Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

1 hour ago, 0laf said:


Du ser ut til å være litt snøblind på ditt eget narrativ, argumentet kan snus, å passer like fint

"De som står fast ved "to menn kan ikke ha gjort dette sammen", har ikke forstått mye".

Det ene utelukker ikke det andre !

Du utelukker da konsekvent vitner? 

 • Like 3

Share this post


Link to post
1 hour ago, 0laf said:


Nei, det er ikke et legitimt spørsmål, da jeg aldri har skrevet noe som tyder på at jeg er noen av gjerningsmennene, tvert i mot.

Du derimot skrev:


Det er ingen andre enn Viggo Kristiansen som vet hvor han var i løpet av den timen, hadde man visst det, ville saken vært oppklart og helt åpenbar.

Det er ingen andre enn Viggo Kristiansen som vet om han måtte løpe ut og inn mellom meldinger, dersom han var der?

Når du hevder å vite noe, som kun Viggo Kristiansen kan vite, så er det et legitimt spørsmål å spørre om du er Viggo?

Nei, seg er overhodet ikke legitimt å spørre om jeg et en person som sitter inne uten mulighet til å bruke Internett. Den eneste grunnen til at du gjør det at du når gjennom nesten 30 innlegg er blitt tilbakebevist og det eneste du har igjen er personangrep. Trist. 

 • Like 6

Share this post


Link to post
BethB skrev (19 minutter siden):

... det eneste du har igjen er personangrep. Trist. 


Ser ut som du gikk tom for gode argumenter i hvert fall !

Share this post


Link to post

Kutt ut de persongreiene. Det er en komplisert sak med mange gråsoner. Jeg vet ærlig talt ikke hva jeg skal tro, men diskuter på en bedre måte så det blir interessant for andre enn dere selv.

 • Like 4

Share this post


Link to post

Mer relevant, hva med Elvis, kan han være gjerningsmannen ?

 

Sitat

Politiet gjennomførte rundspørring 22. mai 2000. 

De to domfelte ble fanget opp i politiets rundspørring 22.05.2000 blant beboerne i Egsområdet som ligger ved inngangen til Baneheia.

Begge nektet for å ha vært i Baneheia den aktuelle fredagen, og de viser til at de var sammen hjemme hos Viggo Kristiansen om kvelden i det kritiske tidsrommet for drapene 19.mai.

Andersen sier for øvrig her at han kom hjem til Kristiansen rundt kl. 20.00.

Kristiansen forklarer at han kom hjem ca klokken 1100, at han var hjemme i og ved huset til 1930, at Jan Helge da kom og at de satt på trapp utenfor til 2330-2345.

Avhørene av Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen før  de ble siktet for drapene
Alibiavhør av Viggo Kristiansen 4. juni.
Her bekrefter Kristiansen på nytt at han var hjemme i tiden kl. 1800-2100 drapskvelden, og at han fikk besøk av Andersen kl. 1930.

Han sier også at han ikke vet om Andersen hadde vært i Baneheia før han kom på besøk, og han nevner heller ikke noe om at han selv har vært i Baneheia denne kvelden.

På slutten av avhøret serverer han politiet også en mistenkelig person kalt «Elvis» som han mener politiet bør se nærmere på. 

Alibiavhør av Jan Helge Andersen 5. juni (dok 06.02.01)
Andersen forklarer som Kristiansen at de var sammen fra kl 1930 hjemme hos Kristiansen.
Under rundspørringen opplyste han som nevnt at han gikk til Kristiansen rundt kl. 20.00, men nå er han derimot helt sikker på at det var kl. 19.30 og forklarer dette med at han så på klokka si når han ankom.

I motsetning til Kristiansen kommer han nå med at han var på en løpetur i Baneheia som startet fra kl.1815 fra Svarttjønn til Bærvannet - stikk motsatt rute enn den som går i retning 3. Stampe og åstedet.

Det var også påfallende at Andersen i likhet med Kristiansen serverer den samme historien om en «Elvis».
Forklaringen er selvsagt at dette var avtalt i forkant av avhøret siden Andersen ble avhørt dagen etter Kristiansen.

Oppfølgingsavhørene 14. juli av Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen
Nye observasjoner fra vitner som hadde vært i Baneheia den aktuelle kvelden førte til at etterforskningsledelsen fant grunn til å ta nye avhør av begge de domfelte siden opplysningene de hadde gitt til politiet om hvor de oppholdt seg denne kvelden ikke kunne stemme.

