Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

8 minutes ago, nirolo said:

Jo. Det er å endre forklaring ut i fra hva du tror politiet vet.

1) Ingen av dem nevner forklarer at VK syker ved Svarttjønn drapsdagen

2) VK snakker med Rødsvik og får inntrykk av at Rødsvik har fortalt politiet at han observerte VK

3) VK sier at han syklet opp til bommen i neste avhør

4) Politiet sier det stemmer ikke med hva andre har sagt

5) VK sier han syklet til nordenden av 3. Stampe

 

Dette er et klassisk eksempel på å endre forklaring etter bevisene som kommer fram og et tydelig tegn på at VK lyver. Hvorfor han lyver blir selvsagt spekulasjoner, men det er ikke på noen måte lurt å lyve om hvor man var dersom man ønsker å bli sjekket ut av en drapssak man ikke var delaktig i.

Slik tilpassning av forklaring er typisk for en som er skyldig.

 

At påtalemyndigheten vektlegger det er ikke nevneverdig interessant. Les boka om Stein Inge Johannessen, samt avhandlingen til Rachlew.

I forhold til om Viggo lyger, eller rett og slett husker feil, så burde det uansett vektes opp mot verdien av å skulle lyge om det. Begge vet jo at de er observert av en rekke personer på parkeringsplassen, ikke minst lar Viggo en bekjent prøve sykkelen mens de står der. At det blir kjent for politiet at de to har oppholdt seg på parkeringsplassen er lite annet enn et spørsmål om tid. Å bevisst lyge om informasjon som i seg selv er uskyldig, og som uansett kommer til å bli kjent for politiet, vil jo bare medføre mistanke. 

  • Like 3
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Pallehysa skrev (1 minutt siden):

 I det formelle avhøret gjentok han at han hadde drept den minste jenta, at Viggo hadde drept den andre, og at de hadde forgrepet seg på jentene.


Det er nok noe tvetydig, han hevdet først at de hadde drept hver sin jente, men at Viggo hadde forgrepet seg på jentene, det var først i senere avhør at han innrømmet at han hadde forgrepet seg på den eldste jenta, som senere viste seg å være den yngste jenta.

Share this post


Link to post
petterP9 skrev (3 minutter siden):

Det stemmer imidlertid dårlig med obduksjonsrapporten at de drepte hver sin jente, knivstikkene var så og si identisk.

Absolutt ikkje. Det er heilt naturlig å kopiere drapsmetode, om ein er ny på det, og det er nettopp blitt gjennomført rett forran øynene...

Monkey see, monkey do..... 

Share this post


Link to post
ThomasM skrev (2 minutter siden):

Å bevisst lyge om informasjon som i seg selv er uskyldig, og som uansett kommer til å bli kjent for politiet, vil jo bare medføre mistanke. 


Interessant forklaring, men hva da med Andersen, som også løy om at han hadde vært i Baneheia den kvelden, og samkjørte sin historie med Viggo sin historie, hvor de begge hadde vært hjemme hos Viggo den kvelden, men at de mente å ha hørt at Elvis hadde drept jentene.

Var det bare tilfeldig at begge to kjente "Elvis", og at de ga hverandre alibi ?

Share this post


Link to post
0laf skrev (1 minutt siden):


Det er nok noe tvetydig, han hevdet først at de hadde drept hver sin jente, men at Viggo hadde forgrepet seg på jentene, det var først i senere avhør at han innrømmet at han hadde forgrepet seg på den eldste jenta, som senere viste seg å være den yngste jenta.

Så det stemmer ikkje at han under avhøyret sa at "dei hadde forgrepet seg på jentene"?

Er litt derfor eg etterlyser om det finnes innsyn i dokumentene.. Fordi det er heilt umulig å finne svar uten at ein faktisk besitter papirene. 

Share this post


Link to post
Pallehysa skrev (1 minutt siden):

Så det stemmer ikkje at han under avhøyret sa at "dei hadde forgrepet seg på jentene"?


Det vet jeg ikke, men ut i fra flere artikler så var det jo nettopp det han sa.

Ut i fra andre artikler dog, så innrømmet han ikke på det tidspunktet at han hadde forgrepet seg på de, men hevdet det var Viggo som hadde gjort det, mens han satt vakt med ryggen til.

Det var først i senere avhør han innrømmet å selv ha forgrepet seg på jentene seksuelt, så med "dei", så mente han nok Viggo.

Share this post


Link to post
10 minutes ago, 0laf said:


Det gjør ikke jeg, men en artikkel som er 15 år eldre, fra den gangen de ble pågrepet, har en litt annen historie

https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/2q914/80-timers-avhoer-av-jan-helge

Artikkelen til Dagbladet henviser til informasjonen fra den skriftlige egenrapporten. Artikkelen til aftenbladet er fra rettsaken hvor Hansen forklarer seg muntlig. 

Artikkelen til Dagbladet stemmer også overens med Rachlews gjennomgang. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
ThomasM skrev (7 minutter siden):

At påtalemyndigheten vektlegger det er ikke nevneverdig interessant.

