Jump to content

HW1

Medlemmer
 • Content Count

  121
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by HW1

 1. Skriv en mail med den informasjonen de ber om, de kan skrive ut e-posten (eller lagre den som PDF)
 2. Problemet er at når man regner skatt så er overskudd annen næring og personinntekt fra enkeltpersonforetak to forskjellige ting. For de fleste med enkle forhold er disse like eller det er bare en tilnærmet ubetydelig forskjell pga skjermingsfradrag. (Store forskjeller kan f.eks være pga av underskudd til fremføring i personinntekt) Man må derfor legge inn det som for de aller fleste er samme tall to ganger for å få riktig beregning.
 3. Hei, jeg jobber som regnskapsfører og kan i alle fall prøve å svare. Jeg er litt usikker på om jeg forstår spørsmålet riktig. Har du brukt din vanlige lønnskonto til å betale kvitteringer for virksomheten? Isåfall skriv notat på kvittering at du har betalt fra privatkonto/vanlig lønnskonto. Det er normalt ikke nødvendig med ekstrra dokumentasjon. Hvis du med kvittering mener faktura, det er en forenkling hvis du på fakturaen skriver hvilken dato den er betalt, men er på ingen måte nødvendig. Hvis du har brukt privakonto til å betale fakturaer kan du få beskjed om å sende inn bankutskrift for privatkontoen, men det holder normalt at du skriver på fakturaen at du har betalt fra privatkonto. (merk hvis du har betalt faktura fra privatkonto, og ikke skriver dette på fakturaen kan du fort kaste bort en del tid for regnskapsfører) Du legger med bankutskrifter fra konto(er) som er ment å være i virksomheten i sin helhet. Hvis du har fått innbetalinger for virksomhet direkte til privatkontoer, så legges kontoutskrifter for disse ved i sin helhet. (men (spesielt for vipps,) merk/skriv/kommenter hva som gjelder virksomhet og hva som er privat)
 4. Sist jeg snakket med noen om lignende tema så mener jeg at jeg ble fortalt at det er stor forskjell på å få noe som forskudd på arv. Og det å få noe i faktisk arv. (Personen jeg snakket med er kunnskapsrik, men er ikke advokat og det var bare en samtale på generelt grunnlag)
 5. Be arbeidsgiver innrapportere som lønn frilanser. Da trekker arbeidsgiver skatt og arbeidsgiveravgift og utbetalingen til dere blir beskattet som vanlig lønn. Dere må nok litt ned fra 20 000 brutto for å dekke arbeidsgiveravgiften. Samt at det er litt mer arbeid å utbetale lønn enn det er å betale en regning.
 6. Så vidt jeg kan huske så sier regelen kun at man må ha bod der minst 1 av de siste 2 årene. Mener at det ikke er nevnt noe om eiertid.
 7. Boligmarkedet er ikke ett effisient marked på samme måte som aksjemarkedet. Aksjemarkedet er effisient fordi det sitter mange profesjonelle aksjetradere og prøver å slå market/gjøre effektive handler. I boligmarkedet sitter det ganske få profesjonelle investorer og flipper hus. Boligmarkedet har årssykluser på en helt annen måte en aksjemarkedet. Så boligmarkedet har man anledning til "timing' på en helt annen måte. I boligmarkedet så ville jeg først og fremst sett etter det som dekket ditt eget behov for bolig. Fulgt med over litt tid. Og kjøpt en fin bolig uten å stresse med det.
 8. HW1