I avhørene hvor politiet ville konfrontere dem med observasjonen ved Svarttjønn av vitnet Rødsvik, overrasket de begge to med å endre sine forklaringer og bekreftet observasjonen fra Rødsvik.

I ettertid viste det seg at denne viktige endringen hadde blitt fremtvunget som følge av at Viggo Kristiansen hadde truffet på Rødsvik noen uker etter  ugjerningene.
Rødsvik hadde da fortalt Kristiansen at han hadde vært i avhør og formidlet sine observasjoner til politiet.
Dette ble også senere bekreftet av Andersen når han avgir nytt avhør 18/9 etter tilståelsen.

Videre i avhøret hevder Kristiansen at han hadde «glemt» at han hadde vært i Baneheia om kvelden 19. mai - til tross for at han meget bestemt hadde nektet for å ha vært der både under rundspørringen 22. mai og i alibiavhøret 4. juni.

Han prøver så å bortforklare og ufarliggjøre «forglemmelsen» med at han trodde de hadde møtt Rødsvik kvelden før.
Han «glemmer» også at han i forrige avhør hadde sagt at han ikke visste om Andersen hadde vært i Baneheia før han kom på besøk.
Han sier heller ikke noe her om at han denne kvelden hevdet å ha låst seg ute fra bua si, og at han derfor skal ha syklet inn i Baneheia for å treffe Andersen for å låne hans nøkler til å åpne bua.

Alene det faktum at begge var i Baneheia i det kritiske tidsrommet denne fredagen er i seg selv en garanti for at han lyver når han hevder at han tok feil av de to kveldene.

Allerede fredagskvelden/natt til lørdag ble beboerne i Egsområdet berørt av det store oppbudet av politi, letemannskaper, bruken av redningshelikopter og medias store oppmerksomhet om de to savnede jentene i Baneheia.

Kristiansen sier også i avhøret 4. juni s. 2 at han fikk vite om saken av sine foreldre samme kvelden som jentene forsvant.
I tillegg vet vi jo at han og Andersen var sammen denne kvelden både forut og etter drapene.

Problemet for Kristiansen er allerede nå at observasjon som vitnet Rødsvik formidlet til politiet fører til at det oppkonstruerte alibiet for hans del begynner å rakne. Noe annet motiv for å endre forklaringen finnes ikke. Men for Andersen er denne observasjonen ikke tilsvarende dramatisk siden han allerede hadde plassert seg selv i Baneheia i sitt forrige avhør.

Dersom Kristiansen ikke hadde vært den andre gjerningspersonen hadde det derfor ikke vært nødvendig for ham å prøve å bortforklare sine tidligere benektelser med en ny løgn.

Det stopper imidlertid ikke med disse endringene i Kristiansens forklaring. På side. 4 gir han, etter nevnte innrømmelse, detaljerte opplysninger om sine bevegelser i Baneheia i det kritiske tidsrommet. Men som det fremgår, så prøver han fortsatt å holde tilbake bevegelser lengre innover enn til parkeringsplassen ved Svarttjønn, hvor han hevder å ha møtt Andersen.

Han blir derfor enda en gang konfrontert med at heller ikke dette stemmer som følge av observasjonen politiet sitter på etter å ha avhørt vitnet Leonard Hovden. Dette fører til at Kristiansen på nytt endrer sin forklaring og innrømmer at han hadde syklet helt inn til 3. Stampe hvor jentene badet denne kvelden, og at han møtte Andersen inne i området før de gikk sammen tilbake til parkeringsplassen ved Svarttjønn hvor vitnet Rødberg observerte dem ca. kl.18.00. 


 

 

Share this post


Link to post
0laf skrev (2 timer siden):


Nei, det begynner å bli mange merkelige innlegg fra deg?

Du hevder at Teleplan utelukker atmosfæriske forhold i sin rapport, i det samme innlegget hvor du siterer Teleplan på å skrive "neglisjerbar påvirkning" ... som ikke er det samme som å utelukke.

I den samme rapporten, er faktisk konklusjonen at de ikke kan utelukke endringer i programvare eller atmosfæriske forhold, slik at din påstand er helt absurd.

Hæ?

Jo: neglisjerbart er det samme som å utelukke! Når noe er definert som neglisjerbart, betyr det at du kan se helt bort fra det. 

En påvirkning i neglisjerbart styrke, er altså såpass liten at den kan sees helt bort fra. Påvirkning er rett og slett ikke sterk nok til å være av betydning. Langt der i fra. 