Nei at en jurist ved påtalemyndigheten mener noe er helt uinteressant.

ThomasM skrev (8 minutter siden):

Les boka om Stein Inge Johannessen, samt avhandlingen til Rachlew.

Dette er et diskusjonsforum, ikke en bokklubb, fint om du deler din visdom med oss dersom det er noe relevant der.

ThomasM skrev (8 minutter siden):

I forhold til om Viggo lyger, eller rett og slett husker feil, så burde det uansett vektes opp mot verdien av å skulle lyge om det. Begge vet jo at de er observert av en rekke personer på parkeringsplassen, ikke minst lar Viggo en bekjent prøve sykkelen mens de står der. At det blir kjent for politiet at de to har oppholdt seg på parkeringsplassen er lite annet enn et spørsmål om tid. Å bevisst lyge om informasjon som i seg selv er uskyldig, og som uansett kommer til å bli kjent for politiet, vil jo bare medføre mistanke. 

Hvis han husket feil burde han ikke tilpasse forklaringen ut i fra hva andre sa de hadde sett, da burde han vel ha sagt de tok feil?

Forøvrig er det ikke gitt at dette var nøye planlagt og at hendelser forut for drapet ikke nødvendigvis var optimale mtp vitner etc. Ved et uplanlagt drap vil man nødvendigvis måtte prøve å finne på alibier etter på - og håpe at ingen kan slå hull på dem. Det betyr at uoptimal oppførsel ikke beviser noe som helst.

Share this post


Link to post
6 minutes ago, 0laf said:


Interessant forklaring, men hva da med Andersen, som også løy om at han hadde vært i Baneheia den kvelden, og samkjørte sin historie med Viggo sin historie, hvor de begge hadde vært hjemme hos Viggo den kvelden, men at de mente å ha hørt at Elvis hadde drept jentene.

Var det bare tilfeldig at begge to kjente "Elvis", og at de ga hverandre alibi ?

Kan du dokumentere påstandene du kommer med, rent spesifikt de første avhørene av Jan Helge

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (9 minutter siden):


Interessant forklaring, men hva da med Andersen, som også løy om at han hadde vært i Baneheia den kvelden, og samkjørte sin historie med Viggo sin historie, hvor de begge hadde vært hjemme hos Viggo den kvelden, men at de mente å ha hørt at Elvis hadde drept jentene.

Var det bare tilfeldig at begge to kjente "Elvis", og at de ga hverandre alibi ?

Ikke minst at begge mente de møttes 1930, JHA sa til og med at han var sikker fordi han så på klokka da han kom, helt til det kom fram vitneobservasjoner som viste at dette ikke kunne stemme.

Share this post


Link to post
ThomasM skrev (4 minutter siden):

Kan du dokumentere påstandene du kommer med, rent spesifikt de første avhørene av Jan Helge

 

Sitat

Alibiavhør av Viggo Kristiansen 4. juni (dok 07.02.01)
Her bekrefter Kristiansen på nytt at han var hjemme i tiden kl.
1800-2100 drapskvelden, og at han fikk besøk av Andersen kl.
1930. Han sier også at han ikke vet om Andersen hadde vært i
Baneheia før han kom på besøk, og han nevner heller ikke noe
om at han selv har vært i Baneheia denne kvelden. På slutten
av avhøret serverer han politiet også en mistenkelig person kalt
«Elvis» som han mener politiet bør se nærmere på.

Sitat

Alibiavhør av Jan Helge Andersen 5. juni (dok 06.02.01)
Andersen forklarer som Kristiansen at de var sammen fra kl
1930 hjemme hos Kristiansen. Under rundspørringen opplyste
han som nevnt at han gikk til Kristiansen rundt kl. 20.00, men
nå er han derimot helt sikker på at det var kl. 19.30 og forklarer
dette med at han så på klokka si når han ankom.
I motsetning til Kristiansen kommer han nå med at han var på
en løpetur i Baneheia som startet fra kl.1815 fra Svarttjønn til
Bærvannet - stikk motsatt rute enn den som går i retning 3.
Stampe og åstedet. Det var også påfallende at Andersen i likhet
med Kristiansen serverer den samme historien om en «Elvis».
Forklaringen er selvsagt at dette var avtalt i forkant av avhøret
siden Andersen ble avhørt dagen etter Kristiansen.

Kilde: rapporten fra komisjonen: https://www.gjenopptakelse.no/fileadmin/user_upload/Avgjoerelse_18.02.2021_Baneheiasaken.pdf

  • Like 1

Share this post


Link to post
Just now, nirolo said:

Nei at en jurist ved påtalemyndigheten mener noe er helt uinteressant.

Dette er et diskusjonsforum, ikke en bokklubb, fint om du deler din visdom med oss dersom det er noe relevant der.

Hvis han husket feil burde han ikke tilpasse forklaringen ut i fra hva andre sa de hadde sett, da burde han vel ha sagt de tok feil?

Forøvrig er det ikke gitt at dette var nøye planlagt og at hendelser forut for drapet ikke nødvendigvis var optimale mtp vitner etc. Ved et uplanlagt drap vil man nødvendigvis måtte prøve å finne på alibier etter på - og håpe at ingen kan slå hull på dem. Det betyr at uoptimal oppførsel ikke beviser noe som helst.