  Skatt og ENK

  Permanente underskudd over tid kan gi problemer. Ved gårdsbruk så ser man normalt sett overskuddspotensiale over en lengre tidshorisont enn ved annen næring. Man framfører underskudd i personinntekten til senere år. Mens underskudd i alminnelig inntekt avregnes mot annen inntekt. Så det hender at gårdsbrukene har ett stort underskudd i personinntekt til framføring mens de ikke har dette i alminnelig inntekt. Mange gårdsbruk går f.eks nesten bare i overskudd de årene det blir hugget i skogen. Jeg vil si at bokføring og skatteregler for gårdsbruk uten tvil er mye mer komplisert enn for andre næringer.
 9. Nordnet har det som heter stop-loss hvor man kan legge inn f.eks terskelverdi som skal gjøre at du lister dine aksjer for salg. Merk funksjonen heter stop loss. Men av det jeg har sett så kan man bruke den som taket profitt. Har ikke faktisk brukt den selv. Men husker at jeg var veldig fornøyd med funksjonen når jeg vurderte å sette den opp med samme formål som du tenker på nå. Jeg vet ikke om DNB har noen tilsvarende funksjon.
 10. hvordan vil dere anbefale overføre/veksle 0,2 ethereum som står i egen wallet (Mew Wallet) til norsk bankkonto. Jeg ønsker å gjøre dette med effekt før nyttår med minimale tap på overføringen.
 11. Hvorfor er ikke forsinkelsesrenter på forskuddsskatt fradragsberettiget? Jf. Skatteloven 6-40 (1). Så er det ett generelt fradrag for renter. Unntaket i 6-40(5) gjelder renter ved skattefastsettningen. Men dette er noe helt annet en forsinkelsesrenter på forskuddsskatt som må komme inn under hovedregelen. Angående post 1.2 i personinntekts skjema så er denne merket med noe sånt som "renter på gjeld til finansinstitusjon"
 12. Hvis du har tabell skattekort så skal biarbeidsgiver trekke forskuddskatt etter en egen prosentskatt, så det kan hende at det trekkes litt andre summer i skatt i løpet av året hvis du har to forskjellige kontra en arbeidsigver. Men når det kommer til skatteoppgjøret beregnes alt som en inntekt, så hvis du har tjent 700 000 i løpet av året så beskattes dette likt uavhenig av hvor mange arbeidsgivere du har hatt.
 13. Litt gammel tråd. Men jeg vil bare påpeke at forsinkelsesrenter ikke skal føres på post 8140. I det programmet jeg bruker så fører jeg denne typen renter på 8155. Merk at forsinkelsesrenter kun skal komme til fradrag i alminnelig inntekt og ikke i personinntekt fra virksomhet. I praksis skal det føres fradrag direkte i selvangivelsen. Forsinkelsesrenter påvirker ikke næringsresultatet. (Dette gjelder for epf)
 14. Det høres greit ut. Du beholder de 40% som ikke er belånt men du får ikke noe utvikling av de pengene. Men noe må man gi for å være i ett forhold. Og dette har egentlig bare stor betydning om forholdt blir veldig langvarig eller det kommer en kraftig prisøkning på boligmarkedet. Du kunne eventuelt avtalt at hun betaler 30% ved å bli med 50% på lånet og at hun overtar de siste 20% ved at hun undertegner et gjeldsbrev til deg som sier at hun skylder tilsvarende sum som 20% av husets verdi. (Da får hun risiko ved fall i boligprisene også.) Hvis man eier noe sammen og man bruker det sammen så er det stor fordel å kunne dele kostnadene likt. Jg går utifra at dere har tenkt til å dele normalt vedlikehold likt? Hvis man skal ha ett annet eierforhold en 50/50 så må man for alt vedlikehold avtale om dette er en påkostning som skal deles etter eierandel. Eller en vanlig bokostnad som dere skal dele 50/50. Og er det vedlikehold eller påkostning og f.eks fikse ett bad for 100 000? Er dette kanskje både vedlikehold og påkostning?
 15. det å gjøre dette bevist (altså bestille bil for så å levere den tilbake) blir vel på høyde med å ta ut pengene i kontanter og la være å opplyse om dem. Så vidt jeg kan huske så verdsettes bil som er kjøpt i året til 60% av listeprisen formuesmessig. Det skal ha 0 betydning om du låner til den eller betaler kontant. Formueskatt hvis du har 2 000 000 i banken. Og 300 000 i studielån blir vel noe sånt som 200 000 i skattbar formue og 2000 kr i skatt. Ikke verdt å tenke veldig mye på. Jeg tror det kommer til å være 45 % rabatt på formueverdsettelsen av aksjer ved ligningen for 2021. Så hvis du kjøper aksjefond for 444 444 kr så har du redusert formuen din med 200 000 kr.