Men siden du normalt sett aldri hører eller tror på noe av det jeg skriver, så får jeg vel legge med en link til definisjonen av ordet:

https://snl.no/neglisjerbar

Men klokka er mye nå, god natt 🌙

 • Like 4

Share this post


Link to post

Selv om jeg ikke har sansen for personen må jeg dessverre svare ja på trådtittel spørsmålet. 

Husker jeg ønsket at de skulle råtne i fengselet og aldri slippe ut igjen.  Når en virkelig ser hvordan saken er ført så må jeg faktisk si jeg har snudd helt om.

Greit at mannen har gjort andre ting men det betyr ikke at han skal dømmes automatisk. Her ble det arbeidet for at han var skyldig uansett. Det står jo sterkere at han ikke var der.

 • Like 8

Share this post


Link to post
3 hours ago, 0laf said:

Nei, det begynner å bli mange merkelige innlegg fra deg?

Du hevder at Teleplan utelukker atmosfæriske forhold i sin rapport, i det samme innlegget hvor du siterer Teleplan på å skrive "neglisjerbar påvirkning" ... som ikke er det samme som å utelukke.

I den samme rapporten, er faktisk konklusjonen at de ikke kan utelukke endringer i programvare eller atmosfæriske forhold, slik at din påstand er helt absurd.

Det som er absurd er at fire meldinger skal ha gått over en basestasjon som ikke har dekning, og hoppet galant over de seks basestasjonene som hadde dekning på åstedet. Det er absurd.

 • Like 5
 • Innsiktsfullt 3

Share this post


Link to post
qualbeen skrev (45 minutter siden):

neglisjerbart er det samme som å utelukke! Når noe er definert som neglisjerbart, betyr det at du kan se helt bort fra det. 

Det betyr vel noe som er nesten usynlig, noe som er lett å overse. (tynne nattkjoler heter neglisjeer fordi de er nesten usynlige).

Ser ikke bort fra at Viggo kan fungere bedre i samfunnet nå som 41-åring, enn som ung. Men om han må sitte der i en ny rettssak, bør han ikke uttale seg som en psykopat med ADHD. Da er det bedre å dope seg ned mest mulig den dagen, det gjelder som mest.

Share this post


Link to post
Hapi70 skrev (1 time siden):

Det som er absurd er at fire meldinger skal ha gått over en basestasjon som ikke har dekning, og hoppet galant over de seks basestasjonene som hadde dekning på åstedet. Det er absurd.

Ja, og da «ekspertene» som er hyret inn da sier at de ikke kan si noe om dekningen/forholdene akkurat på det gitte tidspunkt. På alle andre tider er det ikke mulig at det er dekning, men akkurat da kan det ha vært det? Hva i alle dager? Det meste her er jo bare komisk.

Politiet holder tilbake bevis som kommer Kristiansen til gode. Både politiet og dommeren kommer jo med direkte usannheter. Bevis «forsvinner» osv,osv. Listen er så lang at det er en skam. Så får en nesten stille seg spørsmålet; hvorfor? Dette tyder på ett godt sammarbeid innenfor etatene for å oppnå ønsket resultat. En kan ikke si en ble dømt på indisier her, personlig ville jeg sagt at en ble dømt på løgn.

 • Like 6

Share this post


Link to post
FranZe skrev (4 timer siden):

Ja, og da «ekspertene» som er hyret inn da sier at de ikke kan si noe om dekningen/forholdene akkurat på det gitte tidspunkt. På alle andre tider er det ikke mulig at det er dekning, men akkurat da kan det ha vært det? Hva i alle dager? Det meste her er jo bare komisk.

Politiet holder tilbake bevis som kommer Kristiansen til gode. Både politiet og dommeren kommer jo med direkte usannheter. Bevis «forsvinner» osv,osv. Listen er så lang at det er en skam. Så får en nesten stille seg spørsmålet; hvorfor? Dette tyder på ett godt sammarbeid innenfor etatene for å oppnå ønsket resultat. En kan ikke si en ble dømt på indisier her, personlig ville jeg sagt at en ble dømt på løgn.

