andre ikke var barneovergripere som var der sammen med en person som har tilstått ?

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
WiiBoy skrev (8 minutter siden):

 

Det er ikke unaturlig i det hele tatt. Det er nok svært vanlig at man tror på hovedtesene i en forklaring, men ikke nødvendigvis alle elementene. 

 

 

Jeg mener det da ikke er naturlig å dømme VK som hovedmann. Når JHA får 19 år, så får han da strafferabatt for å ha innrømmet drap, men jugd om hans egen grad av involvering. Jeg tviler på at noen ville gitt strafferabatt for en slik forbrytelse, men det kan kanskje tenkes? 

Evt, så må de ha vært sammen om det, og da er det merkelig at VK blir dømt som hovedmann. Spesielt når man faktisk har helt konkrete DNA bevis på JHA, men ikke VK. 

 

Share this post


Link to post
BethB skrev (1 minutt siden):

Ja, det var sikkert fordi det var irrelevant at du stilte spørsmål om hvor langt han var inne i Baneheia. 


Nei, det var fordi du hevdet han kun var på parkeringsplassen, noe som er feil.

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...