 16. Hvis du skal kjøpe noe til en million så må du uansett garantere for lånet personlig hvis du skal gjøre det via AS. Så det at du eier lastebil via AS eller i Enk har ikke så mye å si. Selvsagt det som kan bli svindyrt er hvis man gjør noe som påfører erstatningsansvar. Men den samme risikoen har du hvis du driver i med leid bil. Så selve investeringen i seg selv burde ikke være utløsende for om man velger AS eller enkeltpersonforetak. Enkeltpersonforetak er også betydelig lettere regnskapsmessig. Du slipper å tenke på innrapportering av lønn og det arbeidet som følger med det. (Ikke så veldig mye arbeid i absolutte tall. Men blir en betydelig andel hvis selskapet ellers har enkle forhold.) Man slipper også årsregnskap (men må levere skattemelding) noe som gjør at man sparer noen timer til (litt avhengig av villet regnskapssystem man har) Ja du må mellom finansiere mva på 250 000. Selger (eventuelt utlåner) er ofte villig til å låne ut dette beløpet i nødvendig tid for at du skal få dette til. (Ofte snakk om 2-3 mnd utsatt frist på betaling av deler av beløpet. ) (Eventuelt veldig vanlig at du får lånt nokk til at du får finansiert hele beløpet med mva(minus egenandel). Også forfaller en sum tilsvarende mva beløpet veldig fort. Si etter 3 mnd)
 17. Hvis du først har fått forskudd også har forskuddett blitt avregnet mot senere utbetaling så må du huske at avkortningen i utbetalingen som du får neste gang ikke reduserer inntekten din. Si du får 20 000 i forskudd i mai. Når dagpengesøknaden godkjennes i juli skal du få 40 000. Men så trekkes forskuddet så du får kun 20 000 utbetalt. Har du da fått 40 000 i dagpenger. Eller har du fått 20 000? Hvis man ikke regner med den fulle verdien av hva du får i dagpenger i Juli så blir det feil når man ser på hva man har fått utbetalt i løpet av året. Jeg er 90% sikker på at NAV har gjort riktig. Og at artikkelforfatter ikke helt forstår hva som har skjedd. Selvfølgelig mulig Nav har gjort en ordentlig blemme. Men jeg tror ikke det.
 18. Lønn på andre helligdager enn 1 og 17 mai er det opp til lokal avtale hvorvidt blir utbetalt. Du må se på din arbeidsavtale eller tariffavtale som dere er bundet av for å avgjøre hvorvidt du skal ha lønn for helligdager. (Eventuelt kunne du kanskje laget sak på at det tidligere har blitt utbetalt lønn for sånne dager. Og dermed hevde at det er avtalt. Men hvor riktig ett sånt argument er har jeg ikke kompetanse til å si noe om)
 19. du får ingen frdrag fordi kona ikke jobber.
 20. Det går fint å drive mange virksomheter fra samme selskap.
 21. Hvis du tjener 500 000 så vil du betale samme skatt uavhengig av om konen din tjener 0 eller 300 000. Noen fradrag f.eks rentefradraget vil settes 100% på deg. (Men hvis lånet står på deg fra før av så skjer dette allerede) Personfradraget som konen din skulle fått kan ikke overføres til deg. Samme med minste fradraget. dette er viktig fradrag og tapet av disse vil bety mye i skatt. Det er betydelig mindre skatt hvis du tjener 400 000 og konen 200 000 sammenlignet med at du tjener 600 000. (Jeg anslår på overslag uten å finne fram kalkulator/excel at dette er ca 25 000-30.000 mer i skatt)
 22. Ja.det jeg mener er at hvis dere f.eks har betalt 200 000 for ett nytt bad for ett år siden så er dette nå en del av huset. Og hvis dere har avtalt at den ene parten skal overta huset for f.eks 4 000 000 så kan du ikke etterpå komme å hevde at oppussingen av badet skal fordeles i tillegg. Jeg mener det blir helt likt med fastmontert elbillader og motorisert solskjerming. Dette er nå en del av huset, og kan ikke verdsettes separat.
 23. Er ikke alt dette som er fastmontert i huset med i verdsettelsen av huset?
 24. Hvis du ikke har aksjesparekonto så vil salg telle som realisasjon. Og det er forskjell mellom kjøpspris og salgspris som er grunnlaget for gevinst beregning. Det har ikke noe å si for skatt på gevinst om aksjer har gått opp eller ned så lenge du fremdeles har dem. Men formuesskatten tar utgangspunkt i hva aksjene dine er verdt ved nyttår. Gevinst og tap nuller hverandre ut. Altså gevinst på 10 000 og tap på 10 000 til sammen blir 0 kr i skatt.
 25. Du kan registrere deg som styreleder. Jeg tror ikke det krever en månedlig registrering. Du kan eventuelt melde deg inn og utigjenn på samme amelding. (Sette opp sluttdato)
×
×
 • Create New...