Mye kan forklares med at politiets overbevisning om at VK var skyldig, basert på hans bakgrunn og relasjon. Det var "opplagt" at han var skyldig, men det var vanskelig å finne bevis eller få han til å innrømme. Og da starter en kjede med å hinte litt til JHA om at "du må jo forstå at du gjorde ikke dette alene, han kameraten din du dilter etter var vel ansvarlig?", til å få forklaringen til JHA til å stemme med hva de vet har skjedd. Jeg tror absolutt ikke politiet har hatt noe ondsinnet motiv, de var 100% overbevist om at VK var skyldig og manglet "bare" bevis og/eller tilståelse fra VK. Uten at det gjør ting så veldig mye bedre. Det samme ser man forøvrig fra en del her inne som fortsatt argumenterer for at VK er skyldig. Det er ikke nøye hvilke bevis man har, for det er jo opplagt at en tidligere overgrepsmann (utførte overgrep da han var 14-16), som tydeligvis hadde en del "perverse" og plagsomme sider, som "alltid" var med JHA, også før og etter overgrepene, selvfølgelig var med på det. Og selvfølgelig kan ikke JHA dra sin uskyldige bestekompis inn. Når man blir hundre prosent sikker på at han er skyldig uavhengig av hvilke fakta som foreligger, så blir det vanskelig å diskutere. Heldigvis er det en domstol som til slutt skal avgjøre dette. 

 • Like 3

Share this post


Link to post
Hapi70 skrev (6 timer siden):

Det som er absurd er at fire meldinger skal ha gått over en basestasjon som ikke har dekning, og hoppet galant over de seks basestasjonene som hadde dekning på åstedet. Det er absurd.

Eg trur ein lyt akseptera at nokon er så fastlåste i eigne tidlege konklusjonar, at det ikkje hjelp, om så Andersen skulle finna på å tilstå. Då kjem ein vel med at tilståingar kan vera falske.

Det er når ein les slikt ein gjer mellom anna her på forumet at ein forstår at så mange menneske og etatar nektar å vedkjenna seg feil i denne saki og andre liknande saker.

Edited by Knut Lavngard
 • Like 2

Share this post


Link to post
0laf skrev (8 timer siden):

Mer relevant, hva med Elvis, kan han være gjerningsmannen ?

 


 

 

Jada, du er flink til å henta info frå statsadvokaten si påteikning, som spesielt mindretallet hev nytta, som inneheld mest vås som til dømes «det er et godt bevis for at han er skyldig at Viggo Kristiansen ikke deltok i leteaksjonen».

Er du klår over at Jostein Sørstrønen vart grilla i avhøyr i dagar, det same vart ekskona om han, fordi Jostein hadde forklart noko prova feil om sine rørsler drapskvelden då han leita etter jentene? Meir feil enn det Viggo Kristiansen sa. Politiet meinte han Jostein kunne vera gjerningsmannen. Det står litt om dette i ei bok som heiter Savnet i Baneheia. Kva om han Jostein hadde tilstått under press? Som fetteren i Birgitte-saki gjorde? Kvifor skulle han Jostein lyga til politiet!? Kanskje han Jostein er skuldig saman med Andersen? Kanskje han hev DNA som høver med allelet som 54,6 % av alle menn hev?

Eller kanskje vitne hugsar feil? Hadde Viggo Kristiansen vore den einaste som hadde forklart ting som var feil eller upresist, så kan eg forstå mistanken. Men når det gjeld så mange er det han seier like naturleg om han ikkje er skuldig. Faktisk er det latterleg om han skulle visa til alle i nærområdet at han var ved parkeringsplassen, snakka med folk og låna vekk sykkelen, om han hadde planar om å utføra drap på ungar like etterpå i nærleiken. Det verkar jo som om det var forstyrrende for Andersen at Kristiansen dukka opp, då Andersen var i området under falsk alibi av at han skulle jogga med Heimevernet. Men om ein hev tunnelsyn så ser ein ikkje sånt.

Edited by Knut Lavngard
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 3

Share this post


Link to post
Budeia skrev (6 timer siden):

Men om han må sitte der i en ny rettssak, bør han ikke uttale seg som en psykopat med ADHD. Da er det bedre å dope seg ned mest mulig den dagen, det gjelder som mest.

Han gjorde heller ikkje det som 21-22-åring, så kvifor skulle han gjera det som ein dobbelt så gamal mann?

Han hadde nokre utbrot då han vart håna på det groveste, og etter at han vart kjent skuldig, elles var han roleg i følgje dei referata eg hev lest. Nærast irriterande roleg for aktor og Andersen sin forsvarar, som gjorde sitt for å få han til å eksplodera.

Dei som trur det vert ny rettssak er vel dei same som trur Kristiansen var skuldig. Aldri i verda at det vert ny rettssak.

Edited by Knut Lavngard
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
FranZe skrev (7 timer siden):

Selv om jeg ikke har sansen for personen må jeg dessverre svare ja på trådtittel spørsmålet. 