Snodig tilnærming. Rachlews Ph.d avhandling handler om justisfeil ved politiets etterforskning...Stein Inge Johannessen er mer eller mindre personifiseringen, hva som skjer når påtalemyndigheten tolker alt i retning av at du er skyldig. Så nei, i seg selv så er det ikke nevneverdig interessant at en jurist ved påtalemyndigheten mener noe. Det som er interessant er hva som ligge bak.

Hvorfor burde han ha sagt at de tok feil hvis han i etterkant husker/blir gjort oppmerksom på informasjonen og han er enig i at det stemmer?

Hvordan kan man ikke forvente at det blir slått hull på en påstand om at de ikke var der, når en rekke vitner har observert de og de har vært i samtale med en bekjent som har prøvd sykkelen? Det naturlige vil jo være å innrømme mest mulig, men uskyldiggjøre det med en alternativ forklaring på hvorfor man var der. Jo, jeg var i nabolaget men i forbindelse med noe helt annet etc. 

 

  • Like 3

Share this post


Link to post

Heftig diskusjon her inne! 

Bladde meg raskt gjennom et kommentarfelt på en eller annen nettavis og det var overraskende mange som virket å ta Viggo i uforbeholdt forsvar. Sjokkerende. 

Har ikke nok kunnskap om denne saken til å uttale meg, men i forhold til spørsmålet om det er mulig at Viggo er uskyldig, så er vel svaret ja?

Synes det er mer ubehagelig å tenke på at Jan Helge Andersen som etter egen tilståelse har drept og voldtatt i hvert fall en av jentene går fritt rundt og i tillegg blir det sagt at han har et normalt liv med venner? Ubegripelig for min del at han ikke har livstid med forvaring.

Edited by DukeRichelieu
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Just now, DukeRichelieu said:

Heftig diskusjon her inne! 

Bladde meg raskt gjennom et kommentarfelt på en eller annen nettavis og det var overraskende mange som virket å ta Viggo  i forbeholdt forsvar. Sjokkerende. 

Har ikke nok kunnskap om denne saken til å uttale meg, men i forhold til spørsmålet om det er mulig at Viggo er uskyldig, så er vel svaret ja?

Synes det er mer ubehagelig å tenke på at Jan Helge Andersen som etter egen tilståelse har drept og voldtatt i hvert fall en av jentene går fritt rundt og i tillegg blir det sagt at han har et normalt liv med venner? Ubegripelig for min del at han ikke har livstid med forvaring.

Det tilstod han vel strengt tatt heller ikke, hvis jeg ikke husker helt feil. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
WiiBoy skrev (37 minutter siden):

Dersom JHA drar inn VK kun for å kunne være et uskyldig offer. Hvorfor påstår han ikke da at VK drepte begge jentene? Hvor gjør han seg selv til drapsmann?

Ut fra hans forklaring i retten er det tydelig at han har så store problemer med å innrømme voldtekt at han aldri gjør dette. Først i 2010 blir hans sæd påvist. Men drapet har han ingen problemer med å innrømme.

Hvorfor? Hvem kan sette seg inn i en morders tanker? Kanskje han tenkte at det ville vært litt rart om han  skulle si at han bare var der mens VK voldtok og drepte begge jentene? Det ville kanskje ikke vært troverdig? Men innrømmet han noe (og da valgte han å bli truet til drap fremfor at han voldtok et barn), så var det kanskje lettere å bli trodd?

Share this post


Link to post
ThomasM skrev (2 minutter siden):

 

Men dette går jo på tvers av påstandene til Olaf. Rart.

 

Merk at jeg bommet litt på det du spurte etter - det jeg siterte var ikke de aller første avhørene. Hva Olaf har sagt som er i strid med det jeg siterte vet jeg ikke, men sitatene er nøyaktige de.

Share this post


Link to post
ThomasM skrev (2 minutter siden):

Men dette går jo på tvers av påstandene til Olaf. Rart.


Det går kun på tvers av mine påstander dersom man ikke kan lese eller er en premieidiot ?

Share this post


Link to post
0laf skrev (36 minutter siden):


Det gjør ikke jeg, men en artikkel som er 15 år eldre, fra den gangen de ble pågrepet, har en litt annen historie

https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/2q914/80-timers-avhoer-av-jan-helge

Dette samsvarer godt med egenrapportens innhold. Bare at Geir Hansen ikke sa rett ut at det var han selv som snakket VK inn i saken. Men det står det altså i rapporten at det var.

Hva som er "litt annen historie" med dette er ikke lett å skjønne seg på. Det er den samme historien.

  • Like 1

Share this post


Link to post
ThomasM skrev (4 minutter siden):

Det tilstod han vel strengt tatt heller ikke, hvis jeg ikke husker helt feil. 

Vel mulig. Endrer ikke det jeg sa uansett.

Rettet også en skrivefeil i første innlegg. Skulle stå uforbeholdt forsvar.

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...