Husker jeg ønsket at de skulle råtne i fengselet og aldri slippe ut igjen.  Når en virkelig ser hvordan saken er ført så må jeg faktisk si jeg har snudd helt om.

Greit at mannen har gjort andre ting men det betyr ikke at han skal dømmes automatisk. Her ble det arbeidet for at han var skyldig uansett. Det står jo sterkere at han ikke var der.

Eg hev heller ikkje sansen for han, men det du nemner er nok til at dette er eit justismord.

Diverre vert ein berre meir og meir klår over at han Jan Helge Andersen må ha vore åleine om dette dess meir ein les om saki. Så det er ikkje berre at prova ikkje er gode nok mot han Viggo Kristiansen, dei er slik eg ser det gode nok til at det ikkje er tvil om at Andersen er den einaste gjerningsmannen i saki.

Edited by Knut Lavngard
 • Like 3

Share this post


Link to post
FranZe skrev (5 timer siden):

Ja, og da «ekspertene» som er hyret inn da sier at de ikke kan si noe om dekningen/forholdene akkurat på det gitte tidspunkt. På alle andre tider er det ikke mulig at det er dekning, men akkurat da kan det ha vært det? Hva i alle dager? Det meste her er jo bare komisk.

Politiet holder tilbake bevis som kommer Kristiansen til gode. Både politiet og dommeren kommer jo med direkte usannheter. Bevis «forsvinner» osv,osv. Listen er så lang at det er en skam. Så får en nesten stille seg spørsmålet; hvorfor? Dette tyder på ett godt sammarbeid innenfor etatene for å oppnå ønsket resultat. En kan ikke si en ble dømt på indisier her, personlig ville jeg sagt at en ble dømt på løgn.

Politiet og dei fleste andre var i god tru om at Viggo Kristiansen var skuldig. Og for å få han dømd laug ein om prov og anna, fordi ein ikkje ville risikera at han kunne verta frifunnen.

Kanskje politiet kan læra at om ein ikkje hev prov, så er det mogeleg at eigen fortreffeleg overtyding ikkje treng å bety at personen er skuldig. Eit par døme på dette nedanfor.

https://www.minervanett.no/baneheia-viggo-kristiansen/den-ubehagelige-sammenligningen/348568

Edited by Knut Lavngard
 • Like 2

Share this post


Link to post
Knut Lavngard skrev (4 minutter siden):

 

Dei som trur det vert ny rettssak er vel dei same som trur Kristiansen var skuldig. Aldri i verda.

 

Knut Lavngard skrev (2 minutter siden):

Diverre vert ein berre meir og meir klår over at han Jan Helge Andersen må ha vore åleine om dette dess meir ein les om saki. Så det er ikkje berre at prova ikkje er gode nok mot han Viggo Kristiansen, dei er slik eg ser det gode nok til at det ikkje er tvil om at Andersen er den einaste gjerningsmannen i saki.

Gjenopptakelseskommisjonen er ikke enig i dine konklusjoner. Kommisjonen som skrev rapporten om denne saken består både i tingrettsdommer og advokat m.f. og er antagelig bedre skikket til å vurdere bevisene enn hva du er.

Jeg synes det er spesielt at både du og andre her er bombesikre på at VK ikke kan ha gjort handlingen han er dømt for. Det er stikk i strid med både gjenopptakelseskommisjonen og tidligere dom i tingrett og lagmansrett. Det kan godt hende at VK ikke blir dømt i en ny rettsrunde, men at det er åpenbart og hevet over en hver tvil at VK ikke kan ha gjort det klarer verken jeg eller mange andre å se.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Budeia skrev (7 timer siden):

Det betyr vel noe som er nesten usynlig, noe som er lett å overse. (tynne nattkjoler heter neglisjeer fordi de er nesten usynlige).

Ser ikke bort fra at Viggo kan fungere bedre i samfunnet nå som 41-åring, enn som ung. Men om han må sitte der i en ny rettssak, bør han ikke uttale seg som en psykopat med ADHD. Da er det bedre å dope seg ned mest mulig den dagen, det gjelder som mest.

I følge store norske leksikon betyr det som qualbeen skriver. 
Neglisjerbar brukes om noe som er så lite eller ubetydelig at man kan neglisjere, se bort fra det.
 

Man må derfor kunne se bort ifra atmosfæriske trykk som kan påvirke dekningsområdet til EG A. Altså utelukke.


https://snl.no/neglisjerbar

 • Like 1

Share this post


Link to post
nirolo skrev (57 minutter siden):

Det kan godt hende at VK ikke blir dømt i en ny rettsrunde, men at det er åpenbart og hevet over en hver tvil at VK ikke kan ha gjort det klarer verken jeg eller mange andre å se.

Det er dette som er det viktige med tanke på justismord og rettssikkerheit. Det er fortsatt slik at det må leggast fram bevis på skuld for at ein skal bli dømt, det er ikkje den tiltalte som må bevise at han ikkje kan ha gjort det han er anklaga for.

Det prinsipielle i denne saka går på at retten som dømte VK ikkje hadde fått alle opplysningane. Det er ikkje sikkert at konklusjonen hadde blitt annaleis om DNA og mobilbeviset hadde blitt betre belyst, det er også meininga til gjenopptakingskomiteen som fleire gongar har avslått saka fordi komitten meiner at dei nye opplysningane ikkje er å rekne som nye bevis som er eigna til å gi saka eit anna utfall.
Det er som er utviklinga i saka akkurat no er at eit knapt fleirtal av gjenopptakingskomiteen meinar at det no har komt fram så mange nye opplysningar at saka bør opnast på nytt.

 

Den største endringa i ei ny sak er at retten må opplysast om at DNA beviset ikkje konkluderer med at det må ha vært to gjerningsmenn, det rette er at DNA beviset indikerer 1 til 4 gjerningsmenn alt etter korleis beviset blir vurdert.
Og det andre er at mobilbeviset viser at ein må revurdere tidslinja om VK både var gjerningsmannen og var heime og brukte mobiltelefonen.
Eg har ikkje satt med grundig nok inn i heile saka til å vurdere sannsynlegheita for VK kan bli frikjent. Om eg har forstått det rett så er ikkje DNA beviset avgjerande for å få VK dømt. Saka står omtrent like støtt sjølv om ein anser DNA prøva som kontaminert og dermed ugyldig. Det er tross alt ikkje funnet bevis for at DNA spora må ha vært VK, det er berre vist til at VK har ein DNA-profil som ikkje utleukker han. Tilsvarande med mobilbeviset, sjølv om ein legg til grunn at det er bevist at VK var heime så er det forholdsvis små justeringar i tidslinja som skal til for at det likevel er eit tidsvindu som er stort nok.

Share this post


Link to post

 

The Avatar skrev (2 minutter siden):

Den største endringa i ei ny sak er at retten må opplysast om at DNA beviset ikkje konkluderer med at det må ha vært to gjerningsmenn, det rette er at DNA beviset indikerer 1 til 4 gjerningsmenn alt etter korleis beviset blir vurdert.
Og det andre er at mobilbeviset viser at ein må revurdere tidslinja om VK både var gjerningsmannen og var heime og brukte mobiltelefonen.

I tillegg har forsvarer fått innhentet en rekke dokumenter og vitneforklaringer som ble forsøkt gjemt/glemt av politiet for 21 år siden. 

For eksempel kunne gårdsdagens TV-episode avsløre at politiet egentlig lette etter en gjerningsmann. De trodde opprinnelige ikke at det var to. Som jo stemmer bedre med internasjonale eksperter, erfaringer og ikke minst basert på skadene som ble påført. 

Videre vet vi at Politiet har destruert en rekke bevis. Klær er renset og levert tilbake, slik at ingen fiberprøver kan taes. DNA-prøver ble flere ganger forsøkt forklart at var "oppbrukt", og dermed ikke utlevert for ytterligere kontroll. (Men omsider kom 200 prøver til rette – derfor vet vi i dag at det ikke kan påvises to gjerningsmenn.) 

På meg virker det som et nettverk av ulike aktører har forsøkt å dekke over og legge lokk på saken. Dette skal dysses ned! 

Det skal bli spennende å se hvilken oppvask som blir resultat av dette. 

 ---

Forøvrig har også jeg full forståelse for at man ikke likte VK særlig godt i 2000. Han var nok en ubehagelig skikkelse, og det er særs alvorlig at han hadde utførte minst ett overgrep mot en annen jente noen år tidligere (dømt for, og må vel kunne sies ferdig sonet i dag). Av annen plagsom adferd, har vi jo all kikkingen, men sikkert også mye mye annet?! 

Men som både jeg og mange andre allerede har vært inne på: man skal ikke bures uten beviser, bare fordi man er plagsom og et dårlig menneske. Vi må skaffe til veie beviser!

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...